ПРАВИЛА благоустрою території міста Новоукраїнка. •Друк•
••Середа•, 10 •жовтня• 2012, 12:12•

Загальні положення

 

          Правила благоустрою території міста Новоукраїнка, сіл Яблунівка, Звірівка та Новоолександрівка (далі – Правила благоустрою території міста Новоукраїнка) визначають порядок благоустрою та утримання об'єктів благоустрою, регулюють права та обов'язки учасників правовідносин у сфері благоустрою території міста, визначають комплекс заходів, необхідних для забезпечення чистоти і порядку у місті та селах території  Новоукраїнської міської ради.

          1.2. Правила спрямовані на створення умов, сприятливих для життєдіяльності людини, і є обов’язковими для виконання на території міста  всіма органами державної влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності та підпорядкування, органами самоорганізації населення, а також громадянами, у тому числі іноземцями та особами без громадянства.

          1.3. Об'єкти благоустрою міста  використовуються відповідно до їх функціонального призначення для забезпечення сприятливих умов життєдіяльності людини на засадах їх раціонального використання та охорони з урахуванням вимог цих Правил, місцевих правил забудови, інших вимог, передбачених законодавством України.

          1.4. Організацію благоустрою міста  забезпечує міська рада та її виконавчий комітет відповідно до повноважень, встановлених законом, положеннями. Благоустрій здійснюється в обов'язковому порядку на всій території міської ради .

          1.5. Повноваження Новоукраїнської міської ради та органів самоорганізації населення у сфері благоустрою визначені Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про благоустрій населених пунктів», «Про органи самоорганізації населення», іншими нормативно-правовими актами.

          1.6. Міська рада забезпечує вільний доступ населення, підприємств, установ, організацій всіх форм власності до цих Правил. Правила є відкритими та доступними.

          1.7. Правила забезпечують державні, громадські та приватні інтереси.

          1.8. Правила діють на підставі Конституції України, Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про благоустрій населених пунктів», інших нормативно-правових актів, що регулюють відносини в сфері благоустрою.

          1.9. Правила містять загальнообов'язкові на території міста Новоукраїнка  норми, за порушення яких винні особи притягуються до відповідальності, встановленої законами України.

Розділ 2. Визначення термінів

          2.1. У цих Правилах терміни вживаються в такому значенні:

          благоустрій міста - комплекс робіт з інженерного захисту, розчищення, осушення та озеленення території, а також соціально-економічних, організаційно-правових та екологічних заходів з покращення мікроклімату, санітарного очищення, зниження рівня шуму та інше, що здійснюються на території міста  з метою її раціонального використання, належного утримання та охорони, створення умов щодо захисту і відновлення сприятливого для життєдіяльності людини довкілля;

          балансоутримувач об'єкта благоустрою - визначена власником об'єкта благоустрою, в тому числі на конкурсних засадах, фізична чи юридична особа, яка забезпечує належне утримання та своєчасний ремонт об'єкта благоустрою;

          балансоутримувач будинку, споруди, житлового комплексу або комплексу будинків і споруд - власник або юридична чи фізична особа, яка за договором з власником утримує на балансі відповідне майно, а також веде бухгалтерську, статистичну та іншу передбачену законодавством звітність, здійснює розрахунки коштів, необхідних для своєчасного проведення капітального і поточного ремонтів та утримання, а також забезпечує управління цим майном і несе відповідальність за його експлуатацію згідно з законом;

          відходи - будь-які речовини, матеріали і предмети, що утворилися у процесі виробництва чи споживання, а також товари (продукція), що повністю або частково втратили свої споживчі властивості і не мають подальшого використання за місцем їх утворення чи виявлення і від яких їх власник позбувається, має намір або повинен позбутися шляхом утилізації чи видалення. Щодо відходів застосовуються наступні терміни:

          «побутові відходи» - відходи, що утворюються в процесі життя і діяльності людини в житлових та нежитлових будинках (тверді, рідкі, ремонтні, великогабаритні, опале листя, гілля, скошена трава, крім відходів, пов’язаних з виробничою діяльністю підприємств) і не використовуються за місцем їх накопичення;

          «тверді відходи» - залишки речовин, матеріалів, предметів, виробів, товарів, продукції, що не можуть у подальшому використовуватись за призначенням;

          «рідкі відходи» - побутові відходи, що утворюються у будинку за відсутності централізованого водопостачання та каналізації і зберігаються у вигрібних ямах;

          «ремонтні відходи» – залишки речовин, матеріалів, предметів, виробів, що утворилися під час проведення у житловому будинку, окремій квартирі, будинку громадського призначення капітального та поточного ремонту, перепланування, переобладнання, прибудови тощо;

          власник – фізична або юридична особа, яка має право власності на майно, забезпечує управління і несе відповідальність за його експлуатацію згідно з законодавством;

          вулично-дорожня мережа - призначена для руху транспортних засобів і пішоходів мережа вулиць, доріг загального користування, внутрішньоквартальних та інших проїздів, тротуарів, пішохідних доріжок, а також набережні, майдани, площі, вуличні автомобільні стоянки з інженерними та допоміжними спорудами, технічними засобами організації дорожнього руху;

          елементи благоустрою - покриття площ, вулиць, доріг, проїздів, алей, бульварів, тротуарів, пішохідних зон і доріжок відповідно до діючих норм і стандартів; зелені насадження (у тому числі снігозахисні та протиерозійні) уздовж вулиць і доріг, в парках, скверах, на алеях, бульварах, в садах, інших об'єктах благоустрою загального користування, санітарно-захисних зонах, на прибудинкових територіях; будівлі та споруди системи збирання і вивезення відходів; засоби та обладнання зовнішнього освітлення та зовнішньої реклами; технічні засоби регулювання дорожнього руху; будівлі та споруди системи інженерного захисту території; комплекси та об'єкти монументального мистецтва; обладнання (елементи) дитячих, спортивних та інших майданчиків; малі архітектурні форми; інші елементи благоустрою, визначені нормативно-правовими актами;

          закріплена (прилегла) територія - територія, яка закріплена за суб'єктами благоустрою на підставі договору з балансоутримувачем об'єктів благоустрою (їх елементів);

          заходи з благоустрою міста - роботи по відновленню, належному утриманню та раціональному використанню територій, охороні та організації упорядкування об'єктів благоустрою з урахуванням особливостей їх використання;

          зелені насадження - деревна, чагарникова, квіткова та трав'яна рослинність природного та штучного походження на визначеній території населеного пункту; зелені насадження загального користування - зелені насадження, які розташовані на території загальноміських парків, спеціалізованих парків, парків культури та відпочинку; міських садів і садів житлових районів, міжквартальних або при групі житлових будинків; скверів, бульварів, насадження на схилах, набережних, лісопарків, лугопарків, гідропарків і інших, які мають вільний доступ для відпочинку;

          зовнішня реклама - реклама, що розміщується на спеціальних тимчасових і стаціонарних конструкціях, розташованих на відкритій місцевості, а також на зовнішніх поверхнях будинків, споруд, на елементах вуличного обладнання, над проїжджою частиною вулиць і доріг. Вивіска чи табличка з інформацією про зареєстроване найменування особи, знаки для товарів і послуг, що належать цій особі, вид її діяльності (якщо це не випливає із зареєстрованого найменування особи), час роботи, що розміщена на внутрішній поверхні власного чи наданого у користування особі приміщення, на зовнішній поверхні будинку чи споруди не вище першого поверху або на поверсі, де знаходиться власне чи надане у користування особі приміщення, біля входу в таке приміщення, не вважається рекламою;

          квітник - ділянка геометричної або довільної форми з посадженими одно- або багаторічними квітковими рослинами;

          комплексна зелена зона - сукупність міських і приміських насаджень, межі якої наносяться на картографічні матеріали органами архітектури (на генеральні плани, схеми та проекти районного планування), лісогосподарськими органами (на плани лісонасаджень);

          користувачі земельних ділянок - фізичні чи юридичні особи, які взяли земельну ділянку в довгострокову або короткострокову оренду, або користування ними;

          мала архітектурна форма - невелика споруда декоративного, допоміжного чи іншого призначення, що використовується для покращення естетичного вигляду громадських місць і міських об'єктів благоустрою, організації простору та доповнює композицію будинків, будівель, їх комплексів.

          До малих архітектурних форм належать:

- альтанки, павільйони, навіси;

- паркові арки (аркади) і колони (колонади);

- вуличні вази, вазони і амфори;

- декоративні фонтани і басейни, штучні паркові водоспади; монументальна, декоративна та ігрова скульптура;

- вуличні меблі (лавки, лави, столи); садово-паркове освітлення, ліхтарі; сходи, балюстради;

- паркові містки;

- обладнання дитячих ігрових майданчиків;

- павільйони зупинок громадського транспорту;

- огорожі, ворота, ґрати;

- меморіальні споруди (надгробки, стели, обеліски тощо);

- інші об'єкти, визначені законодавством;

          об'єкти благоустрою - території, які підлягають благоустрою:

- території загального користування: парки (парки культури та відпочинку, парки - пам'ятники садово-паркового мистецтва, спортивні, дитячі, історичні, національні, меморіальні та інші), рекреаційні зони, сади, сквери та майданчики; пам'ятки культурної та історичної спадщини; майдани, площі, проспекти; вулиці, дороги, провулки, проїзди, пішохідні доріжки; пляжі; кладовища;

- інші території загального користування;

- прибудинкові території;

- території будівель та споруд інженерного захисту; території підприємств, установ, організацій та закріплені за ними на підставі договору території;

- інші території, які належать до об'єктів благоустрою і знаходяться в межах міста;

          об'єкт культурної спадщини - визначне місце, споруда (витвір), комплекс (ансамбль), їх частини, пов'язані з ними рухомі предмети, а також території чи водні об'єкти, інші природні, природно-антропогенні або створені людиною об'єкти незалежно від стану збереженості, що донесли до нашого часу цінність з археологічного, естетичного, етнологічного, історичного, архітектурного, мистецького, наукового чи художнього погляду і зберегли свою автентичність;

          пам'ятка - об'єкт культурної спадщини, який занесено до Державного реєстру нерухомих пам'яток України;

          реконструкція будинків та споруд, їх фасадів – комплекс будівельних робіт, пов’язаних із зміною техніко-економічних показників або використання об’єкта за новим призначенням у межах існуючих будівельних габаритів;

          ремонт будинків та споруд:

          а) поточний - комплекс ремонтно-будівельних робіт та організаційно-технічних заходів, спрямованих на приведення у справний стан зношених конструкцій будівлі, систем інженерного обладнання, відновлення експлуатаційних характеристик будівлі і не пов’язаний зі зміною її техніко-економічних показників;

          б) капітальний - комплекс ремонтно-будівельних робіт, пов’язаних з відновленням або покращенням експлуатаційних показників із заміною або відновленням несучих або огороджувальних конструкцій та інженерного обладнання без зміни будівельних габаритів об’єкта та його техніко-економічних показників;

          спеціальні конструкції - тимчасові та стаціонарні рекламні засоби (світлові та несвітлові, наземні та не наземні (повітряні) плоскі та об'ємні стенди, щити, панно, транспаранти, таблички, короби, механічні, динамічні, електронні табло, екрани, панелі, тумби, складні просторові конструкції, аеростати, повітряні кулі тощо), які використовуються під розміщення реклами;

          суб'єкти благоустрою - органи державної влади, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації, незалежно від форм власності, фізичні особи - підприємці, органи самоорганізації населення, громадяни;

          територія прибирання - територія проведення комплексу заходів щодо збирання та вивезення відходів, прибирання снігу, своєчасному покосу трав та знищенню карантинних рослин і бур`янів, догляду за зеленими насадженнями, яка складається з території суб’єкта благоустрою та закріпленої (прилеглої) території;

          територія суб'єкта благоустрою - територія в межах земельної ділянки, яка знаходиться у власності або надана у користування фізичним чи юридичним особам;

          тимчасова споруда торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення для здійснення підприємницької діяльності - одноповерхова споруда, що виготовляється з полегшених конструкцій з урахуванням основних вимог до споруд, визначених технічним регламентом будівельних виробів, будівель і споруд, і встановлюється тимчасово, без улаштування фундаменту. Тимчасова споруда для здійснення підприємницької діяльності може мати закрите приміщення для тимчасового перебування людей (павільйон площею не більше 30 квадратних метрів по зовнішньому контуру) або не мати такого приміщення.

          утримання в належному стані території - використання її за призначенням відповідно до генерального плану міста, іншої містобудівної документації, місцевих правил забудови, правил благоустрою території міста, а також санітарне очищення території, її озеленення, збереження та відновлення об'єктів благоустрою.

          червоні лінії - визначені в містобудівній документації щодо пунктів геодезичної мережі межі існуючих та запроектованих вулиць, доріг, майданів, які розділяють території забудови та території іншого призначення.

          2.2. Інші терміни у цих Правилах вживаються в значенні, що визначені Законами України «Про благоустрій населених пунктів», «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про рекламу», «Про охорону навколишнього природного середовища», «Про відходи», «Про охорону атмосферного повітря», «Про охорону культурної спадщини», «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», «Про регулювання містобудівної діяльності», «Про об’єднання співвласників багатоквартирного будинку», «Про поховання та похоронну справу», «Про дорожній рух», Земельним Кодексом України, Кодексом України про адміністративні правопорушення, іншими нормативно-правовими актами та нормативними документами.

Розділ 3. Права та обов'язки громадян у сфері благоустрою міста

          3.1. Громадяни у сфері благоустрою міста мають право:

          3.1.1. Користуватись об'єктами благоустрою міста.

          3.1.2. Брати участь в обговоренні правил та проектів благоустрою території міста.

          3.1.3. Вносити на розгляд органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій пропозиції з питань благоустрою міста.

          3.1.4. Отримувати в установленому законом порядку повну та достовірну інформацію про затвердження правил благоустрою території та внесення до них змін, а також роз'яснення їх змісту.

          3.1.5. Брати участь у здійсненні заходів з благоустрою міста, озелененні та утриманні в належному стані садиб, дворів, парків, площ, вулиць, кладовищ, обладнанні дитячих і спортивних майданчиків, ремонті шляхів і тротуарів, інших об'єктів благоустрою.

          3.1.6. Вимагати виконання робіт з благоустрою міста в разі, якщо невиконання таких робіт може завдати шкоди життю, здоров'ю або майну громадян.

          3.1.7. Звертатись до суду з позовом про відшкодування шкоди, заподіяної майну чи здоров'ю громадян унаслідок дій чи бездіяльності балансоутримувачів об'єктів благоустрою.

          3.2. Громадяни у сфері благоустрою міста зобов'язані:

          3.2.1. Утримувати в належному стані закріплені за ними в установленому порядку території.

          3.2.2. Дотримуватися вимог цих Правил.

          3.2.3. Не порушувати права і законні інтереси інших суб'єктів у сфері благоустрою міста.

          3.2.4. Власники житлових будинків та громадських споруд зобов’язані  забезпечити безперешкодну і безпечну експлуатацію тротуарів в межах закріпленої та прилеглої території у зимовий період.

          3.2.5. Забороняється складувати будівельні та інші матеріали, конструкції, обладнання за межами будівельних майданчиків терміном більше 3-х діб.

          3.2.6. Забороняється випуск побутових стоків власниками індивідуальних житлових будинків у відкриті водовідвідні канави (кювети) міських вулиць.

          3.2.7. Забороняється самовільне розташування рекламних засобів, оголошень, агітаційних листівок на територіях пам’яток архітектури, пам’ятниках, деревах, квітниках, електричних стовпах, автобусних зупинках, на зовнішніх поверхнях будівель, фасадах, парканах, огорожах, тощо.

          3.2.8. З метою впорядкування обліку об’єктів нерухомого майна, незалежно від форм власності (житлові будинки, торгові об’єкти, адмінбудівлі підприємств, установ, організацій), зобов’язані облаштувати свої об’єкти адресними покажчиками та номерними знаками.

          3.2.9. Відшкодовувати в установленому порядку збитки, завдані порушенням законодавства з питань благоустрою населених пунктів.

          3.2.10. Згідно з вимогами діючого законодавства України у сфері поводження з відходами укладати договори з юридичною особою, яка в установленому порядку визначена виконавцем послуг на вивезення побутових відходів, здійснювати оплату таких послуг та забезпечувати роздільне збирання побутових відходів (за винятком випадків, коли плата за вивезення відходів є у складі квартплати або плати за утримання будинку та прибудинкової території).

          3.2.11. Дотримуватись правил утримання та поводження з домашніми та іншими тваринами.

          3.2.12 Забруднювати, загромаджувати місця загального користування ( під'їзди, сходи багатоповерхових будинків, автобусні зупинки, тротуари, тощо) будь-якими предметами, викидати побутове і інше сміття, викидати сміття з вікон, балконів,тощо.

          3.2.13 Спалювати листя, папір, побутові відходи в місцях, спеціально для цього не відведених.

          3.2.14. Виконувати інші обов’язки у сфері благоустрою, передбачені Законом України «Про благоустрій населених пунктів», цими Правилами, рішеннями центральних органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, іншими нормативно-правовими актами в сфері благоустрою.

 

Розділ 4. Права та обов'язки підприємств, установ та організацій, фізичних осіб – підприємців у сфері благоустрою міста

          4.1. Підприємства, установи та організації, фізичні особи – підприємці у сфері благоустрою міста мають право:

          4.1.1. Брати участь у розробленні планів соціально-економічного розвитку міста  в частині заходів з благоустрою території міста.

          4.1.2. Брати участь в обговоренні проектів регуляторних актів, що регулюють відносини у сфері благоустрою.

          4.1.3. Вимагати зупинення робіт, що виконуються з порушенням цих Правил або призводять до нецільового використання території міста.

          4.1.4. Вимагати виконання робіт з благоустрою в разі, якщо невиконання таких робіт може завдати шкоди життю або здоров'ю громадян, їх майну, майну юридичної особи, фізичної особи-підприємця.

          4.1.5. Вносити на розгляд органів місцевого самоврядування пропозиції щодо поліпшення благоустрою міста.

          4.2.Обов'язки юридичних та фізичних осіб-підприємців  щодо благоустрою міста.

          4.2.1. Юридичні та фізичні особи-підприємці  зобов'язані:

          4.2.2. Виключно у відповідності до затверджених проектів розташовувати на території об'єкта благоустрою будівлі та споруди виробничого, торговельного,   соціально-культурного, спортивного та іншого призначення.

          4.2.3. Підтримувати зовнішній вигляд будівель і споруд у належному стані відповідно до затвердженого паспорту фасаду.

          4.2.4. Перевозити всі види вантажів (особливо рідких і сипучих) тільки на спеціально обладнаних або пристосованих для цього транспортних засобах, не допускати забруднення території міста при перевезенні сировини, матеріалів, інших вантажів.

          4.2.5. Балансоутримувачі - утримувати кришки колодязів підземних комунікацій у справному стані та на рівні дорожнього покриття.

          4.2.6. При проведенні будівельних робіт встановлювати огорожу місця виконання робіт та утримувати її в належному технічному і санітарному стані, встановлювати інформаційні щити з зазначенням організації - виконавця, відповідального за проведення робіт, строку її закінчення, номеру телефону, за яким можливо одержати додаткову інформацію.

          4.2.7. Утримувати в належному стані номерні знаки житлових будинків, таблички та вивіски на службових, виробничих та інших будівлях.

          4.2.8. При торгівлі напоями на розлив забезпечувати відведення стічних вод до каналізаційної мережі, а при її відсутності - в спеціальні резервуари.

          4.2.9. Укладати договори на надання житлово-комунальних послуг, оплачувати житлово-комунальні послуги у строки, встановлені договором або законом.

          4.2.10. Забезпечувати цілісність засобів обліку комунальних послуг та не втручатися в їх роботу.

          4.2.11. Дотримуватись правил пожежної і газової безпеки, санітарних норм.

          4.2.12.Допускати у приміщення, будинки і споруди представників виконавця-виробника житлово-комунальних послуг у порядку, визначеному законом і договором, для ліквідації аварій, усунення неполадок санітарно-технічного та інженерного обладнання, його встановлення і заміни, проведення технічних і профілактичних оглядів та перевірки показників засобів обліку.

          4.2.13. Дотримуватися вимог житлового та містобудівного законодавства щодо ремонту чи реконструкції приміщень або їх частин, не допускати порушення законних прав та інтересів інших учасників відносин у житлово-комунальній сфері.

          4.2.14. Своєчасно проводити підготовку житлового будинку, помешкання та його технічного обладнання до експлуатації в осінньо-зимовий період.

          4.2.15. Використовувати приміщення житлового будинку за призначенням, забезпечувати збереження житлових і допоміжних приміщень та технічного обладнання.

          4.2.16. Дотримуватися правил утримання тварин у домашніх умовах; утримувати тварин у квартирі, де проживають співвласники або наймачі (орендарі), за погодженням з ними.

          4.2.17. Згідно з вимогами діючого законодавства України у сфері поводження з відходами укладати договори із спеціалізованими підприємствами на вивезення побутових відходів, здійснювати оплату таких послуг та забезпечувати роздільне збирання побутових відходів

          4.3. На об'єктах благоустрою юридичним особам (їх філіям, представництвам, відділенням), фізичним особам-підприємцям, а також громадянам забороняється:

          4.3.1. Захаращувати територію міста, власні та прилеглі території будівельними, в тому числі сипучими матеріалами, конструкціями, тарою, сільськогосподарською сировиною, сміттям, побутовими відходами, відходами виробництва, тощо.

          4.3.2. Самовільно висаджувати дерева, кущі, влаштовувати газони, якщо таке не передбачувалося проектом благоустрою і суперечить будівельним нормам і правилам.

          4.3.3. Виконувати земляні, будівельні та інші роботи без відповідного дозволу, виданого в установленому законодавством порядку.

          4.3.4. Вивозити і звалювати сміття, будівельні, побутові, харчові відходи, відходи виробництва, траву, гілля, деревину, листя, сніг у не відведених для цього місцях, влаштовувати звалища.

          4.3.5. Самовільно складувати на вулицях, газонах та інших територіях загального користування будівельні матеріали, цеглу, труби, пісок, грунт, щебінь, паливо, будівельні, побутові відходи, сміття, конструкції, обладнання за межами будівельних майданчиків.

          4.3.6. Очищати дахи від снігу та льоду без встановлення тимчасових огорож на прилеглих до будівель і споруд територіях. Такі огорожі обов'язково повинні позначатися червоними стрічками, прапорцями тощо.

          4.3.7. Використовувати не за призначенням контейнери для збору сміття та твердих побутових відходів.

          4.3.8. Розміщувати оголошення та інформаційно-агітаційні плакати, рекламу, листівки тощо у невизначених спеціально для цього місцях.

          4.3.9. Робити надписи, малюнки на стінах будинків, споруд, парканах, тротуарах, шляхах, набережних тощо.

          4.3.10. Самовільно розміщувати конструкції, які мають рекламний або інший характер, інформаційно-рекламні плакати, торговельні лотки, кіоски, павільйони.

          4.3.11. Забруднювати, самовільно змінювати  прибережні смуги водних об'єктів при виконанні будівельних та ремонтних робіт.

          4.3.12. Заправляти, ремонтувати автотранспортні засоби і механізми на прибудинкових територіях, газонах, берегах річок і ставків, крім спеціально обладнаних місць, пішохідних доріжках, тротуарах, у парках та скверах, інших територіях загального користування, а також їздити автотранспортом по тротуарах, пішохідних доріжках, газонах, зелених зонах міста та паркуватися на них.

          4.3.13. Спалювати опале листя, сміття, гілки, побутові, промислові та інші відходи на території юридичних осіб, домоволодінь, парків, скверів, садів, рекреаційних зон та майданчиків, пам'яток культурної та історичної спадщини, пляжів, кладовищ, інших територіях загального користування, на прибудинкових територіях, територіях будівель та споруд інженерного захисту територій, забруднювати території загального користування та прибудинкові території хімічними та іншими розчинами.

          4.3.14. Здійснювати миття транспортних засобів, прання білизни, купання тварин в санітарній зоні річок та водойм, біля криниць та водозбірних колонок, на внутрішньо квартальних територіях.

          4.3.15. Здійснювати перешкоди для під’їзду служб екстреного реагування до житлових будинків, будівель і споруд.

          4.3.16.Кидати сміття, недопалки, папір, тару, ганчір'я, тощо на вулицях, площах, парках, інших громадських місцях, а також спалювати сміття у контейнерах і урнах.

          4.3.17. Витрушувати одяг, білизну, ковдри, килими, інші речі, виливати рідину, кидати предмети з балкону, лоджій, вікон та сходів будинків, мити балкони та вікна шляхом зливання води.

          4.3.18. Випасати худобу, вигулювати та дресирувати домашніх тварин у не відведених для цього місцях. Суворо забороняється вигулювати собак на дитячих майданчиках, на територіях закладів охорони здоров’я, освіти та спорту. Вигулювати собак без наморднику та повідця дозволяється тільки у спеціально відведених для цього місцях або за умов дотримання заходів, які забезпечують безпеку людей та інших тварин. Власники домашніх тварин зобов’язані не допускати забруднення тваринами територій об’єктів благоустрою, прибирати екскременти своїх тварин в усіх випадках.

          4.3.19. Вчиняти дії, що негативно впливають на архітектуру фасадів будівель і споруд, у тому числі робити написи, малюнки на стінах будинків, споруд;

          Самовільно переобладнувати фасади будівель, споруд, огорожі та їх елементи.

          4.3.20. Здійснювати паркування автотранспорту на газонах та інших не встановлених для цього місцях.

          4.3.21 Забруднювати проїжджу частину вулиць при перевезенні вантажів, виїзді автотранспорту з будівельних майданчиків.

          4.3.22. Самовільно підключатися до мереж водопостачання, зливової дощової та госппобутової каналізації.

          4.3.23. Розміщувати оголошення, афіші на будинках, стовпах, парканах, деревах та інших, не визначених для цього місцях.

          4.3.24. Виливати рідкі відходи та влаштовувати випуски господарчих стоків на території загального користування міста та у водойми.

            Порушувати правила складування, зберігання, розміщення, транспортування, утилізації та використання відходів. 

          4.3.25. Розміщувати рекламні засоби безпосередньо на кладовищах міста та на прилеглих до них територіях (окрім таких, що містять інформацію про надання ритуальних послуг).

          4.3.26. Здійснювати торгівлю з рук, машин, землі або іншим чином у не встановлених місцях.

          4.3.27. Ходити по газонах, зривати квіти, гілки дерев та кущів на вулицях, в парках, скверах та інших територіях загального користування.

          4.3.28. Складувати відходи на території міста, на схилах озер, річок та інших водойм, а також в місцях масового відпочинку людей, лісосмугах, зелених насадженнях, парках, скверах, садах, рекреаційних зонах та майданчиках, в пам'ятках культурної та історичної спадщини, на пляжах, кладовищах, інших територіях загального користування, на прибудинкових територіях, дитячих майданчиках.

          4.3.29. Скидати в зливну каналізацію виробничі та побутові стоки, нафтопродукти, кидати сміття, пісок, тощо.

          4.3.30. Пересування вулицями міста (з твердим покриттям) механізмів на гусеничному ходу, крім зимового періоду, коли їх пересування допускається під час снігових заметів.

          4.3.31. Самовільно вирубувати та пошкоджувати дерева й кущі на прибудинкових територіях, у парках, скверах, у водоохоронних зонах, місцях відпочинку, у лісопарковій зоні, на інших територіях загального користування.

          4.3.32. Самовільно зносити аварійні та сухостійні насадження.

          4.3.33. Самовільно встановлювати малі архітектурні форми, об'єкти зовнішньої реклами.

          4.3.34. Фарбувати стіни, облицьовані гранітом та іншими природними матеріалами, скульптурні зображення, пам'ятники, монументи, меморіальні комплекси.

          4.3.35. Самовільно встановлювати металеві гаражі та інші збірно-розбірні конструкції, укріплювати тимчасові споруди фундаментом.

          4.3.36. Встановлювати металеві, дерев’яні або з інших матеріалів паркани та огорожі за межами ділянки, що знаходиться у власності, оренді чи користуванні.

          4.3.37. Вчиняти дії, що тягнуть порушення вимог благоустрою, пошкодження (руйнування чи псування) вулично-дорожньої мережі, інших об'єктів та елементів благоустрою, ускладнення руху пішоходів та транспорту, та інші дії, заборонені цими Правилами, чинним законодавством України та вчиняти інші дії чи бездіяльність, заборонені цими Правилами.

          4.4. Власники приватних домоволодінь, в тому числі тих, що використовуються для сезонного та тимчасового проживання, зобов'язані:

          4.4.1. Своєчасно проводити капітальний і поточний ремонт домоволодінь, ремонт та фарбування надвірних будівель, огорож, парканів.

          4.4.2. Складувати побутові відходи і сміття в спеціально обладнаних місцях, забезпечувати своєчасний вивіз твердих побутових відходів та сплату за їх вивіз.

          4.4.3. Не допускати тривалого зберігання палива, добрив, будівельних та інших матеріалів на фасадній частині, прилеглій до домоволодіння території.

          4.4.4. Прибирати прилеглу територію до домоволодіння по мірі забруднень.

          4.4.5. Не допускати зберігання техніки, механізмів, автомобілів, в тому числі розукомплектованих, на прилеглій території.

          4.4.6. Не здійснювати виробничої діяльності з ремонту та/або мийки автомобілів, заміни масла або технічної рідини на прилеглій території, що спричиняє забруднення чи порушення законних прав та інтересів інших осіб.

          4.4.7. Забороняється захоронення сміття на території земельних ділянок, на яких розташовані будинки.

          4.4.8. Суб’єкти благоустрою зобов’язані виконувати інші обов’язки у сфері благоустрою, передбачені Законом України «Про благоустрій населених пунктів», рішеннями центральних органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, цими Правилами, іншими нормативно-правовими актами.

          Власникам об’єктів встановлювати урни:

- балансоутримувачами зупинок та зупинкових комплексів - в місцях зупинки міського транспорту;

- підприємствами, організаціями (орендарями або забудовниками) проти своїх споруд, як правило, біля входу та виходу;

- торгуючими організаціями - біля входу та виходу з торговельних приміщень, біля наметів, ларьків, павільйонів та інше;

- підприємствами та організаціями у скверах, , у парках, у віданні яких вони знаходяться;

- установами освіти, охорони здоров'я - біля входу та виходу на закріплених територіях.

          Урни повинні утримуватися у справному й охайному стані, очищатися від сміття в міру їх накопичення. 

          У межах «червоних ліній» міських вулиць і доріг забороняється: 

- розміщувати гаражі та інші споруди й об'єкти, крім об’єктів, визначених відповідними державними будівельними нормами і правилами;

- розміщувати контейнери та іншу тару для твердих побутових і харчових відходів;

- скидати на проїзну частину дороги сніг, смітити, псувати дорожнє покриття, обладнання, зелені насадження;

- спалювати сміття, опале листя та інші відходи, складати їх для тривалого зберігання;

- скидати промислові, меліоративні і каналізаційні води в систему дорожнього зливостоку;

- встановлювати намети та влаштовувати місця для відпочинку;

- самовільно виконувати будь-які роботи без одержання на те дозволу, якщо це передбачено Законом.

          При виконанні робіт по ремонту і утриманню автомобільних доріг, вулиць та залізничних переїздів дорожньо-експлуатаційні організації у першочерговому порядку повинні здійснювати заходи щодо безпеки дорожнього руху на основі обліку і аналізу дорожньо-транспортних подій, результатів обстежень і огляду автомобільних доріг, вулиць та залізничних переїздів і, передусім, на аварійних і небезпечних ділянках та у місцях концентрації дорожньо-транспортних подій.

          Власники, користувачі дорожніх об'єктів або уповноважені ними органи, дорожньо-експлуатаційні організації, користувачі дорожніх об'єктів та спеціалізовані служби організації дорожнього руху зобов'язані забезпечувати зручні і безпечні умови руху, сприяти збільшенню пропускної спроможності дорожніх об'єктів, запобігати травмуванню учасників дорожнього руху, пошкодженню транспортних засобів і дорожніх об'єктів, забрудненню навколишнього середовища, здійснювати інші заходи відповідно до вимог чинного законодавства. 

          Закриття вулиць і шляхів для руху транспорту здійснюється за розпорядженням Новоукраїнського міського голови.

 

Розділ 5. Порядок здійснення благоустрою та утримання територій підприємств, установ, організацій, фізичних осіб-підприємців та закріплених за ними територій 

          5.1.1 Підприємства, установи, організації, фізичні особи-підприємці забезпечують благоустрій та утримання в належному стані земельних ділянок або об’єктів благоустрою, наданих їм на праві власності чи користування, відповідно до закону, цих Правил та інших нормативних актів.

          5.1.2. Органи державної влади та органи місцевого самоврядування можуть передавати об'єкти благоустрою на баланс підприємствам, установам, організаціям, фізичним особам-підприємцям відповідно до вимог закону.

          5.1.3. Балансоутримувач об'єкта благоустрою з метою належного його утримання та здійснення своєчасного ремонту може залучати для цього інші підприємства, установи, організації, фізичних осіб-підприємців .

          5.1.4. Межі та режим використання закріпленої за підприємствами, установами, організаціями, фізичними особами-підприємцями території визначає виконавчий комітет міської ради .

          5.1.5. Посадові особи підприємств, установ, організацій, фізичні особи-підприємці несуть відповідальність за невиконання заходів з благоустрою, а також за дії чи бездіяльність, що призвели до завдання шкоди майну та/або здоров'ю громадян на власних та закріплених за ними територіях, відповідно до закону.

 

Розділ 6. Додержання тиші в громадських місцях

          6.1. Органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, юридичні та фізичні особи при здійсненні будь-яких видів діяльності з метою відвернення та зменшення шкідливого впливу на здоров'я населення шуму, неіонізуючих випромінювань та інших фізичних факторів зобов'язані не допускати впродовж доби перевищення рівнів шуму, встановлених санітарними нормами для наступних приміщень і територій міста (захищені об'єкти):

- житлових будинків і прибудинкових територій;

- лікувальних санаторно-курортних закладів, будинків-інтернатів, закладів освіти, культури;

- готелів і гуртожитків;

- закладів громадського харчування, торгівлі, побутового обслуговування, розважального бізнесу;

- інших будівель і споруд, в яких постійно чи тимчасово перебувають люди;

- парків, скверів, зон відпочинку, розташованих на території мікрорайонів і груп житлових будинків.

          6.2.Шум на захищених об'єктах при здійсненні будь-яких видів діяльності не повинен перевищувати рівнів, установлених санітарними нормами для відповідного часу доби.

          6.3. У час з 22 до 8 години на захищених об'єктах забороняється гучний спів і викрики, користуватися звуковідтворювальною апаратурою та іншими джерелами побутового шуму, проведення салютів, феєрверків, використання піротехнічних засобів.

Проведення на захищених об'єктах ремонтних робіт, що супроводжуються шумом, забороняється в робочі дні з 21 до 8 години, а в святкові та неробочі дні - цілодобово.

          6.4. Власник або орендар приміщень, в яких передбачається проведення ремонтних робіт, зобов'язаний повідомити мешканців прилеглих квартир про початок зазначених робіт. За згодою мешканців усіх прилеглих квартир ремонтні та будівельні роботи можуть проводитися також у святкові та неробочі дні. Шум, що утворюється під час проведення будівельних робіт, не повинен перевищувати санітарних норм цілодобово.

          6.5. Передбачені підпунктами другим, третім, четвертим цього пункту вимоги щодо додержання тиші та обмежень певних видів діяльності, які супроводжуються шумом, не поширюються на випадки: 

- здійснення в закритих приміщеннях будь-яких видів діяльності, що супроводжуються шумом, за умов, що виключають проникнення шуму в прилеглі приміщення, в яких постійно чи тимчасово перебувають люди;

- здійснення в закритих приміщеннях будь-яких видів діяльності, що супроводжуються шумом, за умов, що виключають проникнення шуму за межі таких приміщень;

- попередження або ліквідації наслідків аварій, стихійного лиха, інших надзвичайних ситуацій;

- надання невідкладної допомоги, попередження або припинення правопорушень;

- попередження крадіжок, пожеж, а також виконання завдань цивільної оборони;

 - проведення зборів, мітингів, демонстрацій, походів, інших масових заходів, про які завчасно сповіщено органи місцевого самоврядування;

- роботи обладнання і механізмів, що забезпечують життєдіяльність житлових і громадських будівель, за умов вжиття невідкладних заходів щодо максимального обмеження проникнення шуму в прилеглі приміщення, в яких постійно чи тимчасово перебувають люди;

- відзначення встановлених законом святкових і неробочих днів, Дня міста та інших свят відповідно до рішень виконавчого комітету міської ради, проведення спортивних змагань;

- проведення салютів, феєрверків, інших заходів із використанням вибухових речовин і піротехнічних засобів у заборонений час за погодженням із уповноваженим органом місцевого самоврядування.

          6.6. Юридичним і фізичним особам забороняється проведення на території міста салютів, феєрверків, інших заходів із використанням вибухових речовин і піротехнічних засобів у межах міста без погодження з виконавчим комітетом.

          6.7. Забороняється застосування побутових піротехнічних виробів у час з 22-00 до 8-00 години, за винятком святкування Нового року в ніч з 31 грудня на 1 січня.

          6.8. Забороняється використовувати побутові піротехнічні вироби, які створюють ефекти на висоті або шумові ефекти, на відстані ближче 100 метрів від лікарень, культурних споруд, навчальних закладів, будинків-інтернатів (пансіонатів) для громадян похилого віку, інвалідів, дітей, інших громадських споруд та житлових будинків.

          6.9. При проведенні масових заходів забороняється кидати приведені в дію побутові піротехнічні вироби під ноги перехожих, із вікон та балконів, здійснювати феєрверки з дахів будинків та вчиняти інші дії, від яких можуть постраждати люди або майно.

          6.10. Використання піротехнічних виробів для демонстрацій феєрверків професійними піротехніками повинно проводитись відповідно до вимог нормативних актів, які регулюють професійне використання піротехнічних виробів в Україні. 

 

Розділ 7. Обмеження щодо куріння тютюнових виробів

          7.1. Забороняється куріння тютюнових виробів на робочих місцях та в громадських місцях (за винятком місць, спеціально для цього відведених), а саме: 

- в будівлях, спорудах (їх частинах), які доступні або відкриті для відвідування вільно чи за запрошенням, або за плату, постійно, періодично або час від часу, в тому числі під'їздах;

- на стадіонах;

- на територіях закладів освіти, у тому числі дитячих комбінатів, шкіл, вищих та середніх навчальних закладів;

- на територіях та безпосередньо поряд з територіями дитячих майданчиків, дитячих розважальних атракціонів, майданчиків для відпочинку та дозвілля;

- у приміщеннях органів державної влади та органів місцевого самоврядування, інших державних установ. 

          7.2. Власник або уповноважені ним особи, орендарі відповідних будівель, споруд, окремих приміщень зобов'язані відвести спеціальні місця для куріння, обладнані витяжною вентиляцією чи іншими засобами для видалення тютюнового диму, а також розмістити наочну інформацію про розташування таких місць та про шкоду, якої завдають здоров'ю людини куріння тютюнових виробів чи інші способи їх вживання.

Розділ 8. Розміщення та утримання зовнішньої реклами.

          8.1. Розміщення зовнішньої реклами на території міста регулюється Законом України «Про рекламу», Законом України «Про благоустрій населених пунктів», Законом України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності», Правилами розміщення зовнішньої реклами, затвердженими рішенням міської ради  № 408  від 12 січня 2012 року.

          8.2. Забороняється самовільне розміщення рекламної інформації (листівок, об’яв, афіш, тощо) на фасадах будинків, на опорних стовпах вуличного освітлення та інших елементах благоустрою міста.

 

Розділ 9   Відповідальність громадян та юридичних осіб за порушення Правил благоустрою території міста

          9.1. За порушення цих Правил винні особи несуть відповідальність, встановлену Кодексом України про адміністративні правопорушення, Законом України «Про благоустрій населених пунктів», Цивільним кодексом України, іншими нормативно-правовими актами.

          9.2. До відповідальності за порушення законодавства у сфері благоустрою населених пунктів притягаються особи, винні у:

          9.2.1 порушенні встановлених державних стандартів, норм і правил у сфері благоустрою населених пунктів;

          9.2.2 порушенні встановлених законодавством екологічних, санітарно-гігієнічних вимог та санітарних норм під час проектування, розміщення, будівництва та експлуатації об'єктів благоустрою;

          9.2.3 порушенні правил благоустрою території міста;

          9.2.4 порушенні режиму використання й охорони територій та об'єктів рекреаційного призначення;

          9.2.5 самовільному зайнятті території (частини території) об'єкта благоустрою міста;

          9.2.6 пошкодженні (руйнуванні чи псуванні) вулично-дорожньої мережі, інших об'єктів та елементів благоустрою міста;

          9.2.7 знищенні або пошкодженні зелених насаджень чи інших об'єктів озеленення міста, крім випадків, передбачених законом;

          9.2.8 забрудненні (засміченні) території міста;

          9.2.9 неналежному утриманні об'єктів та елементів благоустрою, у тому числі покриття доріг, тротуарів, освітлення територій міста тощо.

          9.2.10. Законом може бути встановлена відповідальність і за інші види правопорушень у сфері благоустрою населених пунктів.

          9.3. Допущення порушень не позбавляє винну особу від обов’язку припинення порушення та вчинення дій по її усуненню.

                    У разі порушення Правил благоустрою особи, винні у їх порушенні, зобов’язані вчинити всі необхідні дії для усунення наслідків такого порушення. Усунення наслідків порушення здійснюється негайно.

                    У виняткових випадках, коли усунення зазначених наслідків пов’язане із значним об’ємом робіт або необхідністю залучення третіх осіб для виконання відповідних робіт, усунення порушення може бути здійснено у триденний строк.

                    У випадках, коли порушення вимог цих Правил пов’язане із аварією, стихійним лихом, усунення наслідків такого порушення здійснюється у п’ятиденний строк.

          9.4. У разі, коли особи, винні у порушенні цих Правил, не виконують обов’язок щодо усунення наслідків порушення у встановлений строк, балансоутримувач об’єкта або елементу благоустрою має право здійснити усунення наслідків порушення цих Правил власними силами або шляхом укладення відповідного договору залучити для виконання певних дій третіх осіб. У такому випадку балансоутримувач, а також особа, що здійснює усунення наслідків порушення, має право на відшкодування витрат (збитків), понесених у зв’язку з усуненням наслідків порушення вимог цих Правил.

          9.5. Збитки та інша шкода завдані об'єкту благоустрою в результаті порушення законодавства з питань благоустрою населених пунктів, підлягають відшкодуванню в установленому порядку.

          9.6. У разі пошкодження чи знищення елементів благоустрою винна юридична чи фізична особа усуває пошкодження (відновлює елементи благоустрою) власними силами або за домовленістю з балансоутримувачем перераховує на його рахунок суму відновної вартості. Порядок визначення відновної вартості об'єктів благоустрою затверджується Кабінетом Міністрів України.

          9.7. Розмір відшкодування збитків, завданих об'єкту благоустрою, визначається балансоутримувачем за методикою визначення відновної вартості об'єктів благоустрою, затвердженою центральним органом виконавчої влади з питань житлово-комунального господарства.

          9.8. У разі якщо пошкодження чи знищення елементів благоустрою здійснюється балансоутримувачем у ході усунення аварії на власних інженерних мережах чи власних об'єктах або якщо особу, яка пошкодила чи знищила елементи благоустрою не виявлено, відновлювальні роботи проводяться за рахунок власника об'єкта благоустрою.

          9.9. Притягнення осіб, винних у порушенні законодавства у сфері благоустрою населених пунктів, до відповідальності, передбаченої законом, не звільняє їх від обов'язку відшкодування шкоди, завданої внаслідок порушення вимог цього законодавства.

          9.10. Шкода, завдана внаслідок порушення законодавства з питань благоустрою населених пунктів, підлягає компенсації в повному обсязі без застосування норм зниження розміру стягнення незалежно від сплати збору за забруднення навколишнього природного середовища та погіршення якості природних ресурсів у розмірах, які визначаються на підставі затверджених у встановленому порядку такс, методик, розрахунків щодо обрахування шкоди.

          9.11 Відсутність таких такс, методик, розрахунків не може бути підставою для відмови у відшкодуванні шкоди. У такому разі шкода компенсується за фактичними витратами, затвердженими в установленому порядку рішенням органу місцевого самоврядування на облаштування одного квадратного метра території міста або базової вартості одного квадратного метра землі на відновлення порушеного стану об'єкта благоустрою або довкілля.

e-max.it: your social media marketing partner