За даними Головного управління статистики у Кіровоградській області •Друк•
••Середа•, 28 •березня• 2012, 10:02•
 

КОРОТКІ ПІДСУМКИ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО

СТАНОВИЩА КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ

за січень–лютий 2012 року

 

Промисловість. У лютому 2012р. порівняно з попереднім місяцем та лютим 2011р. індекс промислової продукції становив відповідно 101,7% та 89,5%, за підсумками 2 місяців п.р. – 97,6%.

Сільське господарство. У січні–лютому 2012р. обсяг валової продукції сільського господарства в усіх категоріях господарств (у постійних цінах 2010р.) склав, за розрахунками, 226,8 млн.грн. Виробництво сільськогосподарської продукції порівняно з відповідним періодом 2011р. збільшилось на 0,8%, у т.ч. в сільськогосподарських підприємствах – на 26,3%, господарствах населення – зменшилось на 8%.

Будівництво. У січні–лютому 2012р. підприємствами області виконано будівельних робіт на суму 42,9 млн.грн., що на 6,3% більше порівняно з січнем–лютим 2011р.

Транспорт. У січні–лютому 2012р. підприємствами транспорту перевезено 1322,3 тис.т вантажів, що на 19,9% більше ніж у січні–лютому 2011р., вантажооборот збільшився на 1,8% і склав 4639,1 млн.ткм.

Всіма видами транспорту в січні–лютому 2012р. перевезено 14,6 млн. пасажирів, що на 11,8% менше ніж у січні–лютому 2011р., пасажирооборот зменшився на 0,7% і склав 208,9 млн.пас.км.

Зовнішня торгівля товарами. Обсяг експорту товарів за січень 2012р. становив 33,6 млн.дол. США, імпорту – 15 млн.дол.

Роздрібна торгівля. Оборот роздрібної торгівлі (до якого включено роздрібний товарооборот підприємств роздрібної торгівлі, розрахункові дані щодо обсягів продажу товарів на ринках та фізичними особами-підприємцями) за січень–лютий 2012р. становив 1777,8 млн.грн., що на 11,5% більше обсягу січня–лютого попереднього року.

У структурі обороту роздрібної торгівлі на організовані та неформальні ринки припадало 31,9%.

Ціни. Індекс споживчих цін у лютому 2012р. порівняно з січнем становив 100,5%, з початку року – 100,6% (по Україні відповідно 100,2% та 100,4%).

            Заробітна плата. Середня номінальна заробітна плата штатного працівника підприємств, установ та організацій (по підприємствах, установах, організаціях та їхніх відокремлених підрозділах із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб) за січень 2012р. становила 2155 грн., що в 2 рази вище рівня мінімальної заробітної плати (1073 грн.). Порівняно з груднем 2011р. розмір заробітної плати зменшився на 10,7%, з січнем 2011р. – збільшився на 18,9%.

Індекс реальної заробітної плати в січні 2012р. порівняно  з груднем 2011р. становив 89,7%, з січнем 2011р. – 116,2%.

Загальна сума невиплаченої заробітної плати (без урахування найманих працівників статистично малих підприємств і у фізичних осіб-підприємців) впродовж січня 2012р. зменшилась на 6,7% і на 1 лютого 2012р. становила 44,7 млн.грн.

Ринок праці. Кількість зареєстрованих безробітних на 1 березня 2012р. становила 20,2 тис. осіб, із них 72,8% отримували допомогу по безробіттю.

Населення. Чисельність наявного населення області на 1 лютого 2012р., за оцінкою, становила 1001,6 тис. осіб. За січень 2012р. чисельність населення скоротилася на 812 осіб або на 9,6 особи у розрахунку на 1000 жителів.

 

КОРОТКІ ПІДСУМКИ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО

СТАНОВИЩА НОВОУКРАЇНСЬКОГО РАЙОНУ

за січень–лютий 2012 року

 

Промисловість. Обсяг реалізованої промислової продукції за січень 2012р. становив 2,5 млн.грн.

Сільське господарство. Виробництво валової продукції сільського господарства у січні–лютому 2012р. залишилось на рівні відповідного періоду 2011р.

Будівництво. У січні–лютому 2012р. будівельниками району виконано робіт на суму 108 тис.грн., що на 4,1% менше порівняно з відповідним  періодом 2011р.

Транспорт. Підприємствами автомобільного транспорту у січні–лютому 2012р. перевезено 12,9 тис.т вантажів, що на 3,2% більше ніж у січні–лютому 2011р. Вантажооборот зменшився на 1,4% і склав 2,6 млн.ткм. Перевезено 393,8 тис. пасажирів, що на 3,9% більше ніж у січні–лютому 2011р., пасажирооборот зменшився на 14,5% і склав 4 млн.пас.км.

Ринок праці. Кількість зареєстрованих безробітних на 1 березня 2012р. становила 1,2 тис. осіб, що на 14,1% менше ніж на 1 березня 2011р.

Рівень зареєстрованого безробіття в цілому по району на 1 березня 2012р. становив 4,77% населення працездатного віку.

      Населення. На 1 лютого 2012р. в районі проживало 43,7 тис. осіб. Упродовж січня 2012р. чисельність населення скоротилася на 65 осіб.

 

          Доходи від послуг пошти та зв’язку

у січні–лютому 2012 року

 

 

Доходи підприємств пошти та зв’язку області від основної діяльності у січні–лютому 2012р. склали 70,2 млн.грн., що є на рівні січня–лютого 2011р. Найбільший обсяг доходів отриманий від надання послуг зв’язку: мобільного  – 33,2 млн.грн., поштового – 10,8 млн.грн., телефонного міського – 9,2 млн.грн., комп’ютерного – 6,8 млн.грн., передачі і прийому телевізійних та радіопрограм, радіозв’язку – 3,7 млн.грн. та телефонного міжміського – 3,6 млн.грн.

     Підприємства пошти та зв’язку від послуг наданих населенню отримали доходи у сумі 26,7 млн.грн., що порівняно з cічнем–лютим 2011р. менше на 1,8%, а від послуг наданих підприємствам – 43,5 млн.грн., що більше на 1,1%.

 

Продаж світлих нафтопродуктів та газу в області 

за лютий 2012 року

 

      У лютому 2012р. 237 автозаправних станцій, з них АГНКС – 6 одиниць,  здійснювали роздрібний продаж світлих нафтопродуктів та газу, яких реалізовано на суму 77,6 млн.грн., з них бензину – на 49 млн.грн. (3,7 тис.т), дизельного пального – на 17,6 млн.грн. (1,6 тис.т), газу скрапленого – на  6,8 млн.грн. (0,7 тис.т), газу стисненого – на 4,2 млн.грн. (0,5 тис.т).

            Продаж бензину в натуральному вимірі порівняно з лютим 2011р. зменшився на 11,1%, дизельного пального – на 18,6%, газу стисненого – на 31,7%. Водночас газу скрапленого реалізовано на 4% більше, ніж у лютому 2011р. Порівняно з січнем 2012р. продаж бензину зменшився на 11,8%, газу скрапленого – на 8,2%, газу стисненого – на 1,1%, водночас дизельного пального реалізовано на 7,3% більше.

            В обсязі реалізованого бензину найбільшим попитом користувався бензин марок А–90–93, частка продажу якого склала 62,1% загального продажу бензину, найменшим – А–72–80 (4,3%).

            Запаси бензину на АЗС області станом на 1 березня 2012р. становили 3,8 тис.т, дизельного пального – 1,6 тис.т, газу скрапленого – 0,3 тис.т.

 

 

Наявність торгової мережі на ринках Кіровоградської області

у 2011 році

 

            На 1 січня 2012р. на території області діяло 72 ринки, які перебували у власності 65 суб’єктів господарювання. Із загальної кількості 8 ринків належали фізичним особам-підприємцям.

            На ринках налічувалось понад 22 тис. торгових місць, що порівняно з попереднім роком менше майже на 2%. Найбільша частка торгових місць зосереджена на критих та відкритих столах і становила понад 40%, у кіосках, контейнерах – 31%, лотках, палатках – 12%.

            Ринкове господарство більшою мірою сконцентровано в густонаселених містах та районах області. Так майже 32% ринків (23 одиниці) знаходились в обласному центрі, а саме: 19 – змішаних, 3 – непродовольчих, 1 – продовольчий.

            Структура ринків за спеціалізацією у 2011р. дещо змінилася: збільшилася частка змішаних ринків та зменшилась – непродовольчих та продовольчих. Речові ринки та ринки з продажу запчастин складали понад 57% загальної кількості ринків з продажу непродовольчих товарів. Їх торгова площа складала понад 39% усіх непродовольчих ринків, торгові місця – понад 27%.

 

Робота підприємств сфери послуг

 

За січень–лютий 2012 року підприємствами сфери нефінансових послуг реалізовано послуг на суму 543,6 млн.грн. (109,1% рівня cічня–лютого 2011 року), у тому числі населенню – на суму 72,2 млн.грн. або 13,3% загального обсягу реалізованих послуг.

Серед послуг, реалізованих у січні–лютому 2012 року, значна частка припадала на послуги транспорту – 71,3% або 387,4 млн.грн., пошти та зв’язку – 13,3% або 72,5 млн.грн., операції з нерухомим майном – 5% або 27,4 млн.грн.

Обсяг реалізованих послуг у розрахунку на одну особу за січень–лютий 2012 року становив 72,1 грн.

 

Наявність зернових культур на підприємствах району

станом на 1 березня 2012 року

 

На 1 березня 2012р. в сільськогосподарських підприємствах (крім малих) та підприємствах, що здійснюють зберігання, переробку зернових культур Кіровоградської області було в наявності 1279,3 тис.т зерна (в 1,6 р.б. проти 1 березня 2011р.), у т.ч. 498,1 тис.т пшениці, 125,6 тис.т ячменю, 606,9 тис.т кукурудзи, 2,2 тис.т жита. Безпосередньо в аграрних підприємствах зберігалося 651,4 тис.т зерна (в 1,8 р.б.), в т.ч. 257,7 тис.т пшениці, 253,4 тис.т кукурудзи, 104,7 тис.т ячменю, 1,4 тис.т жита. Зернозберігаючі та зернопереробні підприємства мали в наявності 627,9 тис.т зерна (в 1,5 р.б.), в т.ч. зернозберігаючі – 527,9 тис.т (в 1,5 р.б.).

         У сільськогосподарських підприємствах та на зернозберігаючих та зернопереробних підприємствах Новоукраїнського району було в наявності 144 тис.т зернових культур (в 1,9 р.б. ніж на 1 березня 2011р.), в т.ч. пшениці – 37,6 тис.т (на 31,9% більше). Безпосередньо в аграрних підприємствах зберігалося зернових культур 78 тис.т (в 2 р.б. порівняно з 1 березня 2011р.), з них пшениці – 21,5 тис.т (на 17% більше).

 

 

 

e-max.it: your social media marketing partner