Соціально-економічне становище Кіровоградської області за січень 2012 року •Друк•
••Вівторок•, 20 •березня• 2012, 13:58•

Промисловість

        У січні 2012р. порівняно з відповідним місяцем попереднього року приріст промислового виробництва становив 6,6%.

        Випуск продукції у добувній промисловості порівняно з січнем 2011р. збільшився в 1,9 раза, в т.ч. на підприємствах з добування каменю – в 18 разів, піску та глини – на 11,2%.

        У переробній промисловості в січні 2012р. індекс промислової продукції становив 92,6%.

        На підприємствах з виробництва харчових продуктів та напоїв випуск промислової продукції в січні 2012р. порівняно з січнем 2011р. зменшився на 2,7%. Зменшився випуск пряників і виробів аналогічних, печива солодкого, вафель (на 107 т), виробів кондитерських з цукру, включаючи білий шоколад без вмісту какао (на 104 т), яловичини і телятини, свіжої (парної) чи охолодженої (на 97 т), свинини свіжої (парної) чи охолодженої (на 27 т), виробів ковбасних (на 18 т), виробів хлібобулочних, здобних, тортів, тістечок, виробів макаронних без начинки, не підданих тепловому обробленню, оселедців солоних (на 8–1 т). Водночас зросло виробництво олії соняшникової нерафінованої на 3012 т, борошна – на 477 т, круп – на 227 т.

        Випуск продукції у легкій промисловості порівняно з січнем 2011р. зменшився на 13,7%, найбільше – у текстильному виробництві (на 32,7%).

        В обробленні деревини та виробництві виробів з деревини за січень 2012р. приріст промислової продукції становив 0,4%.

        На підприємствах із виробництва паперової маси, паперу, картону  та виробів із них у січні 2012р. обсяги продукції зменшилися на 17,2%,  на підприємствах поліграфічної діяльності – на 11,2%.

        У хімічній та нафтохімічній промисловості в січні 2012р. випуск  промислової продукції зріс на 4,8%, в т.ч. на підприємствах з виробництва лаків та фарб – у 2,6 раза, основної хімічної продукції – на 2,2%. Водночас  у фармацевтичному виробництві обсяги виробництва зменшилися на 66%.

        На підприємствах з виробництва іншої неметалевої мінеральної продукції випуск промислової продукції в січні 2012р. збільшився на 1,1%, найбільше  на підприємствах з виробництва виробів з бетону, гіпсу та цементу – на 17%.

        У машинобудуванні випуск промислової продукції в січні 2012р. порівняно з січнем 2011р. зменшився на 25%, в т.ч. на підприємствах з виробництва машин та устатковання загального призначення – на 82,3%, верстатів – на 51,7%, механічного устатковання – на 35,8%. Разом  із цим збільшення обсягів продукції спостерігалося у виробництві електророзподільної та контрольної апаратури в 1,8 раза, машин  та устатковання для сільського та лісового господарства – в 1,5 раза.

        На підприємствах з виробництва електроенергії обсяги продукції порівняно з січнем 2011р. зменшилися на 35,7%.

 

Сільське господарство

        У січні 2012р. обсяг валової продукції сільського господарства  в усіх категоріях господарств (у постійних цінах 2010р.) склав,  за розрахунками, 107 млн.грн. Виробництво сільськогосподарської продукції порівняно з відповідним періодом 2011р. збільшилось на 0,5%, у т.ч.  в сільськогоспо-дарських підприємствах – на 20,1%, господарствах населення – зменшилось на 7%.

 

        Тваринництво. Збільшення виробництва м’яса порівняно з січнем 2011р. відбулося за рахунок росту обсягів реалізації худоби та птиці на забій в сільськогосподарських підприємствах (на 0,4 тис.т або в 1,7 р.б.).  У структурі реалізації худоби та птиці на забій сільськогосподарськими підприємствами (крім малих) частка свиней становила 79,5%  (у січні 2011р. – 72,5%), великої рогатої худоби – 19,5% (26,5%), птиці всіх видів – 0,2% (0,4%).

        Обсяг вирощування худоби та птиці в сільськогосподарських підприємствах (крім малих) у січні 2012р. становив 1403,8 т, що на 41,6% більше ніж у січні 2011р., в т.ч. великої рогатої худоби – 256,6 т (на 4,3% більше), свиней – 1118,5 т (в 1,5 р.б.), птиці – 18,7 т (в 4,5 р.б.). Відношення загального обсягу вирощування худоби та птиці до реалізації тварин на забій становило 142,4% (у січні 2011р. – 160,6%). Середньодобові прирости великої рогатої худоби на вирощуванні, відгодівлі та нагулі зросли на 12,6% та становили 394 г, свиней – на 26,6% (319 г).

        Загальні обсяги виробництва м’яса (реалізація худоби та птиці  на забій у живій вазі) у січні 2012р. збільшилися порівняно з січнем 2011р.  в сільськогосподарських підприємствах (крім малих) 12 районів, значно – Компаніївського (в 18,8 раза), Голованівського та Олександрівського  (в 3,1 раза), Новгородківського (в 2,8 раза) районів.

        У січні 2012р. виробництво молока в усіх категоріях господарств порівняно з січнем 2011р. зменшилося на 1,9% і склало 15,3 тис.т,  у т.ч. в господарствах населення – на 4,7% (12,3 тис.т), сільськогосподарських підприємствах – зросло на 11,1% (3 тис.т).

        Збільшилося виробництво молока в сільськогосподарських підприємствах (крім малих) 15 районів області, найбільш суттєво – Онуфріївського (в 2 рази), Новгородківського (в 1,8 раза) та Вільшанського (в 1,6 раза). У той же час порівняно з січнем 2011р. менше молока одержано підприємствами Новомиргородського (на 31,8%) та Компаніївського (на 30,2%) районів.

        Порівняно з січнем 2011р. в сільськогосподарських підприємствах (крім малих) надій молока від однієї корови (по середньому поголів’ю) збільшився на 46 кг (на 19,6%) і становив 281 кг. Значно вища середньообласного рівня продуктивність корів у сільськогосподарських підприємствах Новгородківського (508 кг), Олександрівського (421 кг), Олександрійського (391 кг), Вільшанського (366 кг), Знам’янського  (361 кг), Голованівського (343 кг) та найнижча – Компаніївського (122 кг), Бобринецького (123 кг), Онуфріївського (129 кг) та Маловисківського  (142 кг) районів.

        Виробництво яєць у всіх категоріях господарств у січні 2012р. залишилось на рівні відповідного періоду 2011р. і склало 35 млн.шт.,  у т.ч. в сільськогосподарських підприємствах – зменшилось на 0,9% (20,9 млн.шт.), у господарствах населення – зросло на 1,4% (14,1 млн.шт.).

        Обсяги виробництва яєць порівняно з січнем 2011р. збільшили сільськогосподарські підприємства (крім малих) 3 районів області з 8, які займалися цим видом діяльності – Компаніївського (в 3,9 раза), Петрівського (в 1,5 раза) та Світловодського (на 29,1%).

        Несучість курей-несучок у січні 2012р. становила 28 яєць проти 29 у січні 2011р. Найвищих показників досягнуто сільськогосподарськими підприємствами Кіровоградського району (28 шт.).

        Порівняно з 1 лютого 2011р. в господарствах усіх категорій чисельність поголів’я великої рогатої худоби зменшилася на 3,7%,  в т.ч. корів – на 5,3%, свиней – на 0,4%. Поголів’я овець та кіз, птиці зросло відповідно на  4,9%, 2,1%.

        У сільськогосподарських підприємствах (крім малих) порівняно з показниками на 1 лютого 2011р. зросла чисельність поголів’я свиней  на 18,4%, овець та кіз – на 7,7%, птиці – на 6,4%, великої рогатої худоби, в т.ч. корів – зменшилась на 5,2% та на 7,8% відповідно. Найсуттєвіше чисельність поголів’я свиней зросла в Компаніївському (в 6,8 раза), Світловодському (в 1,7 раза); овець та кіз – в Олександрівському (в 2,2 раза), Компаніївському (в 1,6 раза); птиці – в Устинівському  (в 2,7 раза) районах.

        У господарствах населення зросла чисельність поголів’я овець  та кіз – на 4,3%, птиці – на 1%. Чисельність поголів’я великої рогатої худоби скоротилась на 2,8%, в т.ч. корів – на 4,7%, свиней – на 12,5%.

        Станом на 1 лютого 2012р. в сільськогосподарських підприємствах області (крім малих) було в наявності кормів усіх видів 69,2 тис.т корм.од,  що на 14,7% більше ніж на 1 лютого 2011р., в т.ч. концентрованих – 31,9 тис.т корм.од (на 13,1% більше). У розрахунку на 1 умовну голову великої худоби припадало по 8,4 ц корм.од кормів усіх видів, у т.ч. концентрованих – по 3,9 ц корм.од (на 1 лютого 2011р. відповідно  7,8 ц та 3,7 ц корм.од).

        Реалізація сільськогосподарської продукції. Загальний обсяг реалізації продукції, власно виробленої сільськогосподарськими підприємствами, за 2011р. порівняно з 2010р. збільшився на 16,2%,  що зумовлено збільшенням обсягів реалізації продукції рослинництва на 15,9% та продукції тваринництва – на 20,9%. Частка продукції рослинництва в загальній вартості реалізованої продукції склала 92,9%, тваринництва –  7,1% (у 2010р. – відповідно 93,2% та 6,8%).

        Порівняно з 2010р. збільшили обсяги реалізації худоби та птиці сільськогосподарські підприємства 16 районів, з них значно – Олександрівського (в 2,7 раза), Гайворонського (в 2,1 раза), Новгородківського (в 1,9 раза), Ульяновського (в 1,7 раза) та Устинівського (в 1,6 раза) районів.

        Продаж молока та молочних продуктів збільшено сільськогосподарськими підприємствами 11 районів, з них суттєво – Вільшанського (в 2,1 раза) та Олександрівського (в 1,8 раза).

        Продаж яєць збільшено підприємствами 2 районів із 8, які займалися їх реалізацією: Петрівського (в 24 рази) та Кіровоградського (на 8%) районів.

        Середні ціни продажу аграрної продукції сільськогосподарськими підприємствами у 2011р. порівняно з 2010р. зросли на 15,7%, в т.ч. на продукцію рослинництва – на 16,2%, продукцію тваринництва – на 9%.

        У січні 2012р. порівняно з січнем 2011р. загальний обсяг реалізації продукції, власно виробленої сільськогосподарськими підприємствами, збільшився в 1,7 раза, що зумовлено збільшенням обсягів реалізації продукції рослинництва в 1,8 раза та продукції тваринництва в 1,6 раза. Частка продукції рослинництва в загальній вартості реалізованої продукції склала 84,3%, тваринництва – 15,7% (у січні 2011р. відповідно 82,6% та 17,4%).

        Порівняно з січнем 2011р. збільшили обсяги реалізації худоби та птиці сільськогосподарські підприємства 13 районів, з них значно – Новомиргородського (в 10,5 раза), Кіровоградського (в 6,3 раза), Олександрівського (в 5,3 раза) та Ульяновського (в 3,5 раза) районів.

        Продаж молока та молочних продуктів збільшено сільськогосподарськими підприємствами 15 районів, з них суттєво – Онуфріївського (в 2,2 раза), Вільшанського (в 2,1 раза), Маловисківського та Олександрійського (в 1,8 раза) та Новгородківського (в 1,7 раза).

        Продаж яєць збільшено підприємствами Компаніївського (в 4 рази)  та Світловодського (на 31,2%) районів.

        Середні ціни продажу аграрної продукції сільськогосподарськими підприємствами в січні 2012р. порівняно з січнем 2011р. знизились на 4,4%,  у т.ч. на продукцію рослинництва – на 7,8%, на продукцію тваринництва – зросли на 28,2%.

        Наявність зерна та насіння соняшнику. Станом на 1 січня 2012р. на підприємствах, що здійснюють зберігання, переробку зернових культур та в сільськогосподарських підприємствах (крім малих) було в наявності  1609,8 тис.т зерна (в 1,6 р.б. порівняно з 1 січня 2011р.),  в т.ч. пшениці – 566,1 тис.т (на 44,9% більше). Із загальної кількості зерна безпосередньо в аграрних підприємствах (крім малих) було в наявності 770,5 тис.т  (в 1,6 р.б. порівняно з 1 січня 2011р.), в т.ч. пшениці – 275 тис.т (в 1,6 р.б.). Зернозберігаючі та зернопереробні підприємства мали в наявності 839,3 тис.т зерна, в т.ч. зернозберігаючі – 709,8 тис.т.

        Запаси насіння соняшнику становили 509,8 тис.т, з них безпосередньо  в аграрних підприємствах (крім малих) – 250,9 тис.т, на підприємствах,  що здійснюють його переробку та зберігання – 258,9 тис.т.

        На 1 лютого 2012р. в сільськогосподарських підприємствах (крім малих) та підприємствах, що здійснюють зберігання, переробку зернових культур, було в наявності 1469,9 тис.т зерна (в 1,6 р.б. проти 1 лютого 2011р.), в т.ч. 533,3 тис.т пшениці (в 1,6 р.б.). Безпосередньо в аграрних підприємствах (крім малих) зберігалося 700,3 тис.т зерна, в т.ч. 265,8 тис.т пшениці, 279,9 тис.т кукурудзи, 111,6 тис.т ячменю, 1,7 тис.т жита. Зернозберігаючі  та зернопереробні підприємства мали в наявності 769,6 тис.т зерна,  в т.ч. зернозберігаючі – 652,7 тис.т.

        Запаси насіння соняшнику становили 420,7 тис.т (на 8,2% менше порівняно з 1 лютого 2011р.), з них безпосередньо в аграрних підприємствах (крім малих) – 229,3 тис.т (в 1,9 р.б.), на підприємствах, що здійснюють його переробку та зберігання – 191,4 тис.т (в 1,8 раза менше).

 

Будівельна діяльність

        У січні 2012р. підприємствами області виконано будівельних робіт  на суму 20,3 млн.грн., що на 0,9% більше порівняно з січнем 2011р.

        За характером будівництва обсяги робіт розподілились так: роботи з нового будівництва, реконструкції та технічного переозброєння – 76,8% загального обсягу, решта – з капітального і поточного ремонту  (17% та 6,2% відповідно).

        На збільшення обсягів будівництва в січні 2012р. порівняно з січнем 2011р. в основному вплинула робота підприємств, які займалися будівництвом будівель та споруд, установленням інженерного устатковання будівель  та споруд. Питома вага цих підприємств в загальному обсязі будівництва становила 99,2%.

        У січні 2012р. обсяги будівництва збільшили підприємства усіх міст, Долинського, Новомиргородського, Гайворонського, Бобринецького  та Світловодського районів.

        Скоротили обсяги будівництва порівняно з січнем 2011р. підприємства Кіровоградського, Новоукраїнського, Добровеличківського, Олександрівського та Маловисківського районів. Скорочення обсягів будівельних робіт пов’язано  з відсутністю замовлень та недостатнім фінансуванням.

        Будівельні підприємства Вільшанського, Голованівського, Знам’янського, Компаніївського, Новгородківського, Новоархангельського, Олександрійського, Онуфріївського, Петрівського, Ульяновського  та Устинівського районів будівельні роботи не виконували.

        У січні 2012р. працювало 66,8% загальної кількості будівельних підприємств області.

        У 2011р. забудовниками введено в експлуатацію 76 тис.м2  загальної площі житла, що на 22,3% менше ніж у 2010р. У міських поселеннях, де збудовано 77,8% загального обсягу житла, житлове будівництво зменшилося на 7,5%, у сільській місцевості – на 50,3%.

        Обсяги введеного житла скоротились у містах Світловодську (на 58,7%), Знам’янці (на 25,5%), Олександрії (на 8,5%) та 15 районах області, найбільше (на 93,4–50,5%) – в Добровеличківському, Новоукраїнському, Вільшанському, Петрівському, Новомиргородському, Гайворонському, Знам’янському, Світловодському, Голованівському та Олександрійському; зросли – в Устинівському (в 3,2 раза), Долинському (в 3 рази), Бобринецькому (в 2,4 раза), Новоархангельському (в 1,6 раза), Онуфріївському (на 22,4%), Ульяновському (на 4%) районах та м.Кіровограді (на 10,2%).

        Найбільше житла збудовано в обласному центрі – 36,7 тис.м2 загальної площі або 48,3% загального обсягу введеного житла по області.

        Із загального обсягу житла індивідуальними забудовниками введено  в експлуатацію 65,1 тис.м2, що на 30% менше ніж за 2010р.

        Серед збудованих квартир переважають три- та двокімнатні (відповідно 31,3% та 23,1% загальної кількості). Частка чотирикімнатних квартир становила 18,5% загальної кількості, п’ятикімнатних – 13%, однокімнатних – 7,5%, шестикімнатних і більше – 6,6%.

        За рахунок коштів державного бюджету збудовано 4,1 тис.м2 житла або 5,4% загальнообласного обсягу, 187 учнівських місць в загальноосвітніх навчальних закладах або 43,2%.

        У 2011р. завершено будівництво та введено в експлуатацію 15,7 км ліній електропередачі, 41,7 км радіорелейних ліній, 87 км місцевих трубопроводів для транспортування газу, 1,6 км місцевих водопровідних мереж,  0,7 км місцевих теплових мереж, 0,2 км берегоукріплювальних споруд, 7,5 км автомобільних доріг з твердим покриттям загального призначення, готелі, адмінбудівлі, церкви, торгові центри та магазини, кафе, склади, автомобільні заправні станції, станції технічного обслуговування автомобілів, ангар для літаків, термінал для авіапасажирів, котельні та інші об’єкти.

 

Транспорт та зв’язок

        У січні 2012р. підприємствами транспорту перевезено 656,5 тис.т вантажів, що у 1,6 р.б. ніж у січні 2011р., вантажооборот збільшився на 9,2%  і склав 2604,4 млн.ткм.

        Залізницею у січні п.р. перевезено 325 тис.т вантажів,  що у 1,6 раза більше ніж у січні 2011р. Збільшилося відправлення основних номенклатурних груп вантажів: зерна та продуктів перемолу (у 3,1 раза), будівельних вантажів (у 1,9 раза), чорних металів (у 1,5 раза) та разом  з цим зменшилося – брухту чорних металів (на 65%), лісових вантажів (на 43,7%) та кам’яного вугілля (на 42,9%) відповідно. Вантажооборот залізничного транспорту в січні 2012р. склав 2563,7 млн.ткм,  що на 9,1% більше ніж у січні 2011р.

        Автомобільним транспортом (з урахуванням перевезень, виконаних фізичними особами–підприємцями), перевезено 331,2 тис.т вантажів, що в 1,7 раза більше січня 2011р., вантажооборот збільшився на 19% і становив 40,6 млн.ткм.

        На автомобільних шляхах та дорогах області скоєно 18 дорожньо-транспортних пригод (на 5,3% менше ніж у січні 2011р.), внаслідок  чого загинуло 5 осіб (у 5 раз більше), поранена 21 особа (на 36,4% менше).

        Авіаційним транспортом у січні 2012р. перевезено 0,3 тис.т вантажів, що на 10% менше ніж у січні 2011р., вантажооборот зменшився  на 47,8% і становив  0,1 млн.ткм.

        Всіма видами транспорту у січні 2012р. перевезено 7,6 млн. пасажирів, що на 11,2% менше ніж у січні 2011р., пасажирооборот збільшився на 0,6% і склав 108,4 млн.пас.км.

        У 2011р. підприємствами–операторами зв’язку реалізовано послуг зв’язку на суму 430,5 млн.грн., що на 1,5% більше ніж у 2010р.

        Найбільша частка доходів отримана від реалізації послуг мобільного (50,5%), поштового (13,5%), телефонного міського (12,6%) та комп’ютерного (8,5%) зв’язку.

        Обсяг реалізації послуг пошти та зв’язку населенню за 2011р. склав 159,2 млн.грн., що на 5,1% більше ніж у 2010р. Частка доходів від надання послуг пошти та зв’язку населенню в їх загальному обсязі склала 37% проти 35,9% у 2010р.

 

Зовнішньоекономічна діяльність

        Обсяг експорту товарів за 2011р. становив 443,4 млн.дол. США, імпорту – 226,9 млн.дол.

        Зовнішньоторговельні операції проводились з партнерами 94 країн світу.

        Обсяг експортних операцій порівняно з 2010р. з країнами СНД збільшився на 36,8% і становив 216,5 млн.дол., з іншими країнами світу –  на 27,1% (226,9 млн.дол.), у т.ч. з країнами ЄС – на 24,9% (99,4 млн.дол.). До країн СНД було експортовано 48,8% усіх товарів, країн ЄС – 22,4% (у 2010р. відповідно 47% та 23,6%).

        У цілому область експортувала товари до 78 країн світу, серед яких найбільші обсяги поставок здійснювались до Російської Федерації –  127,6 млн.дол. У звітному періоді серед партнерів-країн СНД найбільше зросли експортні поставки до Молдови, Російської Федерації, Білорусі, серед  країн ЄС – до Нідерландів, Іспанії, Італії, Польщі, серед інших країн –  до Єгипту, Грузії, Індії. Водночас зменшилися поставки до Болгарії, Саудівської Аравії.

        У 2011р. з області експортовано жирів та олії тваринного або рослинного походження на суму 151,9 млн.дол. Поставки машин, обладнання та механізмів становили 122,6 млн.дол. (з них механічних – 109,6 млн.дол., електричних –  13 млн.дол.), продуктів рослинного походження – 59 млн.дол., готових харчових продуктів – 34,1 млн.дол., мінеральних продуктів – 24,8 млн.дол., деревини і виробів з деревини – 9,2 млн.дол., текстильних матеріалів  та текстильних виробів – 8,9 млн.дол., виробів з каменю, гіпсу, цементу –  8,2 млн.дол.

        Порівняно з 2010р. експорт товарів збільшився за рахунок поставок продуктів рослинного походження, мінеральних продуктів, жирів та олії тваринного або рослинного походження. Водночас зменшилися обсяги експорту електричних машин.

        Імпорт товарів здійснювався з 73 країн-партнерів. У 2011р. в область з країн СНД надійшло 15,6% усіх імпортованих товарів, інших країн світу – 84,4%, в т.ч. з країн ЄС – 45,6% (у 2010р. відповідно 21,1%, 78,9% та 41,6%).

        Імпортні поставки порівняно з 2010р. зросли з Франції, Індонезії, Туреччини, США, Німеччини, скоротилися – з Фінляндії, Данії, Малайзії, Чехії.

        У 2011р. в область надійшло механічного та електричного обладнання  на суму 80,9 млн.дол., жирів та олії тваринного або рослинного походження – на 28,9 млн.дол., засобів наземного транспорту, літальних апаратів, плавучих засобів – на 25 млн.дол., живих тварин; продуктів тваринного походження –  на 22,6 млн.дол., продукції хімічної та пов’язаних з нею галузей промисловості – на 16,9 млн.дол., недорогоцінних металів та виробів з них – на 15,2 млн.дол.

        Обсяг експорту готової продукції, що виготовлена з імпортованої давальницької сировини, склав 13,2 млн.дол. або 3% загального обсягу експорту області. У товарній структурі готової продукції на одяг та додаткові речі до одягу, текстильні припадало 67,6%, продукцію хімічної та пов’язаних з нею галузей промисловості – 32,4%.

        Підприємства та організації області у 2011р. здійснювали зовнішньоторговельні операції послугами з 88 країнами світу.

За 2011р. обсяг експорту послуг становив 16,4 млн.дол. і зменшився порівняно з 2010р. на 5,5%, обсяг імпорту становив 6,5 млн.дол. і скоротився на  9,1%. Позитивне сальдо зовнішньої торгівлі послугами становило  9,9 млн.дол.

        У загальному обсязі експорту послуг частка транспортних послуг становила 93,3%, в операціях з нерухомістю, здаванням під найм та послуг юридичним особам – 2,8%, у сфері освіти – 2,3%.

        Порівняно з 2010р. експорт послуг зменшився на 959 тис.дол., у т.ч. за рахунок зменшення обсягів транспортних послуг – на 824,6 тис.дол.  (на 5,1%), послуг в операціях з нерухомістю, здаванням під найм та послуг юридичним особам – на 355,8 тис.дол. (на 43,8%). Одночасно збільшився обсяг наданих послуг у сфері освіти  на 16,8 тис.дол. (на 4,6%) та були експортовані послуги, пов’язані з будівництвом на суму 131 тис.дол., послуги в обробній промисловості – на 105,4 тис.дол.

        У структурі імпорту послуг основну частку складали послуги в операціях з нерухомістю, здаванням під найм та послуги юридичним особам – 40,1% загального обсягу імпорту послуг, транспортні послуги – 35%, послуги готелів і ресторанів – 20,3% (у 2010р. відповідно 56,3%, 19%, 19,1%).

        У звітному періоді спостерігалося зменшення обсягів імпорту послуг на 656,2 тис.дол. за рахунок скорочення обсягів послуг в операціях з нерухомістю, здаванням під найм та послуг юридичним особам –  на 1418,7 тис.дол. (на 35,2%), послуг в обробній промисловості – на 195,1 тис.дол. (на 61,9%). Разом з цим збільшилися обсяги транспортних послуг на 919,8 тис.дол. (в 1,7 раза), послуг у сфері освіти – на 61,3 тис.дол. (на 89,5%), послуг, пов’язаних з будівництвом – на 56,4 тис.дол. (на 61,9%) та вперше отримані фінансові послуги на суму  75,8 тис.дол.

        Обсяги експортних операцій з країнами Європейського Союзу порівняно з 2010р. зменшилися на 17,2% і становили 650 тис.дол. (4% загального обсягу експорту області). В імпортних операціях  з країнами ЄС спостерігалось збільшення на 1,8%, їх обсяги склали 1679,1 тис.дол. (25,8% загального обсягу імпорту області).

        Найбільшим споживачем послуг були США (80,2% загального обсягу експорту послуг), крім того – Російська Федерація (3,7%), Бангладеш (3%), Норвегія (2,3%), Туреччина (2,2%). Основними країнами-партнерами в імпорті послуг були США (27,5% загального обсягу імпорту послуг), Російська Федерація (10%), Конго, Демократична Республіка (8,9%), Туреччина (8%).

        У 2011р. в економіку області іноземними інвесторами вкладено  7,9 млн.дол. прямих інвестицій (акціонерний капітал), що в 1,5 раза більше надходжень 2010р. Із країн Європейського Союзу надійшло 46,9% загального обсягу прямих іноземних інвестицій, країн СНД – 21,6%, інших країн світу – 31,5%.

        У 2011р. приріст іноземного акціонерного капіталу, вкладеного  в економіку області, з урахуванням утрат, курсової різниці становив  7,3 млн.дол.

        У 2011р. спостерігалося зростання обсягів капіталу нерезидентів з Кіпру на 2,1 млн.дол., Російської Федерації – на 1,4 млн.дол., Великої Британії – на 1,2 млн.дол., Ізраїлю – на 803 тис.дол., Туреччини, Віргінських Островів (Брит.) – на 0,7 млн.дол., Німеччини – на 0,2 млн.дол.  

        Приріст іноземного капіталу в 2011р. спостерігався на підприємствах промисловості на суму 2,5 млн.дол. (з них добувної – 1,9 млн.дол., переробної промисловості – 0,6 млн.дол.,), торгівлі; ремонту автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку, в організаціях, що здійснюють операції з нерухомим майном, оренду, інжиніринг та надання послуг підприємцям – по 2,2 млн.дол. відповідно.

        Обсяг прямих іноземних інвестицій (акціонерний капітал), вкладених в економіку області, станом на 1 січня 2012р. збільшився на 11,2% порівняно  з початком 2011р. і становив 72,2 млн.дол. та в розрахунку на одиницю населення склав 72,3 дол.

        За видами економічної діяльності найбільші обсяги інвестицій вкладені в підприємства промисловості – 30,5 млн.дол., у тому числі з виробництва  та розподілення електроенергії, газу та води – 16,3 млн.дол., сільського господарства, мисливства, лісового господарства – 17,1 млн.дол., організації, що здійснюють операції з нерухомим майном, оренду, інжиніринг та надання послуг підприємцям – 9,3 млн.дол.

        Інвестори 31 країни світу вклали капітал в економіку області.  Серед них провідні партнери: Кіпр – 20,5 млн.дол., Нідерланди – 19,5 млн.дол., Велика Британія – 11,4 млн.дол. На ці країни припадало 71,2% загального обсягу прямих іноземних інвестицій. Інвесторами 17 країн Європейського Союзу внесено 79% загального обсягу інвестицій.

        Майже половина (47,3%) іноземного капіталу зосереджена у м.Кіровограді – 34,2 млн.дол. Також значні обсяги іноземних інвестицій зосереджено у Кіровоградському районі – 19,4 млн.дол. (26,9%) та м.Світловодську – 7,1 млн.дол. (9,8%).

        Заборгованість українських підприємств за кредитами та позиками, торговими кредитами та іншими зобов’язаннями (боргові інструменти) перед прямими іноземними інвесторами на 1 січня 2012р. становила 7,7 млн.дол.

        Загальний обсяг прямих іноземних інвестицій (акціонерний капітал та боргові інструменти) на 1 січня 2012р. становили 79,9 млн.дол.

        Обсяг прямих інвестицій (акціонерний капітал) з області в економіку країн світу, з урахуванням його курсової різниці, на 1 січня 2012р.  склав 91 тис.дол. і був спрямований у країни СНД та Азії.

 

Споживчий ринок 

        Оборот роздрібної торгівлі (до якого включено роздрібний товарооборот підприємств роздрібної торгівлі, розрахункові дані щодо  обсягів продажу товарів на ринках та фізичними особами-підприємцями) за січень 2012р. становив 906,3 млн.грн., що на 12,5% більше обсягу  січня 2011р.

        Оборот ресторанного господарства (включаючи оборот фізичних осіб-підприємців) за цей період збільшився на 10,7% і становив 18,8 млн.грн.

        Обсяг роздрібного товарообороту підприємств, що здійснювали діяльність з роздрібної торгівлі та ресторанного господарства, за січень 2012р. склав 423,7 млн.грн., що у порівнянних цінах на 11,2% більше обсягу січня 2011р.

        Обсяг роздрібного товарообороту за січень 2012р. проти  грудня 2011р.зменшився на 17,6% у порівнянних цінах.

        Через мережу автозаправних станцій, що налічує 238 одиниць,  у січні 2012р. продано в роздріб світлих нафтопродуктів  та газу на суму 84 млн.грн., з них бензину моторного – на 55,7 млн.грн., дизельного пального – на 16,4 млн.грн., газу скрапленого – на 7,6 млн.грн., газу стисненого – на 4,3 млн.грн. У натуральному вимірі реалізовано бензину моторного 4180,2 т, що на 3,9% менше ніж у січні 2011р., дизельного пального – 1445,2 т (на 27,4%), стисненого газу – 469,6 т (на 30,7%). Скрапленого газу реалізовано 784,8 т, що на 28,6% більше, ніж у січні 2011р.

        У задоволенні потреб населення в товарах значне місце належить ринкам. За рахунок організованих ринків у січні 2012р. формувалось 27,7%  загального обсягу продажу споживчих товарів. В обороті цих ринків частка продажу сільськогосподарських продуктів становила 41,9%.

 

        Обсяг продажу сільськогосподарських продуктів на ринках м.Кіровограда, що обстежувалися, в січні 2012р. порівняно з січнем 2011р. збільшився на 2,9% при зростанні цін на 16,5%. При цьому продукти  тваринництва подорожчали на 27,7%, їх продаж зменшився на 2%. Продаж продуктів рослинництва збільшився на 13,6% при зниженні цін на 16%.

        У січні 2012р. порівняно з січнем 2011р. зросли ціни  на сільськогосподарські продукти, окрім капусти свіжої, цибулі ріпчастої, картоплі, часнику, буряку, винограду, моркви, крупи гречаної, цукру, ряжанки, редьки, капусти квашеної, баранини, помідорів солоних, перцю солодкого, пшона, огірків солоних, цитрусових, бананів, жита, яблук, помідорів свіжих, рису, пшениці, ціни на які знизились в межах 69,7–1,3%.

        Реалізація послуг. За січень 2012р. підприємствами сфери нефінансових послуг реалізовано послуг на суму 256,1 млн.грн. Порівняно з січнем 2011р. обсяг реалізованих послуг збільшився на 2,8%.

        З основного виду діяльності реалізовано послуг на суму 242,6 млн.грн., що становило 94,7% загального обсягу реалізованих послуг  (у січні 2011р. – на 212 млн.грн. та 94,3% відповідно).

        Обсяг послуг, реалізованих населенню, становив 36,4 млн.грн.  та порівняно з січнем 2011р. зменшився на 5,4% (у порівнянних цінах).

        Податок на додану вартість за січень 2012р. становив 17,3 млн.грн., доходи від здавання в оренду власних приміщень – 1,8 млн.грн.  (за січень 2011р. – 15 млн.грн. та 1,8 млн.грн. відповідно).

 

Ціни і тарифи

        Індекс споживчих цін у січні 2012р. порівняно з груднем 2011р. становив 100,1%. (по Україні – 100,2%). 

        На споживчому ринку в січні 2012р. ціни на продукти харчування та безалкогольні напої зросли на 0,3%. Найбільше (на 6,8% та 4,3%) зросли ціни на фрукти та овочі. На 0,9–0,4% подорожчали риба та продукти  з риби, шоколад, сир і м’який сир (творог), кисломолочна продукція, яловичина. Водночас суттєво (на 8,2%) знизились ціни на яйця. На 4,4–0,3% стали дешевшими тваринні жири, рис, цукор, продукти переробки зернових, олія, свинина, масло вершкове.

        Алкогольні напої, тютюнові вироби подорожчали на 0,2% за рахунок підвищення цін на тютюнові вироби на 0,2%.

        Ціни (тарифи) на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива знизились на 0,2%, у т.ч. скраплений газ – на 13,3%.

        Підвищення цін у сфері освіти на 0,6% відбулося насамперед за рахунок зростання плати за послуги закладів дошкільної та початкової освіти на 2,1%.

        Зниження цін на транспорт у цілому на 0,1% відбулося, головним чином, за рахунок здешевлення палива та мастил на 0,4%.

        Підвищення цін у сфері відпочинку та культури на 0,4% зумовлене в основному підвищенням цін на газети та періодику (на 5,8%), туристичні послуги (на 1,7%).

 

Фінанси

        Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування (сальдо) суб’єктів господарювання (крім банків, малих підприємств та установ, що утримуються за рахунок бюджету) за 2011р. (за попередніми даними)  склав 1711,9 млн.грн. прибутку. За видами економічної діяльності найбільший прибутковий фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування отримали підприємства сільського господарства, мисливства та лісового господарства – 901,3 млн.грн., промисловості – 730,7 млн.грн., торгівлі; ремонту автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку – 120,3 млн.грн.

        Найбільший збитковий фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування мали підприємства сфери операцій з нерухомим майном, оренди, інжинірингу та надання послуг підприємцям – 21,9 млн.грн., діяльності транспорту та зв’язку – 11,9 млн.грн.

        Прибутковими підприємствами, частка яких у загальній кількості становила 68,6%, отримано 2027,4 млн.грн. прибутку.

        Найбільші обсяги прибутку від звичайної діяльності до оподаткування одержали підприємства сільського господарства, мисливства та лісового господарства – 909,8 млн.грн. (44,9% прибутку від звичайної діяльності  до оподаткування підприємств області), промисловості – 897,8 млн.грн. (44,3%), торгівлі; ремонту автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку – 141,9 млн.грн. (7%).

        Збиток від звичайної діяльності до оподаткування в сумі 315,5 млн.грн. одержали 31,4% підприємств.

        Найбільші суми збитку від звичайної діяльності до оподаткування  мали підприємства промисловості (167,1 млн.грн.), діяльності транспорту  та зв’язку (65,4 млн.грн.), операцій з нерухомим майном, оренди, інжинірингу та надання послуг підприємцям (33,6 млн.грн.), торгівлі; ремонту автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку (21,6 млн.грн.).

 

Доходи населення

        За попередніми даними, номінальні доходи населення області  за ІІІ квартал 2011р. становили 6419 млн.грн., що вище рівня доходів за відповідний період 2010р. на 16,3%. Їх частка у загальному обсязі доходів  по Україні склала 1,9%, що на рівні відповідного періоду 2010р. Основними джерелами формування доходів населення області є заробітна плата  (32,6% обсягу доходів) та соціальні допомоги (21,3%).

        Наявний доход, який може бути використаний населенням на придбання товарів та послуг, збільшився на 19,8%, а реальний наявний, визначений з урахуванням цінового фактора – на 11,2%.

        Наявний доход у розрахунку на одну особу в ІІІ кварталі 2011р. становив 5266,5 грн., що на 20,8% більше ніж у відповідному періоді 2010р.

        Витрати населення у ІІІ кварталі 2011р. становили 5168 млн.грн., з них 91,9% – на придбання товарів та послуг.

        У 2011р. розмір середньомісячної номінальної заробітної плати штатних працівників (по підприємствах, установах, організаціях та їхніх відокремлених підрозділах із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб) становив 2114 грн., що на 16,4% вище відповідного показника 2010р. та у двічі – розміру мінімальної заробітної плати (1004 грн.).

        В економіці області залишається значною диференціація рівня оплати праці серед видів економічної діяльності.

        Найвищий рівень оплати праці в 2011р. спостерігався в діяльності транспорту, фінансовій діяльності, добувній промисловості, де заробітна плата працівників у 1,4–1,7 раза перевищила середній показник по області.

        У працівників будівництва, освіти, сфери операцій з нерухомим майном, оренди, інжинірингу та надання послуг підприємцям, пошти та зв’язку, сільського господарства, охорони здоров’я, надання комунальних  та індивідуальних послуг, сфери культури та спорту, відпочинку та розваг, торгівлі, діяльності готелів та ресторанів, рибальства, рибництва розмір заробітної плати на 6,7–58,4% нижчий від середнього по області.

        У 2011р. порівняно з 2010р. спостерігалося збільшення реальної заробітної плати найманих працівників на 8,1% (у 2010р. порівняно з 2009р. – на 11%).

        Загальна сума невиплаченої заробітної плати впродовж 2011р. зменшилась на 12 млн.грн. або на 20% і на 1 січня 2012р. становила 47,8 млн.грн.

        Обсяг невиплаченої заробітної плати на початок січня 2012р. становив 9,7% фонду оплати праці, нарахованого за грудень 2011р.

        Сума боргу працівникам економічно активних підприємств  упродовж 2011р. зменшилася на 69,8% або на 28,6 млн.грн. і на 1 січня 2012р. становила 12,4 млн.грн. або 25,9% загальної суми боргу.

        З кожних 100 гривень, невиплачених економічно активними підприємствами, 40,5 гривень заборгували своїм працівникам підприємства транспорту.

        На початок січня 2012р. вчасно не отримали заробітну плату  2,2 тис. осіб. Кожному з них не виплачено в середньому по 5737 гривні,  що в 2,4 раза більше розміру середньої заробітної плати, нарахованої штатному працівникові за грудень 2011р.

        Заборгованість із виплати заробітної плати за рахунок коштів державного бюджету на 1 січня 2012р. становила 3,9 тис.грн.

        Сума невиплаченої заробітної плати працівникам підприємств-банкрутів упродовж 2011р. збільшилася на 95,2% і на початок січня 2012р. становила 33,7 млн.грн. Серед міст та районів найбільша питома вага боргу  цих підприємств припадала на м.Олександрію (75,9%).

        На підприємствах, які призупинили виробничо-господарську діяльність у 2010р. та попередніх роках (економічно неактивні), заборгованість із виплати заробітної плати на 1 січня 2012р. становила 1,8 млн.грн.

        У січні–грудні 2011р. за субсидіями для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг та електроенергії звернулося 67008 сімей, з них у міській місцевості – 50036, сільській – 16972 сім’ї.

        Призначені субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг та електроенергії 62541 сім’ї, що становило 93,3% загальної кількості сімей, які звернулися за наданням субсидій,  з них у міській місцевості – 47257 сім’ям, у сільській місцевості –  15284 сім’ям. Загальна сума субсидій, призначених сім’ям для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг у січні–грудні 2011р.,  становила 7438,2 тис.грн., з неї у міській місцевості – 6830,1 тис.грн., сільській місцевості – 608,1 тис.грн. Середній розмір призначеної місячної субсидії на одну сім’ю у грудні 2011р. становив 171,6 грн. (у листопаді 2011р. – 193,7 грн.).

        Організаціям, що надавали послуги, у січні–грудні 2011р. нараховано коштів у сумі 43282,1 тис.грн., перераховано – 42895 тис.грн. (98,6% суми отриманих населенням субсидій).

        У грудні 2011р. отримали субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг та електроенергії 11,6% загальної кількості сімей області.

        За призначенням субсидій готівкою для відшкодування витрат на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива у січні–грудні 2011р. звернулося 24110 сімей, у т.ч. в міській місцевості – 9292, сільській – 14818 сімей. Призначено субсидії 21058 сім’ям (87,3% з числа тих, які звернулися), в т.ч. 8236 сім’ям у міській місцевості  та 12822 сім’ям у сільській місцевості. Загальна сума призначених субсидій готівкою становила 13383,2 тис.грн., у міській місцевості цей показник склав 5792,7 тис.грн., сільській – 7590,5 тис.грн.

        Середній розмір призначеної субсидії готівкою на одну сім’ю  у грудні 2011р. становив 627,7 грн. (у листопаді 2011р. – 645,1 грн.).

        Субсидії готівкою для відшкодування витрат на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива у січні–грудні 2011р. отримали 22197 сімей на суму 14009,7 тис.грн. Заборгованість бюджетів із виплати субсидій населенню готівкою на 1 січня 2012р. становила  212,1 тис.грн.

        У грудні 2011р. населенню нараховано плату за житлово-комунальні послуги в сумі 61,5 млн.грн., у січні–грудні 2011р. – 505,4 млн.грн. Сплачено, включаючи погашення боргів попередніх періодів, 56,4 млн.грн. (91,7% нарахованих до сплати сум), та у січні–грудні 2011р. – 501,4 млн.грн. (99,2%).

        Заборгованість населення з оплати житлово-комунальних послуг станом на 1 січня 2012р. склала 126,7 млн.грн., термін якої у грудні становив 3 місяці.

        У грудні 2011р. мали борг за 3 місяці та більше: з утримання будинків  і споруд та прибудинкових територій – 27% власників особових рахунків, газопостачання – 22,5%, за централізоване опалення та гаряче  водопостачання – 21%, вивезення побутових відходів – 13%, централізоване водопостачання та водовідведення – 9,9%.

        Населенням області у грудні 2011р. сплачено за спожиту електроенергію 21,6 млн.грн., з початку року – 193,6 млн.грн. Заборгованість населення з оплати електроенергії на кінець грудня 2011р. становила 5,9 млн.грн.

 

Ринок праці

        Кількість незайнятих громадян, які перебували на обліку в державній службі зайнятості, на 1 лютого 2012р. становила 20,1 тис. осіб. За допомогою в працевлаштуванні до цієї установи в січні 2012р. звернулося  4,1 тис. незайнятих громадян проти 5,4 тис. осіб в грудні 2011р.  (в січні 2011р. – 4 тис. осіб).

        Офіційного статусу безробітних на зазначену дату набули 96,6% незайнятих громадян, із них  74,9%  отримували допомогу по безробіттю.

        Кількість зареєстрованих безробітних на 1 лютого 2012р. становила  19,4 тис. осіб, що на 9,1% більше порівняно з 1 січня 2012р.

        Рівень зареєстрованого безробіття в цілому по області на 1 лютого 2012р. становив 3,28% населення працездатного віку. У сільській місцевості цей показник становив 4,74% населення працездатного віку, міських поселеннях – 2,46% відповідно.

        Кількість вільних робочих місць (вакантних посад), заявлених підприємствами, установами й організаціями до служби зайнятості,  на кінець січня 2012р. становила 915 проти 736 на кінець грудня 2011р. (на кінець січня 2011р. – 844 місця).

        Навантаження незайнятого населення, яке перебувало на обліку в державній службі зайнятості, на одне вільне робоче місце (вакантну посаду) зменшилось і на кінець січня становило 22 особи.

        Серед міст та районів зберігалася значна диференціація зазначеного показника: від 5 осіб у м.Знам’янці до 129 осіб у Новомиргородському районі.

        За сприяння державної служби зайнятості в січні п.р.  працевлаштовано 1,3 тис. осіб проти 0,7 тис. осіб у грудні 2011р. (в січні 2011р. – 1,5 тис. осіб). Серед працевлаштованих незайнятих осіб жінки становили 51,9%, молодь у віці до 35 років – 52,8%. Рівень працевлаштування незайнятих громадян порівняно з груднем 2011р. зріс на 2,4 в.п. і в січні 2012р. становив 5,9%.

        Із Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття в січні 2012р. на допомогу по безробіттю було витрачено 10,1 млн.грн. Середньооблікова кількість безробітних, які її отримували впродовж січня, становила 11,5 тис. осіб. Розмір допомоги по безробіттю в середньому на одного безробітного становив 882,56 грн., що дорівнює 82,3% законодавчо визначеного розміру мінімальної заробітної плати (1073 грн.).


 Демографічна ситуація

        Чисельність наявного населення області на 1 січня 2012р.,  за оцінкою, cтановила 1002,4 тис. осіб.

        За 2011р. чисельність населення скоротилася на 7,6 тис. осіб або  на 7,5 особи у розрахунку на 1000 жителів. Зменшення чисельності населення області відбулося за рахунок природного (6,1 тис. осіб) та міграційного скорочення населення (1,4 тис. осіб).

        Порівняно з 2010р. обсяг природного скорочення зменшився  на 1002 особи (на 14,1%). В області спостерігалось уповільнення природного скорочення з 7 до 6,1 особи на 1000 жителів.

        Природне скорочення населення в 2011р. зафіксовано у всіх районах області. Найнижчі рівні цього показника спостерігались на території Кіровоградської міськради (2,5‰), в Компаніївському (4,3‰),  Бобринецькому (4,6‰) районах, найвищі – в Олександрівському (12,8‰), Світловодському (12,1‰) та Онуфріївському (10,7‰) районах.

        Порівняно з 2010р. збільшилось число народжених на 47 дітей (на 0,4%), одночасно зареєстровано зменшення числа померлих на 955 осіб (на 5,4%).

        Зростання народжуваності спостерігалося в 12 містах та районах, найбільше – в Бобринецькому (з 12,1‰ до 13,8‰), Знам’янському  (з 12,3‰ до 13,5‰) та Олександрівському (з 9,5‰ до 10,6‰) районах. Збереглась народжуваність на рівні 2010 року в Ульяновському районі (11,6‰). Водночас скоротилась народжуваність у 12 містах та районах області, найбільше – в Петрівському (з 9,6‰ до 7,8‰), Устинівському (з 12,1‰ до 10,5‰) та Новоархангельському (з 11‰ до 10,3‰) районах.

        У 2011р. рівень смертності населення в області проти 2010р. знизився з 17,4 до 16,6 особи на 1000 жителів.

        Водночас зростання смертності спостерігалось в 6 районах області,  найбільше – в Світловодському (з 22,1‰ до 23,9‰), Новгородківському  (з 16,7‰ до 17,8‰) та Маловисківському  (з 16,5‰ до 17,4‰) районах.

        Рівень смертності коливався від 13,2‰ на території Кіровоградської міськради до 23,9‰ в Світловодському районі.

        Кількість померлих дітей у перинатальному періоді впродовж 2011р. становила 164: зареєстровано 95 випадків мертвонароджень, що на 2 випадки менше порівняно з 2010р., та 69 дітей у віці 0–6 днів (47 – у 2010р.).

        Всього у віці до 1 року  померло 139 дітей (у 2010р. – 112).

        Основними причинами смерті дітей віком до 1 року були окремі стани, що виникають у перинатальному періоді, природжені вади розвитку, деформації та хромосомні аномалії, зовнішні причини.

        Структура причин смерті населення в 2011р. порівняно з 2010р. майже не змінилась. Перше місце посідають хвороби системи кровообігу, друге – новоутворення, третє – зовнішні причини захворюваності та смертності.

        У 2011р. міграційне скорочення населення становило 1,44 особи в розрахунку на 1000 жителів (у 2010р. – 0,66 особи). Порівняно з відповідним періодом 2010р. зменшилось число прибулих на постійне проживання в область (з 16,88 до 15,49 особи) та вибулих (з 17,54 до 16,93 особи на 1000 жителів).

Більшість міграційних процесів відбувалась у межах України, включаючи міграцію в межах області.

        У міждержавній міграції 83,7% числа прибулих в область становили іммігранти з країн СНД. Серед вибулих 47,8% виїхали до країн СНД і 52,2% – до інших країн.

        Міграційний приріст населення у 2011р. зафіксовано в 7 районах та містах області. Його рівень був найвищим на території Олександрійської міськради (3,2‰), Долинському (2,23‰) та Кіровоградському (2,18‰) районах. Поряд з цим в 18 районах та містах спостерігалось міграційне скорочення населення, найвищим воно було у Добровеличківському (11,18‰), Знам’янському (10,93‰) районах та на території Знам’янської міськради (10,29‰).

 Криміногенна ситуація

        За повідомленням органів внутрішніх справ та прокуратури протягом січня 2012р. зареєстровано 839 злочинів (без урахування злочинів, зареєстрованих податковою міліцією), що на 6 злочинів (на 0,7%) менше ніж у січні 2011р., серед яких 44,1% – тяжкі  та особливо тяжкі.

        У загальній кількості злочинів 71,4% становили злочини проти власності, 8,8% – злочини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин,  їх аналогів або прекурсорів та інші злочини проти здоров’я населення, 4,4% – злочини проти життя та здоров’я особи, 3,6% – злочини проти безпеки руху та експлуатації транспорту, 3,2% – злочини у сфері службової діяльності, 3% – злочини проти громадського порядку та моральності, 1,7% – злочини проти громадської безпеки.

        Протягом січня 2012р. скоєно 5 умисних вбивств та замахів на вбивство (на 16,7% менше порівняно із січнем 2011р.), 11 умисних тяжких тілесних ушкоджень (на 22,2% більше порівняно із січнем 2011р.), одне зґвалтування (та замах).

        Кількість крадіжок (535) та шахрайств (27) порівняно з січнем 2011р. збільшилась відповідно на 1,5% та у 2,1 раза, проте кількість грабежів (26)  та розбоїв (4) зменшилась відповідно на 27,8% та 69,2%. Кількість випадків хабарництва (2) залишилась на рівні січня 2011р.

        Кількість потерпілих від злочинів за січень 2012р. становила 618 осіб  (на 10,4% більше ніж у січні 2011р.), з числа яких 243 – жінки,  73 – пенсіонери, 28 – неповнолітніх та 6 осіб – діти до 14 років. Найбільша кількість потерпілих від крадіжок – 453 особи (73,3%), серед яких жінки – 187 осіб (41,3%). Від злочинних діянь загинуло 17 осіб,  з числа яких 29,4% було вбито.

        Серед виявлених осіб (289), які вчинили злочини, 48,1% раніше вже ставали на злочинний шлях, з них 61,9% осіб мають незняту або непогашену судимість, 22,5% вчинили злочин у групі, 26% – знаходились  у стані алкогольного сп’яніння; 11,8% – жінки, 10,4% – неповнолітні. Питома вага працездатних осіб, підозрюваних у скоєнні злочинів, які на момент учинення злочину не працювали і не навчалися, становила 38,4%.

 

Головне управління статистики  у Кіровоградській області

 

 

 

e-max.it: your social media marketing partner