Доповнення Переліку адміністративних послуг, що надаються міськвиконкомом •Друк•
••Середа•, 11 •червня• 2014, 10:08•

РІШЕННЯ

від  24 квітня 2013 року                       № 49

м. Новоукраїнка

 

Про доповнення Переліку адміністративних

послуг, що надаються виконавчим комітетом

міської ради

 

         Керуючись статтею40 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, наказом Міністерства економікиУкраїни № 219  від 12.07.2007 року “Про затвердження Методичних рекомендацій з розроблення стандартів адміністративних послуг”,- 

 

виконавчий комітет міської ради

ВИРІШИВ:

        1. Доповнити Перелік адміністративних послуг, що надаються виконавчим комітетом міської ради, затверджений рішенням виконавчого комітету № 138 від 30.11.2011 року, послугою з надання довідки про відповідність адреси об’єкта нерухомого майна.

        2. Затвердити зразок  довідки про відповідність адреси об’єкта нерухомого майна (додаток 1).

        3. Затвердити стандарт адміністративної послуги (додаток 2).

        4. Спеціалісту 1 категорії Петренку О. В. забезпечити оприлюднення цього рішення, шляхом розміщення його на сайті міської ради.

 

 

 

Заступник міського голови                                                            О. Руденко

 

 

 

 

                                                   Додаток № 1

                                                   до рішення виконавчого комітету

                                                   Новоукраїнської міської ради 

                                                   від 24 квітня 2013 року№ 49

 

                  

З Р А З О К

довідки про відповідність адреси об’єкта нерухомого майна

Форма № __

 

 

 Довідка

про відповідність адреси об’єкта нерухомого майна

 

Видана______________________________________________________ виконавчим комітетом Новоукраїнської міської ради про те, що у зв’язку з
перенумерацією адреса ________________по____________________________

була змінена на_____________________________________________________

в м. Новоукраїнка.

 

Секретар виконкому

Новоукраїнської міської ради     __________          _____________________

                                                (підпис)     М.П.                 (П.І.Б.)

 

 

Уповноважена особа               __________            ___________________

                                                 (підпис)                              (П.І.Б.)

 

 

Секретар виконавчого комітету    _________________/__________________________/ 

 

 

                                                              Додаток № 2

                                                              до рішення виконавчого комітету

                                                              Новоукраїнської міської ради 

                                                              від 24 квітня 2013 року№ 49

 

СТАНДАРТ

надання адміністративної послуги

довідки про відповідність адреси об’єкта нерухомого майна

 

1

Найменування органув якому  надаєтьсяпослуга

виконавчий комітет

2

Місцезнаходження органу 

адреса:вул.Воровського,70

м. Новоукраїнка 

3

Інформація щодо графіка роботи органу  

понеділок, середа, п’ятниця

з 8.00 – 17.00 год.

обідня перерва з 12.00 – 13.00 год

4

Реквізити відповідальних за видачу документа

Спеціаліст І категорії - архітектор кабінет №2

тел/факс 2-39-66, 

 

5

Нормативно-правові акти, якими регламентується видача документа: Закони України , інші нормативні акти центральнихорганів виконавчої влади,  органів місцевого     самоврядування     

згідно з рішенням виконавчого комітету Новоукраїнської міської ради від 24.04.2013 року№ 49

6

Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання документа 

1. документи про право власності на будівлю або будівельний паспорт

2. технічний паспорт

7

Платність (безоплатність) видачі документа        

безоплатно  

8

Строк, протягом якого  видається документ        

невідкладно

9

Вичерпний перелік підстав для відмови у наданні  документа 

неподання необхіднихдокументів

10

Особливості надання   послуги особам похилоговіку та інвалідам

позачергою

11

Порядок оскарження  відмови у наданні послуги  

заява міському голові з відповідним обгрунтуванням, зверненнядо суду

12

Порядок виправлення можливих недоліків

заява з відповідним обгрунтуванням

13

Примітки

 

 

Секретар виконавчого комітету                         ____________________/_______________________/

e-max.it: your social media marketing partner