Перелік інформації з обмеженим доступом •Друк•
••Понеділок•, 19 •травня• 2014, 10:27•

Перелік відомостей виконавчого комітету Новоукраїнської міської ради, які належать до інформації з обмеженим доступом, а також відомостей, які не містять ознаки публічної інформації 

       1. У виконавчому комітеті Новоукраїнської міської ради до публічної інформації з обмеженим доступом належить:

       1.1. Конфіденційна інформація – інформація, доступ до якої обмежено фізичною або юридичною особою, крім суб'єктів владних повноважень, та яка може поширюватись у визначеному ними порядку, за їх бажанням, відповідно до передбачених ними умов;

       1.2. Таємна інформація – інформація, яка містить державну, професійну, лікарську, банківську таємницю, таємницю слідства та іншу передбачену законом таємницю, доступ до якої обмежується відповідно до частини другої статті 6 Закону України «Про доступ до публічної інформації» і розголошення якої може завдати шкоди особі, суспільству і державі.

       1.3. Службова інформація – інформація, що міститься в документах, яким присвоєно гриф «для службового користування».

       2. У виконавчому комітеті Новоукраїнської міської ради не належить до публічної:

       2.1. Інформація, яка на день надходження запиту не відображена та не задокументована жодним чином і на будь-яких носіях; відображення та документування якої не передбачено законодавством України;

       2.2. Інформація, отримана або створена під час листування з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями, фізичними особами, громадськими об’єднаннями;

       2.3. Внутрішня службова кореспонденція та доповідні записки, рекомендації, якщо вони пов’язані з розробкою напряму діяльності виконавчого комітету Новоукраїнської міської ради або здійсненням ним контрольних, наглядових функцій, процесом прийняття рішень і передують публічному обговоренню та/або прийняттю рішень.

e-max.it: your social media marketing partner