•Банер•

А к т у а л ь н о

•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•

Цікавинки

•Банер•
Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання
•Банер•
•Банер•

Пошук на сайті

Корисні посилання

•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•
Список громадян, які перебувають на соціальному квартирному обліку у виконавчому комітеті Новоукраїнської міської ради •PDF• •Друк•
••П'ятниця•, 28 •грудня• 2012, 08:09•
(станом на 01.01.2013 року)

 

 

 

Прізвище, ім’я, по-батькові, склад сім’ї

Дата прийняття

      Підстави

примітки

1.

Полякова Анна Василівна,

1 чол.

28.03.2012 р. ріш. № 42

Дитина позбавлена батьк. піклування

 

2.

Харкевич   Максим Віталійович  ,  1 чол.

28.03.2012 р. ріш. № 42

Дитина позбавлена батьк. піклування

 

3

Томашевський Богдан Валерійович,

1 чол.

30.05.2012 р.  ріш. № 64

Дитина позбавлена батьк. піклування

 

 

4

Гридіна Анжела Георгіївна,1 чол.

31.10.2012 р. ріш. № 121

Дитина позбавлена батьк. піклування

 

5

Безродня Віолета Олександрівна,2 чол.

31.10.2012 р. ріш. № 121

Дитина позбавлена батьк. піклування

 

6

Ярошевський  Олег  Анатолійович

26.12.2012 р. ріш. №145

Дитина позбавлена батьк. піклування

 

 

 

Секретар виконавчого комітету                                   О. Діденко

 

 

                                                    Додаток

                                                    до рішення виконавчого комітету

                                                    міської ради  від 26 грудня 2012 року №144

 

Перелік

документів  для  взяття  громадян на соціальний

квартирний  облік  на   території Новоукраїнської міської ради

 

   -  заява громадянина  або уповноваженої особи;

   - довідка про місце проживання та склад сім'ї за встановленою формою ;

   - копії документів,  що посвідчують особу громадянина та членів його сім'ї;

   -  копії довідок   про   присвоєння   ідентифікаційного   номера громадянинові та членам його сім'ї;

   -   копії   документів,   що  підтверджують  право  громадянина  та  членів  його  сім'ї  на надання  пільг під час взяття на облік;

   -  довідки про  доходи  громадянина  та  членів  його  сім'ї  за попередній рік;

   - відомості  про  вартість  майна,  що  перебуває  у  власності громадянина  та  членів  його сім'ї на момент взяття на соціальний квартирний облік.

                До   заяви   про   взяття  на  облік   дитини-сироти,   дитини, позбавленої  батьківського піклування, особи з їх числа додаються:

   -  копії  документів,  що  підтверджують  статус   дитини-сироти,   дитини,   позбавленої  батьківського  піклування, особи з їх числа;

   -   довідка про   те,   що   дитина-сирота,   дитина,  позбавлена батьківського піклування,  особа з їх числа не перебуває на обліку за  місцем  її  проживання.

Секретар виконкому                                  О. Діденко

 

                                                     ЗАТВЕРДЖЕНО
                                                     постановою Кабінету Міністрів України 
                                                     від 23 липня 2008 р. N 682

ПОРЯДОК
взяття громадян на соціальний квартирний облік,
їх перебування на такому обліку та зняття з нього
 

1. Взяття  громадян  на  соціальний  квартирний облік (далі -
облік) здійснюється за рішенням органу місцевого самоврядування за
місцем проживання громадян,  які мають право на отримання квартир,
садибних (одноквартирних)  житлових  будинків  з  житлового  фонду
соціального  призначення,  після  набуття  ними  повної  цивільної
дієздатності відповідно до закону.  Для взяття на облік громадянин
або   уповноважена  ним  особа,  що  підтверджується  завіреною  в
установленому законом порядку довіреністю, подає письмову заяву.

     Недієздатні громадяни беруться на облік  за  заявою  опікунів
або органів опіки та піклування.

     Діти-сироти  та  діти,  позбавлені  батьківського піклування,
які  досягли  16  років,  особи  з  числа  дітей-сиріт  та  дітей,
позбавлених   батьківського   піклування,   беруться   на    облік
відповідними   органами  місцевого  самоврядування  за  місцем  їх
походження  або  проживання  до  встановлення  опіки,  піклування,
влаштування  в  прийомні  сім'ї,  дитячі  будинки  сімейного типу,
заклади  для  дітей-сиріт  та  дітей,  позбавлених   батьківського
піклування.  {  Пункт  1  доповнено абзацом згідно з Постановою КМ
N 365 ( 365-2011-п ) від 06.04.2011 }

     Взяття   на   облік   дітей-сиріт   та   дітей,   позбавлених
батьківського піклування,  які досягли 16 років,  здійснюється  за
заявою   піклувальника,  прийомних  батьків,  батьків-вихователів,
адміністрації закладу,  де проживає дитина,  або органу  опіки  та
піклування,  а  осіб  з  числа  дітей-сиріт та дітей,  позбавлених
батьківського  піклування,  -  за  їх  заявою. { Пункт 1 доповнено
абзацом   згідно  з  Постановою  КМ  N  365  (  365-2011-п  )  від
06.04.2011 }

     2. До  заяви  про  взяття громадянина на облік додаються такі
документи:

     довідка про місце проживання та склад сім'ї за формою  згідно
з додатком 1;

     копії документів,  що посвідчують особу громадянина та членів
його сім'ї;

     копії довідок   про   присвоєння   ідентифікаційного   номера
громадянинові та членам його сім'ї;

     копії документів,   що  підтверджують  право  громадянина  та
членів його сім'ї на надання пільг під час взяття на облік;

     довідки про  доходи  громадянина  та  членів  його  сім'ї  за
попередній рік;

     відомості  про  вартість  майна,  що  перебуває  у  власності
громадянина  та  членів  його сім'ї на момент взяття на соціальний
квартирний облік.

     До   заяви   про   взяття  на  облік  дитини-сироти,  дитини,
позбавленої  батьківського піклування, особи з їх числа додаються:
{  Пункт  2  доповнено  абзацом  згідно  з  Постановою  КМ  N  365
( 365-2011-п ) від 06.04.2011 }

     копія документа,  що  посвідчує особу дитини-сироти,  дитини,
позбавленої  батьківського піклування, особи з їх числа; { Пункт 2
доповнено  абзацом згідно з Постановою КМ N 365 ( 365-2011-п ) від
06.04.2011 }

     копії документів,  що  підтверджують  статус   дитини-сироти,
дитини,  позбавленої  батьківського  піклування, особи з їх числа;
{  Пункт  2  доповнено  абзацом  згідно  з  Постановою  КМ  N  365
( 365-2011-п ) від 06.04.2011 }

     копія довідки   про   присвоєння   ідентифікаційного   номера
дитині-сироті, дитині, позбавленій батьківського піклування, особі
з  їх  числа;  {  Пункт 2 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ
N 365 ( 365-2011-п ) від 06.04.2011 }

     довідка про   те,   що   дитина-сирота,   дитина,  позбавлена
батьківського піклування,  особа з їх числа не перебуває на обліку
за  місцем  її  проживання.  {  Пункт 2 доповнено абзацом згідно з
Постановою КМ N 365 ( 365-2011-п ) від 06.04.2011 }

     3. Громадянин без визначеного  місця  проживання  звертається
для отримання соціального житла до органу місцевого самоврядування
за місцем свого перебування.

     У день   звернення   до   органу   місцевого   самоврядування
громадянинові  видається  направлення  на безоплатне тимчасове (до
шести місяців) проживання в  тимчасовому  притулку  для  дорослих.
Відсутність  у  громадянина документів,  що посвідчують особу,  не
може бути підставою для відмови в наданні місця у такому притулку.

     4. Посадова особа місцевого самоврядування реєструє заяву про
взяття громадянина на облік та документи,  що додаються до неї,  в
книзі згідно з додатком 2 та видає розписку згідно з додатком 3.

     5. Рішення про взяття громадянина на облік  або  про  відмову
приймає відповідний орган місцевого самоврядування за результатами
розгляду заяви разом  з  документами,  що  додаються  до  неї,  не
пізніше 30 робочих днів після їх надходження.

     Зазначене рішення  приймається  з урахуванням вартості майна,
що перебуває у власності  громадянина  та  членів  його  сім'ї  на
момент взяття на соціальний квартирний облік.

     Під час  вирішення  питання  щодо надання соціального житла -
квартири  або  садибного   (одноквартирного)   житлового   будинку
громадянинові,   який   має  приватне  житло,  враховується  площа
житлового приміщення,  що перебуває у приватній  власності  такого
громадянина або членів його сім'ї, які проживають разом з ним.

     6. Громадянинові  може  бути  відмовлено  у взятті на облік у
разі подання документів:

     у неповному обсязі відповідно до пункту 2 цього Порядку;

     які містять виправлення;

     що не  підтверджують  можливість  визнання  у   встановленому
порядку громадянина таким, що потребує надання соціального житла;

     які містять    недостовірні    відомості,    що   встановлено
відповідним органом місцевого самоврядування.

     7. У  разі  прийняття  рішення  про  взяття  на  облік  орган
місцевого  самоврядування вручає/надсилає громадянинові не пізніше
семи робочих днів  після  його  прийняття  повідомлення  згідно  з
додатком 4.

     Повідомлення про  відмову згідно з додатком 5 надсилається не
пізніше ніж протягом трьох робочих  днів  після  прийняття  такого
рішення.

     Відмова у  взятті  громадянина на облік може бути оскаржена в
судовому порядку.

     8. Відомості  про  громадян,  щодо  яких  органом   місцевого
самоврядування прийнято рішення про взяття на облік,  вносяться до
книги обліку згідно з додатком 6.

     9. Списки громадян,  які  користуються  правом  на  отримання
соціального  житла  в  позачерговому порядку і в порядку загальної
черги, складаються згідно з додатком 7 на підставі даних обліку.

     10. Орган   місцевого    самоврядування    інформує    щороку
територіальну  громаду  про  ведення  обліку  шляхом  оприлюднення
списків громадян, які користуються правом на отримання соціального
житла   в   позачерговому,  першочерговому  порядку  і  в  порядку
загальної черги,  на власній офіційній веб-сторінці та у  місцевих
друкованих  засобах  масової інформації не пізніше ніж до 20 січня
року, що настає після складення списків.

     11. Орган місцевого самоврядування може зняти  громадянина  з
обліку у разі:

     подання ним заяви про зняття з обліку;

     втрати підстав,  що  дають  право  на  отримання  соціального
житла;

     виїзду на постійне  місце  проживання  до  іншого  населеного
пункту;

     отримання ним в установленому порядку кредиту для будівництва
чи придбання житла;

     надання йому в установленому порядку  земельної  ділянки  для
будівництва приватного житлового будинку;

     виявлення в  документах,  поданих  згідно  з  пунктом 2 цього
Порядку,  недостовірних  відомостей,  а  також  неправомірних  дій
посадових  осіб  зазначеного  органу під час вирішення питання про
взяття на облік.

     Рішення про зняття громадянина з обліку  приймається  органом
місцевого   самоврядування   не  пізніше  30  робочих  днів  після
виявлення однієї із зазначених у цьому пункті підстав.

     Повідомлення про зняття з обліку надсилається не пізніше  ніж
протягом  30 робочих днів після прийняття такого рішення за формою
згідно з додатком 8 із зазначенням причини.

     12. За громадянином, якого знято з обліку у зв'язку з тим, що
середньомісячний  сукупний  дохід громадянина та членів його сім'ї
за попередні два роки з розрахунку на одну  особу  перевищує  суму
опосередкованої  вартості  найму  житла  у відповідному населеному
пункті та прожитковий мінімум, зберігається протягом трьох років з
дня  зняття з обліку право на поновлення в черзі за його обліковим
номером.

e-max.it: your social media marketing partner
 
•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•

Різне

•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•

Соціальна реклама

•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•