•Банер•

А к т у а л ь н о

•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•

Цікавинки

•Банер•
Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання
•Банер•
•Банер•

Пошук на сайті

Корисні посилання

•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•
За даними головного управління статистики від 04.12.2012 •PDF• •Друк•
••Середа•, 12 •грудня• 2012, 15:18•

Витрати і ресурси домогосподарств Кіровоградської області у ІІ кварталі 2012 року

 

 

              За підсумками вибіркового обстеження домогосподарств, проведеного  впродовж ІІ кварталу 2012р., середньомісячні загальні доходи одного домогосподарства склали 3256 грн. У середньому на одного члена домогосподарства еквівалентні загальні доходи становили 1696 грн. на місяць. Рівень середньомісячних загальних доходів однієї особи в 1,6 раза перевищив рівень встановленого на цей період прожиткового мінімуму в розрахунку на місяць (1037 грн.).

            Середньомісячні сукупні витрати одного домогосподарства у ІІ кварталі 2012р. склали 2913 грн. У середньому на одного члена домогосподарства еквівалентні сукупні витрати становили 1517 грн.

Про оплату населенням Новоукраїнського району житлово-комунальних послуг станом на 1 листопада 2012 року

Упродовж січня–жовтня 2012р. населенням Новоукраїнського району сплачено за житлово-комунальні послуги 1763,7 тис.грн. (101,5% нарахованих за цей період сум). Рівень оплати житлово-комунальних послуг за жовтень 2012р., включаючи погашення боргів попередніх періодів, становив 103,4% (по області – 75,3%).

Середні нарахування за житлово-комунальні послуги на одного власника особового рахунку у жовтні 2012р. з урахуванням електроенергії (із розрахунку   150 кВт·год.) становили 153,20 грн. (по області – 287,38 грн.).

Заборгованість населення з оплати житлово-комунальних послуг у жовтні 2012р. порівняно з вереснем зменшилася на 1,9% і на початок листопада 2012р. становила 291,4 тис.грн., з початку року заборгованість зменшилася на 2%.

Фінансовий стан підприємств м.Кіровограда за січень–вересень 2012 року

Фінансовий результат (сальдо) до оподаткування великих та середніх підприємств м.Кіровограда (крім банків та бюджетних установ) за січень–вересень 2012 року склав 156,5 млн.грн. прибутку, в цілому по Кіровоградській області – 170 млн.грн. прибутку.

За видами економічної діяльності з найбільшим прибутковим фінансовим результатом до оподаткування (сальдо) спрацювали великі та середні підприємства промисловості – 219,3 млн.грн., будівництва та сфери операцій з нерухомим майном, оренди, інжинірингу та надання послуг підприємцям  по 3,7 млн.грн., діяльності транспорту та зв’язку – 2,5 млн.грн.,

За переважною більшістю видів промислової діяльності склався прибутковий фінансовий результат до оподаткування (сальдо), найбільший – по переробній промисловості – 265,5 млн.грн.

Прибуток до оподаткування у сумі 368,4 млн.грн. отримали 62,3% великих та середніх підприємств м.Кіровограда.

За видами економічної діяльності найбільший збитковий фінансовий результат до оподаткування (сальдо) склався по підприємствах торгівлі; ремонту автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку – 70,7 млн.грн.

Збиток до оподаткування у сумі 211,9 млн.грн. отримали 37,7% великих та середніх підприємств м.Кіровограда, що, відповідно, на 54,7 млн.грн. більше та на 3,5 в.п менше порівняно з відповідним періодом попереднього року.  

 

 Фінансовий стан підприємств області за січень–вересень 2012 року

За січень–вересень 2012 року фінансовий результат (сальдо) до оподаткування великих та середніх підприємств області (крім банків та бюджетних установ) склав 170 млн.грн. прибутку.

Найбільший прибутковий фінансовий результат до оподаткування (сальдо) склався по підприємствах промисловості – 219,8 млн.грн., переважно за рахунок результатів діяльності підприємств переробної промисловості, фінансовий результат до оподаткування яких склав 280,5 млн.грн. прибутку.

Позитивні зрушення відбулися у підприємств діяльності транспорту та зв’язку, де збитковий фінансовий результат (сальдо) до оподаткування зменшився на 10,3 млн.грн. порівняно з відповідним періодом 2011 року та підприємств з надання комунальних та індивідуальних послуг; діяльності у сфері культури та спорту – на 4,8 млн.грн. відповідно.

Змінився збитковий фінансовий результат (сальдо) до оподаткування на прибутковий у підприємств сфери операцій з нерухомим майном, оренди, інжинірингу та надання послуг підприємцям.

Прибуток до оподаткування у сумі 511,3 млн.грн. отримали 60,1% великих та середніх підприємств Кіровоградської області.

Збиток до оподаткування у сумі 341,3 млн.грн. отримали 39,9% великих та середніх підприємств Кіровоградської області, що, відповідно, на 61 млн.грн. більше та на 2,9 в.п менше порівняно з відповідним періодом попереднього року.  

Фінансовий стан промислових підприємств області за січень–вересень 2012 року

Фінансовий результат (сальдо) до оподаткування великих та середніх промислових підприємств області за січень–вересень 2012 року склав 219,8 млн.грн. прибутку. З прибутком у сумі 393,8 млн.грн. спрацювали 53,9% загальної кількості промислових підприємств області.

Більша за середню по промисловості питома вага підприємств, які одержали прибуток, у таких видах промислової діяльності як виробництво транспортних засобів та устаткування; інші галузі промисловості; виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів; оброблення деревини та виробництво виробів з деревини, крім меблів; металургійне виробництво та виробництво готових металевих виробів; виробництво електричного, електронного та оптичного устаткування.

Найбільшу суму прибутку до оподаткування отримали підприємства переробної промисловості – 369,9 млн.грн. (93,9% загальної суми прибутку промислових підприємств області), з них 297,7 млн.грн. (75,6%) припадало на підприємства з виробництва харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів, 53,3 млн.грн. (13,5%) – машинобудування, 41,7 млн.грн. (10,6%) – з виробництва машин та устаткування.

Зі збитком у сумі 174 млн.грн. спрацювали 46,1% загальної кількості великих та середніх промислових підприємств області, що, відповідно, на 45 млн.грн. та на 5,5 в.п більше порівняно відповідним періодом попереднього року.  

Доходи від послуг пошти та зв’язку у січні–жовтні 2012 року

Доходи підприємств пошти та зв’язку області від основної діяльності у січні–жовтні 2012р. склали 357,5 млн.грн., що на 4,2% менше ніж у відповідному періоді 2011 року.

Найбільший обсяг доходів отриманий від надання послуг мобільного зв’язку – 178,3 млн.грн., що становить майже половину загальних доходів. Частка доходів від надання послуг телефонного зв’язку склала 19,6%, поштового – 14,2%, комп’ютерного – 9,4%, передачі і прийому телевізійних та радіопрограм, радіозв’язку – 4,7%.

Підприємства пошти та зв’язку від послуг, наданих населенню, отримали доходи у сумі 129,8 млн.грн., а від послуг, наданих підприємствам – 227,7 млн.грн., що порівняно з cічнем–жовтнем 2011р. менше на 8,6% та 1,5% відповідно.

У розрахунку на одну особу отримано доходів 129,82 грн.

Про наявність засобів зв’язку за січень–вересень 2012 року

У січні–вересні 2012р. в області налічувалось 186,7 тис. телефонних апаратів, що складає 95% їх кількості за січень–вересень 2011р. Із них 153,8 тис. встановлені у міських поселеннях, та 32,9 тис. – у сільській місцевості. Домашні телефонні апарати складали 85,5% їх загальної кількості.

Кількість абонентів мобільного зв’язку порівняно з відповідним періодом 2011 року збільшилась на 7,3% і становила 927,4 тис. абонентів. На 25,9% зросла кількість абонентів мережі “Інтернет” та  на 23,4% зменшилась кількість абонентів кабельного телебачення.

Робота підприємств сфери послуг за січень–жовтень 2012 року

За січень–жовтень 2012 року обсяг послуг, реалізованих споживачам підприємствами сфери послуг, становив 2990 млн.грн., що у порівнянних цінах склало 103,9% рівня відповідного періоду 2011 року. Із загальної суми реалізованих послуг 13,2% (395,7 млн.грн.) реалізовано населенню, решта–підприємствам, організаціям та іншим споживачам.

Серед послуг, реалізованих населенню, найбільшим попитом користувалися послуги пошти та зв’язку. За січень–жовтень 2012 року обсяг цих послуг склав 121,3 млн.грн. (30,6% усіх послуг, реалізованих населенню). Значними залишався обсяг послуг транспорту – 83,9 млн.грн. (21,2%), з проведення операцій з нерухомим майном – 81,2 млн.грн. (20,5%), освіти – 19,2 млн.грн. (4,8%), надання індивідуальних послуг – 15,4 млн.грн. (3,9%). Обсяг послуг у сфері культури та спорту, відпочинку та розваг склав 14,5 млн.грн. (3,8%), у сфері інжинірингу, геології та геодезії – 12,1 млн.грн. (3,1%), обсяг санітарних послуг, послуг з прибирання сміття та знищення відходів – 11,3 млн.грн. (2,9%), послуг з охорони здоров’я людини – 7,3 млн.грн. (1,8%).

Серед міст обласного значення та районів області найбільша частка послуг, реалізованих населенню, у загальному обсязі реалізованих послуг склала у Вільшанському (96,3%), Ульяновському (83,9%), Кіровоградському (67,3%) та Знам’янському (65,6%) районах.

Експорт товарів Новоукраїнського району за січень–вересень 2012 року

Експорт товарів у січні–вересні 2012р. становив 2,6 млн.дол. США.

Експортні поставки підприємства району здійснювали до 6 країн cвіту. Основними ринками збуту продукції були країни СНД.

В товарній структурі експорту переважали мінеральні продукти.

Про оплату населенням Новоукраїнського району житлово-комунальних послуг станом на 1 листопада 2012 року

Упродовж січня–жовтня 2012р. населенням Новоукраїнського району сплачено за житлово-комунальні послуги 1763,7 тис.грн. (101,5% нарахованих за цей період сум). Рівень оплати житлово-комунальних послуг за жовтень 2012р., включаючи погашення боргів попередніх періодів, становив 103,4% (по області – 75,3%).

Середні нарахування за житлово-комунальні послуги на одного власника особового рахунку у жовтні 2012р. з урахуванням електроенергії (із розрахунку 150 кВт·год.) становили 153,20 грн. (по області – 287,38 грн.).

Заборгованість населення з оплати житлово-комунальних послуг у жовтні 2012р. порівняно з вереснем зменшилася на 1,9% і на початок листопада 2012р. становила 291,4 тис.грн., з початку року заборгованість зменшилася на 2%.

Викиди забруднюючих речовин та парникових газів в атмосферне повітря Новоукраїнського району від стаціонарних джерел забруднення підприємств та організацій за січень–вересень 2012 року

У січні–вересні 2012р. від стаціонарних джерел забруднення підприємств та організацій в атмосферне повітря Новоукраїнського району надійшло 348,4 т забруднюючих речовин, що на 196,8 т (на 2,3 раза) більше ніж у січні–вересні 2011р., що становило 2,9% викидів по області.

Основними забруднювачами довкілля району є підприємства добувної промисловості (72,7% загального обсягу викидів забруднюючих речовин), заклади охорони здоров’я і надання соціальної допомоги (13,5%).

У середньому від діяльності одного підприємства у повітря надійшло 31,7 т забруднюючих речовин. У розрахунку на 1 км2 припадало 208,9 кг загального обсягу викидів забруднюючих речовин, на одну особу – 7,9 кг.

Із загального обсягу викидів 3,6 т або один відсоток забруднюючих речовин мають парниковий ефект (метан та оксид азоту). Крім того, в атмосферу надійшло 3,2 тис.т діоксиду вуглецю, який також має парникову дію.                                

Інвестиційна активність підприємств за січень–вересень 2012 року

За січень–вересень 2012р. підприємствами та організаціями області освоєно 3310,9 млн.грн.  капітальних інвестицій, що в 1,7 раза більше ніж за відповідний період минулого року.

Одним з найбільш вагомих джерел фінансування капітальних інвестицій у січні–вересні 2012р. були власні кошти підприємств та організацій, за рахунок яких освоєно 75,3% усіх капіталовкладень.

Обсяги капітальних інвестицій, освоєні промисловими підприємствами, збільшились на 17% та склали 23,2% загального обсягу капіталовкладень по області.

За січень–вересень 2012р. капітальні інвестиції підприємств сільського господарства, мисливства та лісового господарства збільшилися на 19,2%, а їх частка у загальних обсягах капітальних інвестицій становила 21,4%.

Зросли обсяги капітальних інвестицій освоєних фінансовими установами; підприємствами торгівлі; ремонту автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку; організаціями сфери діяльності готелів та ресторанів;        що здійснюють операції з нерухомим майном, оренду, інжиніринг та надання послуг підприємцям; установами державного управління; охорони здоров’я та надання соціальної допомоги; підприємствами, що надають комунальні та індивідуальні послуги та здійснюють діяльність  у сфері культури та спорту.

Капітальні інвестиції у житлові будівлі склали 226,6 млн.грн. (6,9% усіх капіталовкладень), що в 1,6 раза більше ніж у січні–вересні 2011р.

Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг) за січень–жовтень 2012 року

За січень–жовтень 2012р. підприємствами області реалізовано промислової продукції (товарів, послуг) на суму 9865 млн.грн., з неї продукції добувної та переробної промисловості – на суму 8322 млн.грн. (84% всієї реалізованої продукції). У структурі реалізації 44% припадало на виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів, 16% – виробництво та розподілення електроенергії, газу та води, 15% – металургійне виробництво та виробництво готових металевих виробів, 14% – машинобудування.

В обсягах реалізації харчових продуктів та напоїв реалізація олії та тваринних жирів склала 63%, м’яса та м’ясних продуктів – 16%; металургійного виробництва та виробництва готових металевих виробів – 92% чавуну, сталі та феросплавів; машинобудування – 30% механічного устатковання,                     25% – контрольно-вимірювальних приладів.

Найбільше реалізовано продукції добувної промисловості підприємствами Гайворонського, Кіровоградського, Новоукраїнського, Добровеличківського  районів; харчової промисловості – міст Кіровограда, Світловодська, Голованівського, Новомиргородського та Кіровоградського районів; машинобудування – міст Кіровограда та Олександрії.

Обсяг реалізованої промислової продукції у розрахунку на одну особу      за січень–жовтень 2012р. по області становив 9804 грн., найбільше – у Голова-нівському районі (44380 грн.), містах Кіровограді (25248 грн.) та Світловодську (19448 грн.).

Підприємствами  області реалізовано промислової продукції на суму 9,9 млрд.грн.

За січень–жовтень 2012р. підприємствами області реалізовано промислової продукції, товарів, послуг на суму 9,9 млрд.грн., з них 84% – продукція добувної та переробної промисловості.

Майже 44% реалізованої промислової продукції належить підприємствам з виробництва харчових продуктів та напоїв, 45% – підприємствам з виробництва та розподілення електроенергії, газу та води, металургійного виробництва та виробництва готових металевих виробів, машинобудування.

Найбільше реалізовано продукції харчової промисловості підприємствами міст Кіровограда, Світловодська, Голованівського, Новомиргородського та Кіровоградського районів; машинобудування – міст Кіровограда та Олександрії.

Обсяг реалізованої промислової продукції у розрахунку на одну особу за січень–жовтень 2012р. по області становив 9804 грн., найбільше – у Голованівському районі (44380 грн.), містах Кіровограді (25248 грн.) та Світловодську (19448 грн.).

Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг) підприємствами Новоукраїнського району за січень–жовтень 2012 року

За січень–жовтень 2012р. підприємствами Новоукраїнського району реалізовано промислової продукції (товарів, послуг) на суму 75,9 млн.грн., що становило 0,8% загального обсягу реалізованої продукції по області. (Для порівняння: Кіровоградського – 167,3 млн.грн. (1,7%), Добровеличківського –  58 млн.грн. (0,6%), Бобринецького – 3,6 млн.грн. (0,04%) районів).

На добувну промисловість району припадало 77,9% реалізованої про-дукції, решта – на переробну промисловість. Значну частку в обсягах реалізованої продукції добувної промисловості становила реалізація продукції підприємствами з добування піску та глини; з виробництва харчових продуктів та напоїв – виробництва м'яса та м'ясних продуктів, борошномельно-круп’яної промисловості, хліба та хлібобулочних виробів.

На кожного мешканця району в середньому припало 1723,7 грн. реалізованої промислової продукції.

 

e-max.it: your social media marketing partner
 
•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•

Різне

•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•

Соціальна реклама

•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•