•Банер•

А к т у а л ь н о

•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•

Краєвиди міста

Цікавинки

•Банер•
Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання
•Банер•
•Банер•

Пошук на сайті

Корисні посилання

•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•
Оголошення про проведення конкурсу на зайняття посади директора комунального некомерційного підприємства "Новоукраїнська міська лікарня" Новоукраїнської міської ради •PDF• •Друк•
••Четвер•, 07 •жовтня• 2021, 12:37•

ЗАТВЕРДЖЕНО

комісією з проведення конкурсу на зайняття посади

директора комунального некомерційного підприємства

"Новоукраїнська міська лікарня" Новоукраїнської міської ради

Протокол від 06.10.2021 року № 1

Оголошення

про проведення конкурсу на зайняття посади директора комунального некомерційного підприємства "Новоукраїнська міська лікарня"

Новоукраїнської міської ради

 

Правові підстави проведення конкурсу:

ст.16 Закону України "Основи законодавства України про охорону здоров’я", Порядок проведення конкурсу на зайняття посади директора, комунального некомерційного підприємства закладу охорони здоров’я, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2017 року № 1094, наказ начальника управління соціального захисту та охорони здоров’я "Про проведення конкурсу" від 17 вересня 2021 року № 28, наказ від 04.09.2021 року № 30 "Про утворення конкурсної комісії з проведення конкурсу на зайняття посади директора комунального некомерційного підприємства "Новоукраїнська міська лікарня" Новоукраїнської міської ради", Протокол №1 конкурсної комісії з проведення конкурсу на зайняття вакантної посади директора комунального некомерційного підприємства "Новоукраїнська міська лікарня" Новоукраїнської міської ради.

 

 

Найменування:

Комунальне некомерційне підприємство "Новоукраїнська міська лікарня" Новоукраїнської міської ради (далі – Підприємство)

Юридичне та фактичне місце знаходження Підприємства:

27100, Кіровоградська область, Новоукраїнський район, місто Новоукраїнка, провулок Лікарняний, будинок №1;

Основні напрями діяльності Підприємства:

забезпечення медичного обслуговування населення шляхом надання йому медичних послуг, зокрема, надання вторинної медичної допомоги та здійснення управління медичним обслуговуванням населення, а також вжиття заходів з профілактики захворювань населення та підтримки громадського здоров’я, організація взаємодії з іншими закладами охорони здоров’я з метою наступництва у наданні медичної допомоги на різних рівнях та ефективного використання ресурсів системи медичного обслуговування.

Статут комунального некомерційного підприємства "Новоукраїнська міська лікарня" Новоукраїнської міської ради Кіровоградської області, затверджений рішенням Новоукраїнської міської ради восьмого скликання від 14 липня 2021 року № 356 - додаток 1.

Структура Підприємства: адміністративно-управлінський підрозділ, стаціонарні підрозділи, поліклінічний підрозділ, допоміжні медичні підрозділи, господарський підрозділ, інші.

Фінансове забезпечення: кошти Національної служби здоров’я України, кошти місцевого та державного бюджетів, власні надходження Підприємства; цільові кошти, кредити банків; інші джерела, не заборонені законодавством.

Фінансовий план комунального некомерційного підприємства "Новоукраїнська міська лікарня" Новоукраїнської міської ради Кіровоградської області на 2021 рік зі змінами - додаток 2.

Дата початку приймання документів для участі у конкурсі: 08.10.2021 року  8.00 год.

Кінцевий термін приймання документів для участі у конкурсі: 29.10.2021 року до 16.00 год. (документи приймаються з 8.00 год до 16.00 год з понеділка по п′ятницю, крім вихідних та святкових днів)

Прийом документів для участі в конкурсі буде здійснюватися у приміщенні управління соціального захисту та охорони здоров’я Новоукраїнської міської ради, що знаходиться за адресою: 27100, вул. Покровська, 72, кабінет № 2, місто Новоукраїнка, Новоукраїнського району, Кіровоградської області.

Номер телефону та адреса електронної пошти для довідок: (0982604307),
e-mail: upcz_oz@nu-rada.gov.ua.

Перелік документів, що подаються особисто (надсилаються поштою конкурсній комісії) претендентом для участі у конкурсі:

1) копію паспорта громадянина України;

2) письмову заяву про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів для зайняття посади за формою згідно з додатком 3;

3) резюме у довільній формі;

4) автобіографію;

5) копію (копії) документа (документів) про освіту, науковий ступінь, вчене звання, кваліфікаційну категорію, підвищення кваліфікації, які підтверджують відповідність претендента кваліфікаційним вимогам до керівника закладу охорони здоров’я, а також копію трудової книжки або інших документів, що підтверджують досвід роботи;

6) згоду на обробку персональних даних згідно з додатком 4;

7) конкурсну пропозицію обсягом не більше 15 сторінок друкованого тексту в паперовій та електронній формі;

8) довідку МВС про відсутність судимості;

9) медичні довідки про стан здоров’я, щодо перебування особи на обліку у психоневрологічному та наркологічному закладі охорони здоров’я за формами, затвердженими МОЗ;

10) попередження стосовно встановлених Законом України "Про запобігання корупції" вимог та обмежень, підписане претендентом на посаду, за формою згідно з додатком 5;

11) заяву про відсутність у діях особи конфлікту інтересів згідно із додатком 6;

12) підтвердження подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік (відповідно до абзацу першого частини третьої статті 45 Закону України "Про запобігання корупції").

Неподання всіх вищенаведених документів тягне за собою рішення конкурсної комісії про недопущення до участі у конкурсі.

Документи, крім заяви про участь у конкурсі, подаються в запечатаному вигляді.

Особа, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі, може подавати додаткові документи стосовно досвіду роботи, професійної компетентності і репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації та інші).

Відповідальність за достовірність поданих документів несе претендент.

Вимоги до претендентів:

-       громадянство України;

-       вища освіта ІІ рівня за ступенем магістр спеціальності галузі знань "Управління та адміністрування" або "Публічне управління та адміністрування", або "Право", або "Соціальні та поведінкові науки", або "Гуманітарні науки", або "Охорона здоров'я" та спеціалізацією "Організація і управління охороною здоров'я";

-       стаж роботи на керівних посадах – не менше 2 років;

-       вільне володіння державною мовою,

-       знання Конституції України, законів, постанов, указів, розпоряджень, рішень та інших нормативно-правових актів органів державної влади і місцевого самоврядування, які регулюють порядок діяльності закладу охорони здоров'я; профілю, спеціалізації й особливості структури закладу охорони здоров'я; податкового та екологічного законодавства; перспектив, вітчизняних і світових тенденцій технологічного, технічного, економічного і соціального розвитку галузі і закладу охорони здоров'я; можливості ефективного використання виробничих потужностей, наявних технологічних процесів, їх реструктуризації або заміни; кадрових ресурсів закладу охорони здоров'я; порядку розроблення і затвердження бізнес-планів, фінансових планів (у разі необхідності) та програм виробничо-господарської діяльності; ринкових методів господарювання та управління; кон'юнктури ринку; порядку  укладення і виконання господарських та фінансових договорів, галузевих тарифних угод, колективних договорів та регулювання соціально-трудових відносин; вітчизняних і зарубіжних досягнень науки та технології у відповідній галузі виробництва і досвіду завоювання позицій на світових та регіональних ринках продукції; основ економіки, менеджменту, маркетингу, організацію виробництва, праці та управління; етики ділового спілкування та ведення переговорів; трудового законодавство, технологій інформаційного забезпечення управління, форм та методів роботи із засобами масової інформації; правил ділового етикету; сучасних засобів комунікацій та зв'язку; сучасної наукової літератури та науково-практичної періодики за фахом; методики визначення потреби в лікарських засобах, медичних виробах, обладнанні; специфіки менеджменту і маркетингу в галузі охорони здоров’я;

-       здатність за своїми діловими та моральними якостями, освітнім і професійним рівнем виконувати відповідні обов’язки;

-       високі моральні, ділові, професійні якості та організаторські здібності.

Вимоги до  конкурсної пропозиції:

Конкурсна пропозиція може містити проєкт плану розвитку Підприємства на середньострокову перспективу (три роки), в якому передбачаються:

-       план реформування Підприємства протягом одного року;

-       заходи з виконання завдань Підприємства і результати аналізу можливих ризиків, пропозиції з поліпшення економічних та фінансових показників закладу, підвищення ефективності його діяльності, запобігання корупції;

-       пропозиції щодо залучення інвестицій для розвитку Підприємства;

-       пропозиції (відомості) щодо очікуваної динаміки поліпшення основних показників діяльності Підприємства.

Документи, подані (надіслані) претендентами для участі у конкурсі, не розглядаються у разі:

-       подання їх особисто в останній день строку після закінчення робочого часу;

-       надіслання їх поштою після закінчення строку подання;

-       надіслання їх поштою протягом установленого строку подання та надходження до конкурсної комісії менше ніж за три робочих дні до дати проведення засідання з розгляду заяв та доданих до них документів.

Умови оплати праці Підприємства із зазначенням істотних умов контракту:

Умови оплати праці керівника закладу визначаються: ст. 97 КЗпП України,
ст. 15, 16 Закону про оплату праці, Законом України "Про колективні договори і угоди", відповідними галузевими та регіональними угодами, постановою Кабінету Міністрів України від 19 травня 1999 р. № 859 (зі змінами і доповненнями) "Про умови і розміри оплати праці керівників підприємств, заснованих на державній, комунальній власності та об’єднань державних підприємств".

Істотні умови контракту визначені Типовою формою контракту з керівником державного, комунального закладу охорони здоров’я, що діє в організаційно-правовій формі казенного або комунального некомерційного підприємства, затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 21 серпня 2019 р.
№ 792 "Про затвердження Порядку укладення контракту з керівником державного, комунального закладу охорони здоров’я та типових форм контракту з керівником державного, комунального закладу охорони здоров’я".

Дата проведення конкурсу:

01 листопада 2021 року о 14.00 год. – засідання конкурсної комісії щодо розгляду заяв претендентів і доданих до них документів.

04 листопада 2021 року о 14.00 год. – засідання конкурсної комісії із заслуховуванням конкурсних пропозицій учасників конкурсу, проведення з ними співбесіди та здійснення шляхом голосування відбору з числа учасників конкурсу однієї кандидатури, яка відповідає встановленим вимогам – переможця конкурсу.

Місце проведення конкурсу та адреса:

27100, Україна, Кіровоградська область, Новоукраїнський район, місто Новоукраїнка, вул. Покровська, буд. №70 (адміністративна будівля виконавчого комітету Новоукраїнської міської ради).

Дата опублікування оголошення:

07 жовтня 2021 року.

 

Протокол № 1 комісії з проведення конкурсу

на зайняття посади директора комунального некомерційного підприємства "Новоукраїнська міська лікарня"

Новоукраїнської міської ради

e-max.it: your social media marketing partner
 
•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•

Різне

•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•

Соціальна реклама

•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•