•Банер•

А к т у а л ь н о

•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•

Краєвиди міста

Цікавинки

•Банер•
Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання
•Банер•
•Банер•

Пошук на сайті

Корисні посилання

•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•
Заява •PDF• •Друк•
••Понеділок•, 04 •жовтня• 2021, 12:18•

Про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки виконання детального плану території частини промислової зони в межах вулиць Промислової, Курчатова та Пугачова на ділянках з кадастровими номерами: 3524010100:50:514:0015 та 3524010100:50:513:0045  та їх оточення в м. Новоукраїнка Кіровоградської області (в межах населеного пункту)

 1. 1. Інформація про замовника.

Новоукраїнська міська рада

27001, Кіровоградська область, м. Новоукраїнка, вул. Покровська, 70

Контактний телефон: (05251) 2-14-31

Е-mail: sekretar@nu-rada.gov.ua

 1. 2. Вид та основні цілі документа державного планування та його зв’язок з іншими документами державного планування

«Детальний план території частини промислової зони в межах вулиць Промислової, Курчатова та Пугачова на ділянках з кадастровими номерами: 3524010100:50:514:0015 та 3524010100:50:513:0045  та їх оточення в м. Новоукраїнка Кіровоградської області (в межах населеного пункту)», - є документацією з державного планування на місцевому рівні, що виконується на підставі рішення тринадцятої сесії восьмого скликання Новоукраїнської міської ради Кіровоградської області № 378 від 23.07.2021 р..

 

 

Детальний план території розробляється на земельну ділянку в межах населеного пункту для будівництва: елеватора, складу вугілля, складу засобів підживлення рослин (мінеральних добрив), складу захисту рослин і інвентарю, а також під’їздних шляхів (залізничної гілки) – на основі затвердженої містобудівної документації відповідно до чинного законодавства з використанням матеріалів містобудівного та земельного кадастрів.

Затверджений детальний план є основою для:

1)     проектування будівель та споруд;

2)     проведення містобудівних розрахунків у разі інвестиційних намірів щодо забудови або зміни допустимого виду використання території.

Основною метою розроблення детального плану території є:

 • уточнення у більш крупному масштабі положень Генерального плану м. Новоукраїнки;
 • уточнення планувальної структури і функціонального призначення, параметрів забудови та ландшафтної організації окремої території в межах м. Новоукраїнка;
 • формування принципів планувальної організації забудови;
 • визначення всіх планувальних обмежень використання території згідно з державними містобудівними та санітарно-гігієнічними нормами;

Визначення подальшої діяльності щодо:

попереднього проведення інженерної підготовки та інженерного забезпечення території;

створення транспортної інфраструктури;

організації транспортного і пішохідного руху, розміщення місць паркування транспортних засобів;

охорони та поліпшення стану навколишнього середовища, забезпечення екологічної безпеки;

комплексного благоустрою та озеленення;

визначення містобудівних умов та обмежень, які включають, зокрема:

відповідність цільового та функціонального призначення земельної ділянки містобудівній документації на місцевому рівні; планувальні обмеження (охоронні зони пам’яток культурної спадщини, межі історичних ареалів, зони регулювання забудови, зони охоронюваного ландшафту, зони охорони археологічного культурного шару, в межах яких діє спеціальний режим їх використання, охоронні зони об’єктів природно-заповідного фонду, прибережні захисні смуги, зони санітарної охорони); охоронні зони об’єктів транспорту, зв’язку, інженерних комунікацій, відстані від об’єкта, що проектується, до існуючих інженерних мереж.

При розроблені детального плану враховується містобудівна документація:

- Схема планування Кіровоградської області, яка розроблена ДП «ДІПРОМІСТО» у 2012 році;

- Генеральний план м. Новоукраїнка Кіровоградської області.

 

 1. 3. Те, якою мірою документ державного планування визначає умови для реалізації видів діяльності або об’єктів, щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури впливу на довкілля (у тому числі щодо визначення місцезнаходження, розміру, потужності або розміщення ресурсів)

Об’єкти планованої діяльності – елеватор (в т. ч. резервуарний парк зрідженого вуглеводневого газу (ЗВГ)), відкритий склад вугілля, резервуарний парк дизельного палива, склад засобів підживлення рослин (мінеральних добрив), склад захисту рослин і інвентарю, а також під’їздні шляхи (залізнична гілка), відносяться до видів діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля відповідно до третьої частини ст. 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля».

Планована потужність проектованих об’єктів: місткість елеватора – 74,0 тис. м3 зерна; місткість складу дизельного палива – 3,5 тис. м3; місткість відкритого складу вугілля – 1300 тонн; складу засобів підживлення та захисту рослин – до 4,0 тис. тонн.

Територія, орієнтовною площею 17 га, що підлягає детальному плануванню, знаходиться на північно-західній околиці м. Новоукраїнка Кіровоградської області, і включає в себе земельні ділянки з кадастровими номерами 3524010100:50:514:0015 (Цільове призначення – А.01.01 Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва) та 3524010100:50:513:0045 (Цільове призначення – J.11.02 Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості), що знаходяться у комунальній власності.

Межами території детального планування є:

- з півночі та північного-сходу, - територія с/г призначення;

- зі сходу, півдня, північного та південного заходу, - територія промислового призначення;

- з заходу (центральна частина), - територія житлової та громадської забудови, територія розміщення об'єктів і споруд телекомунікацій;

- з північного заходу, - територія с/г призначення.

Площа території детального планування – 17 га, в т. ч.:

- площа забудови – приблизно приблизно 3 га;

- площа покриття – приблизно 8 га;

- довжина під'їздної залізничної колії – приблизно 2 км.;

- площа озеленення – приблизно 6 га.

Оглядова площа території детального планування – приблизно 61 га.

Висотність – до 60 м.

Доставка сировини та вивезення продукції відбуватиметься автомобільним та залізничним транспортом.

Обсяг СЕО визначається переліком основних екологічних проблем властивих даній території.

 1. 4. Ймовірні наслідки:

Для довкілля очікується незначний вплив при підготовчих та будівельно-монтажних роботах, а також помірний вплив на етапі експлуатації.

А) для довкілля, у тому числі для здоров’я населення.

В ході здійснення СЕО будуть оцінені наслідки для таких компонентів довкілля: клімат і мікроклімат; геологічне середовище, ґрунти і земельні ресурси; атмосферне повітря; водні ресурси; біорізноманіття фауни і флори; соціальне та техногенне середовища. Крім того, в процесі СЕО буде визначено:

- очікуване шумове навантаження;

- ймовірні наслідки для здоров’я місцевого населення, оскільки найближча житлова та громадська забудова (м. Новоукраїнка Кіровоградської області) знаходиться до заходу від проектної території (планована територія елеватора). На самій ділянці, для якої розробляється детальний план, житлова забудова відсутня;

- перелік очікуваних промислових відходів;

- можливі аварійні ситуації.

Ймовірний вплив на клімат і мікроклімат. Впливів на клімат не очікується. Викиди парникових газів (діоксид вуглецю, оксид діазоту, метан) – незначні, та відбуватимуться в основному в період експлуатації, за рахунок згоряння палива при сушінні зерна.

Ймовірний вплив на повітряне середовище.

При підготовчих та будівельно-монтажних роботах, відбуватиметься незначний вплив на повітряне середовище за рахунок викидів: твердих частинок (виймання грунту, перевантаження сипких речовин, планування території, приготування будівельних розчинів, робота кутових шліфувальних машинок); вихлопних газів автотранспорту, будівельної техніки і обладнання; зварювального аерозолю; аерозолю та парів розчинників при нанесенні лакофарбового покриття. В атмосферне повітря викидатимуться наступні забруднюючі речовини: оксиди азоту, ангідрид сірчистий, вуглецю оксид, вуглеводні граничні, пил неорганічний, пил абразивно-металічний, аерозоль лакофарбових матеріалів, сольвент, уайт-спірит, фториди погано розчинні, фториди добре розчинні, фтористий водень, діоксид кремнію, оксид заліза (ІІІ), сполуки марганцю.

При експлуатації відбуватиметься помірний вплив на повітряне середовище за рахунок викидів: твердих частинок (перевантаження, транспортування, очищення, сушіння та зберігання зерна, перевантаження та зберігання вугілля); пропан-бутанової суміші (приймання та зберігання ЗВГ, а також при ремонтних та профілактичних роботах утримання резервуарного парку ЗВГ); продуктів згоряння ЗВГ; вихлопних газів автотранспорту; парів дизельного палива (приймання, зберігання та налив дизельного палива); аерозолів засобів підживлення та захисту рослин (перевантаження і зберігання засобів підживлення та захисту рослин).  В атмосферне повітря викидатимуться наступні забруднюючі речовини: оксиди азоту, ангідрид сірчистий, вуглецю оксид, вуглеводні насичені, органічні кислоти, пил зерновий, пропан, бутан, сірководень, вуглеводні ароматичні, пил вугілля, аерозолі засобів підживлення та захисту рослин (в залежності від асортименту).

Ймовірний вплив на геологічне середовище. Здійснення навантаження на геологічну товщу, що підстилає фундаменти будівель та споруд.

Ймовірний вплив на водне середовище. Забір води з підземних водоносних горизонтів; утворення та очищення господарсько-побутових стічних вод з фільтрацією в грунт; відведення та очищення поверхневих вод з території.

Ймовірний вплив на ґрунти, земельні ресурси. Використання земельної площі під розміщення будівель, споруд та покриття. На земельних ділянках запропонованих для будівництва та влаштування покриття, перед початком проведення робіт, необхідно провести зняття родючого шару ґрунту (чорнозему) з місць його наявності, з метою формування газонів. Зняття родючого шару ґрунту та подальші операції з ним повинні виконуватись відповідно до розробленого спеціалізованою організацією робочого проекту землеустрою.

За умови виконання усіх передбачених діючим законодавством процедур і заходів, очікуваний вплив на ґрунти буде допустимим.

Ймовірний вплив на рослинний і тваринний світ, заповідні об'єкти. Вплив на рослинний і тваринний світ району несуттєвий виходячи з попереднього промислового та с/г використання проектованих ділянок території детального планування.

Ймовірне шумове навантаження. Під час здійснення підготовчих та будівельно-монтажних робіт джерелами шуму будуть використовувана техніка та механізми. Під час експлуатації – робота технологічного обладнання, транспортні засоби  та ін.. Зважаючи на склад транспортних засобів, техніки та обладнання, при провадженні планованої діяльності, можна очікувати, що на межі санітарно-захисної зони планованих об’єктів, як і на межі найближчої житлової та громадської забудови (м. Новоукраїнка Кіровоградської області), рівень акустичного впливу буде таким, що не перевищить встановлені санітарно-гігієнічні нормативи (еквівалентний допустимий рівень звуку на території, що безпосередньо прилягає до житлових будинків вночі становить 45 дБА, а вдень – 55 дБА).

Ймовірний вплив на навколишнє соціальне середовище. Вплив на умови життєдіяльності місцевого населення повинен бути в межах санітарних та екологічних нормативів.

Ймовірний вплив на навколишнє техногенне середовище. Впливу на інші техногенні об’єкти не очікується. При необхідності існуючі інженерно-транспортні комунікації переносяться та облаштовуються.

Перелік очікуваних промислових відходів. При підготовчих та будівельно-монтажних роботах утворюватимуться: відходи змішані будівництва і зносу будівель і споруд, IV клас небезпеки; папір та картон пакувальні зіпсовані, відпрацьовані чи забруднені, IV клас небезпеки; матеріали пакувальні пластмасові зіпсовані, відпрацьовані чи забруднені, IV клас небезпеки; матеріали пакувальні змішані, у т. ч. дерев'яні та металеві, зіпсовані, відпрацьовані чи забруднені, IV клас небезпеки; абсорбенти зіпсовані, відпрацьовані чи забруднені, IV клас небезпеки; відходи комунальні (міські) змішані, в т. ч. мусор з урн , IV клас небезпеки; матеріали абразивні та вироби з них зіпсовані, забруднені або неідентифіковані, які не можуть бути використані за призначенням,  IV клас небезпеки; матеріали обтиральні зіпсовані, відпрацьовані чи забруднені, ІІІ клас небезпеки;  - передаватимуться спеціалізованим підприємствам, що мають ліцензії.

Відходи при експлуатації: відходи, які містять продукти хімічні неорганічні, н. в. і. у.,  IІІ клас небезпеки;  одяг захисний зіпсований, відпрацьований чи забруднений, IV клас небезпеки; залишки очищення резервуарів для зберігання, що містять нафтопродукти, ІІІ клас небезпеки; матеріали обтиральні зіпсовані, відпрацьовані чи забруднені, ІІІ клас небезпеки; взуття зношене, IV клас небезпеки; відходи комунальні (міські) змішані, в т. ч. мусор з урн , IV клас небезпеки; абсорбенти зіпсовані, відпрацьовані чи забруднені, IV клас небезпеки; відходи перевезень не позначені іншим методом (відпрацьовані фільтри (паливні масляні, повітряні), зношені гальмівні накладки), IІІ- IV клас небезпеки; масла й мастила моторні, трансмісійні інші зіпсовані або відпрацьовані, ІІІ клас небезпеки; шини, зіпсовані перед початком експлуатації  відпрацьовані, пошкодженні або забруднені під час експлуатації, ІV клас небезпеки; батареї або акумулятори інші зіпсовані або відпрацьовані,  IІ клас небезпеки; матеріали резинові зіпсовані чи відпрацьовані, IV клас небезпеки; - передаватимуться спеціалізованим підприємствам, що мають ліцензії.

Радіаційний вплив. Відповідно постанови КМУ № 106 від 23.07.1991 р., планована територія не входить в перелік територій забруднених в результаті аварії на ЧАЕС. Виходу радону – не зафіксовано. Передбачається використовувати будівельні матеріали, а також експлуатаційні сировину та матеріали, що належать до 1-го класу небезпеки згідно НРБУ-97.

Можливі аварійні ситуації. Імовірні аварійні ситуації в ході планованої діяльності пов'язані з можливістю порушення герметичності резервуарів зберігання дизельного палива та засобів підживлення рослин, та локалізованого витоку продуктів в межах передбачених захисних (бетонних) обвалувань.

Вплив аварійних ситуацій передбачається короткочасним та локалізованим виходячи з передбачених проектних рішень.

Можлива межа зони впливу планованої діяльності на навколишнє середовище визначається розповсюдженням факторів впливу, зокрема, розсіюванням забруднюючих речовин від джерел викидів та акустичного впливу. В цілому, вплив на навколишнє середовище, здійснюваний планованою діяльністю, повинен бути в рамках дозвільних природоохоронних документів підприємства.

Б) Для територій з природоохоронним статусом – наслідки відсутні. Планований об’єкт буде розміщено поза межами об’єктів природно-заповідного фонду.

В) Транскордонні наслідки для довкілля, у тому числі для здоров’я населення – наслідки відсутні.

 1. Виправдані альтернативи, які необхідно розглянути, у тому числі, якщо документ державного планування не буде затверджено

Територіальні альтернативи не розглядаються, у зв’язку з тим, що запропонована територія дозволяє оптимально реалізувати плановану діяльність (відповідність цільового призначення території планованим намірам), а також створити планувальну структуру території та сприятиме її розвитку.

В разі не затвердження детального плану території значних змін стану довкілля – не очікується.

 1. 6. Дослідження, які необхідно провести, методи і критерії, що використовуватимуться під час СЕО.

Обсяг досліджень передбачається відповідно до ст. 11 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку».

Основною метою прогнозу є оцінка можливої реакції навколишнього природного середовища на прямий чи опосередкований вплив планованої діяльності, вирішення задач раціонального природокористування у відповідності з очікуваним станом природного середовища.

Для здійснення стратегічної екологічної оцінки будуть використовуватись логічні і формалізовані методи прогнозування.

Для підготовки звіту СЕО передбачається використовувати наступну інформацію:

інформація, яка включена в інші акти законодавства, які мають відношення до проекту державного планування;

дані моніторингу стану довкілля;

інша доступна інформація.

Основним критерієм під час стратегічної еколопчної оцінки проекту містобудівної документації є її відповідність державним містобудівним нормам, санітарним нормам і правилам України, законодавству у сфері охорони навколишнього природного середовища.

Під час підготовки розділу стратегічної еколочної оцінки необхідно:

 • визначити доцільність і прийнятність планованої діяльності, та обгрунтування: економічних, технічних, організаційних, санітарних, державно-правових та інших заходів щодо забезпечення безпеки навколишнього середовища;
 • вивчити природні умови території, яка межує з ділянкою розміщення планованої діяльності, включаючи характеристику: атмосферного повітря, поверхневих водних об’єктів, ландшафтів, рослинного та тваринного світу, геолого-гідрогеологічних особливостей території та інших компонентів природного середовища;
 • розробити комплекс заходів, спрямованих на виявлення характеру, інтенсивності і ступеня небезпеки впливу на стан навколишнього середовища та здоров’я населення планованої господарської діяльності:
 • оцінити можливі зміни в природних та антропогенних екосистемах;
 • визначити шляхи мінімізації негативного впливу на навколишнє середовище.

Основні методи під час стратегічної екологічної оцінки: аналіз слабких та сильних сторін проекту містобудівної документації з точки зору екологічної ситуації; консультації з громадськістю щодо екологічних цілей; отримання зауважень і пропозицій до проекту містобудівної документації; проведення громадського обговорення у процесі стратегічної екологічної оцінки проекту містобудівної документації.

 1. 7. Заходи, які передбачається розглянути для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання документу державного планування

В цілому, розроблений у відповідності до державних містобудівних норм, санітарних норм і правил, проект детального плану території – не матиме негативних наслідків виконання.

Зважаючи на державну політику щодо забезпечення екологічної безпеки, раціональне використання природних ресурсів, при реалізації планованої діяльності, передбачається комплекс заходів спрямованих на запобігання, відвернення, уникнення, зменшення, усунення значного негативного впливу на навколишнє середовище, що включатиме:

 • застосування новітніх ефективних технологій та обладнання з високим коефіцієнтом корисної дії;
 • комплекс заходів інженерної підготовки та захисту території для локалізації і зменшення впливу можливого розвитку аварійних ситуацій;
 • озеленення та упорядкування території;
 • організація системи видалення відходів в спеціальні контейнери встановлені на спеціальних майданчиках для тимчасового накопичення;
 • огородження території.

Передбачається проведення моніторингу стану довкілля при реалізації  планованої діяльності, а саме дослідження: вмісту забруднюючих речовин в  атмосферному повітрі, рівня акустичного впливу, якості підземних вод, стану ґрунтів.

 1. 8. Пропозиції щодо структури та змісту СЕО

Звіт про стратегічну екологічну оцінку, при проведенні СЕО, виконується відповідно до вимог частини другої статті 11 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку» з урахуванням змісту і рівня деталізації документу державного планування, сучасних знань і методів оцінювання інформації.

У складі містобудівної документації звітом про стратегічну екологічну оцінку для проектів містобудівної документації є розділ "Охорона навколишнього природного середовища".

9. Орган до якого подаються зауваження і пропозиції та строки їх подання

Виконавчий комітет Новоукраїнської міської ради

27100, Кіровоградська область, м. Новоукраїнка, вул. Покровська, 70, кабінет № 2.

Контактний телефон: (05251) 2-14-31

Е-mail: sekretar@nu-rada.gov.ua

Відповідальна  особа: Начальник відділу містобудування та архітектури виконавчого комітету Новоукраїнської міської ради – Коробов А.О. тел. – 066-618-04-95.

 

Усі зауваження  та пропозиції громадськості до заяви  про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки «Детального плану території частини промислової зони в межах вулиць Промислової, Курчатова та Пугачова на ділянках з кадастровими номерами: 3524010100:50:514:0015 та 3524010100:50:513:0045  та їх оточення в м. Новоукраїнка Кіровоградської області (в межах населеного пункту)», надаються  протягом 15 днів з дня її  оприлюднення на офіційному веб-сайті замовника.

 

 

 

e-max.it: your social media marketing partner
 
•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•

Різне

•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•

Соціальна реклама

•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•