•Банер•

А к т у а л ь н о

•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•

Краєвиди міста

Цікавинки

•Банер•
Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання
•Банер•
•Банер•

Пошук на сайті

Корисні посилання

•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•
Рішення № 1388 «Про затвердження Порядку виявлення та набуття у комунальну власність Новоукраїнської міської об’єднаної територіальної громади нерухомого майна, відмінного від земельної ділянки, визнаного судом відумерлою спадщиною» •PDF• •Друк•
••Понеділок•, 27 •липня• 2020, 12:43•

РІШЕННЯ

від 20 серпня 2019 року                                                                № 1388

м. Новоукраїнка

 

Про затвердження Порядку виявлення та

набуття у комунальну власність Новоукраїнської

міської об’єднаної територіальної громади

нерухомого майна, відмінного від земельної ділянки,

визнаного судом відумерлою спадщиною

 

Керуючись статтями 29, 40, 59 та 60 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", Законом України "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень", статтями 335 та 1277 Цивільного кодексу України, з метою врегулювання питань щодо виявлення та набуття у комунальну власність Новоукраїнської міської об’єднаної територіальної громади нерухомого майна, відмінного від земельної ділянки, визнаного судом відумерлою спадщиною, безхазяйного нерухомого майна, -

 

міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

1. Затвердити Порядок виявлення та набуття у комунальну власність Новоукраїнської міської об’єднаної територіальної громади нерухомого майна, відмінного від земельної ділянки, визнаного судом відумерлою спадщиною (додаток 1).

2. Затвердити Порядок виявлення, обстеження, взяття на облік  та передачу у комунальну власність Новоукраїнської міської об’єднаної територіальної громади безхазяйного нерухомого майна (додаток 2).

3. Створити постійно діючу комісію з питань виявлення та набуття у комунальну власність Новоукраїнської міської об’єднаної територіальної громади майна відумерлої спадщини та безхазяйного нерухомого майна та затвердити її посадовий склад (додаток 3).

4. Дане рішення оприлюднити  на офійному веб-сайті Новоукраїнської міської ради.

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію  з питань житлово-комунального господарства, підприємництва, транспорту, зв’язку та сфери послуг.

 

 

Міський голова                                                                                  О. Корінний

 

 

 

 

Додаток 1

до рішення Новоукраїнської                                                              міської ради восьмого скликання                                                від 20 серпня 2019 року  № 1388

 

ПОРЯДОК

виявлення та набуття у комунальну власність

Новоукраїнської міської об’єднаної територіальної громади

нерухомого майна, відмінного від земельної ділянки,

визнаного судом відумерлою спадщиною

  1. 1. Загальні положення

1.1.         Порядок виявлення та набуття у комунальну власність Новоукраїнської міської об’єднаної територіальної громади (далі – ОТГ) нерухомого майна, відмінного від земельної ділянки, визнаного судом відумерлою спадщиною (далі – Порядок) розроблено відповідно до Цивільного кодексу України, законів України "Про місцеве самоврядування в Україні" та "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень" з метою врегулювання питань щодо виявлення та набуття у комунальну власність ОТГ нерухомого майна, відмінного від земельної ділянки, визнаного судом відумерлою спадщиною.

1.2.         Для організації роботи з виявлення та набуття у комунальну власність ОТГ нерухомого майна, відмінного від земельної ділянки, визнаного судом відумерлою спадщиною, безхазяйного майна рішенням міської ради створюється постійно діюча комісія з питань виявлення та набуття у комунальну власність ОТГ майна відумерлої спадщини  та безхазяйного нерухомого майна (далі – Комісія). Міська рада затверджує посадовий склад комісії, розпорядженням міського голови відповідно затверджується персональний склад комісії.

1.3.         Комісія створюється у складі не менше 5 осіб (голова Комісії, заступник голови Комісії, секретар Комісії, члени Комісії) із числа посадових осіб виконавчого комітету Новоукраїнської міської ради та депутатів міської ради, інших осіб (за згодою).

1.4.          Координація роботи Комісії здійснюється виконавчим комітетом Новоукраїнської міської ради шляхом прийняття відповідних рішень.

1.5.         Комісія з метою виконання покладених на неї завдань:

здійснює обстеження об’єктів нерухомого майна, відмінного від земельної ділянки, за дорученням виконавчого комітету Новоукраїнської міської ради;

проводить засідання, за результатами яких складається Протокол засідання Комісії, підписаний головою Комісії (у разі відсутності – заступником голови Комісії) та секретарем Комісії;

приймає рішення у формі протокольних рішень;

звітує про свою роботу на засіданнях виконавчого комітету ради.

1.6.         Повноваження з вирішення питань, пов’язаних з виявленням, обліком та процедурою набуття у комунальну власність ОТГ нерухомого майна, відмінного від земельної ділянки, визнаного судом відумерлою спадщиною, з виявлення, обстеження та взяття на облік безхазяйного нерухомого майна покладаються на відділ з питань житлово-комунального господарства та комунальної власності (далі – уповноважений орган, відділ) виконавчого комітету міської ради.

1.7.         У цьому Порядку використовуються визначення та терміни, передбачені Цивільним кодексом України.

 

2. Виявлення нерухомого майна

2.1.         Комісія  за зверненнями фізичних, юридичних осіб, або з власної ініціативи (за наявності інформації про нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, яке може бути визнане судом відумерлою спадщиною) приймає рішення щодо проведення обстеження таких об’єктів нерухомого майна, вжиття заходів щодо встановлення їх можливих власників та дає відповідне доручення відділу.

2.2.         Комісія проводить обстеження виявленого нерухомого майна, відмінного від земельної ділянки, за результатами чого складає акт обстеження нерухомого майна, в якому зазначаються:

адреса місцезнаходження нерухомого майна;

стислий опис наявного нерухомого майна;

відомості про технічний стан нерухомого майна та можливість використання за призначенням;

Акт обстеження нерухомого майна, відмінного від земельної ділянки, може містити й інші відомості щодо нерухомого майна та осіб, які можуть бути його спадкоємцями, отримані з доступних джерел, а також інформацію, отриману від мешканців сусідніх домоволодінь.

2.3.         Об'єкти нерухомого майна, відмінного від земельної ділянки за результатами їх обстеження включаються Комісією до Переліку нерухомого майна, яке може бути визнане судом відумерлою спадщиною, шляхом прийняття протокольного рішення.

2.4.         Протягом 5 робочих днів з дня закінчення строку для прийняття спадщини, відділ  готує запити до Спадкового реєстру щодо інформації про заведену спадкову справу та видачу свідоцтва про право на спадщину щодо цього майна.

2.5.         Після отримання інформації зі Спадкового реєстру про відсутність заведеної спадкової справи та не видачу свідоцтва про право на спадщину щодо нерухомого майна Комісія приймає рішення провести його технічну інвентаризацію.

Проведення технічної інвентаризації нерухомого майна, яке може бути визнане судом відумерлою спадщиною, здійснюється за рахунок місцевого бюджету.

2.6.         У разі відсутності спадкоємців за заповітом і за законом, усунення їх від права на спадкування, неприйняття ними спадщини, а також відмови від

її прийняття міська рада протягом 15 робочих днів після спливу одного року з часу відкриття спадщини подає до суду позовну заяву про визнання спадщини відумерлою.

 

3. Прийняття нерухомого майна, визнаного судом відумерлою спадщиною, у комунальну власність

 

3.1.         Після набрання законної сили рішенням суду про визнання нерухомого майна відумерлою спадщиною та його передачу у комунальну власність  ОТГ відділ  готує на розгляд чергової сесії міської  ради проект рішення про прийняття такого майна у комунальну власність.

3.2.         Після набуття чинності рішенням міської ради про прийняття нерухомого майна у комунальну власність ОТГ у строк, визначений у рішенні міської ради, уповноважена на це посадова особа здійснює державну реєстрацію права власності ОТГ в особі міської ради у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно.

3.3.         У разі заявлення кредиторами спадкодавця вимог відповідно до статті 1231 Цивільного кодексу України ОТГ як власник відумерлого майна задовольняє ці вимоги згідно вимог законодавства.

3.4.         Спори щодо нерухомого майна, прийнятого у комунальну власність ОТГ, вирішуються у судовому порядку.

 

4. Розпорядження нерухомим майном відумерлої спадщини, прийнятим у комунальну власність

4.1.         Новоукраїнська міська  рада відповідно до чинного законодавства від імені та в інтересах ОТГ здійснює правомочності щодо володіння, користування та розпорядження об'єктами права комунальної власності, в тому числі виконує усі майнові операції, може передавати об'єкти права комунальної власності у постійне або тимчасове користування юридичним та фізичним особам, здавати їх в оренду, продавати і купувати, використовувати як заставу, вирішувати питання їхнього відчуження, визначати в угодах та договорах умови використання та фінансування об'єктів, що приватизуються та передаються у користування і оренду.

4.2.         Доцільність, порядок та умови відчуження об'єктів права комунальної власності визначаються міською радою. Доходи від відчуження об'єктів права комунальної власності зараховуються до місцевого бюджету і спрямовуються на фінансування заходів, передбачених бюджетом розвитку.

4.3.         Питання подальшого використання нерухомого майна, прийнятого у комунальну власність ОТГ відповідно до цього Порядку, вирішується міською радою  шляхом прийняття відповідного рішення.

4.4.         Майнові операції, які здійснюються радою з об'єктами права комунальної власності, не повинні ослаблювати економічних основ місцевого самоврядування, зменшувати обсяг та погіршувати умови надання послуг населенню.

4.5.         Міська рада, її виконавчі органи відповідно до рішення ради здійснюють правочини щодо володіння, користування і розпорядження нерухомим майном, визнаним судом відумерлою спадщиною, з дня державної реєстрації права комунальної власності на таке майно.

4.6.         У разі прийняття міською радою рішення щодо відчуження нерухомого майна, прийнятого у комунальну власність ОТГ, в обов’язковому порядку проводиться незалежна експертна оцінка.

 

5. Внесення змін та доповнень до Порядку

5.1.         Внесення змін та доповнень до цього Порядку у випадку прийняття законодавчих актів, в результаті яких може виникнути неузгодженість окремих його положень з положеннями чинного законодавства, здійснюється у такий самий спосіб, як і його прийняття.

 

 

 

Секретар міської ради                                                                                Л. Вишневецька

 

 

 

 

Додаток 2

до рішення Новоукраїнської                                                          міської ради восьмого скликання                                                   від 20 серпня 2019 року № 1388

 

ПОРЯДОК

виявлення, обстеження, взяття на облік та передачу у комунальну власність Новоукраїнської міської об’єднаної територіальної громади

безхазяйного нерухомого майна

 

  1. 1. Загальні положення

 

1.1. Положення про взяття на облік та передачу в комунальну власність безхазяйного майна  по Новоукраїнській  міській раді  (далі – Положення) розроблене відповідно до Цивільного кодексу України, законів України "Про державну реєстрацію прав на нерухоме майно та їх обмежень", "Про місцеве самоврядування в Україні", з метою врегулювання відносин щодо виявлення, взяття на облік, збереження та використання рухомого та нерухомого майна, яке є безхазяйним.

1.2. Для цілей цього Положення застосовуються наступні визначення:

безхазяйне майно – це майно, яке не має власника або власник якого невідомий;

уповноважений орган – виконавчий комітет міської ради, якому надаються повноваження згідно із цим Положенням;

нерухоме майно – будинки, гаражі, інші будівлі та споруди, переміщення яких є неможливим без знецінення і зміни їх призначення, та земельні ділянки;

рухоме майно – матеріальні об’єкти, які можуть бути переміщеними без заподіяння їм шкоди. До рухомого майна належить майно у матеріальній формі, яке не є нерухомістю (стаціонарні малі архітектурні форми, спеціальні конструкції зовнішньої реклами, тощо).

Дія Положення поширюється на будь-які об’єкти цивільних прав, які є безхазяйними.

зберігачі – підприємства, установи, організації всіх форм власності, фізичні особи, фізичні особи-підприємці, з якими укладено договір зберігання безхазяйного майна;

руйнування – повне знищення об'єкта, що унеможливлює його подальшу експлуатацію.

1.3. Органом, уповноваженим здійснювати виявлення, ведення обліку, оцінку, а також готувати проекти рішень щодо прийняття в комунальну власність безхазяйного майна, виявленого на території Новоукраїнської міської ради, є виконавчий комітет Новоукраїнської міської ради (надалі – Уповноважений орган).

 

2. Виявлення безхазяйного нерухомого майна

2.1. Підприємства, установи, організації, громадяни та посадові особи органів місцевого самоврядування, яким стало відомо про нерухоме майно, що не має власника або власник якого невідомий,  повідомляють про таке майно уповноважений орган та направляють дані про такі об’єкти із зазначенням адреси (місцезнаходження), прізвища, імені, по батькові власника, його дати народження та смерті (якщо такі відомості відомі), інших суттєвих обставин.

2.2. Після одержання повідомлення про наявність безхазяйного майна чи відумерлої спадщини уповноважений орган направляє запити щодо наявності реєстрації права власності (оренди) на об’єкт та технічної документації в бюро технічної інвентаризації, органу державної реєстрації та (або) до відділу Держгеокадастру.

2.3. У ході здійснення підготовчих заходів по прийняттю на облік безхазяйного нерухомого майна чи відумерлої спадщини уповноважений орган організовує комісійне обстеження виявленого майна, у процесі якого вирішуються наступні питання:

технічний стан об’єкта;

можливість використання об’єкта згідно із його функціональним призначенням; для об’єктів житлового фонду – придатність для проживання;

пропозиції щодо подальшого використання об’єкта;

інші питання.

2.4. Комісійне обстеження здійснюється постійно діючою комісією з питань виявлення та набуття у комунальну власність Новоукраїнської міської об’єднаної територіального громади  майна відумерлої спадщини, безхазяйного нерухомого майна та завершується складанням акта обстеження об’єкта із зазначенням місцезнаходження, технічного стану та іншої інформації.

2.5. Якщо у ході комісійного обстеження об’єкта буде виявлено його руйнацію (знищення), комісія надає пропозиції щодо припинення права власності на такий об’єкт з метою використання земельної ділянки, на якій він був розташований.

2.6. Якщо у ході комісійного обстеження об’єкта житлового фонду буде встановлено його непридатність для проживання, комісія надає пропозиції щодо використання такого будинку (приміщення) як нежитлового.

2.7. З метою встановлення додаткових фактів відносно обстежуваного нерухомого майна або його власника чи ймовірних правонаступників, уповноважений орган направляє запити у відповідні підприємства, установи, організації незалежно від форми власності.

 

3. Облік безхазяйного нерухомого майна

3.1. Після комісійного обстеження об’єкту, уповноважений орган звертається до органів державної реєстрації про взяття на облік безхазяйного нерухомого майна.

3.2. Уповноважений орган розміщує оголошення про взяття на облік безхазяйного нерухомого майна у друкованих засобах масової інформації міської ради та на офіційному сайті  міської ради, де оприлюднюються відомі дані про об’єкт.

3.3. Зняття з обліку безхазяйного майна за зверненням його власника можливе при наявності письмового висновку виконавчого комітету міської ради.

3.4. Після спливу одного року з дня взяття на облік безхазяйного майна уповноважений орган готує заяву до суду про передачу майна у комунальну власність територіальної громади міської ради.

 

4. Використання безхазяйного нерухомого майна під час їх перебування на обліку

4.1. Протягом одного року з моменту постановки на облік майна до моменту визначення його власника дозволити надавати це майно у користування іншим особам, згідно із діючим законодавством України з умовою, що у випадку виявлення власника майна таке користування повинне бути припинене протягом трьох діб.

4.2. Передача нерухомого майна у користування юридичним чи фізичним особам здійснюється за рішенням виконавчого комітету міської ради.

4.3. Після прийняття на облік об’єктів житлового фонду (квартир, будинків або їх частин), визнаних придатними для проживання, інформація про них передається до виконавчого комітету для підбору кандидатур, яким може бути надане житло на умовах тимчасового користування.

4.4. Підготовку проектів рішень виконавчого комітету міської ради про передачу у тимчасове користування виявленого майна здійснює відділ з питань ЖКГ та комунальної власності виконавчого комітету міської ради.

4.6. Відповідальність за належне утримання та збереження майна покладається на осіб, яким це майно передається у користування.

4.7. Поліпшення об’єкта, переданого у користування під час знаходження його на обліку територіальною громадою не відшкодовується.

 

5. Порядок реєстрації права комунальної власності

5.1. Після отримання рішення суду про передачу безхазяйного нерухомого майна  до комунальної власності уповноважений орган    подає його для державної реєстрації права комунальної власності територіальної громади Новоукраїнської міської ради до органу державної реєстрації.

5.2. Витрати на державну реєстрацію права комунальної власності, оплату послуг стосовно взяття на облік, проведення технічної інвентаризації та виготовлення технічного паспорта на об’єкт нерухомого майна здійснюються за рахунок коштів міського бюджету.

 

6. Порядок обліку рухомого безхазяйного майна

6.1. Інформація про рухоме майно (стаціонарні малі архітектурні форми, спеціальні конструкції зовнішньої реклами тощо), від якого відмовився власник або власник якого невідомий, збирається виконавчим комітетом міської ради.

6.2. Уповноважений орган веде облік, розміщує оголошення про знайдене безхазяйне майно у друкованих засобах масової інформації, на офіційному сайті виконкому та міської ради і вживає заходи щодо встановлення власника майна.

Рухоме майно переходить у власність територіальної громади:

якщо власник рухомого майна відмовиться від нього;

якщо протягом шести місяців з дня опублікування оголошення власник не заявить про своє право на майно;

якщо протягом шести місяців з дня опублікування оголошення власник майна не буде знайдений.

6.3. Підставою набуття права комунальної власності на безхазяйне рухоме майно є рішення міської ради.

 

7. Порядок використання майна,

переданого до комунальної власності

7.1. Новоукраїнська міська рада відповідно до чинного законодавства здійснює правомочності щодо володіння, користування і розпорядження майном:

з моменту державної реєстрації права комунальної власності на об’єкти нерухомого майна;

з моменту набуття чинності рішення міської ради про прийняття до комунальної власності об’єктів рухомого майна.

7.2. Після реєстрації права комунальної власності на об’єкти нерухомого майна виконком повідомляє особу, з якою укладено договір про збереження чи користування об’єктом, який було обліковано як безхазяйний або відумерла спадщина, про розірвання договору.

7.3. Якщо згідно рішення суду, відповідно до статті 362 Цивільного Кодексу України, в комунальну власність територіальної громади Новоукраїнської міської ради передано частину житлового будинку, виконавчий комітет може розглянути питання щодо можливості її викупу власниками суміжних частин цього будинку за їх бажанням, ціна визначається незалежною експертною оцінкою. В окремих випадках виконавчий комітет може, відповідно до вимог Житлового Кодексу України, розглянути питання щодо надання їм у користування зазначеної частини будинку.

7.4. Об’єкти житлового фонду, передані за рішенням суду до комунальної власності, можуть використовуватися для формування житлового фонду соціального призначення або надаватися громадянам, які перебувають на квартирному обліку, для поліпшення житлових умов та використовуватись як службові жилі приміщення.

7.5. Спори щодо передачі безхазяйних об’єктів до комунальної власності та відчуження цих об’єктів вирішуються згідно із вимогами чинного законодавства.

 

 

 

Секретар міської ради                                                                                Л. Вишневецька

 

Додаток 3

до рішення Новоукраїнської міської ради восьмого скликання  від 20 серпня 2019 року № 1388

 

ПОСАДОВИЙ СКЛАД

постійно діючої комісії з питань виявлення та набуття

у комунальну власність Новоукраїнської міської об’єднаної

територіального громади майна відумерлої спадщини,

безхазяйного нерухомого майна

 

 

  1. Голова комісії – заступник міського голови.
  2. Секретар комісії – начальник відділу з питань житлово- комунального господарства та комунальної власності.
  3. Члени комісії:

начальник юридичного відділу

староста Воронівського старостинського округу

староста Мар’янопільського старостинського округу

завідувач сектору містобудування та архітектури

начальник відділу земельних відносин

голова постійної комісії міської ради з питань житлово-комунального господарства, підприємництва, транспорту, зв’язку та сфери послуг

технік КП "Благовіщенське міжміське БМБТІ" (за згодою).

 

 

 

Секретар міської ради                                                                                Л. Вишневецька

e-max.it: your social media marketing partner
 
•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•

Різне

•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•

Соціальна реклама

•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•