•Банер•

А к т у а л ь н о

•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•

Цікавинки

•Банер•
Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання
•Банер•
•Банер•

Пошук на сайті

Корисні посилання

•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•
Дорожня карта підвищення ефективності залучення громадян та підтримки громадських ініціатив Новоукраїнської міської об'єднаної територіальної громади на 2020-2023 роки •PDF• •Друк•
••Середа•, 22 •липня• 2020, 15:14•

Новоукраїнсько міською радою та  Спілкою «Громадські ініціативи України», у рамках  програми DOBRE «Голос громади у місцевому самоврядуванні», здійснюється розробка  “Дорожньої карти” підвищення ефективності залучення громадян та підтримки громадських ініціатив Новоукраїнської  міської об'єднаної територіальної громади на 2020-2023 роки” – документу, що має визначити бачення використання в громаді інструментів участі та розвитку громадських ініціатив на кілька наступних років.

Документ має допомогти  представникам органів місцевого самоврядування, громадським організаціям, місцевим ініціативним групам та активним громадянам дійти спільного бачення використання інструментів участі в громаді, залучення громадян до ухвалення рішень, підтримки та налагодження партнерських міжсекторних відносин.

Пропонуємо жителям Новоукраїнської міської об’єднаної територіальної громади долучитись до обговорення «Дорожньої карти» та надати рекомендації щодо зазначеного документу.

Пропозиції до документу просимо надсилати на офіційну електронну адресу: sekretar@nu-rada.gov.ua, або звертатись за телефоном Новоукраїнської міської ради: 098 953 1211

І.  Вступ

 

Дорожня карта підвищення ефективності залучення громадян та підтримки громадських ініціатив - своєрідний меморандум, що визначає  на 2020-2023 роки спільне бачення представників влади ОТГ та громадськості в напрямку вдосконалення використання інструментів участі, розвитку громадських ініціатив, сприяння налагодженню ефективного діалогу та партнерських відносин органу місцевого самоврядування з організаціями громадянського суспільства.

Дорожня карта допоможе представникам органів місцевого самоврядування, громадським організаціям, місцевим ініціативним групам та активним громадянам дійти спільного бачення використання інструментів участі в громаді, залучення громадян до ухвалення рішень, підтримки та налагодження партнерських міжсекторних відносин.

Документ складається із чотирьох розділів: вступної частини, аналізу стану використання інструментів участі в громаді, мети і завдань підвищення використання інструментів участі в громаді та заходів з впровадження “дорожньої карти”.

 

Дорожня карта створювалася:

 

Керуючись  Національною  стратегією сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні на 2016-2020 роки, яка передбачає наступні стратегічні напрями та завдання:

-       створення сприятливих умов для формування та інституційного розвитку організацій громадянського суспільства;

-       забезпечення ефективних процедур участі громадськості під час формування та реалізації державної, регіональної політики, вирішення питань місцевого значення;

-       стимулювання участі організацій громадянського суспільства в соціально-економічному розвитку України;

-       створення сприятливих умов для міжсекторальної співпраці.

 

Виходячи із стратегічних та операційних цілей Стратегії розвитку Новоукраїнської  громади в напрямку створення свідомої та активної громади з високою якістю життя. Яка, зокрема, визначає, що будь-які позитивні процеси розвитку громади можливі лише за умов високого рівня свідомості критичної маси громадян та їхньої довіри до "місцевої влади". Сприяють розвитку громади процеси самоорганізації населення, які неможливі без взаємних відносин на основі взаємної поваги та довіри в "трикутнику" влада-бізнес-громада. Тому стратегічно важливими є системні дії органу місцевого самоврядування з налагодження конструктивної комунікації з громадою зі зворотнім зв’язком, що має позитивно впливати на свідомість мешканців громади та рівень культури громадян. Такі умови може створити та підтримувати тільки активна й відповідальна громада, як учасник процесу прийняття рішень, що усвідомлює власну місію подальшого розвитку та забезпечує наступність у діяльності органів самоврядування.

Під час підготовки “дорожньої карти” також використовувалися результати     оцінки  впровадження  інструментів участі в громаді згідно методології програми ДОБРЕ, оцінки спроможності місцевих громадських організацій згідно методології  ARC та результати проведеного протягом травня 2020 року опитування думки жителів та громади на тему використання інструментів участі в громадах - партнерах програми ДОБРЕ.

Розробка дорожньої карти підвищення ефективності залучення громадян та підтримки громадських ініціатив Новоукраїнської громади на 2020 - 2023 роки напрацьована спільно з представниками органів органів влади та громадськості  Новоукраїнської міської об'єднаної територіальної  громади в рамках проєкту «Голос громади в місцевому самоврядуванні», що реалізовувався Спілкою «Громадські ініціативи України» та Агенцією сталого розвитку «Хмарочос»  в рамках Програми USAID “Децентралізація приносить кращі результати та ефективність” (DOBRE), що виконується міжнародною організацією Глобал Комьюнітіз (Global Communities) та фінансується Агентством США з міжнародного розвитку (USAID).

ІІ. Стан використання інструментів участі в громаді

Ефективність використання інструментів участі в громаді складається із двох компонентів.  По-перше,  забезпечення нормативно-правової бази - ухвалення місцевою радою відповідних рішень (Статуту, положень, порядків), які регламентують застосування відповідних способів залучення громадян до процесу ухвалення рішень. А, по-друге, практичного  застосування інструментів участі, впровадження в життя норм та порядків, які були закріплені в рішеннях ради.

На нормативно-правовому рівні в громаді затверджені наступні інструменти участі: запит на інформацію, звернення громадян, е-петиція, місцева ініціатива, громадська експертиза, загальні збори громадян, громадські слухання, молодіжна рада, конкурс проектів громадських організацій, публічні консультації,  громадська  рада.

В той же час не регламентуються такі інструменти залучення громадян, як  бюджет участі та діяльність органів самоорганізації населення (ОСН).

В громаді зареєстровані такі громадські об'єднання та працюють такі ініціативні групи: ГО "Прес - клуб реформ", "Духовність" , "Новоукраїнський парламент дітей", дитяча ГО “Екологічні детективи”, ГО Асоціація фермерів, ГО Альянс, ГО В Єднанні сила, ГО клуб "Відвага", ГО АТО "Сила в єдності", ГО "Добробут та надія", ГО клуб Патріот".

 

ІІІ. Завдання по реалізації “дорожньої карти”

Готуючи “дорожню карту” підвищення ефективності  залучення громадян та  підтримки громадських ініціатив Новоукраїнської міської об'єднаної територіальної  громади на 2020 - 2023 роки, виходили з принципу, що всі  важливі рішення в громаді мають прийматися із забезпеченням громадської участі - комплексу дій і методів участі громадян у визначенні та розв’язуванні їхніх проблем. Це підхід, який дає змогу враховувати соціальні чинники у плануванні, а також зменшувати соціальні, політичні ризики у процесі ухвалення та реалізації керівних рішень.

Відповідно для реалізації цих цілей необхідно:

-       посилити комунікаційні зв'язки влада - громада;

-       підвищити відкритість та доступність органів влади;

-       підвищити обізнаність громадян щодо використання інструментів участі;

-       зробити процес залучення громадян сталим та системним;

-       створити сприятливі умови розвитку громадських організацій та ініціативних  груп для реалізації їх потенціалу, становленні рівноправних, партнерських відносин з органами влади, можливості залучення громадського сектору до виконання проектів та  надання соціальних послуг в громаді.

 

ІV. Заходи з впровадження “дорожньої карти”

Заходи

Періодичність

Термін виконання

Індикатори ефективності

Відповідальний в громаді

1

Проведення інформаційних кампаній для популяризації інструментів участі, використовуючи різноманітні способи комунікації. Для цього використовувати методику проведення інформаційних кампаній, розроблену в рамках співпраці з програмою ДОБРЕ.

 

Щокварталу

2020 - 2023 рр

Кількість інформаційних заходів та матеріалів

 

Кількість жителів громади, охоплених інформаційною кампанією

 

2

Проведення навчання для зацікавлених представників громадськості щодо можливості застосування механізмів залучення громадян, які поки не застосовуються в громаді, таких як місцева ініціатива, громадська експертиза, електронна петиція, створення органів самоорганізації населення.

Кожне півріччя

2020 - 2023 рр

Кількість проведених навчань

 

Кількість громадян, які взяли участь у навчанні.

 

3

Проведення   громадських слухань  щодо найактуальніших питань життя громади (розпорядження комунальною власністю, визначення тарифів комунальних послуг, дозвілля і культура, молодіжна політика тощо),  а також проводити  бюджетні громадські слухання для  обговорення з жителями   проекту бюджету на наступний рік.

Протягом року

2020 - 2023 рр

Кількість проведених громадських слухань

 

Кількість громадян, які взяли участь у громадських слуханнях

 

Кількість наданих пропозицій від мешканців та наскільки ці пропозиції були враховані органами влади

 

4

Розробка та затвердження річного плану проведення консультацій з громадськістю відповідно до Положення про консультації з громадськістю в Новоукраїнській міській об'єднаній територіальній громаді. Пріоритетною формою проведення консультацій визначити публічні зустрічі (у форматі круглого столу, нарад, конференції, форуму) з обговорення нормативно-правових актів або окремої проблеми, також можуть проводитись і електронні консультації.

Розробка та затвердження  плану на наступний рік здійснюється протягом поточного року

2020 - 2023 рр

Кількість заходів передбачених планом

 

Кількість громадян, які планується залучити до публічних консультацій

 

5

Створення окремого розділу "Громадські консультації" на офіційному сайті міської ради, де має публікуватися інформація, що стосується консультацій та різних форм громадських обговорень.

Протягом року

2020

Кількість інформаційних повідомлень про громадські консультації

 

Зручність та доступність розділу для користувачів

 

6

Створення  громадської ради або громадських галузевих консультативно-дорадчих  органів  за сферами своєї діяльності, як наприклад: рада з охорони здоров’я, освітня рада.  Для реалізації цього напряму розробити та ухвалити Положення про галузеві консультативно-дорадчі органи та їх діяльність.

 

Протягом року

2020-2021 рр

Кількість створених консультативно-дорадчих  органів

 

Кількість осіб, які увійшли до складу цих органів

 

Кількість засідань та рішень ухвалених консультативно-дорадчими  органами та наскільки ці рішення були враховані органами влади

 

7

Внести зміни до існуючої в громаді  Програми підтримки конкурсу міні-проектів розвитку Новоукраїнської територіальної громади „Влада і громада – разом!” через  розширення  напрямків конкурсу на соціальну сферу (впровадження соціального замовлення).  Відповідно до опитування, на думку жителів найбільше громадські організації мають залучатися до екологічного напрямку, роботи з молоддю, волонтерського руху, культурно-просвітницької роботи.

Протягом року

2020-2021 рр.

Кількість коштів виділених на конкурс проектів,

 

Кількість організацій, які подали свої проекти на конкурс, кількість проектів поданих на конкурс, кількість проектів- переможців

 

8

Розробити та ухвалити порядок підтримки діяльності громадських організацій та ініціативних груп в громаді, зокрема, шляхом закріплення  процедури надання громадським організаціями та ініціативним групам у користування  приміщень комунальної власності на пільгових умовах.

 

Протягом року

2020-2021 рр.

Кількість громадських організацій та ініціативних груп,  які скористалися правом пільгової оренди

 

Кількість заходів проведених цим громадськими організаціями та ініціативними в комунальних приміщеннях та кількість громадян, які були залучені до цього

 

9

Запровадити в громаді бюджет участі із щорічним фінансуванням не менше ? % від бюджету  розвитку громади.

Для цього розробити та ухвалити Положення про Громадський бюджет в Новоукраїнській громаді

Протягом року

2020-2021 рр.

Затверджене положення про бюджет участі

 

Кількість коштів виділених для фінансування проектів бюджету участі

 

Кількість консультацій наданих громадянам щодо подачі проектів на конкурс бюджету участі

 

Кількість інформаційних матеріалів про бюджет участі

 

Кількість громадян охоплених інформаційною кампанією

 

Кількість проектів поданих на конкурс та кількість проектів допущених до голосування

 

Кількість громадян, які взяли участь у голосуванні за проекти бюджету участі

 

 

10

Внести зміни до Регламенту місцевої ради, Регламенту виконавчого комітету, Положення про постійні депутатські комісії, згідно яких передбачити норми, щодо здійснення он-лайн трансляцій засідань місцевої ради, виконавчого комітету та постійних депутатських комісій, а також створення відео архіву таких засідань, оприлюднення протоколів пленарних засідань сесій ради та засідань постійних комісій.

 

Протягом року

2020-2021 рр.

Ухвалені зміни до відповідних Положень

 

Запровадження он-лайн трансляцій засідань місцевої ради, виконавчого комітету та постійних депутатських комісій, а також створення відео архіву таких засідань, оприлюднення протоколів пленарних засідань сесій ради та засідань постійних комісій

 

Кількість громадян які переглянули онлайн трансляцію  або запис архіву пленарних засідань сесій ради та засідань постійних комісій

 

 

Сторони, що підписали цю “дорожню карту”,  беруть на себе зобов'язання всебічно сприяти втіленню закладених в документі напрямів діяльності:

 

Від імені влади Новоукраїнської міської  об'єднаної   територіальної громади:

Представники громадськості Новоукраїнської  міської  об'єднаної   територіальної громади:

 

 

 

 

 

 

e-max.it: your social media marketing partner
 
•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•

Різне

•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•

Соціальна реклама

•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•