•Банер•

А к т у а л ь н о

•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•

Цікавинки

•Банер•
Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання
•Банер•
•Банер•

Пошук на сайті

Корисні посилання

•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•
Розпорядження Про затвердження Положення про робочу групу з місцевого економічного розвитку •PDF• •Друк•
••Середа•, 03 •червня• 2020, 09:45•

Розпорядження

від 02  червня  2020 року                                                                № 87

 

 

Про затвердження Положення

про робочу групу  з місцевого

економічного розвитку

 

 

Керуючись підпунктами 2, 20 частини 4 статті 42 Закону України "Про місцеве самоврядування" та з метою досягнення сталого економічного зростання у громаді,-

 

1. Затвердити Положення про робочу групу з місцевого економічного розвитку (додається).

 

2. Контроль за  виконанням  даного  розпорядження  покласти на  Білокоз Л.В.

 

 

 

 

Міський голова                                                    О. Корінний

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження міського голови

02  червня  2020  року №  87

ПОЛОЖЕННЯ

про робочу групу з місцевого економічного розвитку

 

І. Загальні положення

1.  Робоча група з місцевого економічного розвитку Новоукраїнської міської ради (далі Робоча Група) є постійним консультативно-дорадчим органом Новоукраїнської ради, що утворюється та діє при виконавчому комітеті.

1.2. У своїй діяльності робоча група керується чинним законодавством України, рішеннями міської ради, її виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови та цим Положенням.

1.3. Місцевий економічний розвиток (далі МЕР) - це застосування відповідних програм та стратегій, які мобілізують громадян до спільної діяльності з метою досягнення сталого економічного зростання, що приносить економічні вигоди та покращує якість життя в громаді.

1.4. Програма місцевого економічного розвитку – це документ, розроблений робочою групою, який містить набір конкретних проектів, реалізація яких дозволить досягти цілей економічного розвитку громади, визначених у Стратегії.

ІІ. Мета, завдання та повноваження робочої групи

2.1. Метою діяльності Робочої Групи є координація діяльності міської ради, підприємців та громадянського суспільства задля досягнення сталого економічного зростання у громаді.

2.2.Основними завданнями Робочої Групи є створення середовища у громаді для:

- Підтримки існуючого бізнесу;

- Сприяння розвитку підприємництва;

- Розвитку трудових ресурсів;

- Залучення нового бізнесу та інвестицій.

 

2.3. Повноваження Робочої Групи:

- моніторинг стану МЕР у громаді;

- створення та вдосконалення програми МЕР;

- проведення громадських обговорень та інших публічних заходів;

- залучення зацікавлених осіб та експертів до діяльності Робочої Групи;

- отримання в установленому порядку від посадових осіб органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій інформацію, необхідну для виконання покладених на неї завдань;

 

- надання органам та посадовим особам місцевого самоврядування пропозицій щодо покращення МЕР.

 

ІІІ. Формування складу Робочої Групи

 

3.1. Робоча група складається з голови, заступника, секретаря та інших членів. Голова, заступник та секретар обираються членами Робочої Групи. Склад Робочої Групи затверджується розпорядженням голови міської ради.

 

3.2. До складу Робочої групи входять представники:

- Місцевої влади;

- Бізнесу;

- Громадських організацій або активних у громадській діяльності жителів;

- Молодіжних організацій або активних представників молоді.

 

3.3. Члени Робочої Групи мають право вносити на розгляд Робочої Групи будь-які питання, що стосуються її діяльності.

 

3.4. Члени Робочої Групи виконують свої обов’язки на громадських засадах.

 

ІV. Організація діяльності робочої групи

 

4.1. Формою роботи Робочої Групи є засідання, які проводяться за необхідності, але не рідше одного разу на квартал.

4.2. Голова Робочої Групи здійснює загальне керівництво та забезпечує організацію роботи органу, скликає засідання та головує на них. У разі відсутності голови, засідання проводить заступник голови за його дорученням.

4.3. Члени Робочої Групи беруть персональну участь у її засіданнях. Засідання вважається правоможним, якщо на ньому присутні більш як половина її членів. За рішенням Робочої Групи та за наявності технічних засобів засідання Ради може бути проведено дистанційно в режимі відеоконференції.

4.4. На своїх засіданнях Робоча Група розробляє пропозиції та рекомендації з питань, що належать до її компетенції. Пропозиції та рекомендації вважаються схваленими, якщо за них проголосувало більш як половина присутніх на засіданні членів Робочої Групи. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні.

4.5. Пропозиції та рекомендації Робочої Групи оформлюються протоколом засідання, який підписується головуючим на її засіданні. Член Робочої Групи, який не підтримує пропозиції та рекомендації, може викласти в письмовій формі свою окрему думку, що додається до протоколу засідання.

4.6. Підготовку матеріалів до розгляду Робочою Групою, повідомлення всім членам Робочої Групи про час і дату чергового засідання, ведення протоколу засідання Ради та його надсилання членам Робочої Групи забезпечує секретар. Про дату проведення засідання та порядок денний члени Робочої Групи інформуються не пізніше ніж за три робочих дні до дати проведення засідання.

__________________________

e-max.it: your social media marketing partner
 
•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•

Різне

•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•

Соціальна реклама

•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•