•Банер•

А к т у а л ь н о

•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•

Цікавинки

•Банер•
Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання
•Банер•
•Банер•

Пошук на сайті

Корисні посилання

•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•
Рішення про конкурс міні-проектів розвитку Новоукраїнської територіальної громади „Влада і громада – разом!“ на 2017-2020 роки •PDF• •Друк•
••Вівторок•, 26 •травня• 2020, 13:37•

РІШЕННЯ

від 04 листопада 2016 року                                                   № 243

м. Новоукраїнка

 

Про конкурс міні-проектів розвитку

Новоукраїнської територіальної громади

„Влада і громада – разом!“ на 2017-2020 роки

Керуючись пунктом 22  частини  І статті 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні“, з метою започаткування проведення конкурсу міні-проектів розвитку Новоукраїнської територіальної громади, для підтримки громадських ініціатив, більш активного залучення жителів територіальної громади до розв’язання нагальних проблем соціально-економічного характеру і створення умов для підвищення ініціативності громадян та рівня їх самоорганізації, -

міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Програму підтримки конкурсу міні-проектів розвитку Новоукраїнської територіальної громади „Влада і громада – разом“  на 2017- 2020 роки (додається).

2. Затвердити Положення про порядок проведення конкурсу міні-проектів розвитку Новоукраїнської територіальної громади „Влада і громада – разом!“ згідно з додатком 1.

3. Доручити виконавчому комітету міської ради створити Конкурсний комітет та затвердити його персональний склад.

4. Відділу бюджетного забезпечення та бухгалтерського обліку  щорічно при формуванні міського бюджету передбачати кошти на фінансування Програми, враховуючи реальні можливості бюджету.

5. Сектору  інформації  та зв’язків з громадськістю виконавчого комітету міської ради оприлюднити рішення в газеті ,,Новоукраїнські новини“ та на офіційному сайті міської ради.

6. Контроль за виконанням  рішення покласти на постiйні  комісії: з  питань  планування, фінансів, бюджету та  соціально-економічного розвитку та з питань житлово-комунального господарства, підприємництва, транспорту, зв’язку та сфери послуг.

 

Новоукраїнський міський голова                                                     О.Корінний

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення Новоукраїнської

міської ради восьмого скликання

від 04 листопада 2016 року № 243

П Р О Г Р А М А

підтримки конкурсу міні-проектів розвитку

Новоукраїнської територіальної громади

„Влада і громада – разом!“ на 2017-2020 роки

І. Загальні положення

Програма підтримки конкурсу міні-проектів розвитку Новоукраїнської територіальної громади „Влада і громада – разом!“ розроблена відповідно до Конституції України,  законів України „Про місцеве самоврядування в Україні“, „Про ОСББ“, „Про органи самоорганізації населення“, „Про громадські об’єднання“. Спрямована на подальший розвиток самоврядування та самоорганізації населення  Новоукраїнської територіальної громади як важливої складової становлення громадянського суспільства.

ІІ. Мета Програми

 

Метою програми є:

Організація, забезпечення та проведення конкурсу міні-проектів розвитку Новоукраїнської територіальної громади „Влада і громада – разом!“

ІІІ. Завдання Програми:

 

стимулювання діяльності громадських організацій, органів самоорганізації населення, об'єднань співвласників багатоквартирних будинків (далі – ОСББ), ініціативних груп громадян через надання фінансової підтримки для впровадження їхніх суспільних ініціатив;

поширення позитивного досвіду у розв’язанні соціально-економічних проблем місцевого значення;

створення сприятливого клімату для внутрішнього розвитку територіальних громад шляхом підвищення рівня їхньої самоорганізації;

об'єднання ресурсів органів місцевого самоврядування й громадськості для розв’язання соціально значущих проблем територіальної громади.

 

ІV. Фінансове забезпечення

 

Щорічний орієнтовний обсяг фінансування Програми – 100,0 тис.грн.

Кошти Програми використовуються на співфінансування реалізації міні-проектів, визнаних переможцями, на підставі рішення Конкурсного комітету.

Головні розпорядники коштів визначаються за напрямками реалізації міні-проектів.

 

V. Очікувані результати

 

Реалізація зазначених в Програмі заходів сприятиме:

комплексному розвитку місцевого самоврядування;

розширенню участі населення у вирішенні питань місцевого значення, наближенню публічної влади до окремого громадянина і населення в цілому;

посиленню впливу населення на формування та реалізацію місцевої політики, контролю за витрачанням бюджетних коштів і активізацію населення в процесі визначення пріоритетних напрямків соціально-економічного розвитку міста.

____________________________________________

Додаток 1

до рішення Новоукраїнської

міської ради восьмого скликання

від 04 листопада 2016 року № 243

П О Л О Ж Е Н Н Я

про порядок проведення конкурсу міні-проектів розвитку

Новоукраїнської територіальної громади

„Влада і громада – разом!“ на 2017-2020 роки

 

1. Загальні питання

1) Положення про порядок проведення конкурсу міні-проектів розвитку Новоукраїнської територіальної громади „Влада і громада – разом!“ (далі – Положення) встановлює порядок проведення конкурсного відбору міні-проектів розвитку територіальної громади „Влада і громада – разом!“ (далі – Конкурс) і фінансування їх виконання.

2) Мета Конкурсу – сприяння членам територіальної громади у розв’язанні проблем соціально-економічного характеру і створення умов для підвищення активності громади.

3) Основні завдання Конкурсу:

стимулювання діяльності громадських організацій, органів самоорганізації населення, об’єднань співвласників багатоквартирних будинків (далі – ОСББ), ініціативних груп громадян через надання фінансової підтримки для впровадження суспільних ініціатив;

поширення позитивного досвіду, набутого окремими громадянами у вирішенні соціально-економічних проблем;

об'єднання ресурсів громади та громадськості для розв’язання соціально значущих проблем територіальної громади.

4) Пріоритетні напрями Конкурсу:

переоснащення зовнішнього освітлення;

покращення отримання послуг у сфері ЖКГ;

облаштування дитячих ігрових та спортивних майданчиків;

розвиток громадських організацій (навчання та ін.);

благоустрій місць відпочинку населення – парків, скверів, алей, прибудинкових територій тощо.

 

2.    Умови проведення Конкурсу

 

1) До участі в Конкурсі запрошуються громадські організації, органи самоорганізації населення, ОСББ, ініціативні групи громадян, зареєстровані або легалізовані у встановленому порядку на території міської ради (далі – Конкурсанти).

2) Загальний обсяг фінансування об’єктів не перевищує 50,0 тис.грн.

3) Проекти виконуватимуться на умовах обов’язкової участі Конкурсантів у співфінансуванні чи виконанні певних робіт.

Внесок Конкурсанта  –  ініціативної групи, громадської організації, ОСББ – не менше 5 % від загальної вартості проекту.

Внесок Конкурсанта – ініціативної групи може забезпечуватись документально підтвердженним виконанням низки робіт: підготовці території, установці обладнання, фарбуванні тощо.

4) При реалізації міні-проектів допускається залучення коштів з інших джерел, не заборонених чинним законодавством України.

5) Придбання товарів, робіт і послуг здійснюється у встановленому законом порядку.

6) Конкурсанти подають до міської ради заяву та копії таких документів, завірених печаткою та підписом уповноваженої особи Конкурсанта або органу місцевого самоврядування:

 

Громадські організації:

свідоцтво про реєстрацію в органах юстиції;

статут (положення);

документ, що підтверджує повноваження особи, яка представляє Конкурсанта.

 

Органи самоорганізації населення:

протокол зборів (конференції) про створення органу самоорганізації населення;

положення про орган самоорганізації населення;

рішення міської ради про надання дозволу на створення органу самоорганізації населення;

рішення виконавчого комітету міської ради (у випадку легалізації органу самоорганізації населення як юридичної особи);

документ, що підтверджує повноваження особи, яка представляє Конкурсанта.

 

Ініціативні групи громадян:

протокол зборів громадян про створення ініціативної групи із зазначенням прізвищ, імен, по батькові кожного члена ініціативної групи, завірений у міській раді;

документ, що підтверджує повноваження особи, яка представляє Конкурсанта.

 

7)  Міні-проекти подаються в електронному та паперовому вигляді за підписом
уповноваженої особи Конкурсанта. На титульному аркуші обов'язково зазначається повне найменування і місцезнаходження Конкурсанта, дані контактної особи та інформація для зворотного зв’язку.

Повідомлення про початок проведення Конкурсу, а також інформація про переможців публікуються в засобах масової інформації, вимоги і критерії оцінки проектів розміщуються на сайті Новоукраїнської міської ради.

8)  Реалізація міні-проектів здійснюється до 01 листопада поточного року.

9) На об’єктах, модернізованих унаслідок реалізації міні-проекту, розміщується відповідна інформаційна табличка або інший знак, погоджений із Конкурсним комітетом, із зазначенням тексту такого змісту: „… у рамках конкурсу міні-проектів розвитку Новоукраїнської територіальної громади „Влада і громада – разом!“ 20__ р.“.

10) Міні-проекти не допускаються до участі в Конкурсі:

при виявленні недостовірної інформації про діяльність громадської організації, ініціативної групи, інших об'єднань громадян;

у разі відкликання Конкурсантом міні-проекту;

при надходженні документів міні-проекту після закінчення встановленого строку їх прийому;

при наданні конкурсної документації не в повному обсязі або якщо документація не відповідає вимогам цього Положення.

У рамках Конкурсу не фінансуються міні-проекти:

спрямовані на політичну і виборчу діяльність;

які передбачають отримання прибутку і пряму матеріальну допомогу;

які передбачають отримання заробітної плати, винагороду та інші компенсаційні виплати учасникам (окрім фінансування підрядних робіт);

спрямовані на погашення боргових зобов'язань і матеріального збитку;

які передбачають витрати на придбання ліцензій, патентів і товарних знаків;

спрямовані на придбання або ремонт техніки для ініціативних груп громадян;

спрямовані на випуск авторських робіт, організацію і проведення персональних виставок.

11) Конкурсанти відповідають за достовірність інформації та документів, які вони надають, відповідно до чинного законодавства України.

 

3.    Критерії та порядок оцінки міні-проектів

 

Міні-проекти оцінюються Конкурсним комітетом за такими критеріями:

1) відповідність міні-проекту одному або декільком пріоритетним напрямам Конкурсу;

2) реалістичність міні-проекту, конкретність і значущість результату:

наявність чітко сформульованої проблеми;

визначення оптимальних методів реалізації проекту;

внесок членів територіальної громади в реалізацію проекту;

вимірюваність і конкретність очікуваних результатів;

3) економічна ефективність міні-проекту:
співвідношення витрат і користі від реалізації міні-проекту;

вартість товарно-матеріальних цінностей, необхідних для реалізації міні-проекту;

залучення засобів з інших джерел на реалізацію або розвиток міні-проекту (створення механізму соціального партнерства);

4) на одному об’єкті може бути реалізовано тільки один міні-проект з певного видового напрямку.

 

4.    Організаційне забезпечення Конкурсу

 

1) Організаційне забезпечення Конкурсу здійснює спеціально створений Конкурсний комітет, до персонального складу якого входять: заступники міського голови;  представники постійних депутатських комісій міської ради; працівники виконавчого комітету міської ради.

2) Конкурсний комітет:

затверджує план проведення Конкурсу;

контролює дотримання цього Положення і плану проведення Конкурсу;

затверджує необхідні форми конкурсної документації;

затверджує вимоги до оформлення міні-проектів;

проводить Конкурс;

ухвалює рішення щодо переможців Конкурсу.

3) Регламент роботи Конкурсного комітету:

засідання Конкурсного комітету є правочинним, якщо в ньому бере участь більше половини членів від затвердженого персонального складу;

рішення Конкурсного комітету ухвалюється більшістю голосів від кількості членів комітету, які брали участь у засіданні;

за результатами розгляду питань Конкурсним комітетом приймаються рішення, які підписуються головою Конкурсного комітету, а у випадку його відсутності – його заступником.

Протягом місяця з дня закінчення прийому конкурсної документації міні-проектів Конкурсний комітет проводить експертизу і приймає рішення щодо визначення переможців Конкурсу.

 

5. Фінансування на виконання міні-проектів

 

Співфінансування для реалізації міні-проектів, визнаних переможцями, на підставі рішення Конкурсного комітету, здійснюється за рахунок коштів міського бюджету, передбачених на поточний бюджетний рік.

При цьому допускається залучення коштів з інших незаборонених чинним законодавством України джерел. Фінансування міні-проектів за рахунок коштів міського бюджету здійснюється у розмірі, який встановлено конкурсною комісією на реалізацію одного проекту з врахуванням внесків Конкурсанта.

Моніторинг реалізації міні-проектів здійснюється відділом регіонального розвитку, економіки та торгівлі та фінансовим управлінням виконавчого комітету міської ради на підставі інформації, що надається розпорядниками коштів, за наступною формою:

 

ІНФОРМАЦІЯ

про реалізацію міні-проектів розвитку територіальної громади

 

Назва міні-проекту

Плановий термін  реалізації

Фактичний термін   реалізації

Планова сума витрат,   грн.

Фактична сума витрат,   грн.

Напрями використання

бюджетних коштів

Усього

кошти учасника

кошти міського бюджету

Усього

кошти учасника

кошти міського бюджету

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Якщо переможці Конкурсу впродовж першого місяця після прийняття рішення про співфінансування з міського бюджету не вжили дій щодо початку реалізації міні-проектів, кошти міського бюджету, передбачені на фінансування цих міні-проектів, згідно з окремим рішенням Конкурсної комісії формуються у бонусну квоту, яка перерозподіляється додатково між Конкурсантами, які проявляють активність й старанність у реалізації своїх ініціатив, або надаються певним (замість вибулих) переможцям Конкурсу на основі раніше поданих заявок.

 

 

 

Секретар міської ради                                                           Л.Вишневецька

e-max.it: your social media marketing partner
 
•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•

Різне

•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•

Соціальна реклама

•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•