•Банер•

А к т у а л ь н о

•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•

Цікавинки

•Банер•
Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання
•Банер•
•Банер•

Пошук на сайті

Корисні посилання

•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•
Розпорядження "Про Уповноважену особу (координатора) з питань забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків" •PDF• •Друк•
••П'ятниця•, 13 •березня• 2020, 15:09•

Розпорядження

від 14 лютого 2020 року                                                                         № 32

 

Про Уповноважену особу (координатора)

з питань забезпечення рівних прав

та можливостей жінок і чоловіків

Відповідно до пункту 20 частини четвертої статті 42, частини восьмої статті 59, частини першої статті 73 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", частини другої статті 12 Закону України "Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків", з метою забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків Новоукраїнської міської об’єднаної територіальної громади:

 

  1. Затвердити Положення про Уповноважену особу (координатора) з питань забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків в Новоукраїнській міській об’єднаній територіальній громаді (додається).
  2. Покласти виконання обов’язків Уповноваженої особи (координатора) з питань забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Білокоз Людмилу Віталіївну
  3. Відділу організаційної роботи та інформації забезпечити оприлюднення даного розпорядження на офіційному веб-сайті.
  4. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

 

 

Міський голова                                                     О. Корінний

 

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядженням Новоукраїнського

міського голови

від 14 лютого 2020 року № 32

 

ПОЛОЖЕННЯ

про Уповноважену особу (координатора) з питань забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків в Новоукраїнській міській об’єднаній територіальній громаді

1.  Це Положення визначає основні завдання та права Уповноваженої особи (координатора), на яку відповідно до частини другої статті 12 Закону України "Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків" в Новоукраїнській міській об’єднаній територіальній громаді покладено функції щодо забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків (далі – Уповноважена особа (координатор).

2.  Виконання обов’язків Уповноваженої особи (координатора) покладається на одного із заступників міського голови.

3.  У своїй діяльності Уповноважена особа (координатор) керується:

Конституцією України, законами України, указами Президента України, постановами Верховної Ради України та актами Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства соціальної політики України;

міжнародно-правовими документами у сфері прав людини, забезпечення ґендерної рівності, стороною яких є Україна та згоду на обов’язковість яких надано Верховною Радою України, міжнародними документами ООН, Ради Європи, Європейського Союзу, НАТО, ОБСЄ, рекомендаціями міжнародних моніторингових інституцій у сфері прав людини, а також положеннями Угоди про Асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії та їхніми державами-членами, з іншої;

рішеннями Новоукраїнської міської ради та виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, іншими нормативними актами, а також цим Положенням.

У своїй діяльності Уповноважена особа (координатор) дотримується принципу рівних прав та можливостей жінок і чоловіків.

4.  Уповноважена особа (координатор), у межах своїх повноважень, спрямовує та координує діяльність, організовує роботу структурних підрозділів виконавчого комітету Новоукраїнської міської ради в напрямі:

аналізу стану забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків на території Новоукраїнської міської об’єднаної територіальної громади;

розробки проектів місцевих програм та/або заходів стосовно реалізації державної політики з питань забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків;

розробки та проведення просвітницької діяльності з питань ґендерної рівності, ліквідації всіх форм дискримінації за ознакою статі.

5.  Уповноважена особа (координатор), у межах своїх повноважень, має право:

отримувати в установленому законодавством порядку від структурних підрозділів виконавчого комітету Новоукраїнської міської ради, підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності та їх посадових осіб інформацію, документи і матеріали, необхідні для здійснення діяльності щодо забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, уникнення дискримінації за ознакою статі;

вносити в установленому порядку пропозиції щодо удосконалення роботи виконавчого комітету Новоукраїнської міської ради з питань забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків;

за дорученням міського голови брати участь у конференціях, семінарах, нарадах, робочих зустрічах та інших заходах з питань забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, що проводяться в інших органах влади, місцевого самоврядування, громадських об’єднаннях;

співпрацювати з громадськими об’єднаннями та іноземними неурядовими організаціями з питань забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків;

ініціювати:

розроблення проектів розпоряджень міського голови з питань забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, запобігання та протидії дискримінації за ознакою статі;

проведення заходів із підвищення кваліфікації  працівників/-ниць виконавчого комітету Новоукраїнської міської ради з ґендерних питань;

розроблення проектів меморандумів та угод про співробітництво з громадськими об’єднаннями та іноземними неурядовими організаціями з питань забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків;

створення робочих та експертних груп з питань забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків;

проведення нарад, зустрічей та інші заходів з питань забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків.

6.   За результатами аналізу стану забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків Уповноважена особа (координатор) вивчає доцільність застосування позитивних дій з метою подолання асиметрії, ґендерного дисбалансу, що складаються на території Новоукраїнської міської об’єднаної територіальної громади та їх припинення.

7.  Уповноважена особа (координатор) здійснює прийом громадян Новоукраїнської міської об’єднаної територіальної громади з питань дискримінації за ознакою статі, з питань забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків в установленому порядку.

8.  Уповноважена особа (координатор) здійснює керівництво діяльністю Координаційної ради питань ґендерної рівності, запобігання домашньому насильству, насильству за ознакою статі та протидії торгівлі людьми, визначає порядок її роботи, головує на засіданнях, а також представляє Координаційну раду у відносинах з органами державної влади, правоохоронними органами, науковими установами, громадськими об’єднаннями та іноземними неурядовими організаціями.

 

e-max.it: your social media marketing partner
 
•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•

Різне

•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•

Соціальна реклама

•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•