•Банер•

А к т у а л ь н о

•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•

Цікавинки

•Банер•
Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання
•Банер•
•Банер•

Пошук на сайті

Корисні посилання

•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•
Розпорядження "Про Радника міського голови з питань забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків Новоукраїнської міської об’єднаної територіальної громади" •PDF• •Друк•
••П'ятниця•, 13 •березня• 2020, 15:06•

Розпорядження

від  14  лютого 2020 року                                                              № 31

 

Про Радника міського голови з питань забезпечення

рівних прав та можливостей жінок і чоловіків

Новоукраїнської міської об’єднаної

територіальної громади

З метою визначення правового статусу, завдань та умов діяльності Радника міського голови з питань забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків Новоукраїнської міської об’єднаної територіальної громади та відповідно до пункту 20 частини четвертої статті 42, частини восьмої статті 59, частини першої статті 73 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", статті 12 Закону України "Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків":

 

1. Затвердити Положення про Радника міського голови з питань забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків Новоукраїнської міської об’єднаної територіальної громади, що додається.

2.  Відділу організаційної роботи та інформації забезпечити оприлюднення даного розпорядження на офіційному веб-сайті.

3.  Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Білокоз Л.В.

 

Міський голова                                                 О. Корінний

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядженням Новоукраїнського

міського голови

від 14 лютого 2020 року № 31

 

ПОЛОЖЕННЯ

про Радника міського голови з питань забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, що проживають на території Новоукраїнської міської об’єднаної територіальної громади

І. Загальні положення

1.  Це положення визначає основні завдання, права та обов’язки, організацію діяльності Радника міського голови з питань забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків (далі – Радник), що проживають на території Новоукраїнської міської об’єднаної територіальної громади.

2.  У своїй діяльності Радник керується:

Конституцією України, законами України, указами Президента України, постановами Верховної Ради України та актами Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства соціальної політики України;

міжнародно-правовими документами у сфері прав людини, забезпечення ґендерної рівності, стороною яких є Україна та згоду на обов’язковість яких надано Верховною Радою України, міжнародними документами ООН, Ради Європи, Європейського Союзу, НАТО, ОБСЄ, рекомендаціями міжнародних моніторингових інституцій у сфері прав людини, а також положеннями Угоди про Асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії та їхніми державами-членами, з іншої;

рішеннями Новоукраїнської міської ради та виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, іншими нормативними актами, а також цим Положенням.

3.  Радник призначається на посаду та звільняється з посади розпорядженням міського голови.

4.  Радник підпорядковується міському голові, Уповноваженій особі (координатору), на якого покладено функції щодо забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків (далі – Уповноважена особа (координатор).

5.  Повноваження Радника надаються на строк повноважень міського голови та припиняються розпорядженням голови.

6.  Радник є консультативно-дорадчою позаштатною особою, діяльність якої здійснюється на безоплатній основі.

Повноваження Радника можуть бути припинені достроково за його власним бажанням або за рішенням голови. Дострокове припинення повноважень Радника здійснюється розпорядженням міського голови.

 

Радник здійснює свою діяльність на громадських засадах, безоплатно виконує покладені на них функції. Радник на громадських засадах не є посадовою, службовою особою місцевого самоврядування. На Радника на громадських засадах не поширюється дія Закону України "Про службу в органах місцевого самоврядування".

Радник співпрацює з відповідальним структурним підрозділом з питань забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків – відділом сім'ї, молоді та спорту  та іншими структурними підрозділами виконавчого комітету  Новоукраїнської міської ради.

 

ІІ. Завдання

Основним завданням Радника є консультування та внесення міському голові, Уповноваженій особі (координатору) пропозицій щодо формування та реалізації на місцевому рівні державної політики з питань забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, дискримінації за ознакою статі.

 

ІІІ. Функції

Радник відповідно до покладеного на нього завдання:

1)  бере участь:

у проведенні аналізу стану забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків на території Новоукраїнської міської об’єднаної територіальної громади;

в організації та проведенні моніторингів виконання місцевих програм з питань забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків;

у підготовці аналітичних звітів, доповідних записок, рекомендацій з питань забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків;

у проведені ґендерного аналізу бюджетних програм виконавчого комітету Новоукраїнської міської ради з метою визначення рівня забезпечення потреб та задоволення інтересів жінок і чоловіків та/або їх груп у процесі їх реалізації, а також виявлення у відповідній сфері/галузі ґендерних розривів, ґендерної дискримінації та причин їх виникнення;

у проведені моніторингу ґендерно-чутливих бюджетних програм виконавчого комітету Новоукраїнської міської ради з точки зору зменшення ґендерних розривів, ґендерної дискримінації, забезпечення потреб, задоволення інтересів жінок і чоловіків та/або їх груп у процесі реалізації цих програм;

в організації та проведенні заходів із підвищення кваліфікації працівників/-ниць виконавчого комітету Новоукраїнської міської ради з ґендерних питань;

в організації та проведенні просвітницької діяльності з питань ґендерної рівності, ліквідації всіх форм дискримінації за ознакою статі;

 

 

в організації та проведенні заходів, спрямованих на формування ґендерної культури населення;

в організації прийому громадян з питань дискримінації за ознакою статті;

2) консультує:

стосовно урахування ґендерного підходу при розробці нормативних актів;

стосовно доцільності застосування позитивних дій з метою подолання асиметрії, ґендерного дисбалансу, що складаються на території Новоукраїнської міської об’єднаної територіальної громади та їх припинення;

стосовно створення умов на території Новоукраїнської міської об’єднаної територіальної громади  для поєднання жінками і чоловіками професійних і сімейних обов’язків;

стосовно запобігання та протидії дискримінації за ознакою статі;

стосовно співробітництва з громадськими об’єднаннями та іноземними неурядовими організаціями з питань ґендерної рівності, ліквідації всіх форм дискримінації за ознакою статі.

ІІІ. Права та обов’язки

Радник відповідно до покладених на нього завдань має право:

1) входити до складу консультативно-дорадчих органів, експертних та робочих груп;

2)   брати участь у роботі комісій, консультативно-дорадчих органів, а також у нарадах, засіданнях експертних та робочих груп;

3)  вносити пропозиції міському голові, Уповноваженій особі (координатору) пропозиції з проведення ґендерних досліджень;

4)  брати участь у заходах різних рівнів, у тому числі національних, міжнародних, з обміну досвідом з питань забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків.

Радник зобов’язаний:

1)  дотримуватися принципу рівних прав та можливостей жінок і чоловіків;

2)  підвищувати свій професійний рівень шляхом самоосвіти, участі у тематичних тренінгах, семінарах, робочих зустрічах, конференціях, тощо;

3)  інформувати і звітувати про свою діяльність міському голові та/або Уповноваженій особі (координатору), на якого покладено функції щодо забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків.

 

V. Кваліфікаційні вимоги

 

На посаду Радника можуть бути призначені особи, які мають вищу освіту, вільно володіють державною мовою.

 

 

Досвід аналітичної та/або практичної роботи у сфері забезпечення прав людини та/або ґендерної рівності, запобігання та протидії дискримінації є перевагою.

 

VI. Організація діяльності

 

Організаційне та матеріально-технічне забезпечення діяльності Радника здійснює відділ сім'ї, молоді та спорту виконавчого комітету  Новоукраїнської міської ради.

e-max.it: your social media marketing partner
 
•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•

Різне

•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•

Соціальна реклама

•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•