•Банер•
•Банер•
Оголошення •PDF• •Друк•
••Понеділок•, 04 •березня• 2019, 14:21•

На виконання вимог наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства від 30.07.2012 р. №390 зі змінами, КП «Водокомунгосп» інформує  споживачів  щодо зміни  тарифів на послуги централізованого водопостачання  та з централізованого постачання холодної води (з використанням внутрішньобудинкових систем)

 

Законами України «Про житлово-комунальні послуги», «Про ціни і ціноутворення», «Про питну воду та питне водопостачання», «Про державне регулювання в сфері комунальних послуг», постановою Кабінету Міністрів України від 01.06.2011 № 869 «Про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на житлово-комунальні послуги» для суб’єктів природних монополій та суб’єктів господарювання, що провадять діяльність на суміжних ринках, передбачено встановлення економічно обґрунтованих тарифів на комунальні послуги на рівні, що буде покривати всі витрати в собівартості цих послуг та інвестиційну складову.

В умовах постійного зростання основних складових тарифів, зокрема, мінімальної заробітної плати, вартості електричної енергії, паливно-енергетичних та інших матеріальних ресурсів виникла невідповідність діючих тарифів фактичним витратам для вироблення послуг з централізованого водопостачання. Це, в свою чергу, негативно відобразилося на діяльності КП «Водокомунгосп», стані систем централізованого водопостачання, функціонуванні галузі в цілому.

 

 

Отже, приведення тарифів на централізоване водопостачання до економічно обґрунтованого рівня є об’єктивним необхідним заходом для належного функціонування підприємства, зокрема, для своєчасної виплати заробітної плати, для здійснення  розрахунків за електроенергію, оплати податків та забезпечення споживачів якісними послугами та питною водою.

Згідно з вимогами чинного законодавства виконавці/виробники здійснюють розрахунки економічно обґрунтованих витрат на виробництво (надання) житлово-комунальних послуг і подають їх органам, уповноваженим здійснювати встановлення тарифів. На сьогодні згідно з вимогами Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» для КП «Водокомунгосп» таким уповноваженим органом є Виконавчий комітет Новоукраїнської міської ради.

Процес формування (розрахунку) тарифів на житлово-комунальні послуги регламентовано чинною нормативно-правовою базою. Кабінетом Міністрів України затверджено єдині для всіх суб’єктів господарювання, що функціонують на ринку житлово-комунальних послуг, порядки формування тарифів на житлово-комунальні послуги, зокрема, Порядок формування тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 01.06.2011 № 869 (далі – Порядок).

Порядок не передбачає розмежування споживачів на окремі категорії, натомість забезпечує єдиний для всіх суб’єктів господарювання, що провадять або мають намір провадити господарську діяльність з централізованого водопостачання, підхід до формування тарифів на централізоване водопостачання, який дозволяє на основі бездотаційності планомірно привести дані тарифи до економічно обґрунтованого рівня для всіх споживачів в цілому, а не по окремим категоріям.

Формування тарифів на централізоване водопостачання здійснюється відповідно до річних планів ліцензованої діяльності з централізованого водопостачання, економічно обґрунтованих планованих витрат, визначених на підставі державних та галузевих нормативів витрат ресурсів, техніко-економічних розрахунків, кошторисів з урахуванням ставок податків і зборів, цін на матеріальні ресурси та послуги у планованому періоді.

Діючі на цей час тарифи на послуги централізованого водопостачання КП «Водокомунгосп» встановлені з 01.04.2017 року рішенням виконавчого комітету Новоукраїнської міської ради від 28.02.2017 № 28 у наступному розмірі:

для населення централізоване водопостачання – 15,00 грн. за 1 куб. м. з ПДВ;

для населення постачання холодної води (з використанням внутрішньобудинкових систем) – 16,00 грн. за 1 куб. м. з ПДВ;

для бюджетних організацій – 27,26 грн. за 1 куб. м. з ПДВ;

для інших споживачів – 35,56 грн. за 1 куб. м. з ПДВ.

На сьогодні діючі тарифи на послуги з водопостачання не відшкодовують фактичні витрати, які необхідні для забезпечення стабільної роботи підприємства. Так, за результатами 2018 року рівень відшкодування затвердженим тарифом фактичної собівартості для населення на послуги з централізованого водопостачання склав 47,09 %, на послуги з постачання води (з використанням ВБС) – 50,26%, для бюджетних установ -85,86%,  для інших споживачів – 112%.

Так, з часу встановлення діючого тарифу відбулося зростання основних складових тарифів, а саме:

• витрат на електроенергію;

• витрат на паливно-мастильні матеріали;

• витрат на ремонти  для підтримки основних засобів у робочому стані;

• витрат на оплату праці у зв’язку із зростання мінімальної заробітної

плати, нарахування індексації заробітної плати;

• витрат на податки та збори та ін.

Враховуючи вищенаведене, з метою приведення тарифів до економічно обґрунтованого рівня та, у зв’язку із зростанням заробітної плати, тарифів на енергоносії, цін на паливно-мастильні матеріали тощо, КП «Водокомунгосп» здійснило розрахунки економічно обґрунтованих витрат на централізоване водопостачання та централізоване постачання холодної води (з використанням внутрішньобудинкових систем).

При формуванні тарифу використано:

Річний план ліцензованої діяльності з централізованого водопостачання.

Річний план ліцензованої діяльності з централізованого постачання холодної води (з використанням внутрішньобудинкових систем).

Державні і галузеві нормативи витрат ресурсів.

Техніко-економічні розрахунки та кошториси.

Фактичні витрати за період з 01.01.2018р. по 31.12.2018р.

 

 

Повна планова собівартість послуг

 

Прямі матеріальні витрати.

Основну частину матеріальних витрат на виробництво послуг з централізованого водопостачання складають витрати з електроенергії, які розраховані з урахуванням затверджених норм споживання електроенергії, відповідно до загальновиробничих норм витрат палива по КП «Водокомунгосп» на 2019 рік.

Матеріали необхідні для ефективної роботи виробництва прийняті відповідно до розроблених кошторисів.

Розрахунок витрат на оплату праці виробничих працівників виконано згідно фактичної чисельності робітників за 2018 рік та виходячи з прожиткового мінімуму 1921,00 грн. станом на 01.01.2019 рік, відповідно до Закону України «Про державний бюджет України на 2019 рік», Галузевої угоди на 2017-2018 роки між Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України та Колективного договору підприємства.

Витрати з основної заробітної плати виробничого персоналу, діяльність якого безпосередньо пов’язана з технологічним процесом виробництва, визначена виходячи з чисельності персоналу за штатним розписом.

Витрати з додаткової заробітної плати виробничого персоналу, визначені виходячи з розміру встановлених доплат, надбавок, гарантійних і компенсаційних виплат згідно із законодавством, оплатою невідпрацьованого часу.

До інших прямих витрат відносяться відрахування на соціальні заходи, амортизація основних виробничих засобів.

Витрати на проведення виробничого контролю якості води визначені відповідно до укладених договорів з обласним лабораторним центром і затвердженої робочої програми підприємства на 2019 рік.

Загальновиробничі витрати

До цих витрат, згідно затвердженого порядку відносяться:

Витрати на оплату праці на управління виробництвом та виробничих працівників, які забезпечують обслуговування мереж водопостачання. Такі витрати розраховано згідно фактичної чисельності робітників за 2018 рік та виходячи з прожиткового мінімуму 1921,00 грн. станом на 01.01.2019 рік, відповідно до Закону України «Про державний бюджет України на 2019 рік», Галузевої угоди на 2017-2018 роки між Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України та Колективного договору підприємства.

Витрати з додаткової заробітної плати виробничого персоналу, визначені виходячи з розміру встановлених доплат, надбавок, гарантійних і компенсаційних виплат згідно із законодавством, оплатою невідпрацьованого часу.

Відрахування на соціальні заходи, амортизація основних засобів загальновиробничого призначення, витрати на утримання, експлуатацію і ремонт обладнання та автотранспортної техніки.

Витрати на охорону праці та техніку безпеки визначені у відповідності з вимогами ст.19 Закону України «Про охорону праці».

Витрати на охорону об’єктів.

Витрати на сплату податків, зборів, а саме – рентної плати за користування надрами і спеціальне використання води.

Інші загальновиробничі витрати.

Адміністративні витрати.

До цих витрат відноситься:

Витрати з оплати праці апарату управління, зайнятого обслуговуванням адміністративної інфраструктури, відрахування на соціальні заходи.

Амортизація основних засобів адміністративного призначення.

Витрати з електроенергії на освітлення і опалення приміщення.

Витрати на придбання канцелярських товарів, періодичних видань, на оплату послуг зв’язку та інтернету, розрахунково-касове обслуговування та інше.

Витрати, об’єктивне нормування яких неможливе, заплановані з урахуванням фактичних витрат за період з 01.01.2018р. по 31.12.2018р.

Адміністративні витрати включено до розрахунку з коефіцієнтом 0,96 в зв’язку з наданням підприємством інших послуг

Витрати на збут.

До цих витрат, згідно затвердженого порядку відноситься:

Витрати на оплату праці персоналу, безпосередньо пов’язаного зі збутом послуг та єдиного соціального внеску.

Витрати на канцелярські товари і виготовлення розрахункових платіжних документів.

Витрати з охорони праці.

Витрати на мобільний зв’язок і витрати на опломбування засобів обліку води споживачів після проведення періодичної повірки розподільчих засобів обліку.

Витрати, об’єктивне нормування яких неможливе, заплановані з урахуванням фактичних витрат за період з 01.01.2018р. по 31.12.2018р.

Витрати на збут розподілені на витрати, які відносяться до надання послуг з централізованого водопостачання та надання послуг з централізованого постачання холодної води (з використанням внутрішньобудинкових систем) відносно кількості абонентів.

При розрахунку послуг з централізованого постачання холодної води (з використанням внутрішньобудинкових систем) прямі, загальновиробничі, адміністративні витрати та частина нерозподілених витрат на збут включено в частині обсягів для надання зазначених послуг відповідно до річного плану.

Прийняття нових тарифів дасть змогу підприємству відшкодовувати витрати на виробництво послуг.

 

 

 

 

Структура тарифів на послуги централізованого водопостачання та з централізованого постачання холодної води (з використанням внутрішньобудинкових систем) складає:

Статті витрат

Од. вим.

Централізоване водопостачання

Питома вага, %

Централізоване постачання холодної води (з використанням внутрішньобудинкових систем)

Витрати на надання послуг з централізованого водопостачання

грн.

-

 

1919291,10

Матеріальні витрати

грн.

191461,92

5,7

9229,74

Електроенергія

грн.

656780,22

19,5

 

Заробітна плата

грн.

1595141,48

47,3

170988,11

Єдиний соціальний внесок

 

350931,14

10,4

37617,38

Витрати на охорону праці

грн.

29380,68

0,9

2013,27

Амортизація

грн.

160043,82

4,7

 

Податки

грн.

228834,57

6,8

 

Послуги сторонніх організацій

грн.

156283,75

4,6

 

Комісійний збір

грн.

4116,60

0,1

6629,80

Всього витрат повної собівартості

грн.

3372974,18

100,0

2145769,40

Планові обсяги

куб.м.

112000

 

66500

Собівартість 1 м3

грн.

30,1158

 

32,2672

ПДВ 20%

грн.

6,0232

 

6,4534

Тариф 1 м3

грн.

36,14

38,72

Пропозиції та зауваження приймаються до «15 » березня 2019 року на адресу: м. Новоукраїнка, вул. Покровська,83/14., тел. 21893 та (095)-857-41-38.

Адміністрація КП «Водокомунгосп»

e-max.it: your social media marketing partner
 
•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•

Різне

•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•

Соціальна реклама

•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•