•Банер•

А к т у а л ь н о

•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•

Цікавинки

•Банер•
Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання
•Банер•
•Банер•

Пошук на сайті

Корисні посилання

•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•
Програма "Питна вода" •PDF• •Друк•
••Четвер•, 29 •березня• 2012, 13:21•

                                                                        ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                        рішенням Новоукраїнської

                                                                        міської ради шостого скликання

                                                                        від 14 лютого 2012 року № 446

 

                      

МІСЬКА  ПРОГРАМА

„Питна вода міста Новоукраїнка“

на 2012-2015 роки

                                              

Розділ І. Загальні положення

 

           Міська програма „Питна вода міста Новоукраїнка“ (далі Програма) розроблена відповідно до:

           Закону України „Про  Загальнодержавну програму „Питна вода України“ на 2006-2020 роки“;

           Закону України „Про питну воду та питне водопостачання“;

           Указу Президента України від 4 лютого 2003 року № 75 „Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 11 листопада 2002 року „Про стан безпеки водних ресурсів держави та якість питної води в містах і селищах України“.

           Міська програма спрямована на реалізацію державної політики щодо забезпечення населення якісною питною водою та визначає основну стратегію розвитку водопровідно-каналізаційного господарства міста Новоукраїнка.

            Забезпечення питною водою є однією з пріоритетних проблем, розв’язання якої необхідне для збереження здоров’я, поліпшення умов діяльності і підвищення рівня життя населення.

            Розроблення Програми обумовлено:

незадовільним технічним станом та зношеністю основних фондів систем питного водопостачання та водовідведення;

загрозою ускладнення санітарно-епідемічної ситуації внаслідок низької якості питної води;

незадовільним технічним станом та зношеністю основних фондів систем питного водопостачання та водовідведення;

застосуванням застарілих технологій та обладнання в системах питного водопостачання та водовідведення;

високою енергоємністю систем централізованого питного водопостачання та водовідведення;

недостатністю використання розвіданих запасів та перспективних ресурсів підземних вод для питного водопостачання населення;

обмеженістю інвестицій та дефіцитом фінансових ресурсів, необхідних для розвитку, утримання в належному технічному стані та експлуатації систем питного водопостачання та водовідведення.

 

Розділ ІІ. Сучасний стан водопостачання та водовідведення

 

            Водозабезпечення населення міської ради здійснюється за рахунок водогонів, громадських, індивідуальних криниць та привізної води. Здійснюється за рахунок водогонів КП „Водокомунгосп“, Новоукраїнського ЖКП, СТОВ „Росія“, Новоукраїнської ЦРЛ, ВАТ „Новоукраїнський кар’єр“.

            Водопостачання міста забезпечує 5 свердловин, 4 - в районі водоканалу, а 1 - по вул. Шевченка.

            На балансі КП „Водокомунгосп“ знаходиться 43 км водопровідної мережі, з яких 31 км - в незадовільному стані, потужність добування води - 600-650 куб. м/добу, резервуари - 2х500 куб. м.

            Новоукраїнське ЖКП має 1 свердловину потужністю 100 куб. м/добу та 2 км водопроводу. На балансі є 3 очисні каналізаційні станції.

            Мала забезпеченість і забруднення водних джерел приводить до подальшого загострення водогосподарських проблем. Аналіз обстеження стану водопостачання міської території свідчить, що водопровідно-каналізаційне господарство перебуває у край тяжкій ситуації, а саме:

за якістю води, яка подається населенню;

за надійністю роботи;

за енергоспоживанням;

за фінансово-економічними показниками.

            Надання послуг населенню з точки зору надійності, якості та безпеки послуг водопостачання - незадовільне та погіршується з таких основних причин:

низький рівень охоплення населення послугами;

низький стан обліку використання води;

забезпечення значної кількості населення привізною водою;

            невідповідність якості води в системах водопостачання;

            значна кількість аварійних водопровідних та каналізаційних мереж;

            Високий рівень зношеності споруд, розподільчих мереж, недосконалі і застарілі технології водопідготовки, амортизоване насосно-енергетичне обладнання призводять до частих аварій, втрат води і викликають дестабілізацію водозабезпечення населення міста. У зв’язку з незадовільним станом розподільчих водопровідних мереж, відсутністю коштів на їх капітальний ремонт постійно зростають втрати води, що в цілому по місту складають до 40%.

            Продуктивність каналізаційних насосних станцій міста в цілому достатня для перекачки стічних вод, хоча тільки КУ-200 змонтоване в 2006 році, все інше має термін експлуатації більше 10 років і потребує заміни.

            Через відсутність коштів останніми роками у водопровідно-каналізаційних мережах міста фактично не впроваджуються нові прогресивні рішення, необхідність яких обумовлена тим, що змінилася структура собівартості води. Зросла вартість електроенергії, матеріалів, збільшилися непродуктивні витрати води, внаслідок чого виникли проблеми, які вимагають негайного вирішення:

удосконалення тарифної політики;

підвищення якості води для питних потреб;

усунення негативного впливу на підземні води;

упорядкування зон санітарної охорони;

забезпечення захисту водопроводу;

усунення витоків і непродуктивних витрат води;

зниження енергоємності системи;

здійснення реального обліку води;

удосконалення збору, перекачки і очищення стічних вод.

 

Розділ ІІІ. Мета та основні завдання Програми

 

           Метою Програми є покращення забезпечення населення Новоукраїнської міської ради  питною водою нормативної якості в межах науково-обґрунтованих нормативів питного водоспоживання, реформування системи управління галуззю, розвиток водопровідно-каналізаційної мережі, підвищення ефективності та надійності її функціонування, поліпшення на цій основі стану здоров’я населення та оздоровлення соціально-екологічної ситуації, розширення рівня надання послуг з централізованого питного водопостачання та водовідведення, відновлення, охорона та раціональне використання джерел питного водопостачання.

            Для досягнення цієї мети необхідне вирішення завдань щодо попередження забруднення джерел питного водопостачання, забезпечення їх відповідності санітарно-епідеміологічним вимогам, підвищення ефективності та надійності функціонування систем водопостачання і водовідведення за рахунок реалізації водоохоронних, технічних, санітарних заходів, удосконалення технологій підготовки води на водоочисних станціях, контролю якості питної води, розвитку систем забору, транспортування питної води та водовідведення, а також впровадження вимог нормативно-правової бази з питань питного водопостачання та водовідведення, господарського механізму водокористування, що стимулює економію питної води, у тому числі за рахунок державної підтримки розвитку та сталого функціонування водопровідно-каналізаційної мережі.                                 

 

Розділ ІУ. Заходи по реалізації Програми

 

            Відповідно до Указу Президента України від 19 жовтня 1999 року № 1351/99 „Про прискорення реформування житлово-комунального господарства“ основним напрямом посилення правового захисту споживачів визначено підвищення якості житлово-комунальних послуг, зокрема послуг питного водопостачання, збільшення джерел та обсягів фінансування для цієї мети при забезпеченні гарантій для населення.

 

            Програмою визначено перелік заходів щодо поліпшення водопостачання і водовідведення міської ради шляхом оптимального використання існуючого потенціалу підприємств водопостачання та водовідведення, здійснення перетворення та вдосконалення організації і управління таким чином, щоб забезпечити можливість виживання, відновлення, а в перспективі – ефективну роботу і розвиток надавачів послуг в умовах ринкової економіки з метою задоволення потреб міста в послугах з водопостачання та водовідведення в необхідному обсязі та належної якості.

    

Заходи на 2012-2015 роки

 

            1.   Ремонтні роботи по відновленню дебету та введенню в дію свердловин № 5, № 6 та придбання для них обладнання.

                                                                                                                 КП „Водокомунгосп“                                                                                                                 

            2.   Ремонт будівель насосної станції та хлораторної, включаючи покрівлі.

                                                                                                                 КП „Водокомунгосп“

                                                                                                                

            3.   Очистка мулових майданчиків КУ-200, КУ-400, КУ-700.

                                                                                                                 Новоукраїнське ЖКП

 

            4.  Придбання бензогенератора для проведення ремонтних робіт.

                                                                                                               КП „Водокомунгосп“

 

            5.  Придбання бактерицидної станції знезараження води.

                                                                                                               КП „Водокомунгосп“

 

            6. Встановлення станції водоочистки в м. Новоукраїнка.                                                                                                           

                                                                                                                 КП „Водокомунгосп“,

                                                                                                                        міська рада 

                        

            7.   Проведення реконструкції наступних об’ктів:         

    7.1. Реконструкції магістрального водопроводу по вулиці Воровського, протяжністю до    1000 м.

    7.2. Реконструкції магістрального водопроводу в районі селища цукрового заводу, протяжністю 2500 м.

    7.3.  Реконструкції дільниці каналізаційної мережі в районі селища цукрового заводу.

                                                                                                                 Міська рада 

 

    Розроблено заходи, які передбачають відновлення дебіту свердловин, прокладку нових підвідних водопроводів, розширення мережі і збільшення кількості споживачів, будівництво водонасосної станції, встановлення приладів обліку. Передбачається реконструкція та розширення каналізаційних мереж, КНС і водоочисних споруд.

    Заходами передбачається забезпечення цілодобової подачі якісної питної води населенню міста, досягнення рентабельності роботи підприємств житлово-комунального господарства міста, енергозабезпечення за рахунок сучасного обладнання і усунення поривів, забезпечення високих економічних показників.

   

Розділ У.  Очікувані результати виконання Програми

 

     Виконання Програми дасть можливість забезпечити:

     реалізацію державної політики у сфері питної води та питного водопостачання;

     підвищення рівня якості послуг з питного водопостачання та водовідведення, що надаються населенню;

     поліпшення санітарно-епідемічної ситуації, зниження рівня захворюваності населення;

     охорону і раціональне використання джерел питного водопостачання та поступове їх відновлення;

     впровадження на підприємствах питного водопостачання та водовідведення сучасних технологій, матеріалів, реагентів, обладнання тощо;

     підвищення ефективності функціонування підприємств питного водопостачання та водовідведення;

     зниження витрат матеріальних і енергетичних ресурсів у процесі питного водопостачання та водовідведення;

     модернізацію інфраструктури підприємств питного водопостачання;

     оптимальне співвідношення рівня витрат на оплату послуг питного водопостачання та доходів населення.

e-max.it: your social media marketing partner
 
•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•

Різне

•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•

Соціальна реклама

•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•