•Банер•

А к т у а л ь н о

•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•

Цікавинки

•Банер•
Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання
•Банер•
•Банер•

Пошук на сайті

Корисні посилання

•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•
Програма ,,Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини“ •PDF• •Друк•
••Четвер•, 29 •березня• 2012, 13:06•

                                                                ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                рішенням Новоукраїнської 

                                                                міської ради шостого скликання                  

                                                                від 8 листопада 2011 року № 358

 

П Р О Г Р А М А

з питань реалізації на території Новоукраїнської міської ради Загальнодержавної програми ,,Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини“ на період до 2016 року 

 

Розділ І. Загальні положення

 

         Програма з питань реалізації на території Новоукраїнської міської ради Загальнодержавної програми ,,Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини“ на період до 2016 року (далі Програма)  розроблена відповідно до Законів України ,,Про місцеве самоврядування в Україні“ від 21 травня 1997 року № 280/97-ВР та ,,Про Загальнодержавну програму ,,Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини“ на період до 2016 року» від 5 березня 2009 року №1065-VI.

 

Розділ ІІ. Визначення проблеми

 

        Соціальний захист дітей є актуальною проблемою сьогодення. Ця проблема носить складний, інтегрований, багатоаспектний характер, тому має розглядатися й розв’язуватися в різних контекстах. Україна, як член міжнародного співтовариства бере участь у діяльності зі створення сприятливого для дітей середовища, в якому гідний розвиток і захист їх прав забезпечується з дотриманням принципів демократії, рівності, миру, соціальної справедливості з урахуванням моральних засад та традиційних цінностей українського суспільства, спрямованих на зміцнення сім’ї та морального здоров’я дітей в Україні.

        За останні роки вдалося добитися зменшення кількості бездоглядних та безпритульних дітей на території Новоукраїнської міської ради, а також зменшення кількості сімей, які потрапили до складних життєвих обставин. Завдання органу місцевого самоврядування зберегти та посилити зазначену тенденцію.

        Викликає занепокоєння зростання показників дитячої злочинності.

        Програма має на меті об’єднати в єдину систему зусилля органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та громадськості щодо захисту прав дітей.

 

Розділ ІІІ. Мета Програми

 

        Метою програми є забезпечення оптимального функціонування цілісної системи захисту прав дітей на території Новоукраїнської міської ради відповідно до вимог Конвенції ООН про права дитини та національного законодавства.

 

Розділ IV. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми,

джерела фінансування, строки виконання

 

        Програму планується реалізувати шляхом:

- реалізації права дітей на сімейне виховання, насамперед біологічними батьками або в прийомній сім`ї, дитячому будинку сімейного типу;

- створення умов для повноцінного життя в суспільстві дітей-інвалідів та дітей з особливими потребами, для здобуття ними освіти, для їх подальшого працевлаштування;

- активізації процесу формування у дітей здорового способу життя, забезпечити їх широке залучення до фізичної культури і спорту;

- збереження та зміцнення матеріально-технічної бази закладів освіти і культури;

- ліквідації торгівлі дітьми, сексуальної експлуатації, інших форм жорстокого поводження з ними;

- профілактики правопорушень з боку дітей, значне зменшення кількості злочинів, вчинених дітьми;

- пропагування національної культури та духовної спадщини, національно-патріотичного виховання дітей, проведення роботи з виявлення та підтримки обдарованих дітей;

- забезпечення широкої участі дітей в житті суспільства;

- активізації діяльності територіальної громади із захисту прав дітей;

- поширення соціальної реклами та широкого висвітлення в засобах масової інформації питань соціально-правового захисту дітей, дотримання положень Конвенції ООН про права дитини.

 

        Фінансове забезпечення Програми здійснюється за рахунок:

- міського бюджету;

- інших джерел, що не суперечить чинному законодавству.

        

        Реалізація заходів Програми буде здійснюватися до 2016 року.

 

Розділ V. Перелік завдань і заходів програми та

результативні показники:

 

          Основними завданнями Програми є:

- захист конституційних прав дітей різних категорій на життя, соціальний захист, освіту, охорону здоров’я, сімейне виховання тощо;

- забезпечення участі дітей у житті суспільства.

 

        Результативні показники:

- динамічне збільшення кількості проведення  профілактичних рейдів;

- розвиток мережі прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу;

- охоплення сімейними формами виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

 

Розділ VІ. Напрями реалізації та заходи програми

 

        Напрями та заходи щодо реалізації Програми наведені у додатку 1.

 

VII. Координація та контроль за ходом виконання Програми

 

         Реалізація заходів Програми забезпечується виконавчим комітетом Новоукраїнської міської ради та посадовими особами, задіяними у реалізації заходів Програми.

         Координацію діяльності виконавців Програми забезпечує виконавчий комітет Новоукраїнської міської ради.

         Контроль за виконанням даної програми здійснюють:

- соціально-культурна постійна комісія (освіта, культура, торгівля, охорона здоров’я, спорт, соціальний захист населення) Новоукраїнської міської ради;

- заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради.

         Виконавці програми інформують виконавчий комітет міської ради про стан виконання заходів, визначених даною програмою, щороку до 30 грудня, починаючи з 2012 року.

         Виконавчий комітет міської ради узагальнює подану інформацію до 15 січня щороку (починаючи з 2013 року), забезпечує інформування міської ради про хід виконання Програми, надає відповідні пропозиції щодо їх реалізації.

 

e-max.it: your social media marketing partner
 
•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•

Різне

•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•

Соціальна реклама

•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•