•Банер•
•Банер•
•Банер•
Конкурс з перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування •PDF• •Друк•
••П'ятниця•, 06 •липня• 2018, 08:01•

07 серпня 2018 року, о 10 годині, в приміщенні міськвиконкому відбудеться конкурс з перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування:

- маршрут № 1 "ЗШ № 4- лікарня";

- маршрут № 3 "вул. Перекопська – вул. Івана Богуна";

- маршрут № 4 "ПТУ - ЗШ № 4 - лікарня";

- маршрут № 5 "с. Звірівка – лікарня";

- маршрут № 6 "вул. Іліци – лікарня".

Організатором конкурсу є виконавчий комітет Новоукраїнської міської ради.

Конкурс з перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування проводиться відповідно до статті 43 Закону України "Про автомобільний транспорт" (далі - Закон) та Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування (далі - Порядок проведення конкурсу), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03 грудня 2008 року № 1081 (із змінами).

Умови конкурсу з перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування:

 1. Достатня для обслуговування маршрутів кількість автобусів.
 2. Наявність резервних транспортних засобів  - 10 відсотків від необхідної кількості автобусів для виконання перевезень.
 3. Режим руху автотранспорту – звичайний. Періодичність виконання перевезень:

- маршрут № 1 "ЗШ № 4- лікарня" – щоденно;

- маршрут № 3 "вул. Перекопська – вул. Івана Богуна" – щоденно, крім суботи;

- маршрут № 4 "ПТУ - ЗШ № 4 - лікарня"- щоденно, крім суботи, неділі;

- маршрут № 5 "с. Звірівка – лікарня" - щоденно;

- маршрут № 6 "вул. Іліци – лікарня" - щоденно, крім суботи.

Для забезпечення належної якості та безпеки перевезень пасажирів на автобусних маршрутах загального користування, згідно з Порядком визначення класу комфортності автобусів, сфери їхнього використання за видами сполучень та режимами руху, затвердженим наказом Мінтрансзв`язку України від 12 квітня 2007 року № 285, на приміських та міських маршрутах допускається використання автобусів категорії М 2 (повна маса до 5т) та М 3 (повна маса більше 5 т), клас А або І. Транспортні засоби повинні відповідати вимогам Правил надання послуг пасажирського автомобільного транспорту, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 18.02.1997 № 176.

Автобуси, що пропонуються перевізником-претендентом для перевезення пасажирів на автобусних маршрутах за технічними, екологічними показниками повинні відповідати вимогам законодавства у сфері автомобільного транспорту.

Автобуси, які пропонуються перевізником-претендентом для резерву, повинні бути не нижче за показниками категорії та класу основних автотранспортних засобів запропонованих для здійснення перевезень, а також, мати пасажиромісткість не нижче мінімальної пасажиромісткості визначеної Умовами цього конкурсу.

Транспортні засоби, пристосовані для перевезення осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення, повинні бути пристосовані для користування інвалідами з вадами зору, слуху та з ураженнями опорно-рухового апарату, а також передбачати можливість встановлення зовнішніх звукових інформаторів номера і кінцевих зупинок маршруту, текстових та звукових систем у салоні для оголошення зупинок. Загальний перелік відповідних вимог встановлюється згідно з порядком визначення класу комфортності автобусів, сфери їх використання за видами сполучень та режимами руху, затвердженого Мінінфраструктури.

У разі відсутності у перевізників претендентів автобусів, що відповідають умовам конкурсу, вони мають право подавати заяву на участь у конкурсі та документи, що містять характеристику наявних автобусів, які перевізник-претендент пропонує використовувати на даному маршруті, а також інвестиційний проект- зобов’язання щодо оновлення парку автобусів на цьому маршруті на визначений період до п’яти років.

Договір з переможцем конкурсу у разі відсутності в нього автобусів, що відповідають умовам конкурсу, укладається на один рік.

Переможець конкурсу надає згоду організатору перевезень на встановлення та застосування автоматизованої системи обліку на автобусах, яка матиме фунцію трекінгу для онлайн-відстеження маршрутів.

Порядок одержання необхідної інформації про об’єкти конкурсу тощо:

звертатися з дня оголошення про конкурс щоденно (крім суботи та неділі) з 8.00 до 17.00 (перерва з 12.00 до 13.00) за телефонами (05251) 2 16 36 .  Зразки документів для участі в конкурсі надаються представникам перевізників – претендентів до 23 липня 2018 року включно, за адресою: м. Новоукраїнка, вул.Покровська, 70, каб. №3.

Засідання конкурсного комітету відбудеться 07 серпня 2018 року. Початок роботи о 10.00 год. за адресою: м. Новоукраїнка, вул.Покровська, 70, кабінет заступника міського голови.

Документи для участі у конкурсі 07 серпня 2018 року у закритому конверті з позначкою № 1 та заяву у закритому конверті з позначкою № 2 приймаються до 23 липня 2018 року включно за адресою: м. Новоукраїнка, вул.Покровська, 70, каб. №3 відділ регіонального розвитку, економіки та торгівлі виконавчого комітету міської ради (режим роботи: з 8.00 до 17.00, перерва з 12.00 до 13.00). На конвертах №1 та № 2 необхідно зазначити дату конкурсу та назву перевізника претендента, який подає документи для участі у конкурсі.

З умовами конкурсу та конкурсною документацією  можна ознайомитися на офіційному сайті міської ради nu-rada.gov.ua.

Розмір плати за участь у конкурсі  складає 1500 грн.

Документи, що подаються для участі у конкурсі, повинні відповідати вимогам Закону України «Про автомобільний транспорт» та Порядку проведення конкурсу.

Телефони для довідок: (05251) 2-13-32, 2-16-36.

 

Виконавчий комітет Новоукраїнської міської ради.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ ДЛЯ УЧАСТІ У КОНКУРСІ

КОНВЕРТ З ПОЗНАЧКОЮ №1

 1. АНКЕТА до заяви про участь у конкурсі з перевезення пасажирів
  або продовження строку дії договору (дозволу).
 2. ВІДОМОСТІ про автобуси, які будуть використовуватися
  на автобусному маршруті ( з копіями: ліцензії на право надання послуг з перевезень пасажирі; ліцензійних карток на кожний автобус;  свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів або тимчасових реєстраційних талонів автобусів, що пропонуються до використання на маршруті; сертифікатів відповідності та екологічності).
 3. ВІДОМОСТІ про додаткові умови обслуговування маршруту
 4. КОПІЮ податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку (ФОРМА №1 ДФ) за останній квартал.
 5. Документ, що підтверджує внесення плати за участь у конкурсі.

 

КОНВЕРТ З ПОЗНАЧКОЮ №2

ЗАЯВА  на участь у конкурсі з перевезення пасажирів на
автобусному маршруті загального користування

 

УВАГА!

Документи для участі в конкурсі пронумеровуються, прошиваються, підписуються уповноваженою особою перевізника-претендента та закріплюються печаткою з позначенням кількості сторінок цифрами і словами.

Документи для участі в конкурсі подаються перевізником-претендентом у двох закритих конвертах.

У разі подання перевізником-претендентом документів для участі у кількох конкурсах, що проводяться на одному засіданні, ним робиться однакова відмітка на конвертах № 1 і 2, які стосуються одного і того ж конкурсу, що дасть змогу визначити приналежність їх одне одному.

 

 

 

 

 

ЗАЯВА
на участь у конкурсі з перевезення пасажирів на
автобусному маршруті загального користування

1. ____________________________________________________________________

(найменування перевізника-претендента, поштові, фінансові реквізити, код згідно з ЄДРПОУ,

___________________________________________________________________________

ідентифікаційний номер перевізника, дані щодо юридичного та фактичного місця розташування, _____________________________________________________________________________

номер та дата прийняття рішення щодо видачі ліцензії на здійснення перевезень)

відповідно до Закону України "Про автомобільний транспорт",
Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів автомобільним транспортом та оголошення ________________________________________________________________,

(найменування організатора перевезень)

у __________________________________________________________________________

(інформація про місце публікування оголошення)

подаю передбачені зазначеними актами законодавства документи та претендую на отримання права здійснювати регулярні пасажирські перевезення на автобусному маршруті __________________________________________________________________

(назва маршруту, номери рейсів)

за об’єктом конкурсу _______________________, ________________________________

(номер об’єкта в оголошенні)       (пріоритетність за об’єктами (у разі потреби)

2. Подаючи цю заяву та документи до неї, засвідчую, що:

подані мною документи є достовірними;

даю свою згоду на обробку моїх даних відповідно до Закону України "Про захист персональних даних";

на дату подачі цієї заяви автомобільного перевізника-претендента не визнано банкрутом, щодо нього не порушено справу про банкрутство, не проводиться процедура санації, підприємство не перебуває в стадії ліквідації;

згоден брати участь у конкурсі та за результатами визнання мене переможцем укласти договір або отримати дозвіл на виконання перевезень.

3. До заяви додаю:

анкету про участь у конкурсі;

відомості про автобуси, які будуть використовуватися на маршруті, разом з копіями сертифікатів відповідності та екологічності;

відомості про додаткові умови обслуговування маршруту;

копію податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку (форма № 1ДФ) за останній квартал;

документ, що підтверджує внесення плати за участь у конкурсі.

 

____________________________
(найменування посади керівника автомобільного перевізника-претендента, фізичної особи - підприємця або уповноваженої особи)

____________
(підпис)

_____________________
(прізвище, ім’я, по батькові)

____ _________ 20___ року

________________________

 

_________________________________

(найменування організатора перевезень)

ВІДОМОСТІ
про автобуси, які будуть використовуватися
на автобусному маршруті

Поряд-ковий номер

Марка і модель автобуса

Державний реєстрацій-ний номер

Рік випуску/ дата першої реєстрації
(за наявності такої відмітки у свідоцтві про реєстрацію)

Пасажиро-місткість (загальна пасажиро-місткість/ кількість місць для сидіння пасажирів)

Підтвер-дження права використання автобуса (серія та номер свідоцтва про реєстрацію автобуса)

Відповідність екологічним нормам транспортного засобу
(за умови відповідності автобуса категорії Євро-3 і вище)

Перелік елементів доступності автобуса
для осіб з інвалідністю
та інших маломобільних груп населення

(зазначається за умови подання таких автобусів на конкурс)

 

_________________________________
(найменування посади керівника автомобільного перевізника-претендента, фізичної особи -
підприємця або уповноваженої особи)

____________
(підпис)

________________________
(прізвище, ім’я, по батькові)

 

____ _________ 20___ року

____________________________________

 

 

 

 

____________________________________

(найменування організатора перевезень)

ВІДОМОСТІ
про додаткові умови обслуговування маршруту

________________________________________, повідомляю про ___________________:

(найменування автомобільного перевізника-претендента)

___________________________________________________________________________

(зазначається інформація про плановану вартість проїзду, наявність додаткових

__________________________________________________________________________________________

засобів чи послуг, які автомобільний перевізник-претендент буде використовувати чи надавати

__________________________________________________________________________________________

додатково під час надання послуг з перевезення пасажирів на маршруті,

__________________________________________________________________________________________

право працювати на якому він претендує отримати)

______________________________________________
(найменування посади керівника автомобільного перевізника-претендента, фізичної особи - підприємця або уповноваженої особи)

____________
(підпис)

____________________________
(прізвище, ім’я, по батькові)

____ _________ 20___ року

______________________________________

 

e-max.it: your social media marketing partner
 
•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•

Різне

•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•

Соціальна реклама

•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•