•Банер•
•Банер•
Статут Новоукраїнської міської об’єднаної територіальної громади •PDF• •Друк•
••Середа•, 24 •січня• 2018, 10:24•

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення Новоукраїнської

міської ради восьмого скликання

12 вересня 2017 року № 620

СТАТУТ

Новоукраїнської міської об’єднаної територіальної громади

ЗМІСТ

 

Преамбула

Розділ І. Загальні положення:

Глава 1.1. Загальна характеристика Новоукраїнської міської об’єднаної територіальної громади.

Глава 1.2. Територія громади та її географічне положення.

Глава 1.3. Правова основа Статуту.

Глава 1.4. Взаємовідносини територіальної громади, її органів та посадових осіб з органами державної влади, установами, підприємствами і організаціями, іншими територіальними громадами.

Глава 1.5. Планування розвитку громади.

Розділ ІІ. Система місцевого самоврядування:

Глава 2.1. Загальні засади організації та функціонування системи місцевого самоврядування територіальної громади.

Глава 2.2. Територіальна громада – первинний суб’єкт права на місцеве самоврядування.

Глава 2.3. Форми участі членів територіальної громади у здійсненні місцевого самоврядування: загальні засади.

Глава 2.4. Загальні збори членів територіальної громади.

Глава 2.5. Громадські слухання.

Глава 2.6. Місцеві ініціативи.

Глава 2.7. Органи самоорганізації населення.

Глава 2.8. Індивідуальні та колективні звернення.

Глава 2.9. Інші форми участі у здійсненні місцевого самоврядування

Глава 2.10. Органи і посадові особи місцевого самоврядування

Розділ ІІІ. Матеріальна та фінансова основа місцевого самоврядування територіальної громади:

Глава 3.1. Матеріальна основа місцевого самоврядування територіальної громади.

Глава 3.2. Фінансова основа місцевого самоврядування територіальної громади.

Розділ ІV. Відкритість та прозорість у діяльності органів та посадових осіб місцевого самоврядування

Розділ V. Прикінцеві положення.

Додаток 1. Положення про загальні збори (конференції) членів територіальної громади за місцем проживання в Новоукраїнській міській об'єднаній територіальній громаді

Додаток 2. Порядок організації громадських слухань Новоукраїнської міської об’єднаної територіальної громади.

Додаток 3. Положення про місцеві ініціативи в Новоукраїнській міській об'єднаній територіальній громаді

Додаток 4. Порядок розгляду електронних петицій, адресованих Новоукраїнській міській раді.

Додаток 5. Порядок сприяння проведенню громадської експертизи діяльності органів та посадових осіб місцевого самоврядування в Новоукраїнській міській об'єднаній територіальній громаді

Додаток 6. Положення про звітування Новоукраїнського міського голови, постійних комісій міської ради та депутатів міської ради

 

ПРЕАМБУЛА

Цей Статут, відповідно до Конституції України, Європейської хартії місцевого самоврядування, Законів України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про добровільне об’єднання територіальних громад" та інших законодавчих актів, визначає систему місцевого самоврядування Новоукраїнської міської об’єднаної територіальної громади, форми та порядок діяльності територіальної громади, її органів та посадових осіб, гарантії прав жителів міста, сіл, які входять до складу об’єднаної територіальної громади.

РОЗДІЛ І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Глава 1.1. Загальна характеристика

Новоукраїнської міської об’єднаної територіальної громади

Стаття 1.1.1.

Новоукраїнська міська об’єднана територіальна громада (далі – територіальна громада, громада) утворена шляхом добровільного об’єднання територіальної громади населених пунктів Новоукраїнської міської ради: міста Новоукраїнка, сіл Звірівка, Новоолександрівка, Яблунівка; Мар’янопільської сільської ради: сіл Мар’янопіль, Кам’яний міст; Сотницько-Балківської сільської ради: сіл Сотницька Балка, Арепівка, Воронівка, Єгорівка, Схід, Улянівка Новоукраїнського району Кіровоградської області.

Стаття 1.1.2.

Територіальній громаді належить право комунальної власності на майно, у тому числі грошові кошти.

Управління майном, що є у комунальній власності, здійснюють безпосередньо територіальна громада та утворені нею органи місцевого самоврядування.

Стаття 1.1.3.

Адміністративним центром об’єднаної територіальної громади є місто Новоукраїнка Новоукраїнського району Кіровоградської області, в якому розміщені її органи місцевого самоврядування.

Стаття 1.1.4.

Територіальна громада має єдиний представницький орган – Новоукраїнську міську раду (далі – рада).

Перші місцеві вибори депутатів ради відбулися 27 березня 2016 року.

 

Стаття 1.1.5.

Територіальна громада в порядку, встановленому законом, може об’єднуватися з іншими сільськими територіальними громадами.

Рада може об’єднуватися в асоціації органів місцевого самоврядування та вступати в їх добровільні об’єднання.

Стаття 1.1.6.

Пам’ятними датами громади є: день заснування міста Новоукраїнка та день утворення Новоукраїнської об’єднаної територіальної громади, які відзначаються 24 вересня; свято села Звірівка – 26 червня – день села, День визволення громади від німецько-фашистських загарбників – 17 березня.

Стаття 1.1.7.

Офіційною символікою центру  громади м. Новоукраїнка є її прапор та герб, положення, опис та порядок використання яких затверджується рішенням ради.

На будівлі, де розміщена рада та її виконавчі органи, піднімається Державний Прапор України та Прапор міста.

Стаття 1.1.8.

Особам, які мають видатні заслуги перед територіальною громадою та внесли вагомий вклад у її соціально-економічний, науковий, спортивний, культурний розвиток, за рішенням ради може бути присвоєно звання "Почесний громадянин міста Новоукраїнка".

Звання "Почесний громадянин міста Новоукраїнка" присвоюються незалежно від громадянства особи та місця її проживання.

Підстави та порядок присвоєння, права, пільги й обов’язки осіб, відзначених званням "Почесний громадянин міста Новоукраїнка", визначаються Положенням, яке затверджується рішенням ради.

Міська рада може засновувати відзнаки, якими нагороджуються жителі населених пунктів об’єднаної територіальної  громади, інші громадяни України, іноземні громадяни та особи без громадянства, які мають значні заслуги перед  громадою та внесли суттєвий вклад в соціально-економічний та культурний розвиток території.

Перелік відзнак, підстави і порядок нагородження ними, а також статус осіб, нагороджених цими відзнаками, встановлюються Положенням про відзнаки об’єднаної територіальної громади, яке затверджується рішенням міської ради.

Члени територіальної громади, працівники підприємств, установ та організацій, що досягли вагомих результатів у творчій, науковій, господарській та інших видах діяльності, за рішенням виконавчого комітету Новоукраїнської міської ради можуть бути відзначені Почесною грамотою, Грамотою Новоукраїнської міської ради, Подякою Новоукраїнського міського голови.

Розгляд питання про присвоєння почесного звання громади чи про відзначення Подякою та Почесною грамотою ініціюється виконавчим комітетом ради, її постійними комісіями, старостою або членами громади у порядку місцевої ініціативи.

Особам, яким присвоєно звання "Почесний громадянин міста Новоукраїнка", вручається відповідне посвідчення та нагрудний знак, зразки яких затверджуються радою.

Глава 1.2. Територія громади та її географічне положення

Стаття 1.2.1.

Територія Новоукраїнської міської об’єднаної територіальної громади є нерозривною, її межі визначаються по зовнішніх межах юрисдикції рад територіальних громад, що об’єдналися.

Межі території громади не можуть бути змінені без згоди членів територіальної громади.

Стаття 1.2.2.

На території громади розташовані населені пункти (далі: населені пункти територіальної громади):

місто Новоукраїнка;

село Звірівка;

село Новоолександрівка;

село Яблунівка;

село Кам’яний Міст;

село Мар’янопіль;

село Арепівка;

село Воронівка;

село Єгорівка;

село Сотницька Балка;

село Схід;

село Улянівка.

 

Стаття 1.2.3.

Територія об’єднаної громади займає площу близько 62,817 кв. км.

Гідрографічна сітка громади представлена річками: Чорний Ташлик, Плетений Ташлик, Помічна, Грузька з каскадом штучних водойм.

Стаття 1.2.4.

Рішенням ради за погодженням із жителями населених пунктів громади на її території можуть утворюватися функціональні зони – територіальні зони зі спеціальним статусом (історико-заповідні, лісопаркові, промислові тощо).

Відповідне подання (пропозицію) вносять до ради міський голова, депутати ради, виконавчий комітет ради або члени територіальної громади у порядку місцевої ініціативи.

При утворенні територіальних зон зі спеціальним статусом встановлюються вимоги щодо забудови території, функціонального призначення земель, ведення господарської діяльності та іншого використання земель, відповідно до Генерального Плану та Правил благоустрою населених пунктів територіальної громади Новоукраїнської міської ради, які передбачають:

1) гранично допустимі поверховість будинків і споруд та щільність забудови;

2) вимоги до утримання будинків і споруд;

3) вимоги до впорядкування доріг та під’їздів, місць паркування транспортних засобів;

4) вимоги до забезпечення експлуатації інженерно-транспортної інфраструктури;

5) вимоги до озеленення та впорядкування територій;

6) обмеження у використанні земельних ділянок (будівельні, інженерні, санітарно-епідеміологічні, природоохоронні, протипожежні, історико-культурні);

7) інші вимоги, які можуть бути встановлені відповідно до законодавства України.

 

Глава 1.3. Правова основа Статуту

Стаття 1.3.1.

Статут затверджується рішенням ради. Він підлягає реєстрації в установленому порядку і набуває чинності з моменту його державної реєстрації.

Статут діє в просторових межах об’єднаної територіальної громади.

 

Стаття 1.3.2.

Статут має найвищу юридичну силу по відношенню до всіх інших актів, які приймаються в системі місцевого самоврядування територіальної громади, за винятком рішень, прийнятих місцевим референдумом.

 

Стаття 1.3.3.

Статут відповідає положенням Конституції України, законам України, Указам Президента України і постановам Кабінету Міністрів України.

 

Стаття 1.3.4.

Внесення змін і доповнень до Статуту здійснюються радою.

Рішення ради про внесення змін і доповнень до Статуту приймаються більшістю депутатів від загального складу ради.

Пропозиції щодо внесення змін і доповнень до Статуту вносяться до ради депутатами ради, постійними комісіями ради, міським головою або членами територіальної громади у порядку місцевої ініціативи.

Зміни та доповнення до Статуту набирають чинності з моменту їх державної реєстрації.

Глава 1.4. Взаємовідносини територіальної громади, її органів та

посадових осіб з органами державної влади, установами, підприємствами і організаціями, іншими територіальними громадами

Стаття 1.4.1.

Органи місцевого самоврядування,  посадові особи  органів місцевого самоврядування територіальної громади сприяють  діяльності судів,  прокуратури та інших правоохоронних органів.

 

Стаття 1.4.2.

Відносини органів місцевого самоврядування з підприємствами, установами та організаціями, що перебувають у комунальній власності відповідних територіальних громад, будуються на засадах їх підпорядкованості, підзвітності та підконтрольності органам місцевого самоврядування.

Органи місцевого самоврядування при здійсненні повноважень у сфері контролю за додержанням законодавства про працю та зайнятість населення можуть проводити перевірки на підприємствах, в установах та організаціях, що перебувають у комунальній власності відповідної територіальної громади.

 

Стаття 1.4.3.

Територіальна громада, органи місцевого самоврядування, їх посадові особи можуть брати участь у міжмуніципальному та міжнародному співробітництві.

 

Глава 1.5. Планування розвитку громади

Стаття 1.5.1.

З метою оптимального використання ресурсів громади, забезпечення сталості її розвитку, збереження і примноження культурної спадщини, максимального задоволення інтересів різних поколінь членів територіальної громади здійснюється планування розвитку громади.

Планування розвитку громади та її населених пунктів реалізується шляхом прийняття радою розробленої з залученням громадськості Стратегії розвитку громади.

На виконання Стратегії розвитку громади радою приймаються щорічні Програми соціально-економічного та культурного розвитку.

 

Стаття 1.5.2.

Планування соціально-економічного та культурного розвитку громади передбачає:

1) аналіз розвитку громади, її населених пунктів за попередній і поточний роки, визначення основних тенденцій розвитку, їх узгодження з загальнодержавними та регіональними тенденціями розвитку;

2) визначення основних проблем розвитку економіки громади, її соціальної сфери, культурного розвитку;

3) оцінку стану використання природного, виробничого, науково-технічного та трудового потенціалу громади, визначення резервів такого потенціалу;

4) визначення пріоритетних цілей та напрямів розвитку громади на плановий період та шляхи розв’язання основних соціальних, економічних та культурних проблем територіальної громади;

5) постановку завдань з досягнення визначених цілей, встановлення термінів їхнього виконання у прив’язці до фінансових та інших ресурсів громади;

6) визначення вимірюваних критеріїв та індикаторів досягнення результатів;

7) інші програми розвитку громади, передбачені законами України.

 

Стаття 1.5.3.

Стратегія розвитку передбачає планування соціально-економічного та культурного розвитку громади, її населених пунктів на період не менше двох каденцій повноважень ради.

Короткострокові програми розвитку громади розробляються на 1 (один) рік та спрямовуються на вирішення завдань, визначених Стратегією розвитку.

Короткострокові програми розвитку встановлюють пріоритети соціально-економічного та культурного розвитку громади, її населених пунктів на плановий період та систему заходів органів і посадових осіб територіальної громади з їх реалізації з визначенням термінів виконання, виконавців та ресурсів.

Стаття 1.5.4.

Визначальною засадою у плануванні соціально-економічного та культурного розвитку громади та її населених пунктів є задоволення потреб членів територіальної громади і здійснюється на засадах сталого розвитку.

 

РОЗДІЛ ІІ. СИСТЕМА МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

Глава 2.1. Загальні засади організації та функціонування

системи місцевого самоврядування територіальної громади

Стаття 2.1.1.

1. Місцеве самоврядування у Новоукраїнській міській об'єднаній територіальній громаді – це гарантоване державою право та реальна здатність територіальної громади самостійно вирішувати питання місцевого значення у межах Конституції України і законів України.

2. Місцеве самоврядування здійснюється Новоукраїнською міською об'єднаною територіальною громадою  у порядку, встановленому законом, як безпосередньо, так і через органи та посадових осіб місцевого самоврядування.

3. Органи і посадові особи державної влади на території територіальної громади    не мають права втручатися у законну діяльність органів і посадових осіб місцевого самоврядування.

4. Державний контроль за діяльністю органів і посадових осіб місцевого самоврядування здійснюється лише на підставі, в межах та у спосіб, що передбачені Конституцією України та законами України, і не повинен призводити до втручання органів державної влади чи їх посадових осіб у здійснення територіальною громадою належних їй повноважень.

5. Місцеве самоврядування у Новоукраїнській міській об'єднаній територіальній громаді здійснюється відповідно до Конституції України, законів України, чинних міжнародно-правових актів, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, цього Статуту та інших нормативно-правових актів.

Система місцевого самоврядування територіальної громади включає:

територіальну громаду;

міську раду – представницький орган місцевого самоврядування, що представляє територіальну громаду та здійснює від її імені та в її інтересах функції і повноваження місцевого самоврядування, визначені Конституцією та законами України;

міського голову, який є головною посадовою особою територіальної громади;

виконавчі органи ради (виконавчий комітет, управління, відділи, служби тощо);

старосту;

органи самоорганізації населення.

Розмежування повноважень між складовими системи місцевого самоврядування територіальної громади здійснюється згідно із законом, цим Статутом та рішеннями, прийнятими на сесії ради.

 

Стаття 2.1.2.

Новоукраїнська міська об'єднана  територіальна громада здійснює місцеве самоврядування на таких принципах:

1) демократії участі – територіальна громада по можливості здійснює місцеве самоврядування безпосередньо, а у випадках, коли це не доцільно, через органи місцевого самоврядування;

2)      публічності – інформація про діяльність органів та посадових осіб місцевого самоврядування ОТГ є відкритою, знаходиться у вільному доступі, за винятком випадків прямо передбачених законом;

3) зручності процедури – механізми, за допомогою яких новоукраїнці управляють містом, є простими і доступними для використання кожним;

4) пріоритет прав територіальної громади – діяльність органів та посадових осіб місцевого самоврядування здійснюється виключно в інтересах територіальної громади, будь-яка шкода, завдана посадовими чи службовими особами місцевого самоврядування ОТГ, підлягає відшкодуванню;

5) максимальної ефективності – рішення, що готуються чи ухвалюються, мають бути максимально ефективними серед можливих альтернативних рішень, враховувати інтереси всіх груп населення, на яких воно буде поширюватися;

6) забезпечення економічного розвитку міста як базису для підвищення  рівня стандартів життя чернівчан та розвитку людського капіталу, створення сприятливих умов для розвитку промислово-виробничого сектора, підприємництва, надходження інвестицій в економіку міста;

7) сталості – використання ресурсів територіальної громади не може шкодити наступним поколінням;

8) екологічності – при прийнятті рішення має забезпечуватись його мінімальний негативний вплив на навколишнє природне середовище;

9) системності – кожне рішення розглядається в контексті його дії разом з іншими рішеннями в просторі та часі (стратегічне планування);

10) збереження архітектурної спадщини, культурних надбань поряд із надбаннями сучасності, формування естетичного зовнішнього вигляду міста;

11) міжнаціональної єдності, мовної та  міжконфесійної толерантності, взаємоповаги.

12) рівності та недискримінації – однакове ставлення до людей, незалежно від  їхньої національностістатірасової належності чи етнічного походження, релігії або вірувань, фізичних вад, віку чи сексуальної орієнтації.

 

Глава 2.2. Територіальна громада – первинний

суб’єкт права на місцеве самоврядування

Стаття 2.2.1.

Територіальна громада – жителі, об'єднані постійним проживанням у межах села, селища, міста, що є самостійними адміністративно-територіальними одиницями, або добровільне об'єднання жителів кількох сіл, що мають єдиний адміністративний центр.

Реєстрація осіб, які постійно чи тимчасово проживають у населених пунктах громади,     здійснюється у порядку, визначеному чинним законодавством.

 

Стаття 2.2.2.

Територіальна громада – первинний суб’єкт місцевого самоврядування, основний носій його функцій і повноважень. Вона може вирішувати на території громади будь-яке питання, що віднесене Конституцією та законами України до питань місцевого значення, за винятком тих, які, відповідно до принципу субсидіарності, вирішуються органами місцевого самоврядування районного та обласного територіальних рівнів.

Територіальна громада здійснює своє право на місцеве самоврядування безпосередньо або через утворені нею органи місцевого самоврядування та органи самоорганізації населення.

 

Стаття 2.2.3.

Територіальна громада обирає раду та міського голову, а також формує об’єкти комунальної власності.

Органи місцевого самоврядування територіальної громади є суб’єктами фінансово-кредитних та цивільно-правових відносин у межах, визначених законодавством.

 

Глава 2.3. Форми участі членів територіальної громади у здійсненні

місцевого самоврядування: загальні засади

 

Стаття 2.3.1.

Участь членів територіальної громади у здійсненні місцевого самоврядування реалізується у формах, визначених Конституцією, законами України та цим Статутом.

На території громади створюються необхідні умови для розвитку демократії, активного залучення членів територіальної громади до участі у плануванні розвитку території, у розробці та прийнятті рішень з питань, вирішення яких віднесено Конституцією та законами України до компетенції територіальних громад та їхніх органів, у контролі за діяльністю органів місцевого самоврядування, органів самоорганізації населення та їхніх посадових осіб.

Органи місцевого самоврядування територіальної громади та їхні посадові особи враховують пропозиції членів територіальної громади щодо вдосконалення системи муніципального управління, соціально-економічного та культурного розвитку, забезпечення прав членів територіальної громади на участь у вирішенні питань місцевого значення.

Будь-які обмеження права громадян України на участь у місцевому самоврядуванні залежно від їхньої раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, терміну проживання на відповідній території, за мовними або іншими ознаками забороняються.

Стаття 2.3.2.

Формами участі членів територіальної громади у вирішенні питань місцевого значення є:

місцеві вибори;

місцевий референдум;

загальні збори (конференції) членів територіальної громади за місцем проживання;

громадські слухання;

місцеві ініціативи;

органи самоорганізації населення;

участь у роботі інститутів громадянського суспільства (громадських організацій, благодійних організацій, професійних спілок, інших неприбуткових організацій), які опікуються питаннями здійснення місцевого самоврядування в територіальній громаді;

звернення громадян до органів і посадових осіб місцевого самоврядування;

громадська експертиза;

участь у роботі громадських рад;

участь у роботі наглядових рад комунальних підприємств;

участь у створенні і діяльності органів самоорганізації населення;

електронна форма участі у місцевому самоврядуванні;

інші форми участі у місцевому самоврядуванні.

Порядок проведення місцевого референдуму, місцевих виборів регулюються відповідними законами України.

Глава 2.4. Загальні збори громадян за місцем проживання

Стаття 2.4.1.

1. Загальні збори (конференції) членів територіальної громади за місцем проживання є формою їх участі у вирішенні питань місцевого значення.

2. Порядок проведення загальних зборів (конференцій) членів територіальної громади за місцем проживання визначається Положенням про загальні збори (конференції) членів територіальної громади за місцем проживання в Новоукраїнській міській об'єднаній територіальній громаді (додаток 1), що є невід’ємною частиною Статуту.

Глава 2.5. Громадські слухання

Стаття 2.5.1.

Члени територіальної громади мають право проводити громадські слухання - зустрічатися з депутатами відповідної ради та посадовими особами місцевого самоврядування, під час яких  можуть заслуховувати їх, порушувати питання та вносити пропозиції щодо питань місцевого значення, що належать до відання місцевого самоврядування.

Порядок організації громадських слухань Новоукраїнської міської об’єднаної територіальної громади є додатком та невід’ємною частиною Статуту Новоукраїнської міської об’єднаної територіальної громади (додаток 2).

Глава 2.6. Місцеві ініціативи

Стаття 2.6.1.

Члени територіальної громади мають право ініціювати розгляд у раді будь-якого питання, віднесеного законом до відання місцевого самоврядування.

Порядок внесення місцевої ініціативи на розгляд міської ради визначається Положенням про місцеві ініціативи в Новоукраїнській міській об'єднаній територіальній громаді (додаток 3), що є невід'ємною частиною Статуту.

Місцева ініціатива реалізується у формі подання до міської ради проекту рішення ради разом з супровідними документами.

Суб’єктами розробки проекту рішення ради у порядку місцевої ініціативи можуть бути:

1) члени територіальної громади, об’єднані в ініціативну групу;

2) органи самоорганізації населення, легалізовані на території громади.

 

Стаття 2.6.2.

Суб’єктами права місцевої ініціативи може бути ініціативна група членів територіальної громади.

Проекти нормативно-правових актів, внесених в порядку місцевої ініціативи, підлягають оприлюдненню і першочерговому розгляду на сесії міської ради.

 

Стаття 2.6.3.

Розгляд питання, внесеного в порядку місцевої ініціативи, здійснюється на відкритому пленарному засіданні міської ради з обов’язковою участю членів ініціативної групи.

 

Стаття 2.6.4.

Рішення, прийняті міською радою з питань, внесених в порядку місцевої ініціативи, підлягають обов’язковому оприлюдненню в порядку, встановленому міською радою.

Глава 2.7. Органи самоорганізації населення

Стаття 2.7.1.

Органи самоорганізації населення є представницькими органами, які утворюються членами територіальної громади для вирішення таких основних завдань:

1) створення умов для участі членів територіальної громади – жителів населеного пункту або відповідної території населеного пункту у вирішенні питань місцевого значення в межах Конституції і законів України;

2) задоволення соціальних, культурних, побутових та інших потреб жителів шляхом сприяння у наданні їм відповідних послуг;

3) сприяння участі жителів у реалізації проектів та програм соціально-економічного, культурного розвитку відповідної території, інших програм.

До системи органів самоорганізації населення територіальної громади входять:

комітети мікрорайонів;

вуличні, квартальні, будинкові комітети, комітети мікрорайонів.

Правовий статус, порядок створення та діяльності органів самоорганізації населення визначається Конституцією України, Законом України "Про органи самоорганізації населення" та іншими нормативно-правовими актами.

 

Стаття 2.7.2.

Рада відповідно до закону може наділяти органи самоорганізації населення частиною своїх власних повноважень з одночасною передачею відповідних фінансів і майна, необхідних для здійснення цих повноважень, та здійснює контроль за реалізацією переданих повноважень і використанням наданих фінансів і майна.

Фінансовою основою діяльності органу самоорганізації населення є власні кошти, які формуються за рахунок власної економічної діяльності та добровільних внесків фізичних та юридичних осіб й інших надходжень, не заборонених законодавством, а також кошти місцевого бюджету, які можуть бути передані йому радою для здійснення власних та переданих нею повноважень.

 

Глава 2.8. Індивідуальні та колективні звернення

Стаття 2.8.1.

Члени територіальної громади можуть направляти індивідуальні чи колективні письмові звернення або особисто звертатися до органів місцевого самоврядування територіальної громади, їхніх посадових осіб, які зобов’язані розглянути такі звернення і надати обґрунтовану відповідь у встановлений законом строк.

Порядок розгляду звернень  регламентується Законом України "Про звернення громадян" та відповідними актами органів місцевого самоврядування територіальної громади.

Розгляд електронної петиції, адресованої Новоукраїнській міській раді здійснюється згідно Порядку, який є невід’ємною частиною цього Статуту (додаток 4).

Новоукраїнська міська рада забезпечує технічну можливість офіційного веб-порталу приймати електронні звернення та розміщувати електронні петиції до органів та посадових осіб місцевого самоврядування Новоукраїнської міської об'єднаної територіальної громади.

 

Глава 2.9. Інші форми участі у здійсненні місцевого самоврядування

Стаття 2.9.1.

Засідання органів місцевого самоврядування, постійних комісій є відкритими.

Члени територіальної громади мають право бути присутніми на засіданнях ради, її постійних комісій. Особи, що виявили бажання відвідати таке засідання, повинні за три робочі дні до проведення засідання ради (постійної комісії) подати відповідну заяву на ім’я міського голови.

 

Стаття 2.9.2.

Громадська експертиза діяльності органів і посадових осіб місцевого самоврядування є складовою механізму демократичного управління, який передбачає проведення інститутами громадянського суспільства оцінки діяльності органів та посадових осіб місцевого самоврядування, ефективності прийняття і виконання такими органами рішень, підготовку пропозицій щодо розв'язання суспільно значущих проблем місцевого значення для їх врахування цими органами у своїй роботі.

Громадська експертиза діяльності органів і посадових осіб місцевого самоврядування здійснюється відповідно до Порядку сприяння проведенню громадської експертизи діяльності органів та посадових осіб місцевого самоврядування в Новоукраїнській міській об'єднаній територіальній громаді  (додаток 5), що є невід’ємною частиною Статуту.

Стаття 2.9.3.

Для налагодження системного діалогу, ефективної взаємодії міської ради з членами територіальної громади, підвищення якості підготовки рішень з важливих питань суспільного життя, можуть створюватись громадські ради, які діють на підставі положень, затверджених відповідно до законодавства України, органом, при якому вони створюються.

Стаття 2.9.4.

Члени територіальної громади  можуть брати участь у роботі наглядових рад комунальних підприємств -  колегіальних контрольно-дорадчих органах, які створюються за рішенням міської ради з метою забезпечення прозорості, ефективності їх роботи, здійснення контролю за прийняттям рішень щодо діяльності цих підприємств на користь Новоукраїнської міської об'єднаної територіальної громади.

Рішення про створення наглядової ради комунального підприємства, про затвердження її персонального складу приймається міською радою.

Членом наглядової ради комунального підприємства не може бути працівник або посадова особа цього підприємства, особа, що володіє часткою у цьому підприємстві, або особа, що є членом сім'ї вказаної вище особи, особа, що має потенційний чи реальний конфлікт інтересів у значеннях термінів, які встановлені Законом України "Про запобігання корупції".

Наглядова рада діє на підставі положення, яке затверджується рішенням міської ради.

 

Стаття 2.9.5.

Новоукраїнський міський голова, постійні комісії міської ради  та депутати міської ради щороку звітують про свою роботу, виконання завдань, доручень перед міською радою та членами Новоукраїнської міської об'єднаної територіальної громади.

Порядок звітування визначається Положенням про звітування міського голови, постійних комісій міської  ради та депутатів міської ради (додаток 6), що є невід’ємною частиною Статуту.

 

Стаття 2.9.6.

Перелік форм участі членів територіальної громади у здійсненні місцевого самоврядування, визначений цим Статутом, не є вичерпним.

Нові форми безпосередньої участі у здійсненні місцевого самоврядування можуть ініціюватися членами територіальної громади, а також встановлюватися органами та посадовими особами місцевого самоврядування і законодавством України.

 

Глава 2.10. Органи і посадові особи місцевого самоврядування

Стаття 2.10.1.

Новоукраїнська міська рада – представницький орган місцевого самоврядування, що представляє територіальну громаду міста і здійснює від її імені та в її інтересах функції і повноваження місцевого самоврядування.

Порядок формування, діяльності, функції, завдання міської ради та її органів визначаються Конституцією України, Законами України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про статус депутатів місцевих рад", Європейською Хартією місцевого самоврядування, цим Статутом, Регламентом міської ради та іншими нормативно-правовими актами.

Міська рада є юридичною особою, має власну печатку, рахунки у Державному казначействі України та інших фінансових установах, має право набувати від свого імені майнові та особисті немайнові права, несе відповідні обов’язки, може бути позивачем і відповідачем у судах.

 

Стаття 2.10.2.

Депутат міської ради є представником інтересів територіальної громади,  виборців свого виборчого округу, виражає і захищає інтереси територіальної громади  та її частини – виборців свого округу, виконує їх доручення в межах своїх повноважень, бере активну участь у здійсненні місцевого самоврядування.

Депутат міської ради наділяється відповідно до Закону України "Про статус депутатів місцевих рад"  всією повнотою прав, необхідних для забезпечення його реальної участі в діяльності ради та її  виконавчих органів.

Повноваження депутатів міської ради починаються з дня відкриття першої сесії міської ради з моменту офіційного оголошення підсумків виборів міською виборчою комісією і закінчуються в день відкриття першої сесії міської ради нового скликання.

Повноваження депутата можуть бути припинені достроково у випадках та в порядку, передбачених законом.

Депутат здійснює свої повноваження на громадських засадах.

Міська рада, інші органи місцевого самоврядування територіальної громади створюють умови для навчання та підвищення професійної компетентності депутатів ради.

Депутати міської ради можуть мати помічників-консультантів, статус яких визначається законом та відповідним Положенням, затвердженим радою.

Помічники-консультанти депутата працюють на громадських засадах.

 

Стаття 2.10.3.

Постійні комісії міської ради є постійно діючими органами, які обираються з числа депутатів ради на строк її повноважень для вивчення, попереднього розгляду і підготовки питань, віднесених до відання ради та для здійснення контролю за виконанням рішень міської ради, її виконавчих органів і власних рекомендацій.

Перелік постійних комісій міської ради та їх персональний склад затверджуються новообраною міською радою на її першій сесії.

Постійні комісії міської ради діють згідно з Законами України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про статус депутатів місцевих рад", іншими нормативно-правовими актами, Регламентом міської ради і Положенням про постійні комісії міської ради, що затверджується радою.

 

Стаття 2.10.4.

Новоукраїнський міський голова є головною посадовою особою територіальної громади міста, що обирається на основі загального, рівного і прямого виборчого права шляхом таємного голосування на термін, який визначений законом, і здійснює свої повноваження на постійній основі.

Новоукраїнський міський голова за посадою очолює виконавчий комітет міської ради та головує на засіданнях міської ради

Порядок обрання, діяльність, повноваження міського голови визначаються Конституцією України, Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні", цим Статутом, Регламентом міської ради та іншими нормативно-правовими актами України.

 

Стаття 2.10.5.

Виконавчими органами Новоукраїнської міської ради є її виконавчий комітет, департаменти, управління, відділи та інші утворені радою виконавчі органи.

Виконавчі органи міської ради підконтрольні і підзвітні міській раді, а з питань здійснення делегованих їм повноважень органів виконавчої влади також підконтрольні відповідним органам виконавчої влади.

У межах, встановлених законами України, виконавчі органи міської ради здійснюють власні і делеговані повноваження у сферах і галузях: соціально-економічного і культурного розвитку, планування та обліку; бюджету, фінансів і цін, управління комунальною власністю; житлово-комунального господарства, побутового, торговельного обслуговування, громадського харчування, транспорту і зв'язку; будівництва, освіти, охорони здоров'я, культури, фізкультури і спорту; регулювання земельних відносин і охорони навколишнього природного середовища; соціального захисту населення; зовнішньоекономічної, оборонної діяльності; первинної правової допомоги та юридичного забезпечення діяльності міської ради та її виконавчих органів та інші повноваження.

Стаття 2.10.6.

Виконавчий комітет міської ради (далі – виконавчий комітет) є виконавчим органом міської ради, який утворюється нею на строк її повноважень.

Очолює виконавчий комітет Новоукраїнський міський голова. У разі відсутності міського голови або неможливості виконання ним своїх обов’язків організовує роботу виконавчого комітету секретар міської ради або один із заступників міського голови з питань діяльності виконавчих органів  міської ради, на якого міським головою ці обов’язки буде покладено.

Виконавчий комітет є юридичною особою, має свою печатку та інші реквізити.

Повноваження, функції, порядок здійснення діяльності виконавчого комітету визначаються Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні", цим Статутом,  Регламентом виконавчого комітету міської ради та іншими нормативно-правовими актами.

Стаття 2.10.7.

Староста є посадовою особою місцевого самоврядування, який представляє інтереси громади (жителів одного або кількох населених пунктів територіальної громади, які не є адміністративним центром територіальної громади).

Старости обираються на строк повноважень міської ради в населених пунктах громади, які визначаються рішенням ради. Порядок обрання старости визначається Законом України "Про місцеві вибори".

За посадою староста входить до складу виконавчого комітету міської ради та здійснює свої повноваження на постійній основі.

Правовий статус старости визначається Конституцією України, Законами України ,,Про місцеве самоврядування в Україні“ та "Про добровільне об’єднання територіальних громад", іншими законодавчими актами України, цим Статутом та Положенням про старосту, яке затверджується радою.

 

РОЗДІЛ ІІІ. МАТЕРІАЛЬНА ТА ФІНАНСОВА ОСНОВА МІСЦЕВОГО  САМОВРЯДУВАННЯ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ

Глава 3.1. Матеріальна основа місцевого самоврядування територіальної громади

 

Стаття 3.1.1.

Територіальна громада на свій розсуд і на підставі закону безпосередньо або через органи місцевого самоврядування володіє, користується та розпоряджається своєю комунальною власністю (далі: комунальна власність).

До комунальної власності територіальної громади належить рухоме і нерухоме майно, доходи місцевого бюджету, інші кошти, визначені в "Переліку об’єктів права власності Новоукраїнської об’єднаної територіальної громади".

Спадщина на території громади, визнана судом відумерлою, переходить у власність територіальної громади.

До комунальної власності міста можуть належати:

земля та її природні ресурси;

комунальні підприємства міста;

заклади і установи культури, освіти, спорту, охорони здоров’я, соціального забезпечення та інше майно, що належить територіальній громаді;

частки (паї) у майні підприємств;

комунальний житловий та нежитловий фонд громади;

доходи місцевого бюджету, позабюджетні, валютні та інші кошти та депозити міста (органів міського самоврядування) в банківських установах, цінні папери, інші передбачені чинним законодавством фінансові ресурси;

нерухоме майно, що передається до комунальної власності територіальної громади за рішенням суду;

інше рухоме та нерухоме майно, визначене чинним законодавством.

Органи місцевого самоврядування територіальної громади з метою зміцнення її економічної основи, поліпшення якості обслуговування населення можуть на договірних засадах формувати спільну (комунальну) власність з іншими територіальними громадами району і області.

 

Стаття 3.1.2.

Об’єкти права комунальної власності територіальної громади, у тому числі землі комунальної власності, можуть бути відчужені чи передані в оренду або концесію рішеннями ради у порядку, визначеному законодавством України.

Не підлягають відчуженню землі загального користування: площі, вулиці, проїзди, дороги, зелені та природоохоронні зони.

Перелік об’єктів комунальної власності, які не підлягають відчуженню, затверджується радою за поданням виконавчого комітету.

 

Глава 3.2. Фінансова основа місцевого самоврядування

територіальної громади

Стаття 3.2.1.

1. Формування проекту міського бюджету повинно здійснюватись на підставі розробленої програми соціально-економічного розвитку міста.

2. Міський бюджет – основний фінансовий план територіальної громади, прийняття та виконання якого є гарантією самоврядності територіальної громади.

3. Підготовка проекту міського бюджету здійснюється профільним виконавчим органом міської ради та проходить обов’язкове погодження усіма постійними комісіями міської ради.

4. Проект міського бюджету обов’язково виноситься на консультації з громадськістю в установленому Законом порядку. У тому ж порядку відбувається обговорення звітів про його виконання.

5. Міський бюджет затверджується рішенням Новоукраїнської міської ради у терміни, визначені Бюджетним кодексом України.

6. Інформація про виконання міського бюджету також розміщується на офіційному веб-порталі Новоукраїнської міської ради в мережі Інтернет.

 

Стаття 3.2.2.

Порядок складання, розгляду, затвердження, виконання та звітності бюджету територіальної громади встановлюється бюджетним законодавством України.

Текст міського бюджету розміщується на офіційному сайті міської ради для загального доступу.

Будь-яка фінансова діяльність органів місцевого самоврядування територіальної громади є відкритою і доступною для громадського контролю в установленому законом і цим Статутом порядку.

Будь-яке втручання в розробку, затвердження і виконання міського бюджету органів державної влади або органів місцевого самоврядування інших територіальних громад заборонено законодавством.

 

Стаття 3.2.3.

Кошти поточного бюджету спрямовуються для поточних видатків, утримання об’єктів соціальної сфери, посадових осіб та апарату органів місцевого самоврядування, комунальних служб, апарату органів самоорганізації населення, соціальне обслуговування жителів територіальної громади, сплату видатків по міських позиках, передаються до бюджету розвитку тощо.

 

Стаття 3.2.4.

Кошти бюджету розвитку спрямовуються на соціально-економічний розвиток регіонів, на реалізацію програм розвитку територіальної громади, пов’язаних із здійсненням інвестиційної та інноваційної діяльності, а також на фінансування субвенцій та інших видатків, пов’язаних з розширеним відтворенням.

Стаття 3.2.5.

Рада у межах повноважень, визначених законодавством України, щорічно встановлює перелік та ставки місцевих податків і зборів – обов’язкових постійних платежів до місцевого бюджету, що здійснюють фізичні та юридичні особи на території громади відповідно до переліку і в межах граничних розмірів ставок, установлених Радою та законодавством України. У випадку, коли Рада не прийняла рішення щодо зміни переліку місцевих податків і зборів, їхніх ставок, залишається чинним попередньо прийняте рішення, що затверджує перелік місцевих податків і зборів та їхні ставки.

Рішення ради в сфері місцевих податків і зборів базуються на таких принципах:

1) забезпечення стабільних надходжень до місцевого бюджету для виконання завдань та повноважень місцевого самоврядування;

2) створення сприятливих умов для ведення бізнесу на території громади, зацікавленості суб’єктів господарювання у підвищенні його ефективності;

3) врахування економічного та соціального стану платників місцевих податків і зборів;

4) відповідності витрат на адміністрування податків і зборів доходам, які вони приносять.

За рішенням загальних зборів (конференції) членів територіальної громади можуть вводитися місцеві збори на основі добровільного самооподаткування членів територіальної громади, які мешкають на відповідній частині її території.

Рада може надавати окремим категоріям юридичних та фізичних осіб пільги зі сплати місцевих податків і зборів відповідно до норм чинного законодавства.

 

Стаття 3.2.6.

В доходи міського бюджету зараховуються:

місцеві податки і збори;

надходження від закріплених законодавством окремих загальнодержавних податків або їх часини, відповідно до нормативів, затверджених у встановленому порядку законодавством;

фінансові ресурси (дотації, субсидії, субвенції та інші трансферти), передані місту з Державного бюджету безпосередньо або розподілені через обласний бюджет;

фінансові ресурси, передані територіальній громаді з Державного бюджету для здійснення визначених законодавством повноважень виконавчої влади;

надходження від приватизації або інших способів відчуження об’єктів комунальної власності територіальної громади;

прибуток підприємств, що перебувають у комунальній власності територіальної громади (або частка прибутку, визначена рішенням міської ради);

штрафи і відшкодування за екологічні збитки;

інші кошти, отримані від господарської діяльності органів міського самоврядування;

інші податки і збори, передбачені законами України;

пожертви та інша благодійна допомога.

У доходній частині бюджету кошти, необхідні для здійснення самоврядних і наданих законодавством окремих повноважень органів виконавчої влади, виділяються окремо.

Дохідна частина бюджету повинна бути достатньою для виконання функцій міського самоврядування та наданих законодавством окремих повноважень органів виконавчої влади.

З метою збалансованості міського бюджету міська рада може встановлювати граничний розмір його дефіциту відповідно до  Бюджетного кодексу України.

 

Стаття 3.2.7.

Доходи міського бюджету, отримані додатково при його виконанні, а також суми перевищення доходів над видатками, що утворились внаслідок перевиконання дохідної частини бюджету або економії у видатках, вилученню не підлягають. Рішення про використання таких коштів приймається міською радою.

 

Стаття 3.2.8.

Видаткова частина бюджету окремо передбачає бюджет поточних видатків і бюджет видатків на розвиток територіальної громади.

Бюджет поточних видатків окремо повинен передбачати видатки, пов’язані із виконанням самоврядних повноважень, і видатки, необхідні для здійснення наданих законодавством окремих повноважень органів виконавчої влади.

Стаття 3.2.9.

Контроль за виконанням бюджету здійснює міська рада.

Контроль за використанням коштів міського бюджету комунальними підприємствами, організаціями, установами здійснює виконавчий комітет та постійна комісія ради відповідно до її функціональної спрямованості.

 

Стаття 3.2.10.

Міська рада може утворювати позабюджетні, цільові фонди та визначати порядок використання коштів цих фондів у відповідності до законодавства.

Порядок формування та використання коштів позабюджетних, цільових фондів визначається відповідними положеннями, які затверджуються рішенням міської ради.

Стаття 3.2.11.

Для позабюджетних (цільових) фондів можуть за рішенням міської ради включатися:

добровільні внески і пожертви фізичних і юридичних осіб;

штрафи, які сплачуються підприємствами за отримання необґрунтованого прибутку;

штрафи за пошкодження пам’ятників історії, культури і архітектури;

інші позабюджетні кошти.

 

Стаття 3.2.12.

Кошти позабюджетних і цільових фондів перебувають на окремих банківських рахунках і не можуть бути вилучені. Вони використовуються міським головою у порядку, визначеному міською радою.

 

РОЗДІЛ ІV. ВІДКРИТІСТЬ ТА ПРОЗОРІСТЬ У ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ ТА ПОСАДОВИХ ОСІБ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

Стаття 4.1.1.

1. Уся інформація, що знаходиться у володінні органів та посадових осіб місцевого самоврядування Новоукраїнської міської об'єднаної територіальної громади, є відкритою, крім випадків, передбачених законом.

2. Право на доступ членів громади до цієї інформації гарантується обов’язком органів та посадових осіб місцевого самоврядування Новоукраїнської міської об'єднаної територіальної громади надавати та оприлюднювати її, забезпечувати безперешкодний доступ до засідань міської ради, виконавчого комітету ради, постійних та тимчасових депутатських комісій ради, крім випадків, передбачених законодавством.

3.Члени територіальної громади можуть здійснювати громадський контроль за дотриманням прав на доступ до публічної інформації, шляхом проведення громадської експертизи, в порядку, передбаченому Статутом, чи іншим способом, що не суперечить вимогам законодавства.

 

Стаття 4.1.2.

З метою застосування сучасних інформаційних технологій у системі управління містом, задоволення потреб населення, підприємств, установ, організацій у місті та за його межами в об'єктивній, повній інформації про різні сфери суспільного життя міста, зміцнення міжнародних зв'язків, забезпечення принципів відкритості та прозорості діяльності органів і посадових осіб місцевого самоврядування, задоволення конституційних прав громадян на інформацію, міська рада створює і підтримує офіційний веб-портал Новоукраїнської міської ради.

На офіційному веб-порталі Новоукраїнської міської ради в мережі Інтернет оприлюднюється:

1) інформація про організаційну структуру, місію, функції, повноваження, основні завдання, напрями діяльності та фінансові ресурси (структуру та обсяг бюджетних коштів, порядок та механізм їх витрачання тощо) органів і посадових осіб місцевого самоврядування територіальної громади;

2) нормативно-правові акти, акти індивідуальної дії (крім внутрішньоорганізаційних), прийняті органами та посадовими особами місцевого самоврядування, проекти їх рішень, інформація про нормативно-правові засади діяльності;

3) інформація про систему обліку, види інформації, якою володіють органи та посадові особи місцевого самоврядування;

4) перелік наборів даних, що оприлюднюються у формі відкритих даних;

5) інформація про механізми чи процедури, за допомогою яких новоукраїнці можуть представляти свої інтереси або в інший спосіб впливати на реалізацію повноважень органів та посадових осіб місцевого самоврядування;

6) графік проведення та порядок денний засідань міської ради та її виконавчого комітету, постійних і тимчасових депутатських комісій, наглядових рад комунальних підприємств, громадських рад, робочих груп та інших дорадчих чи допоміжних органів, створених при органах чи посадових особах місцевого самоврядування;

7) довідник комунальних підприємств, установ (закладів) та організацій, у тому числі їх телефонів та адрес;

8) звіт про використання бюджетних коштів, виконання бюджету;

9) державні стандарти, нормативи, що затверджуються органами та посадовими особами місцевого самоврядування;

10) річні плани закупівель;

11) переліки адміністративних послуг, інформаційні картки адміністративних послуг та бланки заяв, необхідних для звернення щодо надання адміністративної послуги;

12) розклад роботи та графік прийому громадян;

13) генеральний план міста та детальні плани територій;

14) перелік об’єктів комунальної власності;

15) перелік об’єктів комунальної власності, що передані в оренду чи інше право користування (включно з даними про умови передачі об’єктів в оренду);

16) інформація про землі запасу міста та майнові об’єкти (приміщення) комунальної форми власності, які можуть бути передані в користування;

17) перелік суб’єктів господарювання комунальної власності;

18) фінансова звітність суб’єктів господарювання комунальної власності;

19) реєстр боргових зобов'язань суб'єктів господарювання комунальної власності територіальної громади;

20) перелік та контакти перевізників, що надають послуги пасажирського автомобільного транспорту, та маршрути перевезення;

21) перелік земельних ділянок, що пропонуються для здійснення забудови;

22) інша інформація, порядок обов'язкового оприлюднення якої встановлений законом, Статутом чи рішеннями органів і посадових осіб місцевого самоврядування.

Акти органів та посадових осіб місцевого самоврядування розміщуються на офіційному веб-порталі Новоукраїнської міської ради в мережі Інтернет у форматі, що дозволяє пошук за реквізитами, із зазначенням дати їх оприлюднення, набуття і втрати чинності.

Інформація на офіційному веб-порталі Новоукраїнської міської ради в мережі Інтернет  розміщується українською мовою, а також може бути доступна іноземними мовами.

Органи та посадові особи місцевого самоврядування можуть мати офіційні облікові записи в соціальних мережах.

 

РОЗДІЛ V. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ.

 

Статут Новоукраїнської міської об’єднаної територіальної громади прийнято на двадцять першій сесії міською радою восьмого скликання від 12 вересня 2017 року.

Статут є постійно діючим актом і не підлягає перезатвердженню новообраним складом міської ради.

Статут підлягає реєстрації в установленому порядку і набуває чинності з моменту реєстрації.

Дозволити міській раді при необхідності вносити в Статут зміни, доповнення та корективи.

Контроль за виконанням Статуту Новоукраїнської міської об’єднаної територіальної громади здійснюють Новоукраїнська міська рада, Новоукраїнський міський голова, члени громади.

 

 

Додаток 1

до Статуту Новоукраїнської  міської     об'єднаної територіальної громади, затвердженого рішенням

Новоукраїнської міської ради

восьмого скликання

12 вересня 2017 № 620

 

ПОЛОЖЕННЯ

ПРО ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ (КОНФЕРЕНЦІЇ) ЧЛЕНІВ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ ЗА МІСЦЕМ ПРОЖИВАННЯ В НОВОУКРАЇНСЬКІЙ МІСЬКІЙ ОБ’ЄДНАНІЙ ТЕРИТОРІАЛЬНІЙ ГРОМАДІ

 

Положення встановлює порядок ініціювання, організації та проведення загальних зборів (конференцій) членів територіальної громади за місцем проживання, порядок врахування їх результатів органами місцевого самоврядування Новоукраїнської міської об'єднаної територіальної громади та їх посадовими особами.

Загальні збори (конференції) членів територіальної громади за місцем проживання є однією з форм участі членів територіальної громади у вирішенні питань місцевого значення відповідно до статті 8 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні".

 

РОЗДІЛ І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

Глава 1. Право членів територіальної громади   проводити загальні збори                   (конференції) членів територіальної громади за місцем проживання

 

1.1. Загальні збори (конференції) членів територіальної громади за місцем проживання (далі – загальні збори (конференції)) скликаються за місцем проживання членів територіальної громади для обговорення і прийняття рішень з питань місцевого значення.

1.2. Порядок проведення загальних зборів (конференції) регулюється Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні", цим Положенням, яке є невід’ємною частиною Статуту Новоукраїнської міської об'єднаної територіальної громади.

 

Глава 2. Територія проведення загальних зборів (конференцій)

 

2.1. Загальні збори (конференції) відбуваються у межах: міста; району в місті; мікрорайону; кварталу чи вулиці; будинку (декількох будинків) чи інших територіальних частин громади.

 

Глава 3. Право членів територіальної громади

брати участь у загальних зборах (конференціях)

3.1. У загальних зборах (конференціях) з правом голосу можуть брати участь повнолітні члени територіальної громади, які проживають на території, в межах якої проводяться загальні збори (конференції).

У зборах не беруть участі психічно хворі громадяни, громадяни, визнані судом недієздатними.

У роботі зборів можуть брати участь народні депутати України, депутати місцевих рад, представники органів виконавчої влади, трудових колективів, об'єднань громадян за місцем проживання, органів самоорганізації населення.

3.2. Участь у загальних зборах (конференціях) обов’язкова для ініціаторів скликання загальних зборів (конференцій), представників профільних органів місцевого самоврядування, їх  виконавчих органів і посадових осіб, депутатів Новоукраїнської  міської ради, зазначених у повідомленні про скликання зборів. Відсутність відповідних представників не може бути підставою для перенесення загальних зборів (конференцій) чи визнання їх такими, що не відбулися.

3.3. Учасниками загальних зборів (конференцій) з правом дорадчого голосу на запрошення ініціаторів можуть бути:

3.3.1. Народні депутати України.

3.3.2. Новоукраїнський міський голова, депутати ради, представники органів виконавчої влади, які не проживають на відповідній території або не обрані делегатами конференції.

3.3.3. Представники підприємств, організацій, установ незалежно від форм власності, громадських об’єднань, органів самоорганізації населення, організацій співвласників багатоквартирних будинків.

 

РОЗДІЛ ІІ. ПОВНОВАЖЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ (КОНФЕРЕНЦІЙ)

 

Глава 1. Повноваження загальних зборів (конференцій)

1.1. На розгляд загальних зборів (конференцій) виносяться будь-які питання місцевого значення, у тому числі, але не обмежуючись цим:

1.1.1. У сфері представлення і захисту прав та інтересів мешканців відповідної території у взаємовідносинах з органами місцевого самоврядування та їхніми посадовими особами:

а) обговорювати проекти актів ради, її виконавчого комітету та інших виконавчих органів;

б) вносити пропозиції до порядку денного  засідання ради та засідань її виконавчого комітету;

в) направляти звернення до органів державної влади, обласних та районних рад, керівників підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності з питань, які є важливими для забезпечення інтересів членів територіальної громади.

1.1.2. У сфері забезпечення участі членів територіальної громади у формуванні та реалізації програм соціально-економічного розвитку відповідної території, інших місцевих програм:

а) обговорювати та вирішувати питання щодо спрямування коштів членів територіальної громади разом з коштами місцевого бюджету, підприємств, установ та організацій різних форм власності, трудових і матеріально-технічних ресурсів на будівництво, модернізацію, ремонт і утримання об’єктів соціальної інфраструктури, благоустрій населених пунктів, на заходи з охорони навколишнього природного середовища;

б)  ініціювати запровадження місцевих зборів;

в) вносити до ради пропозиції щодо передачі або придбання в комунальну власність відповідних територіальних громад підприємств, установ чи організацій різних форм власності або їх структурних підрозділів та інших об’єктів, якщо вони мають важливе значення для забезпечення комунальних, соціальних, культурних, побутових та інших потреб територіальної громади;

г) вносити пропозиції до ради та її виконавчих органів щодо надання допомоги інвалідам, ветеранам війни і праці, самотнім особам похилого віку, багатодітним сім’ям та іншим категоріям малозабезпечених членів територіальної громади в порядку реалізації місцевих програм у сфері соціального захисту населення;

д) обговорювати питання, пов’язані із залученням населення до ліквідації наслідків аварії чи стихійного лиха, сприяти органам місцевого самоврядування у проведенні робіт з ліквідації цих наслідків;

е) заслуховувати інформацію про стан навколишнього середовища, про заходи, що вживаються з метою його збереження та поліпшення.

1.1.3. У сфері забезпечення участі членів територіальної громади у вирішенні питань місцевого значення:

a) обговорювати у випадках, передбачених законодавством України, тарифи на житлово-комунальні послуги, що надають суб’єкти господарювання усіх форм власності.

1.1.4. У сфері забезпечення створення, діяльності та ліквідації органів самоорганізації населення:

а)  приймати рішення про створення органу самоорганізації населення
(далі - ОСН), визначення його назви;

б)  подавати заяву до ради про створення  ОСН;

в) визначати строк повноважень персонального складу ОСН;

г) визначати основні напрями діяльності ОСН та обсяг його власних повноважень при його створенні та в подальшому – у межах, визначених Законом України "Про органи самоорганізації населення";

д) затверджувати Положення про орган самоорганізації населення, вносити до нього зміни;

е) визначати кількісний склад та обирати персональний склад (голову, заступників голови, секретаря та членів) ОСН;

є) переобирати склад ОСН, відкликати, обирати окремих його членів замість вибулих, змінювати кількісний склад ОСН.

 

Глава 2. Повноваження конференції членів територіальної громади за місцем проживання

 

2.1. На конференції можуть розглядатися та вирішуватися будь-які питання, віднесені до повноважень загальних зборів, із урахуванням особливостей щодо їх організації та проведення, встановлених цим Положенням.

 

РОЗДІЛ III. ПОРЯДОК СКЛИКАННЯ І ПІДГОТОВКИ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ (КОНФЕРЕНЦІЙ)

 

Глава 1. Ініціатори загальних зборів (конференцій)

 

1.1. Загальні збори можуть скликатися:

1.1.1. Міським головою.

1.1.2. Міською радою, депутатською фракцією, постійною депутатською комісією, тимчасовою депутатською комісією, депутатською групою, депутатом.

1.1.3. Органом самоорганізації населення, що діє на території мікрорайону, вулиці, кварталу, будинку, або за пропозицією ініціативної групи членів територіальної громади за місцем проживання.

1.1.4. Об’єднанням співвласників багатоквартирного будинку (далі – ОСББ).

1.1.5. Ініціативною групою членів територіальної громади, які досягли вісімнадцятирічного віку та на законних підставах проживають на відповідній території.

1.2. Збори скликаються за пропозицією не менш як третини від загальної кількості громадян, які проживають у відповідному територіальному утворенні. Збори членів територіальної громади – жителів населеного пункту територіальної громади, що не є її адміністративним центром, скликаються відповідним сільським старостою.

 

Глава 2. Подання ініціативи про скликання загальних зборів (конференцій)

 

2.1. Міський голова видає розпорядження про скликання загальних зборів (конференцій).

2.2. Рада, депутатська фракція, постійна депутатська комісія, тимчасова депутатська комісія, депутатська група ухвалюють рішення про скликання загальних зборів (конференцій) відповідно до Регламенту ради та відповідних положень про їх діяльність.

2.3. ОСН, ОСББ ухвалюють рішення про скликання загальних зборів (конференцій) відповідно до їх статутних документів.

2.4. Депутат надсилає на ім’я міського голови повідомлення про проведення загальних зборів (конференції).

2.5. Члени територіальної громади надсилають на ім’я міського голови повідомлення про проведення загальних зборів (конференції). Повідомлення підписується не менше як трьома членами територіальної громади із зазначенням їх прізвищ, імен, по батькові, дати і року народження, адрес реєстрації, номерів контактних телефонів, адрес електронної пошти (за наявності) згідно з додатком 1 до цього Положення.

2.6. Розпорядження, рішення чи повідомлення про скликання загальних зборів (конференцій) в усіх передбачених цією статтею випадках невідкладно передається уповноваженому виконавчому органу ради не пізніше 10 робочих днів до дати проведення зборів і має повідомний характер.

2.7. У розпорядженні, рішенні чи повідомленні про скликання загальних зборів (конференцій) має бути зазначена така інформація:

2.7.1. Ініціатор скликання, його контакти.

2.7.2. Територія проведення відповідно до пункту 2.1 глави 2 розділу
І цього Положення.

2.7.3. Дата, час і місце проведення.

2.7.4. Пропонований список запрошених до участі у загальних зборах (конференції) посадових осіб органів місцевого самоврядування, органів виконавчої влади, представників підприємств, установ, організацій.

2.7.5. Пропоновані до розгляду на загальних зборах (конференції) питання порядку денного.

2.7.6. Організаційні заходи, які має здійснити виконавчий орган з питань громадської участі, з метою підготовки до проведення загальних зборів (конференції) (за потреби).

2.7.7. До розпорядження, рішення чи повідомлення також можуть додаватися інформаційно-аналітичні матеріали з питань, що виносяться на загальні збори (конференції).

 

Глава 3. Реєстрація розпорядження, рішення чи повідомлення про скликання загальних зборів (конференцій)

 

3.1. Впродовж трьох робочих днів з моменту отримання розпорядження, рішення чи повідомлення про скликання загальних зборів (конференції) уповноважений виконавчий орган ради приймає одне з таких рішень:

3.1.1. Зареєструвати розпорядження, рішення чи повідомлення у Реєстрі інструментів громадської участі у громаді, що ведеться відповідно до додатка 2 до цього Положення.

3.1.2. Відправити повідомлення для усунення недоліків відповідно до пункту 3.3.   цієї глави.

3.1.3. Відмовити в реєстрації повідомлення відповідно до пункту 3.5 цієї глави.

3.2. У межах того ж триденного строку про прийняте рішення повідомляють ініціатора в письмовій формі, зазначаючи номер реєстрації або підстави повернення для усунення недоліків чи відмови в реєстрації відповідно до цього Положення. Розпорядження, рішення чи повідомлення про проведення зборів (конференцій) також розміщуються разом з усіма підготовленими матеріалами на офіційному веб-порталі  Новоукраїнської міської ради в мережі Інтернет у спеціальному розділі "Громадська участь" (підрозділ "Загальні збори (конференції)").

3.3. Повідомлення про скликання загальних зборів (конференції) може бути повернуто для усунення недоліків у випадку, якщо не дотримано вимог  пунктів 2.4, 2.6  глави 2  розділу ІІІ цього Положення. Повернення з інших підстав є неправомірним.

3.4. Повідомлення має бути доопрацьоване і подане до ради впродовж п’яти робочих днів з моменту отримання ініціатором відповідного письмового повідомлення. У разі якщо недоліки в цей строк не усунуто, рішення чи повідомлення залишається без розгляду.

3.5. Відмовляють у реєстрації повідомлення тільки у таких двох випадках:

3.5.1. Якщо питання, запропоновані на розгляд загальних зборів (конференції), не належать до відання місцевого самоврядування.

3.5.2. Якщо з повідомленням про скликання загальних зборів (конференції) звернулася особа (-и), що не може бути ініціатором скликання загальних зборів (конференції) відповідно до  глави 1 розділу Ш цього Положення. Відмова з інших підстав є неправомірною.

3.6. Відсутність відповіді ради чи реєстрації ініціативи про скликання загальних зборів (конференцій) не може бути перешкодою для проведення загальних зборів (конференцій) у випадку, якщо вона подана відповідно до цього Положення.

Глави 4. Підготовка загальних зборів (конференцій)

4.1. Підготовка та проведення загальних зборів (конференцій) здійснюється ініціаторами скликання зборів (конференцій) у співпраці уповноваженим виконавчим органом ради.

4.2. Загальні збори (конференція) проводяться у дату, час та місце, зазначені в розпорядженні, рішенні чи повідомленні про скликання загальних зборів (конференції).

4.3. Якщо з об’єктивних причин неможливо організувати проведення загальних зборів (конференції) у дату, час та місце, зазначені в розпорядженні, рішенні чи повідомленні про скликання загальних зборів (конференції), уповноважений виконавчий орган ради може запропонувати іншу дату, час та місце проведення зборів, але не пізніше чотирнадцяти  робочих днів від початкової дати. Остаточне рішення щодо дати, часу і місця проведення загальних зборів (конференції) ухвалюється за згодою їх ініціатора.

4.4. Органи, посадові особи місцевого самоврядування, комунальних підприємств, установ та організацій сприяють та надають допомогу у проведенні зборів, у тому числі надають потрібну для проведення зборів інформацію в порядку, передбаченому Законами України "Про інформацію" та "Про доступ до публічної інформації".

Відповідальними за організаційне, матеріальне та технічне забез­печення підготовки і проведення зборів є члени ініціативної групи або іншого суб'єкта ініціювання зборів.

 

Глава 5. Інформування членів територіальної громади  про проведення загальних зборів (конференцій)

 

5.1. Ініціатори проведення загальних зборів (конференцій) доводять інформацію про їх проведення до відома мешканців відповідної території не пізніше ніж за сім календарних днів до дня проведення загальних зборів (конференції).

5.2. У разі особливої необхідності членам територіальної громади додатково, крім терміну, передбаченого  пунктом 5.1 цієї глави, повідомляється про скликання загальних зборів (конференцій) у день їх проведення.

5.3. Інформаційне повідомлення про проведення загальних зборів (конференцій), інформаційно-аналітичні матеріали розміщуються на офіційному  веб-порталі Новоукраїнської міської ради в мережі Інтернет у спеціальному розділі "Громадська участь" (підрозділ "Загальні збори (конференції)") та в офіційному друкованому виданні ради (за наявності), а також може розміщуватись у засобах масової інформації, електронних медіа, соціальних мережах та поширюватись будь-якими іншими доступними способами з метою ознайомлення з ними якомога більшої частини членів територіальної громади.

5.4. В інформаційному повідомленні зазначається вичерпна інформація про дату, час і місце проведення загальних зборів (конференцій), ініціатора їх скликання і питання, що виносяться на розгляд.

5.5. Оголошення про дату, час, місце і питання, що виносяться на розгляд загальних зборів (конференцій), також розміщується на дошках оголошень .

 

Глава 6. Порядок скликання конференцій

 

6.1. У випадках, коли скликання загальних зборів пов’язане з певними організаційними складнощами, можуть скликатися конференції. Обрання делегатів конференції здійснюється на відповідних загальних зборах, що передують конференції та проводяться в межах дрібніших частин міста (району міста, мікрорайону; кварталу чи вулиці; будинку (декількох будинків), чи інших територіальних одиниць) з оформленням відповідних протоколів.

6.2. Для проведення конференцій обов’язково мають бути присутні:

6.2.1. При обранні делегатів конференції, яка має проводитися на рівні громади  – один делегат не менше ніж від ста квартир багатоквартирних будинків або будинків індивідуальної забудови.

6.2.2. При обранні делегатів конференції, яка має проводитися на рівні району в місті або мікрорайону, – один делегат не менше ніж від сорока квартир багатоквартирних будинків або будинків індивідуальної забудови.

6.2.3. При обранні делегатів конференції, яка має проводитися на рівні кварталу чи вулиці, – один делегат не менше ніж від десяти квартир багатоквартирних будинків або будинків індивідуальної забудови.

6.2.4. При обранні делегатів конференції, яка має проводитися на рівні будинку, житлового комплексу чи інших дрібніших територій, – один делегат не менше ніж від трьох квартир багатоквартирних будинків.

6.3. Квота представництва є мінімально обов’язковою для проведення конференції представників територіальної громади. Квота представництва може бути збільшена ініціаторами скликання конференції представників територіальної громади.

 

РОЗДІЛ IV. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ (КОНФЕРЕНЦІЙ)

 

Глава 1. Реєстрація учасників загальних зборів (конференцій)

 

1.1. Перед початком загальних зборів (конференції) ініціатор скликання зборів проводить реєстрацію учасників зборів (конференції). У списку реєстрації зазначається така інформація:

1.1.1. Прізвище, ім’я, по батькові учасника загальних зборів (конференції).

1.1.2. Дата і рік народження.

1.1.3. Адреса реєстрації.

1.1.4. Особистий підпис.

Незареєстровані особи не можуть брати участь у загальних зборах (конференції).

1.2. У разі проведення конференції під час реєстрації учасник конференції подає також протокол (витяг із протоколу) загальних зборів нижчого рівня за підписами головуючого та секретаря, на яких прийнято рішення про делегування представника для участі у цій конференції.

1.3. Під час реєстрації ініціатори скликання зборів (конференції) видають учасникам з правом вирішального голосу мандати для голосування.

 

Глава 2. Правомочність загальних зборів (конференцій)

 

2.1. Загальні збори є правомочними за умов присутності на них більше половини членів територіальної громади, які проживають на відповідній території і мають право брати участь у зборах, а в разі скликання конференції – більше половини від визначеної за квотою кількості делегатів.

2.2. Кількість членів територіальної громади визначається Новоукраїнською міською радою.

 

Глава 3. Проведення загальних зборів (конференцій)

 

3.1. Відкриває загальні збори (конференцію) ініціатор (уповноважений представник) скликання зборів.

3.2. Для ведення загальних зборів (конференції) із числа учасників з правом голосу відносною більшістю голосів обирається головуючий.

3.3. Для ведення протоколу зборів (конференції) із числа учасників з правом голосу відносною більшістю голосів обирається секретар.

3.4. Для підрахунку голосів учасників загальних зборів (конференції) відносною більшістю голосів з числа учасників з правом голосу обирається лічильна комісія у складі не менше 3 осіб.

3.5. Не можуть бути головуючим, секретарем, членами лічильної комісії загальних зборів (конференції) міський голова, депутати ради, посадові та службові особи місцевого самоврядування.

3.6. Не можуть бути членами лічильної комісії головуючий і секретар загальних зборів (конференції).

3.7. За пропозицією ініціатора скликання загальних зборів (конференції) та з урахуванням думок учасників загальними зборами (конференцією) простою більшістю голосів затверджується порядок денний і регламент роботи загальних зборів (конференції). Порядок денний загальних зборів (конференції) обов’язково має передбачати доповіді ініціаторів скликання загальних зборів (конференції) та представника (представників) органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, до компетенції яких належить вирішення питання, що розглядається на загальних зборах (конференції). Не допускається розгляд на загальних зборах (конференції) та прийняття рішень із питань, не передбачених порядком денним.

3.8. Головуючий на основі затвердженого регламенту загальних зборів (конференції):

3.8.1. Оголошує питання, які виносяться на розгляд загальних зборів (конференції).

3.8.2. Веде загальні збори (конференцію) та підтримує на них належну дисципліну і порядок.

3.8.3. Надає слово для виступів та оголошує підсумки голосування на підставі даних лічильної комісії.

3.8.4. Може перервати виступаючого, якщо його виступ не стосується теми загальних зборів (конференції) або перевищує встановлений регламент.

3.8.5. Виконує інші функції з проведення загальних зборів (конференції).

РОЗДІЛ V. ОФОРМЛЕННЯ ТА ВРАХУВАННЯ РІШЕНЬ

ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ (КОНФЕРЕНЦІЇ)

 

Глава 1. Рішення загальних зборів (конференцій)

 

1.1. Загальні збори (конференція) з розглянутих питань ухвалюють рішення.

1.2. Рішення загальних зборів (конференції) ухвалюють простою більшістю голосів учасників загальних зборів (конференції) з правом голосу шляхом відкритого або таємного голосування. Спосіб голосування визначається регламентом, затвердженим учасниками загальних зборів (конференції).

1.3. Результати проведення загальних зборів (конференції) та ухвалені на загальних зборах (конференції) рішення оформлюються протоколом згідно з додатком 3 до цього Положення.

1.4. Протокол підписується головуючим і секретарем загальних зборів (конференції) не пізніше трьох днів після їх проведення та невідкладно передається (надсилається) уповноваженому виконавчому органу ради із супровідним листом.

1.5. У протоколі загальних зборів (конференції) зазначається така інформація:

1.5.1. Дата, час і місце їх проведення.

1.5.2. Кількість учасників загальних зборів (конференції), в тому числі учасники з правом дорадчого голосу.

1.5.3. Порядок денний загальних зборів (конференції).

1.5.4. Виклад перебігу обговорення та результати розгляду питань порядку денного.

1.5.5. Результати голосування з кожного окремого питання та інша інформація.

1.6. Протокол загальних зборів (конференції) складається у трьох примірниках не пізніше 3 днів після їх проведення та підписується головуючим і секретарем загальних зборів (конференції). Один примірник протоколу загальних зборів (конференції) передають на зберігання уповноваженому виконавчому органу ради. Другий примірник протоколу залишають ініціаторові скликання загальних зборів (конференції). Третій примірник не пізніше 5 днів з дня проведення загальних зборів (конференції) вивішується для ознайомлення в місці проведення загальних зборів (конференції) і має бути доступним для ознайомлення не менше тридцяти календарних днів.

1.7. До першого примірника протоколу загальних зборів (конференції) додається оригінал списку учасників загальних зборів (конференції), які брали в них участь, складений відповідно до вимог  пункту  6.1  глави 6 розділу Ш та додатка 3 до цього Положення, а у разі проведення конференції до протоколу також додаються оригінали протоколів загальних зборів, які підтверджують повноваження делегатів конференції на представлення інтересів членів територіальної громади. До другого примірника протоколу додаються копії зазначених документів, засвідчені підписами головуючого і секретаря.

1.8. Рада забезпечує розміщення сканованого протоколу загальних зборів (конференції) з усіма додатками на офіційному  веб-порталі Новоукраїнської міської ради в мережі Інтернет у спеціальному розділі "Громадська участь" (підрозділ "Загальні збори (конференції)") впродовж 5 робочих днів з дня їх надходження.

 

Глава 2. Врахування рішень загальних зборів (конференцій) органами та посадовими особами місцевого самоврядування, комунальними підприємствами та органами самоорганізації населення, які знаходяться на території проведення загальних зборів (конференції)

2.1. Рішення загальних зборів (конференції) враховуються органами та посадовими особами місцевого самоврядування у своїй діяльності.

Рішення загальних зборів з питань, що мають важливе значення для громади, але віднесені до повноважень органів місцевого самоврядування громади, мають рекомендаційний характер.

Рішення, підтримані учасниками зборів у кількості голосів, визначеній для підтримки місцевої ініціативи, можуть бути оформлені у вигляді проектів рішень Новоукраїнської міської ради і розглядатися як місцева ініціатива.

Рішення загальних зборів є обов’язковими для виконання старостою відповідного населеного пункту громади, органами самоорганізації населення, що розташовані у відповідному населеному пункті громади або на відповідній території.

Рішення зборів може бути оскаржене в судовому порядку.

Рішення зборів доводиться до відома депутатів Новоукраїнської  міської ради на найближчому її засіданні.

Розгляд рішення зборів проводиться за обов'язкової участі членів ініціати­вної групи.

2.2. Ініціатори скликання зборів (конференції)  мають бути поінформовані про дату, час і місце розгляду рішень загальних зборів (конференції) в письмовій формі і не пізніше ніж за 3 дні до початку засідання.

2.3. За результатами розгляду пропозицій, викладених у протоколі загальних зборів (конференції), органи місцевого самоврядування або їх посадові особи ухвалюють рішення про врахування, часткове врахування або відхилення рішень загальних зборів (конференції).

2.4. Якщо органи місцевого самоврядування чи їх посадові особи не вважають за можливе частково або повністю врахувати рішення загальних зборів (конференції), має бути подане вмотивоване пояснення причини такого рішення.

2.5. Рішення органів місцевого самоврядування або їх посадових осіб за результатами розгляду рішень загальних зборів (конференції)  впродовж 5 робочих днів з дня розгляду надсилається ініціаторам скликання зборів (конференції), розміщується на офіційному  веб-порталі Новоукраїнської міської ради в мережі Інтернет спеціальному розділі "Громадська участь" (підрозділ "Загальні збори (конференції)"),  публікується в офіційному друкованому виданні ради, а також оприлюднюється в тому самому порядку, що й оголошення про проведення слухань.

2.6. Контроль за врахуванням рішень загальних зборів (конференції) у діяльності посадових осіб та органів місцевого самоврядування покладається на голову та ініціаторів скликання загальних зборів (конференції).

2.7. Рішення загальних зборів (конференції), прийняті в межах чинного законодавства і власних повноважень, є обов’язковими для виконання  ОСН,  які знаходяться на території проведення загальних зборів (конференції).

2.8. Комунальні підприємства зобов’язані розглянути рішення загальних зборів (конференції) та прийняти рішення про врахування, часткове врахування чи відхилення пропозицій впродовж тридцяти календарних днів, про що повідомляють ініціаторів проведення загальних зборів (конференції) в письмовій формі та розміщують цю інформацію на офіційному  веб-порталі Новоукраїнської міської ради в мережі Інтернет у спеціальному розділі "Громадська участь" (підрозділ "Загальні збори (конференції)").

2.9. Дію рішень зборів, прийнятих із порушенням Конституції та законодавства України, може бути призупинено відповідною міською радою або її виконавчим комітетом до вирішення питання про їх законність у судовому порядку. Одночасно суб'єкт, що припинив дію рішення зборів, зобов'язаний звернутися до суду для оскарження такого рішення. Про це повідомляється відповідний орган самоорганізації населення (в разі наявності такого).

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ЗРАЗОК                                                                                           ДОДАТОК 1
 до Положення про загальні збори (конференції) членів територіальної громади за місцем проживання в Новоукраїнській міській об'єднаній територіальній громаді 

Новоукраїнському міському голові

_______________________________________________

Членів територіальної громади:

1.______________________________________________

Прізвище, ім’я, по батькові

який проживає за адресою:

______________________________________________

Адреса реєстрації із зазначенням номера контактного телефону (електронної пошти – за наявності)

2.______________________________________________

Прізвище, ім’я, по батькові

який проживає за адресою:

______________________________________________

Адреса реєстрації із зазначенням номера контактного телефону (електронної пошти – за наявності)

3.______________________________________________

Прізвище, ім’я, по батькові

який проживає за адресою:

______________________________________________

Адреса реєстрації із зазначенням номера контактного телефону (електронної пошти – за наявності)

 

 

ПОВІДОМЛЕННЯ

ПРО ПРОВЕДЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ (КОНФЕРЕНЦІЇ) ЧЛЕНІВ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ ЗА МІСЦЕМ ПРОЖИВАННЯ

 

 

Відповідно до статті 8 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", глав 1-3 розділу ІІІ Положення "Про загальні збори (конференції) членів територіальної громади за місцем проживання у Новоукраїнській міській об'єднаній територіальній громаді", що є невід’ємною частиною Статуту Новоукраїнської міської об'єднаної територіальної громади:

1. Повідомляємо Вас про скликання загальних зборів (конференції) членів територіальної громади за місцем проживання на території _____________________.

зазначити територію міста, району в місті, мікрорайону; кварталу чи вулиці; будинку (декількох будинків), чи інших частин міста.

2. Загальні збори (конференцію) заплановано провести "_____"______________20__ року з ____ до ____ год.

у ___________________________________________________________________________

назва та адреса місця проведення загальних зборів (конференції)

 

3. До участі в загальних зборах (конференції) запрошуються:

3.1.Мешканці ______________________________________________________________

Назва території, мешканців якої запрошено до участі в загальних зборах;

3.2. Новоукраїнський міський голова.

3.3. Депутати Новоукраїнської міської ради.

3.4_______________________________________________________________________     прізвища та/або назви посад посадових осіб (якщо вони відомі);

3.5.Представники ГО, ОСН, ОСББ тощо.

 

4. На загальних зборах заплановано обговорити такі питання:

 1. _______________________________________________________________________

Повне формулювання питання, винесеного на розгляд загальних зборів (конференції)

 1. _______________________________________________________________________

Повне формулювання питання, винесеного на розгляд загальних зборів (конференції)

 1. _______________________________________________________________________

Повне формулювання питання, винесеного на розгляд загальних зборів (конференції)

5. Просимо розмістити оголошення про проведення загальних зборів (конференції) ________________________________________________________________________________

забезпечити приміщення ____________________________________________________

___________________________________________________________________________

(зазначити заходи, які має здійснити уповноважений виконавчий орган ради для підготовки загальних зборів (конференції).

 

До повідомлення додаємо:

1. Інформаційно-аналітичні матеріали з питань, що виносяться на загальні збори (конференції), на ____ арк.

"___" _______________ 20__ року

 

1.____________________________            _____________                                 __________________

Прізвище, ім’я, по батькові підпис

2.____________________________            _____________                                 __________________

Прізвище, ім’я, по батькові підпис

3.____________________________            _____________                                 __________________

Прізвище, ім’я, по батькові підпис

 

 

 

 

ЗРАЗОК                                                                                           ДОДАТОК 2

до Положення про загальні збори (конференції) членів територіальної громади за місцем проживання в Новоукраїнській міській об'єднаній територіальній громаді 
 
 

У розділі "Загальні збори (конференції) членів територіальної громади за місцем проживання" Реєстру інструментів громадської участі членів Новоукраїнської міської об'єднаної територіальної громади  обов’язково зазначаються:

 1. Дата передання уповноваженій посадовій особі чи виконавчому  органу   міської ради  з питань громадської участі розпорядження, рішення чи повідомлення.
 2. Дата та вихідний номер письмового повідомлення про реєстрацію розпорядження, рішення чи повідомлення про скликання загальних зборів (конференції), повернення їх для усунення недоліків або відмови у реєстрації.
 3. Дата та номер реєстрації розпорядження, рішення чи повідомлення про скликання загальних зборів (конференції).
 4. Дата і номер розпорядження чи рішення про скликання загальних зборів (конференції) членів територіальної громади; дата і номер реєстрації вхідної кореспонденції – повідомлення про скликання загальних зборів (конференції).
 5. Територія загальних зборів (конференції).
 6. Ініціатор загальних зборів (конференції).
 7. Питання, що виносяться на загальні збори (конференцію).
 8. Дата, час і місце проведення загальних зборів (конференції).
 9. Прізвище, ім’я, по батькові головуючого та секретаря загальних зборів (конференції);
 10. Кількість зареєстрованих учасників.
 11. Кількість учасників, наділених правом голосу.
 12. Кількість учасників, наділених правом дорадчого голосу.
 13. Рішення загальних зборів (конференції) (підтримані пропозиції під час голосування).
 1. Дата надходження до ради та вхідний номер реєстрації протоколу загальних зборів (конференції).
 2. Органи, посадові та службові особи місцевого самоврядування, яким скеровані рішення загальних зборів (конференції).
 3. Номер і дата рішення, розпорядження чи наказу, винесеного за результатами розгляду органами, посадовими та службовими особами місцевого самоврядування рішення загальних зборів (конференції).
 4. Інформація про виконання прийнятих посадовими та службовими особами місцевого самоврядування рішень за результатами розгляду рішення загальних зборів (конференції).

18. Інформація про оскарження дій чи бездіяльності посадових та службових осіб, що порушили вимоги Положення .

 

ЗРАЗОК                                                                                           ДОДАТОК 3

 до Положення про загальні збори (конференції) членів територіальної громади за місцем проживання в Новоукраїнській міській об'єднаній територіальній громаді 
 
 

П Р О Т О К О Л

загальних зборів (конференції) членів територіальної громади за місцем проживання

на території ________________________

зазначити територію

____________________________________________

"____"____________ 20____ року.

Місце проведення: ______________________________

Час проведення: ________________________________

 

 

 

Присутні:

Учасники загальних зборів (конференції) членів територіальної громади за місцем проживання міста (села, селища) N в кількості _____ осіб (список – у додатку 1 до цього протоколу).

З них наділені правом голосу _____ учасників, правом дорадчого голосу – ________ учасників.

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Обрання головуючого, секретаря та членів лічильної комісії загальних зборів (конференції).

2. Затвердження порядку денного і регламенту загальних зборів (конференції).

3. Про ________________________________________________.

питання порядку денного, що обговорювалося

4. Про ________________________________________________.

питання порядку денного, що обговорювалося

5. Про ________________________________________________.

питання порядку денного, що обговорювалося

1. Обрання головуючого, секретаря та членів лічильної комісії загальних зборів (конференції).

СЛУХАЛИ:

1.

ВИСТУПИЛИ:

1. ______________________________________________________________

2. ______________________________________________________________

ГОЛОСУВАЛИ:

"За" – ________;

"Проти" – ________;

"Утрималися" – ________.

 

 

УХВАЛИЛИ:

 1. Обрати головуючим загальних зборів (конференції):

Прізвище, ім’я, по батькові

Адреса реєстрації та контакти

 

2. Обрати секретарем загальних зборів (конференції):

 

Прізвище, ім’я, по батькові

Адреса реєстрації та контакти

3. Обрати членами лічильної комісії загальних зборів (конференції):

 

Прізвище, ім’я, по батькові

Адреса реєстрації та контакти

2. Затвердження порядку денного та регламенту загальних зборів (конференції).

СЛУХАЛИ:

1.

ВИСТУПИЛИ:

1. ______________________________________________________________

2. ______________________________________________________________

ГОЛОСУВАЛИ:

"За" – ________;

"Проти" – ________;

"Утрималися" – ________.

УХВАЛИЛИ:

1. Затвердити такий порядок денний загальних зборів (конференції):

1. Про ________________________________________________.

 

2. Про ________________________________________________.

 

3. Про ________________________________________________.

 

2. Затвердити такий регламент загальних зборів (конференції):

на вступне слово ініціатора загальних зборів (конференції) – до ___ хвилин;

на доповідь (виступ) – до ___ хвилин;

відповіді на запитання після доповіді (виступу) – до ___ хвилин;

на виступи в обговоренні – до ___ хвилин.

3. Про ________________________________________________.

питання порядку денного, що обговорювалося

 

СЛУХАЛИ:

1. Про ситуацію щодо ________________________________________________.

питання порядку денного, що обговорювалося

ВИСТУПИЛИ:

1. ______________________________________________________________

2. ______________________________________________________________

 

ГОЛОСУВАЛИ:

"За" – ________;

"Проти" – ________;

"Утрималися" – ________.

 

УХВАЛИЛИ:

1.Визнати ситуацію щодо ________________________________________

питання порядку денного, що обговорювалося

_______________________________________________________________________

4. Про ________________________________________________.

питання порядку денного, що обговорювалося

СЛУХАЛИ:

1. Про ________________________________________________.

питання порядку денного, що обговорювалося

ВИСТУПИЛИ:

1. ______________________________________________________________

2. ______________________________________________________________

ГОЛОСУВАЛИ:

"За" – ________;

"Проти" – ________;

"Утрималися" – ________.

 

УХВАЛИЛИ:

1.Визнати ситуацію щодо ________________________________________

питання порядку денного, що обговорювалося

_______________________________________________________________________

5. Про ________________________________________________.

питання порядку денного, що обговорювалося

СЛУХАЛИ:

1. Про ситуацію щодо ________________________________________________.

питання порядку денного, що обговорювалося

ВИСТУПИЛИ:

1. ______________________________________________________________

2. ______________________________________________________________

ГОЛОСУВАЛИ:

"За" – ________;

"Проти" – ________;

"Утрималися" – ________.

 

УХВАЛИЛИ:

1.Визнати ситуацію щодо ________________________________________

питання порядку денного, що обговорювалося

_______________________________________________________________________

 

Голова загальних зборів (конференції) ________________ __________________

(підпис)                      (прізвище та ініціали)

Секретар загальних зборів (конференції)________________ _____________________

(підпис)                      (прізвище та ініціали)

ЗРАЗОК

Додаток

до Протоколу загальних зборів

(конференції) членів територіальної

громади за місцем проживання

 

СПИСОК

учасників загальних зборів (конференції) членів територіальної громади

за місцем проживання _______________________________________________________________________

зазначити територію

____________________________________________

Всього на території зареєстровано __________ осіб.

 

"____"_____________ 20 __ року.

Місце проведення: ______________________________

Час проведення: ________________________________

 

№ з/п

Прізвище, ім’я,

по батькові

Дата і рік народ

ження

Адреса реєстрації

Підпис

1.

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Голова загальних зборів (конференції) ________________ __________________

(підпис)                      (прізвище та ініціали)

Секретар загальних зборів (конференції)________________ _____________________

(підпис)                      (прізвище та ініціали)

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 2

до Статуту Новоукраїнської  міської     об'єднаної територіальної громади, затвердженого рішенням

Новоукраїнської міської ради

восьмого скликання

12 вересня 2017 № 620

 

Порядок організації громадських слухань

Новоукраїнської міської об’єднаної територіальної громади

 

1. Загальні положення

 

1.1. Порядок організації громадських слухань Новоукраїнської міської об`єднаної територіальної громади (далі – Порядок) розроблено відповідно до вимог, передбачених Конституцією України, Законами України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про доступ до публічної інформації", "Про захист персональних даних" та є додатком та невід’ємною частиною Статуту Новоукраїнської міської об`єднаної територіальної громади.

1.2. Цей Порядок визначає організацію ініціювання, підготовки та проведення громадських слухань.

1.3. Порядок не поширюється на проведення громадських слухань щодо врахування громадських інтересів під час розроблення проектів містобудівної документації на місцевому рівні.

1.4. Міський голова, міська рада, постійні депутатські комісії ради можуть ініціювати проведення консультацій з членами територіальної громади у формі громадських слухань шляхом видання розпорядження або ухвалення відповідного рішення. У цьому випадку міський голова, міська рада, постійна комісія ради є ініціаторами громадських слухань. Вказані ініціатори можуть створювати робочі групи з підготовки до проведення громадських слухань у складі посадових осіб міської ради, депутатів міської ради, експертів, фахівців відповідної галузі та ін. Робочі групи проводять засідання, про що складається протокол у довільній формі. Підготовка до громадських слухань проводиться відповідно до пункту 3 цього Порядку.

1.5. Громадські слухання є формою безпосередньої участі членів територіальної громади у здійсненні місцевого самоврядування, відповідно до статті 13 Закону України "Про місцеве самоврядування України".

1.6. Метою громадських слухань є надання членам територіальної громади можливості безпосередньо брати участь у порушенні питань та внесенні пропозицій щодо питань місцевого значення.

1.7. Предметом громадських слухань можуть бути такі питання місцевого значення:

проекти та програми, що виконуються чи плануються до виконання в територіальній громаді;

звіти депутатів та посадових осіб місцевого самоврядування;

звіти посадових осіб підприємств, установ і організацій комунальної форми власності – надавачів послуг, які відповідно до законодавства мають забезпечуватись органами місцевого самоврядування (далі – підприємств, установ і організацій – надавачів послуг);

проект Статуту територіальної громади;

організації територій і об’єктів природно-заповідного фонду місцевого значення та інших територій, що підлягають охороні;

охорона об’єктів культурної спадщини;

розміщення на території громади екологічно небезпечних об'єктів, надання дозволів, на яке належить до компетенції Новоукраїнської міської ради;

інші питання місцевого значення, які відносяться до відання місцевого самоврядування.

1.8. На громадських слуханнях не можуть розглядатися питання, не віднесені законодавством до відання місцевого самоврядування, або такі, що суперечать Конституції та законодавству України.

1.9. Громадські слухання проводяться у вигляді зустрічей членів громади з депутатами ради та посадовими особами місцевого самоврядування, а також з посадовими особами підприємств, установ та організацій комунальної форми власності – надавачів послуг.

1.10. Під час громадських слухань члени громади можуть заслуховувати депутатів ради, посадових осіб місцевого самоврядування, посадових осіб підприємств, установ та організацій комунальної форми власності – надавачів послуг.

1.11. Громадські слухання мають відкритий характер. Участь у громадських слуханнях можуть взяти члени територіальної громади, які досягли 18 років і мають право голосу на виборах.

Під час проведення громадських слухань не може чинитися перешкод для діяльності представників засобів масової інформації.

Громадські слухання проводяться на засадах добровільності, гласності, відкритості та свободи висловлювань.

Ніхто з громадян не може бути примушений до участі або неучасті на громадських слуханнях.

1.12. У громадських слуханнях можуть брати участь члени територіальної громади, органи самоорганізації населення, об’єднання співвласників багатоквартирних будинків.

На громадські слухання, окрім ініціаторів їх проведення або їх представників, можуть запрошуватися депутати відповідного виборчого округу, посадові особи місцевого самоврядування, представники органів самоорганізації населення, міських осередків політичних партій та громадських організацій, а також керівники підприємств і організацій, якщо їх діяльність пов’язана з питаннями, що обговорюються.

1.13. Участь депутатів ради та посадових осіб місцевого самоврядування в громадських слуханнях з питань, що відносяться до напрямів їхньої діяльності, є обов’язковою.

1.14. Громадські слухання можуть проводитися з питань, які стосуються:

усіх членів територіальної громади, які мають місце постійного проживання у межах усіх населених пунктів територіальної громади;

частини членів територіальної громади, які мають місце постійного проживання у межах одного населеного пункту, мікрорайону;

частини членів територіальної громади, які мають місце постійного проживання у межах одного кварталу, вулиці, групи житлових будинків, багатоквартирного житлового будинку.

1.15. Громадські слухання, з питань, віднесених до відання міського голови, Новоукраїнської міської ради та виконавчого органу Новоукраїнської міської ради, проводяться не рідше одного разу на рік.

 

2. Ініціювання та порядок призначення громадських слухань

2.1. Ініціаторами проведення громадських слухань є ініціативна група членів територіальної громади. Ініціативна група створюється у складі не менше 3 (трьох) членів територіальної громади.

Повідомлення про ініціативу щодо проведення громадських слухань подається ініціативною групою до Новоукраїнської міської ради у вигляді письмового повідомлення згідно з додатком 1 до цього Порядку, в якому обов’язково зазначаються:

тема (питання), що пропонується до розгляду;

пропозиції щодо запрошених осіб.

Окрім того, обов’язково додається оригінал підписного листа із підписами членів територіальної громади на підтримку проведення відповідних громадських слухань, згідно з додатком 2 до цього Порядку.

Затверджені форми-зразки повідомлення про ініціативу з проведення громадських слухань та підписного листа із підписами членів територіальної громади на підтримку проведення громадських слухань розміщуються на офіційному сайті ради.

2.1. До повідомлення про ініціативу щодо проведення громадських слухань можуть додаватись інші інформаційно-аналітичні матеріали, що виносяться на слухання.

2.2. Повідомлення про ініціативу щодо проведення громадських слухань, подане ініціативною групою, повинно бути підписане всіма членами ініціативної групи із зазначенням прізвища, ім’я та по батькові, дати народження, серії та номера паспорта, домашньої адреси та контактного номеру телефону. Своїм підписом вони дають згоду на обробку персональних даних відповідно до Закону України "Про захист персональних даних".

2.3. Кількість підписів, необхідних для реєстрації ініціативи щодо проведення громадських слухань, розраховується таким чином:

 

Громадські слухання, що стосуються

Кількість підписів, необхідних для реєстрації ініціативи щодо проведення громадських слухань

усіх членів територіальної громади, які мають місце постійного проживання у межах усіх населених пунктів територіальної громади

50-100

частини членів територіальної громади, які мають місце постійного проживання у межах одного населеного пункту, мікрорайону

30-50

частини членів територіальної громади, які мають місце постійного проживання у межах одного кварталу, вулиці, групи житлових будинків, багатоквартирного житлового будинку

10-30

 

Під час збору підписів ініціативна група зобов’язана попередити громадянина, що його підпис на підтримку проведення громадських слухань може бути поставлений тільки на одному підписному листі. Також ініціативна група зобов`язана попередити громадянина, що своїм підписом він дає згоду на обробку персональних даних відповідно до Закону України "Про захист персональних даних". У разі, якщо в підписних листах виявлено два або більше підписів одного громадянина, вони не зараховуються.

2.4. Секретар ради перевіряє повноту та правильність записів у підписних листах і повідомляє ініціаторів про виявлені похибки. У цьому випадку ініціатори можуть вносити правильні записи і додатково добирати необхідну кількість підписів протягом трьох днів.

2.5. Ініціативна група самостійно здійснює організаційне забезпечення своєї діяльності до моменту реєстрації ініціативи щодо проведення громадських слухань.

2.6. Ініціатива про проведення громадських слухань реєструється протягом 5 (п’яти ) робочих днів від дня передачі пакету документів вказаного у пункті 2.2 цього Порядку, про що секретар ради письмово повідомляє ініціативну групу з проведення громадських слухань.

 

3. Підготовка громадських слухань

 

3.1. Міський голова не пізніше ніж через 5 календарних днів від дня реєстрації ініціативи щодо проведення громадських слухань (прийняття рішення міською радою, одержання протоколу постійної депутатської комісії ради) видає розпорядження про призначення громадських слухань.

Громадські слухання мають бути призначені на дату, що не перевищує 14 календарних днів від дати реєстрації ініціативи.

В розпорядженні міського голови, зазначається:

територія, на яку поширюється проведення громадських слухань;

тема громадських слухань;

дата, місце, час їх проведення;

ініціатор;

посадові особи міської ради, відповідальні за організаційно-методичну підготовку громадських слухань;

особи, що запрошуються на слухання (депутати міської ради, експерти, фахівці відповідної галузі та ін.);

план заходів з організації підготовки слухань.

Таке саме розпорядження видає міський голова у разі, коли ініціатором громадських слухань є він сам, міська рада або постійна депутатська комісія.

3.2. Підготовка громадських слухань здійснюється за участю посадових осіб міської ради спільно з ініціатором громадських слухань.

3.3. Громадські слухання призначаються у вихідні або в робочі дні у обумовлений організаторами час у найбільшому за кількістю місць приміщенні, або на відкритому майданчику (за наявності належних кліматичних умов), розташованих на території або поблизу території відповідного населеного пункту, мікрорайону, кварталу, вулиці, групи житлових будинків, багатоквартирного житлового будинку. У разі значної кількості питань, які виносяться на громадські слухання, вони можуть призначатись на таку кількість днів, яка буде достатньою для розгляду.

3.4. Секретар ради не пізніше як за 10 календарних днів до їх проведення забезпечує сповіщення членів територіальної громади про дату, час і місце проведення та питання, які виносяться на громадські слухання шляхом відповідної публікації у місцевих ЗМІ або на офіційному веб-сайті ради.

3.5. Члени територіальної громади мають бути проінформовані про час, місце, де вони можуть ознайомитися з матеріалами, підготовленими ініціатором проведення громадських слухань до їх початку.

3.6. Секретар ради забезпечує відкритий доступ членів територіальної громади до матеріалів, поданих ініціатором до звернення про проведення громадських слухань, в приміщенні міської ради та на офіційному веб-сайті ради.

3.7. Члени громади приходять на громадські слухання вільно відповідно до оголошення про їх проведення.

3.8. Реєстрацію учасників громадських слухань забезпечують посадові особи міської ради спільно з ініціатором громадських слухань. Для реєстрації необхідно пред’явити паспорт громадянина України.

 

4. Порядок проведення громадських слухань

 

4.1. Громадські слухання відбуваються у відкритому режимі, за необхідності проводиться їх аудіо- або відеозапис.

4.2. Ініціатор або його представник відкриває громадські слухання, після чого пропонує до обрання головуючого та секретаря громадських слухань, за кандидатури яких мають проголосувати члени територіальної громади, які зареєструвались. Секретар громадських слухань веде протокол, який підписують голова та секретар громадських слухань.

4.3. Для підрахунку голосів учасників громадських слухань обирається лічильна комісія у складі не менше 3 (трьох) осіб.

4.4. Головуючий на громадських слуханнях коротко інформує про суть питань, що мають бути обговорені, про порядок ведення слухань та склад учасників. Головуючий веде слухання та стежить за дотриманням на них порядку.

4.5. Головуючий в порядку черги надає слово для виступу учасникам слухань та запрошеним особам. Усі отримують слово тільки з дозволу головуючого.

4.6. Члени громади, які беруть участь у слуханнях, реєструються за 30 хвилин до їх початку в списку учасників громадських слухань, згідно із додатком 3 до цього Порядку, під час реєстрації їм видаються мандати для голосування.

У вказаному списку обов’язково зазначаються прізвища, імена, по батькові членів територіальної громади, дата їх народження, місце проживання, паспортні дані, що завіряється їх особистим підписом. Посадова особа міської ради зобов`язана попередити громадянина, що своїм підписом він дає згоду на обробку персональних даних відповідно до Закону України "Про захист персональних даних".

4.7. На початку громадських слухань шляхом голосування затверджується порядок денний.

4.8. В порядку денному визначається час для звітів й доповідей, співдоповідей, виступів, запитань і відповідей тощо. Порядок денний слухань має обов'язково передбачати доповіді представника ініціатора громадських слухань, доповідь посадової особи органу місцевого самоврядування, виступи в обговоренні.

4.9. На громадських слуханнях розглядаються та приймаються рішення із питань, які було внесено до порядку денного і про які було повідомлено учасників громадських слухань.

4.10. Громадський порядок під час проведення громадських слухань забезпечують працівники поліції, яких міська рада має завчасно попередити про проведення громадських слухань.

4.11. Учасники громадських слухань повинні дотримуватися порядку денного та норм етичної поведінки, не допускати вигуків, образ та інших дій, що заважають обговоренню винесених на розгляд питань.

У випадку порушення цієї вимоги на пропозицію головуючого громадських слухань більшістю голосів присутніх може прийматися рішення про видалення порушника чи порушників із місця, де проводяться громадські слухання.

Головуючий може перервати виступаючого, якщо його виступ не стосується теми слухань або перевищує час для виступу.

4.12. Пропозиції за результатами громадських слухань вважаються внесеними, якщо за них проголосувало більше половини учасників відповідних громадських слухань.

 

5. Розгляд та оприлюднення результатів громадських слухань

 

5.1. За результатами громадських слухань складається протокол згідно із додатком 4 до цього Порядку, який підписується головуючим і секретарем громадських слухань та оприлюднюється у 10 денний термін на офіційному сайті міської ради.

5.2. Крім викладу перебігу слухань протокол повинен містити:

тему, час і місце проведення громадських слухань;

кількість їх учасників;

пропозиції, що були висловлені  під час слухань;

результати голосування;

звернення та рекомендації учасників громадських слухань.

До протоколу додаються запитання, звернення та пропозиції, що були оголошені на громадських слуханнях та/або подані громадянами до головуючого і секретаря слухань під час їх проведення.

5.3. Протокол громадських слухань протягом трьох робочих днів після їх проведення за підписом секретаря та головуючого на слуханнях направляється до міської ради для обов’язкового розгляду.

5.4. Ініціатор проведення громадських слухань має право бути присутнім під час розгляду міською радою пропозицій громадських слухань.

5.5. За результатами розгляду пропозиції громадських слухань, приймається одне з таких рішень:

врахувати пропозиції;

відхилити пропозиції;

частково врахувати пропозиції.

5.6. Про результати розгляду міською радою пропозицій громадських слухань повідомляється громадськість шляхом відповідної публікації у місцевій пресі або офіційному сайті.

 

 

 

 

 

 

Додаток 1

до Порядку організації громадських слухань Новоукраїнської міської об’єднаної територіальної громади

 

Новоукраїнській міській раді

Ініціативної групи

(уповноважених представників)

__________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові)

__________________________________

(домашня адреса із зазначенням номера телефону)

__________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові)

__________________________________

(домашня адреса із зазначенням номера телефону)

__________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові)

__________________________________

(домашня адреса із зазначенням номера телефону)

 

ПОВІДОМЛЕННЯ

ПРО ІНІЦІАТИВУ З ПРОВЕДЕННЯ ГРОМАДСЬКИХ СЛУХАНЬ

 

Відповідно до Порядку організації громадських слухань повідомляємо про утворення    "_____ "_____________ 20 __ року Ініціативної групи у складі:

Прізвище, ім’я, по батькові

Число, місяць і рік народження

Серія та номер паспорта

Домашня адреса та телефон

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

З метою підготовки та проведення громадських слухань членів територіальної громади, які мають місце постійного проживання у межах

_______________________________________________________________

(усіх населених пунктів територіальної громади

____________________________________________________________________

або одного населеного пункту, мікрорайону або одного кварталу, вулиці, групи

__________________________________________________________________

житлових будинків, багатоквартирного житлового будинку)

На громадських слуханнях заплановано обговорити такі питання:

1. __________________________________________________________________

тема (питання), що пропонується до розгляду

2. __________________________________________________________________

тема (питання), що пропонується до розгляду

3. __________________________________________________________________

тема (питання), що пропонується до розгляду

До участі у громадських слуханнях запрошуються члени територіальної громади, які мають місце постійного проживання у межах

____________________________________________________________________

(усіх населених пунктів територіальної громади або одного населеного пункту, мікрорайону або

____________________________________________________________________

одного кварталу, вулиці, групи житлових будинків, багатоквартирного житлового будинку)

 

Пропозиції щодо запрошених осіб:

1. _________________________________________________________________

посадові особи місцевого самоврядування,

2. _________________________________________________________________

депутати міської ради,

3. _________________________________________________________________

експерти, фахівці відповідної галузі,

4. _________________________________________________________________

представники місцевих осередків політичних партій,

5. _________________________________________________________________

громадських організацій,

5. _________________________________________________________________

органів самоорганізації населення,

7. _________________________________________________________________

установ чи організацій

________________

дата

* Підписом особа дає згоду на обробку персональних даних відповідно до Закону України "Про захист персональних даних"

Прізвище, ім’я, по батькові

Домашня адреса та номер телефону

*Особистий

підпис

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 2

до Порядку організації громадських слухань Новоукраїнської міської об’єднаної територіальної громади

 

ПІДПИСНИЙ ЛИСТ №____

на підтримку проведення громадських слухань

із підписами членів територіальної громади

Ініціативна група із збору підписів на підтримку проведення громадських слухань утворена "___ "____________ 20___ року

 

п/п

Прізвище, ім’я, по батькові

Дата

народже

ння

Контактний

телефон

Домашня адреса

*Підпис

Дата

підписання

1

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

Загальна кількість підписів ____ ( _______________________________ )

кількість підписних листів цифрами і прописом

Член ініціативної групи _________  __________________

підпис        прізвище, ініціали

*Підписом особа дає згоду на обробку персональних даних відповідно до Закону України ,,Про захист персональних даних“

 

Додаток 3

до Порядку організації громадських слухань Новоукраїнської міської об’єднаної територіальної громади

 

 

Додаток до протоколу

громадських слухань членів територіальної громади,

які мають місце постійного проживання у межах

_______________________________________________________

(усіх населених пунктів територіальної громади або одного населеного пункту,

____________________________________________________________________

мікрорайону або одного кварталу, вулиці, групи житлових будинків, багатоквартирного житлового будинку)

 

від " ___ "____________20 ___ р.

СПИСОК

реєстрації учасників громадських слухань

№ п/п

Прізвище, ім’я, по батькові

Число, місяць, рік народження

Адреса місця постійного проживання

*Підпис

1.

 

 

 

 

* Підписом особа дає згоду на обробку персональних даних відповідно до Закону України "Про захист персональних даних"

 

Голова           _______________ ____________________

(прізвище та ініціали)            (підпис)

Секретар       ________________ ___________________

(прізвище та ініціали)            (підпис)

 

 

 

Додаток 4

до Порядку організації громадських слухань Новоукраїнської міської об’єднаної територіальної громади

 

П Р О Т О К О Л

громадських слухань територіальної громади,

які мають місце постійного проживання у межах _______________________________________________________

усіх населених пунктів територіальної громади або одного населеного пункту,

___________________________________________________________________

 

мікрорайону або одного кварталу, вулиці, групи житлових будинків, багатоквартирного житлового будинку)

"____ "___________ 20____ року

 

Місце проведення: __________________________________

Час проведення:_____________________________________

 

Присутні:

Учасники громадських слухань у кількості _____ осіб (список реєстрації – у Додатку до цього протоколу).

Запрошені:

1. _________________________________________________________________

посадові особи місцевого самоврядування,

2. _________________________________________________________________

депутати міської ради,

3. _________________________________________________________________

експерти, фахівці відповідної галузі,

4. _________________________________________________________________

представники місцевих осередків політичних партій,

5. _________________________________________________________________

громадських організацій,

6. _________________________________________________________________

органів самоорганізації населення,

7. _________________________________________________________________

установ чи організацій

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Обрання головуючого, секретаря та членів лічильної комісії.

2. Затвердження порядку денного та регламенту слухань.

 

1. Обрання головуючого, секретаря та членів лічильної комісії.

СЛУХАЛИ:

1.__________________________________________________________________

 

ВИСТУПИЛИ:

1. _________________________________________________________________

2. _________________________________________________________________

ГОЛОСУВАЛИ:

"За" – ________;

"Проти"– ________;

"Утрималися" – ________;

УХВАЛИЛИ:

 

Обрати головуючим слухань:

________________________________________________

2. Затвердження порядку денного та регламенту слухань

СЛУХАЛИ:

1. Про затвердження порядку денного та регламенту слухань.

ВИСТУПИЛИ:

1. ______________________________________________________________

2. ______________________________________________________________

ГОЛОСУВАЛИ:

"За" – ________;

"Проти"– ________;

"Утрималися" – ________;

УХВАЛИЛИ:

Затвердити такий порядок денний громадських слухань:

1. __________________________________________________________________

тема (питання), що пропонується до розгляду

2. _________________________________________________________________

тема (питання), що пропонується до розгляду

3. __________________________________________________________________

тема (питання), що пропонується до розгляду

Затвердити такий регламент громадських слухань:

на вступне слово ініціатора громадських слухань – до ___ хвилин;

на доповідь – до ___ хвилин;

на кожнуіз не більше двох співдоповідей – до ___ хвилин;

відповіді на запитання після доповіді й усіх співдоповідей разом – до ___ хвилин;

на виступи в обговоренні – до ___ хвилин.

СЛУХАЛИ:

1. __________________________________________________________________

тема (питання), що пропонується до розгляду

ВИСТУПИЛИ:

1. __________________________________________________________________

2. __________________________________________________________________

3. __________________________________________________________________

4. __________________________________________________________________

5. __________________________________________________________________

6. __________________________________________________________________

7. __________________________________________________________________

8. __________________________________________________________________

9. __________________________________________________________________

10. _________________________________________________________________

ГОЛОСУВАЛИ:

"За" – ________;

"Проти"– ________;

"Утрималися" – ________;

УХВАЛИЛИ:

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

СЛУХАЛИ:

2. __________________________________________________________________

тема (питання), що пропонується до розгляду

ВИСТУПИЛИ:

1. __________________________________________________________________

2. __________________________________________________________________

3. __________________________________________________________________

4. __________________________________________________________________

5. __________________________________________________________________

6. __________________________________________________________________

7. __________________________________________________________________

8. __________________________________________________________________

9. __________________________________________________________________

10. _________________________________________________________________

ГОЛОСУВАЛИ:

"За" – ________;

"Проти"– ________;

"Утрималися" – ________;

УХВАЛИЛИ:

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

СЛУХАЛИ:

3. _________________________________________________________________

тема (питання), що пропонується до розгляду

 

ВИСТУПИЛИ:

1. __________________________________________________________________

2. __________________________________________________________________

3. __________________________________________________________________

4. __________________________________________________________________

5. __________________________________________________________________

6. __________________________________________________________________

7. __________________________________________________________________

8.___________________________________________________________________

9. ___________________________________________________________________

10. __________________________________________________________________

 

ГОЛОСУВАЛИ:

"За" – ________;

"Проти"– ________;

"Утрималися" – ________;

 

УХВАЛИЛИ:

 

Голова           _______________ ____________________

(прізвище та ініціали)            (підпис)

Секретар       ________________ ___________________

(прізвище та ініціали)            (підпис)

 

 

 

 

                                                                  Додаток 3 

до Статуту Новоукраїнської  міської     об'єднаної територіальної громади, затвердженого рішенням

Новоукраїнської міської ради

восьмого скликання

12 вересня 2017 № 620

ПОЛОЖЕННЯ

ПРО МІСЦЕВІ ІНІЦІАТИВИ В НОВОУКРАЇНСЬКІЙ МІСЬКІЙ ОБ'ЄДНАНІЙ ТЕРИТОРІАЛЬНІЙ ГРОМАДІ

РОЗДІЛ І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Глава 1. Право членів територіальної громади на місцеву ініціативу

 

1.1. Місцева ініціатива – одна із форм участі членів територіальної громади Новоукраїнської міської об'єднаної територіальної  громади міста  (далі – членів громади) у здійсненні місцевого самоврядування.

1.2. Місцева ініціатива – офіційна письмова пропозиція з питань, які віднесені до відання місцевого самоврядування, внесена в порядку, передбаченому цим Положенням, для розгляду на відкритому засіданні міської ради та прийняття відповідного рішення.

1.3. У порядку місцевої ініціативи члени громади можуть внести питання або проект рішення для розгляду на відкритому засіданні ради.

1.4. Місцева ініціатива може бути внесена безпосередньо членами громади, які досягли 18 років, об'єднані в ініціативну групу, органами самоорганізації населення, легалізовані на території громади (далі – ОСН), об’єднаннями співвласників багатоквартирних будинків (далі – ОСББ).

­

Глава 2. Предмет місцевої ініціативи

 

2.1. Предметом місцевої ініціативи можуть бути будь-які питання, віднесені до відання місцевого самоврядування.

 

РОЗДІЛ ІІ. ВНЕСЕННЯ МІСЦЕВОЇ ІНІЦІАТИВИ

Глава 1. Ініціатори внесення місцевої ініціативи

 

1.1. Ініціаторами внесення місцевої ініціативи на розгляд міської ради можуть бути:

1.1.1.Відповідна кількість членів громади (згідно з главою 3 розділу ІІ   цього Положення).

1.1.2. Не менше трьох  ОСН або ОСББ.

Глава 2. Подання місцевої ініціативи

 

2.1. Для внесення питань або проекту рішення для розгляду на засіданні міської  ради на ім’я міського голови (в разі його відсутності - особи, що виконує його обов’язки) подається повідомлення про внесення місцевої ініціативи, оформлене згідно з додатком 1 до цього Положення.

2.2. У повідомлені про внесення місцевої ініціативи обов’язково зазначається:

2.2.1. Перелік чітко сформульованих питань для розгляду на засіданні міської ради та/або назва проекту рішення ради.

2.2.2. Прізвища, імена і по батькові, адреси реєстрації та контакти членів ініціативної групи.

2.2.3. Прізвище, ім’я і по батькові, контакти уповноваженого представника ініціативної групи.

2.3. Якщо ініціаторами внесення місцевої ініціативи є члени громади, до повідомлення також додаються підписні листи, оформлені відповідно до додатка 2 до цього Положення.

2.4. Якщо ініціатором внесення місцевої ініціативи є ОСН, ОСББ, то повідомлення про внесення місцевої ініціативи підписують керівники із зазначенням повної назви організації та її місцезнаходження.

2.5. Якщо в порядку місцевої ініціативи подається проект рішення міської ради,  до повідомлення також додається повний текст проекту рішення ради.

2.6. У разі необхідності уповноважений виконавчий орган міської ради готує:

2.6.1. Аналіз регуляторного впливу (відповідно до статті 8 Закону України "Про засади державної регуляторної політики в сфері господарської діяльності", якщо в порядку місцевої ініціативи подається проект регуляторного акта).

2.6.2. Бюджетне або інше фінансове обґрунтування, висновки та рекомендації, передбачені вимогами Регламенту ради.

2.7. До проекту рішення, запропонованого ініціаторами внесення місцевої ініціативи додаються відповідні документи.

Глава 3. Збір підписів членів територіальної громади

 

3.1. Для внесення місцевої ініціативи ініціативній групі необхідно зібрати підписи 50 членів громади, які досягли 18 років та зареєстровані в межах Новоукраїнської міської об'єднаної територіальної громади .

3.2. Якщо ініціаторами внесення місцевої ініціативи є три  ОСН або ОСББ, збирати підписи членів територіальної громади не потрібно, дана ініціатива підтверджується протокольно.

3.3. Ініціативна група збирає підписи членів громади на підписних листах, оформлених відповідно до додатка 2 до цього Положення.

3.3.1. Підписні листи мають містити такі дані:

а) прізвище, ім’я та по батькові підписанта;

б) дата та рік народження;

в) адреса реєстрації;

г) особистий підпис.

Глава 4. Реєстрація місцевої ініціативи

 

4.1. З моменту отримання міською радою повідомлення про внесення місцевої ініціативи уповноважений виконавчий орган  міської ради зобов’язаний:

4.1.1. Впродовж 1 робочого дня зареєструвати повідомлення про внесення місцевої ініціативи у Реєстрі інструментів громадської участі у Новоукраїнській міській об'єднаній територіальній  громаді.

4.2.2. Впродовж 5 робочих днів забезпечити розміщення повного тексту повідомлення про внесення місцевої ініціативи, а також усіх додатків до нього, на офіційному  веб-порталі Новоукраїнської міської ради в мережі Інтернет у спеціальному розділі "Громадська участь" (підрозділ "Місцеві ініціативи"), при цьому вилучаються відомості про фізичну особу (персональна інформація).

Глава 5. Перевірка поданих документів

 

5.1. Уповноважений виконавчий орган міської ради  впродовж  3 робочих днів з моменту реєстрації повідомлення про внесення місцевої ініціативи здійснює перевірку поданих документів на відповідність вимогам цього Положення та приймає одне з таких рішень:

5.1.1. Передати місцеву ініціативу для підготовки до розгляду на відкритому пленарному засіданні  міської ради.

5.1.2. Відмовити у винесенні місцевої ініціативи на засідання міської ради відповідно до пункту 5.2. цієї глави.

5.1.3. Повернути повідомлення про внесення місцевої ініціативи для усунення недоліків.

5.2. Про прийняте рішення в межах цього ж триденного строку повідомляють уповноваженого представника ініціативної групи в письмовій формі, зазначаючи номер реєстрації у Реєстрі інструментів громадської участі, а також: або дату передання місцевої ініціативи для підготовки до розгляду на відкритому засіданні міської ради, або підстави повернення повідомлення про внесення місцевої ініціативи для усунення недоліків, або підстави відмови у винесенні на засідання міської ради відповідно до пунктів 5.1, 5.3, 5.4 цієї  глави.

5.3. Місцева ініціатива не вноситься на засідання міської ради, про що повідомляється членів громади на офіційному веб-порталі Новоукраїнської міської ради в мережі Інтернет у спеціальному розділі "Громадська участь" (підрозділ "Місцеві ініціативи")  виключно у таких випадках:

5.3.1. Предмет місцевої ініціативи не відноситься до відання місцевого самоврядування.

5.3.2. Місцева ініціатива подана ініціаторами, не передбаченими  главою 1 розділу ІІ цього Положення.

5.4. Повідомлення про внесення місцевої ініціативи може бути повернуто для усунення недоліків за наявності однієї або двох таких підстав:

5.4.1. Не дотримано вимог до оформлення повідомлення про внесення місцевої ініціативи, передбачених главою 2 розділу ІІ цього Положення;

5.4.2. Недостатня кількість підписів членів громади, передбачених главою 3 розділу ІІ  цього Положення.

5.5. Ініціатори внесення місцевої ініціативи мають усунути виявлені недоліки та повторно подати місцеву ініціативу до міської ради впродовж
5 робочих днів з моменту отримання відповідного письмового повідомлення уповноваженим представником ініціативної групи. У разі якщо недоліки в цей строк не усунуто, місцева ініціатива залишається без розгляду, про що повідомляється членів  громади на офіційному  веб-порталі  міської ради в мережі Інтернет  у спеціальному розділі "Громадська участь" (підрозділ "Місцеві ініціативи").

5.6. Інформація про передачу місцевої ініціативи для підготовки до розгляду на відкритому засіданні міської ради, повернення для усунення недоліків чи відмова у винесенні місцевої ініціативи на засідання міської ради впродовж одного робочого дня розміщується на офіційному веб-порталі міської ради в мережі Інтернет у розділі "Громадська участь", (підрозділ "Місцеві ініціативи").

 

РОЗДІЛ ІІІ. РОЗГЛЯД МІСЦЕВОЇ ІНІЦІАТИВИ

Глави 1. Підготовка місцевої ініціативи до розгляду на засіданні міської ради

 

1.1. Міська рада організовує підготовку місцевої ініціативи до розгляду на відкритому засіданні міської ради відповідно до вимог Регламенту міської ради, про що повідомляє уповноваженого представника ініціативної групи.

1.2. Розгляд проекту рішення міської ради або питання, поданого в порядку місцевої ініціативи, відбувається за обов’язкової участі членів ініціативної групи. Члени ініціативної групи обов’язково запрошуються на засідання постійних комісій міської ради та беруть участь у всіх засіданнях з питань місцевої ініціативи.

1.3. Про дату і час розгляду поданої місцевої ініціативи постійними комісіями міської ради повідомляється членів громади на офіційному 
веб-порталі  міської ради в мережі Інтернет у спеціальному розділі "Громадська участь" (підрозділ "Місцеві ініціативи") не менше ніж за  3 робочі дні до дня розгляду, а про результати розгляду – не пізніше 5 робочих днів з дня проведення засідань.

Глава 2. Розгляд місцевої ініціативи на відкритому засіданні міської ради

2.1. Розгляд проекту рішення чи питання, поданого в порядку місцевої ініціативи, відбувається відповідно до вимог Регламенту міської ради.

2.2. Постійні комісії міської ради проводять засідання, на яких розглядають проект рішення чи питання, подані в порядку місцевої ініціативи, за обов’язкової участі членів ініціативної групи та складають висновки і рекомендації в межах своєї компетенції.

Глава 3. Участь членів ініціативної групи

 

3.1. Члени ініціативної групи обов’язково беруть участь у засіданні міської ради під час розгляду проекту рішень міської ради або питань, поданих у порядку місцевої ініціативи.

3.2. Уповноважений представник ініціативної групи виступає на засіданнях комісій та засіданні міської ради із доповіддю з питання місцевої ініціативи та відповідає на запитання депутатів міської ради згідно з Регламентом міської ради. На прохання доповідача на запитання депутатів міської ради можуть відповідати інші члени ініціативної групи, присутні на засіданні міської ради. Рада з числа депутатів може призначити співдоповідача з питання місцевої ініціативи.

Глава 4. Прийняття рішень з питань місцевої ініціативи

 

4.1. Після обговорення проекту рішення, поданого в порядку місцевої ініціативи, він обов’язково ставиться на голосування.

4.2. Міська рада в межах своїх повноважень може:

4.2.1. Прийняти проект рішення, поданий у порядку місцевої ініціативи.

4.2.2. Відхилити проект рішення, поданий у порядку місцевої ініціативи.

4.2.3. Відправити проект рішення, поданий у порядку місцевої ініціативи, на доопрацювання.

4.3. Міська рада може розглянути власний альтернативний проект рішення з питання місцевої ініціативи виключно після розгляду проекту, поданого у порядку місцевої ініціативи.

4.4. За результатами розгляду питань, поданих у порядку місцевої ініціативи, міська рада приймає рішення.

Глава 5. Доопрацювання проекту рішення, поданого в порядку місцевої ініціативи

5.1. У випадку прийняття  рішення про доопрацювання проект рішення доопрацьовується за обов’язкової участі ініціативної групи з обов’язковим винесенням узгодженого з членами ініціативної групи допрацьованого проекту рішення на наступне чергове засідання міської ради. Рішення про доопрацювання може прийматися радою не більше одного разу. Повторне відправлення проекту на доопрацювання не допускається.

Глава 6. Оприлюднення рішення міської ради за результатами розгляду місцевої ініціативи

 

6.1. Прийняте  рішення міської ради за результатами розгляду місцевої ініціативи впродовж 5 робочих днів надсилається уповноваженому представнику ініціативної групи та оприлюднюється в порядку, передбаченому для оприлюднення рішень міської ради, а також на офіційному веб-портал міської ради в мережі Інтернет у спеціальному розділі "Громадська участь" (підрозділ "Місцеві ініціативи") іншими способами з метою ознайомлення якомога більшої кількості членів громади.

Глава 7. Дії та бездіяльність службових та посадових осіб, які можна оскаржити

 

7.1. Члени громади мають право оскаржити:

7.1.1. Безпідставне повернення повідомлення про внесення місцевої ініціативи для усунення недоліків, нереєстрацію, невчасну реєстрацію місцевої ініціативи, неправомірну відмову в розгляді місцевої ініціативи.

7.1.2. Недотримання посадовими та службовими особами строків, передбачених цим Положенням.

7.1.3. Бездіяльність щодо розгляду місцевої ініціативи чи неприйняття рішення за результатами розгляду місцевої ініціативи.

7.1.4. Невиконання вимог щодо оприлюднення інформації та документів, що стосуються ініціювання, підготовки, розгляду місцевої ініціативи та прийняття рішення за його результатами.

7.1.5. Неповідомлення уповноваженого представника ініціативної групи про розгляд місцевої ініціативи.

7.1.6. Розгляд місцевої ініціативи органами міської ради чи самою міською радою без участі ініціативної групи, ненадання можливості для виступу.

7.1.7. Інші дії чи бездіяльність, що порушують вимоги цього Положення.

Глава 8. Правові наслідки порушення вимог цього Положення

 

8.1. Порушення міською радою вимог цього Положення та порядку розгляду поданої місцевої ініціативи може бути підставою для скасування прийнятих  рішень.

Глава 9. Відповідальність депутатів, посадових та службових осіб

 

9.1. Депутати міської ради, посадові та службові особи місцевого самоврядування несуть відповідальність за порушення цього Положення.

 

ЗРАЗОК                                                                      Додаток 1                                                                                                                                        до Положення про місцеві                                                                                                          ініціативи

в Новоукраїнській міській об'єднаній

територіальній громаді

Новоукраїнському міському голові

______________________________________________

Ініціативної групи в особі:

______________________________________________

прізвища, імена і по батькові

 

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення місцевої ініціативи

 

Відповідно до статті 9 Закону України "Про місцеве самоврядування" та глави 2 розділу ІІ Положення "Про місцеві ініціативи в Новоукраїнській міській об'єднаній територіальній громаді" просимо:

1. Зареєструвати місцеву ініціативу в установленому порядку.

2. Прийняти до розгляду в порядку місцевої ініціативи такі питання:_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3. Повідомити в письмовій формі про номер та дату реєстрації місцевої ініціативи, дати розгляду постійними депутатськими комісіями, Новоукраїнською міською радою на пленарному засіданні та іншу важливу інформацію, пов’язану з розглядом ініціативи, уповноваженого представника ініціативної групи

______________________________________________________________________________;

прізвище, ім’я, по батькові

за поштовою адресою _______________________________________________.

4. Під час розгляду цієї місцевої ініціативи постійними депутатськими комісіями та Новоукраїнською міською радою надати слово для доповіді з питання місцевої ініціативи уповноваженому представнику ініціативної групи  ______________________________________________________________________________.

прізвище, ім’я, по батькові

 

На підтримку подання цієї місцевої ініціативи зібрано _______________ (цифрами та прописом) підписів членів територіальної громади.

До повідомлення додаємо:

1. Підписні листи в кількості _______________________________ (цифрами та прописом) аркушів із підписами.

2. Проект рішення Новоукраїнської міської ради (за наявності).

 

Повний склад ініціативної групи:

 

Прізвище, ім’я, по батькові

Дата і рік народження

Адреса реєстрації

Контактний телефон,

адреса електронної пошти (за наявності)

Власноручний підпис

"___"___________________ 20 __ року

ЗРАЗОК                                                                   Додаток 2                                                                                                                                       до Положення про місцеві                                                                                                          ініціативи

в Новоукраїнській міській об'єднаній

територіальній громаді

ПІДПИСНИЙ ЛИСТ № _____

із підписами членів Новоукраїнської  міської об'єднаної територіальної громади

щодо винесення місцевої ініціативи на розгляд Новоукраїнської міської ради

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Повна назва питання, проекту рішення, підготовленого в порядку місцевої ініціативи

(текст проекту рішення Новоукраїнської міської ради – на звороті)

 

№ з/п

Прізвище, ім’я, по батькові підписанта

Дата і рік народження

Адреса реєстрації

Особистий підпис

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

Загальна кількість підписів: ____ (__________________________), з них належно оформлено ___ (______________________________) цифрами та прописом.

 

Член ініціативної групи ________________          _____________________

підпис                                                    прізвище , ініціали

Член ініціативної групи ________________          _____________________

підпис                                                    прізвище , ініціали

ЗРАЗОК                                                                       Додаток 3                                                                                                                                       до Положення про місцеві                                                                                                          ініціативи в

Новоукраїнській міській об'єднаній

територіальній громаді

У розділі "Місцеві ініціативи" Реєстру інструментів громадської участі  обов’язково зазначаються:

1. Дата надходження повідомлення про внесення місцевої ініціативи.

2. Дата та номер реєстрації місцевої ініціативи.

3. Дата та вихідний номер письмового повідомлення про реєстрацію місцевої ініціативи.

4.  Дата передання місцевої ініціативи для підготовки до розгляду на засіданні міської ради.

 

5.  Ініціатори внесення місцевої ініціативи (члени ініціативної групи та кількість зібраних підписів членів територіальної громади або назви організацій, що подали повідомлення).

6.  Предмет місцевої ініціативи (назва питання, що вноситься до розгляду, чи проекту рішення міської ради).

7.  Інформація про рух місцевої ініціативи (назви органів ради чи посадові особи, до яких передана місцева ініціатива з метою підготовки до розгляду на засіданні міської ради, дати розгляду, участь членів ініціативної групи).

8.  Дата, час розгляду місцевої ініціативи на засіданні міської ради.

9.  Інформація про участь членів ініціативної групи у засіданні міської ради, на якому розглядається місцева ініціатива.

 1. Номер і дата рішення ради за результатами розгляду місцевої ініціативи.
 2. У разі якщо місцева ініціатива відправлена на доопрацювання – дата розгляду доопрацьованої місцевої ініціативи та номер рішення міської ради за його результатами.
 3. Інформація про виконання рішення міської  ради за результатами розгляду місцевої ініціативи.
 4. Інформація про оскарження дій чи бездіяльності посадових та службових осіб, що порушують вимоги Положення про місцеві ініціативи

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 4

до Статуту Новоукраїнської  міської     об'єднаної територіальної громади, затвердженого рішенням

Новоукраїнської міської ради

восьмого скликання

12 вересня 2017 № 620

Порядок

розгляду електронних петицій,

адресованих Новоукраїнській міській раді

 

 1. Порядок розгляду електронної петиції, адресованої Новоукраїнській міській раді (далі – Порядок) розроблено з метою забезпечення виконання Закону України "Про звернення громадян".

 

 1. Електронна петиція – це особлива форма колективного звернення громадян до Новоукраїнської міської ради (далі – Петиція), яка подається через офіційний веб-сайт Новоукраїнської міської ради, розглядається відповідно до статті 231 Закону України "Про звернення громадян" та цього Порядку.

 

 1. Громадяни (мешканці громади) можуть звертатися з Петиціями до Новоукраїнської міської ради з урахуванням її компетенції, визначеної Конституцією України, Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні", іншими нормативно-правовими актами України.

 

 1. В Петиції має бути викладено суть звернення, зазначено прізвище, ім'я, по батькові автора (ініціатора), адресу електронної пошти автора (ініціатора) електронної петиції.

 

 1. Для створення Петиції до міської ради її автор (ініціатор) заповнює спеціальну форму на офіційному веб-сайті міської ради та розміщує текст електронної петиції.

 

 1. Розміщена Петиція до її оприлюднення для збору підписів перевіряється юридичним сектором міської ради на відповідність вимогам, встановленим законодавством та цим Порядком.

 

 1. Петиція не може бути оприлюднена, якщо її суть не відповідає повноваженням міської ради, або спонукає до перевищення її повноважень. Петиція не повинна містити заклики до повалення конституційного ладу, порушення територіальної цілісності України, пропаганду війни, насильства, жорстокості, розпалювання міжетнічної, расової, релігійної ворожнечі, вчинення терористичних актів, посягання на права і свободи людини, інформацію, яка принижує честь і гідність, права та законні інтереси осіб, матеріали та вислови, які становлять загрозу національним інтересам і національній безпеці України, матеріали та вислови порнографічного, еротичного або сексуального характеру, матеріали та вислови, які містять передвиборчу агітацію, рекламу товарів, робіт та послуг. Відповідальність за зміст електронної петиції несе автор (ініціатор) електронної петиції.

 

 1. Петиція, яка відповідає встановленим вимогам, оприлюднюється на офіційному веб-сайті міської ради спеціалістом щодо зв’язків з громадськістю міської ради протягом двох робочих днів з дня надсилання її автором (ініціатором) (розміщення петиції). У разі невідповідності електронної петиції встановленим вимогам оприлюднення такої петиції не здійснюється, про що повідомляється автору (ініціатору) не пізніше строку, встановленого для оприлюднення.
 2. Дата оприлюднення Петиції на офіційному веб-сайті міської ради є датою початку збору підписів на її підтримку.

 

 1. Повторні та однакові за змістом петиції, збір підписів за підтримку яких вже триває, не оприлюднюються.

 

 1. Петиція, адресована міській раді, розглядається за умови збору на її підтримку не менш як 100 підписів громадян протягом 45 календарних днів з дня оприлюднення петиції.

 

 1. Петиція, яка в установлений строк не набрала необхідної кількості голосів на її підтримку, після завершення строку збору підписів на її підтримку розглядається як колективне звернення громадян відповідно до Закону України "Про звернення громадян", про що повідомляється автору (ініціатору) петиції.

 

 1. Інформація про початок розгляду Петиції, яка в установлений строк набрала необхідну кількість голосів на її підтримку, оприлюднюється на офіційному веб-сайті міської ради спеціалістом щодо зв’язків з громадськістю міської ради не пізніш як через три робочі дні після завершення строку, встановленого для збору підписів на підтримку петиції, а у разі отримання Петиції від громадського об’єднання – не пізніше як через два робочі дні після отримання такої петиції та із урахуванням вимог пункту 4 даного Порядку передається до відділу звернень апарату міської ради та її виконкому для реєстрації і подальшого розгляду виконавчими органами міської ради у відповідності до Регламенту та Інструкції з діловодства в апараті міської ради та її виконавчому комітеті, виконавчих органів міської ради.

 

 1. Розгляд Петиції здійснюється невідкладно, але не пізніше десяти робочих днів з дня оприлюднення інформації про початок її розгляду.

 

 1. Якщо вирішення питань, піднятих у тексті Петиції, вимагають скликання сесії міської ради або розгляду на засіданні виконавчого комітету міської ради – проект рішення щодо розгляду відповідної Петиції готується виконавчим органом міської ради (відповідальним виконавцем) або установами міста відповідно до компетенції. У такому разі строк розгляду електронної петиції продовжується на строк, необхідний для проведення відповідних засідань.

 

 1. Розгляд Петиції здійснюється на найближчому пленарному засіданні міської ради або виконавчого комітету міської ради, шляхом прийняття рішення, у порядку, визначеному чинним законодавством, Регламентами міської ради або виконавчого комітету міської ради.

 

 1. На засідання виконавчого комітету або сесію міської ради, де буде розглядатись Петиція, може бути запрошений автор (ініціатор). За бажанням, автор (ініціатор) Петиції може зробити виступ щодо питань, піднятих у тексті Петиції.

 

 1. Після розгляду Петиції на засіданні виконавчого комітету міської ради або сесії міської ради у термін, що не перевищує десяти робочих днів з дня оприлюднення інформації про початок її розгляду, на офіційному веб-сайті міської ради оприлюднюється оголошення щодо підтримки або не підтримки Петиції.

 

19. Відповідь на Петицію, підготовлену виконавчим органом міської ради (відповідальним виконавцем), не пізніше наступного робочого дня після закінчення її розгляду оприлюднюється на офіційному веб-сайті міської ради та надсилається у письмовому вигляді та/або на електронну адресу автору (ініціатору) Петиції та громадському об’єднанню, яке здійснювало збір підписів на підтримку Петиції.

 1. У відповіді на Петицію повідомляється про результати розгляду порушених у ній питань із відповідним обґрунтуванням.

 

 1. Інформація про кількість підписів, одержаних на підтримку електронної петиції, та строки їх збору зберігається протягом не менше трьох років із дня оприлюднення петиції.

                                                                                           
                                                                                  
 
 
 
Додаток 5 

до Статуту Новоукраїнської  міської     об'єднаної територіальної громади, затвердженого рішенням

Новоукраїнської міської ради

восьмого скликання

12 вересня 2017 № 620

 

ПОРЯДОК

СПРИЯННЯ ПРОВЕДЕННЮ ГРОМАДСЬКОЇ ЕКСПЕРТИЗИ

ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ ТА ПОСАДОВИХ ОСІБ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ В НОВОУКРАЇНСЬКІЙ МІСЬКІЙ ОБ'ЄДНАНІЙ ТЕРИТОРІАЛЬНІЙ ГРОМАДІ

 

1. Цей Порядок визначає процедуру сприяння проведенню громадської експертизи діяльності органів та посадових осіб місцевого самоврядування Новоукраїнської міської об'єднаної територіальної громади  (далі - ОМС) інститутами громадянського суспільства, громадськими радами, утвореними при  органах місцевого самоврядування.

Громадська рада, утворена при ОМС (далі - громадська рада) може проводити громадську експертизу діяльності ОМС, при якому вона утворена.

 

У цьому Порядку під інститутами громадянського суспільства слід розуміти громадські об’єднання, професійні спілки та їх об’єднання, творчі спілки, організації роботодавців та їх об’єднання благодійні і релігійні організації, органи самоорганізації населення, недержавні засоби масової інформації та інші непідприємницькі товариства і установи, легалізовані відповідно до законодавства.

 

2. Громадська експертиза діяльності ОМС (далі - громадська експертиза) є складовою механізму демократичного управління, який передбачає проведення інститутами громадянського суспільства, громадськими радами оцінки діяльності ОМС, ефективності прийняття і виконання ними рішень, підготовку пропозицій щодо розв'язання суспільно значущих проблем місцевого значення для їх врахування ОМС у своїй роботі.

 

3. ОМС сприяють інституту громадянського суспільства, громадській раді у проведенні громадської експертизи у разі надходження від нього письмового запиту із зазначенням:

3.1. Найменування, відомостей про легалізацію, місцезнаходження та електронної адреси (за наявності).

3.2. Предмета і мети громадської експертизи.

3.3. Переліку документів та інших матеріалів, необхідних для проведення громадської експертизи (далі - матеріали).

3.4. Адреси, за якою надсилається відповідь на запит, або прізвища, ім'я та по батькові особи, уповноваженої одержати таку відповідь, її контактного телефону і електронної адреси (за наявності).

 

Громадська рада у письмовому запиті до ОМС зазначає інформацію, передбачену підпунктами  3.1-3.4 пункту 3, та подає копію протоколу засідання, на якому було прийнято рішення про проведення громадської експертизи.

День надходження запиту є датою початку проведення громадської експертизи.

 

4. ОМС після надходження від інституту громадянського суспільства, громадської ради письмового запиту щодо проведення громадської експертизи:

4.1 Видає у тижневий строк  розпорядження про проведення такої експертизи і заходів, пов'язаних з підготовкою матеріалів, з зазначенням прізвища, ім'я, по батькові та посади особи (осіб), відповідальної (відповідальних) за забезпечення взаємодії з інститутом громадянського суспільства, громадською радою, зміст якого доводить до відома інституту громадянського суспільства, громадської ради, що ініціює проведення громадської експертизи,  впродовж  3 днів з моменту його видання.

4.2. Утворює у разі потреби робочу групу для підготовки матеріалів з залученням представників інституту громадянського суспільства, громадської ради, що ініціює проведення громадської експертизи.

4.3. Розміщує впродовж 5 робочих днів інформацію про надходження запиту щодо проведення громадської експертизи, текст розпорядження та заходи, здійснені ОМС з метою сприяння її проведенню, на офіційному веб-порталі Новоукраїнської міської ради в мережі Інтернет у розділі "Громадська участь" (підрозділ "Громадські експертизи").

4.4. Подає інституту громадянського суспільства, громадській раді матеріали або завірені в установленому порядку їх копії впродовж 5 робочих днів з моменту видання розпорядження про проведення громадської експертизи. У разі коли запит стосується надання великого обсягу інформації  або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, строк надання матеріалів може бути продовжено до 20 робочих днів.

4.4.1. У проведенні громадської експертизи може бути відмовлено у разі, коли її предмет та мета виходять за межі компетенції відповідного ОМС або коли запит щодо проведення громадської експертизи не відповідає вимогам, визначеним пунктом 3 цього Порядку. В такому разі ОМС у тижневий строк після надходження запиту повідомляє інституту громадянського суспільства, громадську раду про відмову у проведенні громадської експертизи з чітким обґрунтуванням і зазначенням підстав для відмови та розміщує цей запит та відповідь на нього на офіційному  веб-порталі Новоукраїнської міської ради в мережі Інтернет у розділі "Громадська участь" (підрозділ "Громадські експертизи").

 

5. Посадові особи ОМС не повинні перешкоджати проведенню громадської експертизи та втручатись у діяльність інституту громадянського суспільства, громадської ради, пов'язану з її проведенням.

5.1. Не допускається проведення громадської експертизи, якщо посадові особи ОМС чи їх близькі родичі є засновниками або входять до керівних органів відповідного інституту громадянського суспільства, громадської ради.

5.2. Експертні пропозиції, підготовлені за результатами громадської експертизи (далі - експертні пропозиції) інститутом громадянського суспільства, громадською радою (далі - ініціатор громадської експертизи), подаються ОМС у письмовій та електронній формі із зазначенням:

5.2.1. Інформації про ініціатора громадської експертизи; предмета і мети громадської експертизи; відомостей про експертів, які проводили експертизу.

5.2.2. Обґрунтованої оцінки діяльності ОМС та ефективності прийняття і виконання ним рішень, програм, реалізації повноважень.

5.2.3. Відповідних пропозицій щодо підвищення ефективності діяльності ОМС (розв’язання суспільно значущих проблем).

5.3. У разі утворення робочої групи з підготовки матеріалів для проведення громадської експертизи в експертних пропозиціях зазначаються відомості про проведені засідання такої робочої групи.

5.4. Експертні  пропозиції  повинні стосуватися повноважень ОМС та містити чіткі рекомендації і заходи з їх впровадження.

5.5. У разі коли ініціатор громадської експертизи не подав експертні пропозиції у тримісячний строк від початку проведення громадської експертизи, експертиза вважається такою, що не відбулася.

 

6. Пропозиції, підготовлені інститутом громадянського суспільства, громадською радою за результатами проведеної громадської експертизи, враховуються ОМС під час підготовки місцевих програм, формування міського бюджету, вирішення питань поточної діяльності.

 

7. ОМС після надходження експертних пропозицій:

7.1. Розміщує їх у тижневий строк на офіційному веб-порталі Новоукраїнської міської ради в мережі Інтернет у розділі "Громадська участь" (підрозділ "Громадські експертизи").

7.2. Розглядає їх за участю представників ініціатора громадської експертизи, у двотижневий строк з моменту їх надходження.

7.3. Розробляє і затверджує за результатами розгляду експертних пропозицій заходи, спрямовані на їх реалізацію, вказує строки їх виконання і відповідальних посадових осіб.

7.4. Подає у двотижневий строк з моменту отримання експертних пропозицій ініціатору громадської експертизи письмову відповідь про результати розгляду експертних пропозицій та заходи, спрямовані на їх реалізацію, з одночасним розміщенням відповідної інформації  на офіційному  веб-порталі Новоукраїнської міської ради в мережі Інтернет у розділі "Громадська участь" (підрозділ "Громадські експертизи").

 

                                                                                    
                                                                                   
Додаток 6 

до Статуту Новоукраїнської  міської     об'єднаної територіальної громади, затвердженого рішенням

Новоукраїнської міської ради

восьмого скликання

12 вересня 2017 № 620

ПОЛОЖЕННЯ

ПРО ЗВІТУВАННЯ НОВОУКРАЇНСЬКОГО МІСЬКОГО ГОЛОВИ, ПОСТІЙНИХ КОМІСІЙ  МІСЬКОЇ РАДИ ТА ДЕПУТАТІВ МІСЬКОЇ РАДИ

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Положення про звітування Новоукраїнського міського голови, постійних комісій міської ради та депутатів міської ради (надалі - Положення) визначає порядок звітування Новоукраїнського міського голови, постійних комісій міської ради та депутатів міської ради перед міською радою та членами Новоукраїнської міської об'єднаної територіальної громади.

Положення розроблене відповідно до Європейської хартії місцевого самоврядування, Законів України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про статус депутатів місцевих рад", "Про службу в органах місцевого самоврядування" та іншого діючого законодавства України.

1.2. Звіт - це публічна інформація міського голови, постійних комісій  міської ради та депутатів міської ради  про свою роботу, виконання завдань, доручень за певний період.

1.3. Звітування Новоукраїнського міського голови, постійних комісій  міської ради та депутатів міської ради здійснюється з метою інформування, оцінки їх роботи, надання доручень і рекомендацій для майбутньої діяльності.

1.4. Завдання звітування:

1.4.1. Забезпечення прозорості, відкритості і демократичності системи місцевого самоврядування.

1.4.2. Забезпечення впливу громадськості на прийняття та виконання рішень у сфері місцевого самоврядування.

1.4.3. Сприяння громадському контролю за діяльністю депутатів, органів та посадових осіб місцевого самоврядування.

1.5. Про свою роботу звітують:

1.5.1. Новоукраїнський міський голова перед територіальною громадою  та перед міською радою.

1.5.2. Постійні комісії міської ради перед міською радою.

1.5.3. Депутати міської ради перед територіальною громадою.

1.6. Міська рада та її виконавчі органи сприяють у підготовці та проведенні звітування Новоукраїнського міського голови, постійних комісій міської ради та депутатів міської ради (депутатських фракцій, груп).

1.7. Письмові звіти Новоукраїнського міського голови, постійних комісій  міської ради та депутатів міської ради (депутатських фракцій, груп), рішення органів та посадових осіб, прийняті за результатами звітування, а також відеозаписи публічних звітувань, розміщуються на офіційному  веб-порталі Новоукраїнської міської ради  в мережі Інтернет у розділі "Звітність" і мають бути доступними для ознайомлення.

2. Звітування НОВОУКРАЇНСького міського голови

 

2.1. Звіт Новоукраїнського міського голови перед територіальною громадою.

2.2.1. Новоукраїнський міський голова не рідше одного разу на рік звітує про свою роботу перед територіальною громадою у спосіб, що забезпечує можливість членам територіальної громади   поставити запитання та отримати відповідь (скликання загальних зборів, проведення окремих зустрічей у районах міста, колективах, організації звітування у прямому ефірі на телеканалі тощо).

2.2. Звітування Новоукраїнського міського голови відбувається у кілька етапів:

2.2.1. Попереднє оприлюднення письмового звіту.

2.2.3. Проведення відкритої(-их) зустрічі(-ей) з членами територіальної громади.

2.3. Звітування Новоукраїнського міського голови проводиться до 30 квітня року, наступного за звітним.

2.4. Письмовий звіт Новоукраїнського міського голови, а також інформація про час, місце та спосіб організації звітування, розміщується не пізніше як за місяць до обговорення  на офіційному  веб-порталі Новоукраїнської міської ради в мережі Інтернет у розділі "Звітність" (підрозділ "Звітування міського голови"). Окрім того, інформація про час, місце та спосіб організації звітування розміщується в офіційному друкованому виданні ради (за наявності) та може поширюватися в будь-яких засобах масової інформації, соціальних мережах, усіма доступними способами з метою ознайомлення з нею якомога більшої кількості членів територіальної громади.

2.5. Звіт Новоукраїнського міського голови перед територіальною громадою   повинен містити інформацію про виконання передвиборчої програми, відомості про його діяльність як головної посадової особи територіальної громади та концептуальні засади розвитку міста, а також відповіді на поставлені членами територіальної громади питання.

2.6. Витрати, пов'язані з проведенням звіту Новоукраїнського міського голови перед територіальною громадою міста, здійснюються за рахунок міського бюджету у межах видатків, затверджених на ці цілі.

2.7. Звіт Новоукраїнського міського голови перед міською радою.

2.7.1. Міський голова на вимогу не менш як половини депутатів міської ради від загального складу ради на пленарному засіданні міської ради звітує про роботу виконавчих органів міської ради.

2.7.2. У вимозі депутатів міської ради  може бути вказаний перелік питань, які потребують окремого розгляду у межах звіту.

2.7.3. Слухання на пленарному засіданні звіту Новоукраїнського міського голови здійснюється у такому порядку:

а) доповідь міського голови про роботу виконавчих органів ради за звітний період та інформація про хід і результати виконання затверджених програм соціально-економічного розвитку;

б) відповіді на запитання депутатів міської ради.

2.8. За результатами звіту Новоукраїнського міського голови міською радою приймається рішення, яке містить, при потребі, доручення та рекомендації міської ради, скеровані на реалізацію повноважень міського голови, передбачених законодавством та Статутом територіальної громади.

2.9. Рішення міської ради, прийняте за результатами звіту міського голови, розміщується на офіційному  веб-порталі Новоукраїнської міської ради в мережі Інтернет у розділі "Звітність" (підрозділ "Звітування міського голови").

 

3.  Звітування постійних та тимчасових

контрольних комісій міської ради

 

3.1. Постійні комісії міської ради періодично, але не рідше одного разу на рік, зобов'язані звітувати про свою роботу на пленарному засіданні міської ради.

3.2. Міська рада самостійно визначає форму та орієнтовні терміни проведення звітів постійних комісій міської ради. Звітування, як правило, проводиться до 31 березня року наступного за звітним.

3.3. Звіти постійних комісій міської ради повинні містити відомості про їх роботу у міській раді, участь в обговоренні, прийнятті та в організації виконання рішень міської ради за попередній рік.

3.4. За результатами звіту постійної комісії міської ради приймається рішення міської ради, яке може містити, при потребі, доручення та рекомендації міської ради, спрямовані на реалізацію повноважень постійної комісії міської ради, передбачених законодавством та Статутом територіальної громади. Рішення міської ради, прийняте за результатами звіту постійної комісії міської ради, оприлюднюється на офіційному  веб-порталі Новоукраїнської міської ради в мережі Інтернет в окремому підрозділі.

3.5. Тимчасові контрольні комісії міської ради звітують про свою роботу на пленарному засіданні міської ради після виконання завдань, покладених на тимчасову комісію, та у терміни, визначені рішенням про її утворення.

4. Звітування депутатів МІСЬКОЇ  РАДИ

 

4.1. Депутати міської ради періодично, але не рідше одного разу на рік, особисто звітують про свою роботу перед територіальною громадою.

4.2. Міська рада визначає орієнтовні терміни проведення звітів депутатів  перед територіальною громадою на підставі поданих пропозицій. Орієнтовні строки звітування затверджуються рішенням ради до лютого кожного року і розміщуються на офіційному  веб-порталі Новоукраїнської міської ради в мережі Інтернет у розділі "Звітність" (підрозділ "Звітування депутатів"). Звітування відбувається впродовж двох місяців і має завершитися до 30 квітня року наступного за звітним.

4.3. Звіт депутатів міської ради повинен містити відомості:

4.3.1. Про їх діяльність у міській раді та в її органах.

4.3.2. Про присутність на пленарних засіданнях і засіданнях постійних та інших комісій міської ради.

4.3.3. Про прийняті міською радою та її виконавчими органами рішення, про хід їх виконання, про їхню участь в обговоренні, прийнятті та в організації виконання рішень міської ради.

4.3.4. Про роботу депутата міської ради з виборцями (особистий прийом громадян, надання матеріальної допомоги тощо), виконання їх доручень, відповіді на поставлені запитання.

4.3.5. Інші важливі для життєдіяльності міста питання.

4.4. Типова форма звіту депутата міської ради затверджується окремим рішенням міської ради.

4.5. Письмовий звіт депутата міської ради  та інформація про час, місце та спосіб організації звітування, розміщуються не пізніше як за 10 днів до дня звітування на офіційному веб-порталі Новоукраїнської  міської ради в мережі Інтернет у розділі "Звітність" (підрозділ "Звітування депутатів"). Окрім того, інформація про час, місце та спосіб організації звітування розміщується в офіційному друкованому виданні міської ради, на дошках оголошень міста, оголошується по вуличному радіо. Також вона може поширюватися в будь-яких інших засобах масової інформації, соціальних медіа, соціальних мережах, усіма доступними способами з метою ознайомлення з нею якомога більшої кількості членів територіальної громади.

4.6. Депутат міської ради зобов’язаний прозвітувати про свою роботу в будь-який час на вимогу загальних зборів виборців за місцем проживання, трудової діяльності або навчання, а також органів самоорганізації населення.

4.7. Витрати, пов'язані з проведенням звітів депутатів міської ради перед територіальною громадою, здійснюються за рахунок міського бюджету у межах видатків, затверджених на ці цілі.

4.8. За результатами звітування депутати міської ради на пленарному засіданні міської ради інформують міську раду та її виконавчі органи щодо результатів обговорення їх звіту, зауважень і пропозицій, висловлених виборцями на адресу міської ради та її виконавчих органів, а також про доручення,  дані  депутатові  у  зв'язку з його депутатською діяльністю.

5. Прикінцеві положення

 

5.1. Питання щодо проведення звітування, не врегульовані цим Положенням, регулюються відповідно до вимог чинного законодавства України.

5.2. Особи, винні у порушенні норм цього Положення несуть відповідальність, встановлену чинним законодавством.

 

 

_______________________________________________

 

 

 

e-max.it: your social media marketing partner
 
•Банер•

Різне

•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•

Соціальна реклама

•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•