•Банер•

А к т у а л ь н о

•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•

Цікавинки

•Банер•
Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання
•Банер•
•Банер•

Пошук на сайті

Корисні посилання

•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•
Виконавчий комітет Новоукраїнської м/р оголошує конкурс з визначення підприємства (організації) для проведення конкурсу на визначення переможця перевезення пасажирів автомобільним транспортом загального користування на території Новоукрїнської м/р •PDF• •Друк•
••Четвер•, 04 •січня• 2018, 16:20•

Перелік документів, що подаються для участі в конкурсі

 

  1. 1.      Заява встановленого зразка;

2. Нотаріально завірену копію свідоцтва (ліцензії) на право надання послуг з проведення конкурсів на перевезення пасажирів автомобільним транспортом загального користування .

3. Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань;.

4. Довідка державної податкової інспекції про відсутність заборгованості по податках, зборах та інших обов’язкових платежах.

5. Копія Статуту (Положення) підприємства (організації).

6. Документи, які підтверджують відповідність підприємства (організації) кваліфікаційним вимогам:

- копії документів, що засвідчують кваліфікацію фахівців у галузі пасажирського автомобільного транспорту;

- документальне підтвердження наявності не менше як трирічного досвіду роботи з питань організації пасажирських перевезень;

- копії документів, що засвідчують наявність у власності (користуванні) претендента приміщення для організації роботи (виконання функцій) робочого органу та проведення засідань конкурсного комітету;

- опис матеріальних ресурсів та технологій, які передбачається використовувати   для забезпечення функціонування робочого органу.

Форму заяви для участі в конкурсі можна одержати в юридичному секторі виконавчого комітету Новоукраїнської  міської ради, довідки  з питань проведення конкурсу можна отримати  за телефоном 2-16-86.

Документи на участь в конкурсі приймаються до 05 лютого 2018 р. включно за адресою:                       м. Новоукраїнка, вул. Покровська, 70, каб. №7, виконавчий комітет Новоукраїнської міської ради.

Конкурс відбудеться 15 лютого  2018 р., початок засідання конкурсного комітету о 10.00 год.

 

Умови конкурсу з визначення підприємства (організації) для проведення конкурсу з перевезення пасажирів автомобільним транспортом загального користування на території Новоукраїнської міської ради

1. Загальні положення

1.1. Організатором проведення конкурсу з визначення підприємства (організації) для проведення конкурсу з перевезення пасажирів автомобільним транспортом загального користування на території Новоукраїнської міської ради  (далі – конкурс) є виконавчий комітет Новоукраїнської міської ради.

1.2. Метою проведення конкурсу є визначення на конкурсних засадах підприємства (організації), здатного забезпечувати належну якість підготовки матеріалів для проведення засідань конкурсного комітету по організації та проведенню конкурсів на перевезення пасажирів автомобільним транспортом, приймання документів на конкурс, перевірки достовірності одержаної від перевізника-претендента інформації, їх аналізу та оцінки відповідності конкурсних пропозицій перевізника-претендента умовам конкурсу, підготовки паспортів автобусних маршрутів та інших  матеріалів.

2. Вимоги до підприємства (організації) – претендента на участь у конкурсі

2.1. У конкурсі можуть брати участь підприємства (організації), які відповідають вимогам, що встановлені статтею 44 Закону України «Про автомобільний транспорт», умовам проведення конкурсу та мають:

2.1.1. Кваліфікованих фахівців в галузі пасажирського автомобільного транспорту.

2.1.2. Досвід роботи не менше трьох років з питань організації пасажирських перевезень.

2.1.3. Необхідне матеріально-технічне оснащення для забезпечення належної якості підготовки матеріалів для проведення засідань конкурсного комітету по організації та проведенню конкурсів на перевезення пасажирів автомобільним транспортом (оргтехніка, транспорт, інше).

2.1.4. Власне (орендоване) приміщення для організації роботи (виконання функцій) робочого органу .

2.2. Не допускаються до участі у конкурсі суб’єкти господарської діяльності, які:

2.2.1. Надають послуги з перевезень.

2.2.2. Проводять діяльність на ринку транспортних послуг.

2.2.3. Представляють інтереси окремих автомобільних перевізників.

2.2.4. Визнанні банкрутами або щодо яких порушено справу про банкрутство чи ліквідацію як суб’єкта господарської діяльності.

2.2.5. Подали до участі в конкурсі документи, що містять недостовірну інформацію.

2.2.6. Подали для участі у конкурсі неправильно оформлені документи або після передбаченого в оголошенні про проведення конкурсу терміну.

3. Оголошення про проведення конкурсу

3.1. Оголошення про проведення конкурсу публікується в засобах масової інформації не пізніше 30 днів до дня проведення кон­курсу.

3.2. Оголошення повинно містити:

- перелік документів, що подаються для участі в конкурсі;

- місце одержання бланків документів для участі в конкурсі;

- строк подання документів та адресу, на яку по­даються документи для участі в конкурсі;

- умови проведення конкурсу;

- місце, дату та час проведення конкурсу;

- телефон для довідок з питань проведення кон­курсу.

4. Подання документів на участь у конкурсі.

4.1. Претендент для участі у конкурсі подає комітету з визначення підприємства (організації) для проведення конкурсу з перевезення пасажирів автомобільним транспортом загального користування на території Новоукраїнської міської ради (далі - комітет з визначення робочого органу) такі документи:

а) заява на участь у конкурсі згідно затвердженого зразка.

б) витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб,  фізичних осіб-підприємців та громадських формувань

в) довідка державної податкової інспекції про відсутність заборгованості по податках, зборах та інших обов’язкових платежах.

г) копія Статуту (Положення) підприємства (організації).

д) документи, які підтверджують відповідність підприємства (організації) кваліфікаційним вимогам:

- копії документів, що засвідчують кваліфікацію фахівців у галузі пасажирського автомобільного транспорту;

- документальне підтвердження наявності не менше як трирічного досвіду роботи з питань організації пасажирських перевезень;

- копії документів, що засвідчують наявність у власності (користуванні) претендента приміщення для організації роботи (виконання функцій) робочого органу та проведення засідань конкурсного комітету;

- опис матеріальних ресурсів та технологій, які передбачається використовувати для забезпечення функціонування робочого органу.

4.2. Зазначена у п. 4.1. документація завіряється підписом та печаткою керівника підприємства (організації) - претендента.

4.3. Документи подаються в термін, вказаний в оголошенні, опублікованому в засобах масової інформації. Документи, які надійшли після вста­новленого терміну або подані не в повному обсязі, не розглядаються.

4.4. За роз'ясненнями щодо оформлення до­кументів для участі у конкурсі або умов проведення конкурсу заявник може звернутися до виконавчого комітету Новоукраїнської  міської ради.

4.5. Документи для участі в конкурсі подаються за підписом уповноваженої посадової особи претендента у конверті (пакеті) з написом «Документи на конкурс з визначення робочого органу».

4.6. Усі документи складаються українською мовою.

4.7. Підприємство (організація) – претендент може відкликати заяву на участь у конкурсі до дня проведення конкурсу. 

5. Проведення конкурсу та визначення переможця.

5.1. Конкурс є відкритим для всіх претендентів, які відповідають його умовам.

5.2. Ці умови є обов'язковими для комітету та учасників конкурсу.

5.3. При визначенні переможця конкурсу комітет враховує:

- досвід роботи підприємства з питань організації пасажирських перевезень;

- наявність фахівців з вищою профільною освітою та їх стаж роботи в галузі автомобільного транспорту;

5.4. У разі відсутності керівника претендента на конкурсі його інтереси може представляти особа, яка має довіреність, видану претендентом.

5.5. У разі відсутності представника претендента комітет з визначення робочого органу розглядає пропозиції, викладені в поданих претендентом документах без його участі.

5.6. Рішення про результати конкурсу приймається комітетом з визначення робочого органу на закритому засіданні у присутності не менше, ніж половини його складу відкритим голосуванням простою більшістю голосів. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови комітету.

5.7. Переможцем конкурсу визначається підприємство (організація), яке за оцінкою комітету з визначення робочого органу найбільше відповідає умовам кон­курсу.

5.8. Переможець конкурсу оголошується на засіданні комітету з визначення робочого органу із запрошенням усіх претендентів.

5.9. Якщо в конкурсі взяв участь тільки один претендент, його може бути визнано переможцем конкурсу.

5.10. У разі відсутності претендентів на здійснення функцій робочого органу виконавчий комітет Новоукраїнської міської ради повинен забезпечити організацію та проведення конкурсів  на перевезення пасажирів автомобільним транспортом самостійно, однак протягом періоду не більш як два роки з моменту оголошення конкурсу з визначення робочого органу.

5.11. Рішення комітету з визначення робочого органу щодо ви­значення переможця конкурсу оформляється протоколом, який підписують голова та секретар комітету.

5.12. З переможцем конкурсу організатор укладає договір на виконан­ня функцій робочого органу строком на 3 роки.

6. Прикінцеві положення.

6.1. Спори, що виникають за результатами конкурсу, вирішуються у встановленому чинним законодавством порядку.

e-max.it: your social media marketing partner
 
•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•

Різне

•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•

Соціальна реклама

•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•