•Банер•
•Банер•
Статут міста •PDF• •Друк•
••П'ятниця•, 11 •листопада• 2011, 12:14•

                                                ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                Рішення Новоукраїнської

                                                міської ради  восьмого скликання

                                                від 12.07.2016 року №110

 

 

СТАТУТ

Новоукраїнської міської об’єднаної територіальної громади

 

ЗМІСТ

 

Преамбула

Розділ І. Загальні положення:

Глава 1.1. Загальна характеристика Новоукраїнської міської об’єднаної територіальної громади.

Глава 1.2. Межі території громади та її географічне положення.

Глава 1.3. Правова основа Статуту.

Глава 1.4. Взаємовідносини територіальної громади, її органів та посадових осіб з органами державної влади, установами, підприємствами і організаціями, іншими територіальними громадами.

Глава 1.5. Планування розвитку громади.

Розділ ІІ. Система місцевого самоврядування:

Глава 2.1. Загальні засади організації та функціонування системи місцевого самоврядування територіальної громади.

Глава 2.2. Територіальна громада – первинний суб’єкт права на місцеве самоврядування.

Глава 2.3. Права та обов’язки членів територіальної громади.

Глава 2.4. Форми участі членів територіальної громади у здійсненні місцевого самоврядування: загальні засади.

Глава 2.5. Місцеві вибори.

Глава 2.6. Місцевий референдум.

Глава 2.7. Загальні збори членів територіальної громади.

Глава 2.8. Громадські слухання.

Глава 2.9. Місцеві ініціативи.

Глава 2.10. Органи самоорганізації населення.

Глава 2.11. Індивідуальні та колективні звернення.

Глава 2.12. Участь у роботі органів місцевого самоврядування та робота на виборних посадах місцевого самоврядування.

Глава 2.13. Міська рада.

Глава 2.14. Міський голова.

Глава 2.15. Виконавчі органи ради.

Глава 2.16. Староста.

Розділ ІІІ. Матеріальна та фінансова основа місцевого самоврядування територіальної громади:

Глава 3.1. Матеріальна основа місцевого самоврядування територіальної громади.

Глава 3.2. Фінансова основа місцевого самоврядування територіальної громади.

Розділ ІV. Відповідальність органів міського самоврядування та їхніх посадових осіб. Контроль територіальної громади за діяльністю органів міського самоврядування та їх посадових осіб.

Глава 4.1. Підстави та форми відповідальності органів міського самоврядування та їхніх посадових осіб, органів самоорганізації населення.

Розділ V. Прикінцеві положення.

Додаток 1. Порядок організації громадських слухань Новоукраїнської міської об’єднаної територіальної громади.

Додаток 2. Порядок розгляду електронних петицій, адресованих Новоукраїнській міській раді.

 

 

ПРЕАМБУЛА

 

             Цей Статут, відповідно до Конституції України, Європейської хартії місцевого самоврядування, Законів України ,,Про місцеве самоврядування в Україні“, ,,Про добровільне об’єднання територіальних громад“ та інших законодавчих актів, визначає систему місцевого самоврядування Новоукраїнської міської об’єднаної територіальної громади, форми та порядок діяльності територіальної громади, її органів та посадових осіб, гарантії прав жителів міста, сіл, які входять до складу об’єднаної територіальної громади. 

 

РОЗДІЛ І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

Глава 1.1. Загальна характеристика

Новоукраїнської міської об’єднаної територіальної громади

 

Стаття 1.1.1.

Новоукраїнська міська об’єднана територіальна громада (далі – територіальна громада, громада) утворена шляхом добровільного об’єднання територіальної громади населених пунктів Новоукраїнської міської ради: міста Новоукраїнка, сіл Звірівка, Новоолександрівка, Яблунівка; Марянопільської сільської ради: сіл Мар’янопіль, Кам’яний міст; Сотницько-Балківської сільської ради: сіл Сотницька Балка, Арепівка, Воронівка, Єгорівка, Схід, Улянівка Новоукраїнського району Кіровоградської області.

 

Стаття 1.1.2.

Територіальна громада є суб’єктом публічного права.

         Територіальній громаді належить право комунальної власності на майно, у тому числі грошові кошти.

         Управління майном, що є у комунальній власності, здійснюють безпосередньо територіальна громада та утворені нею органи місцевого самоврядування.

 

Стаття 1.1.3.

Адміністративним центром об’єднаної територіальної громади є місто Новоукраїнка Новоукраїнського району Кіровоградської області, в якому розміщені її органи місцевого самоврядування.

Жителі усіх населених пунктів громади забезпечуються максимально зручними умовами для відвідування адміністративного центру громади.

 

Стаття 1.1.4.

Територіальна громада має єдиний представницький орган – Новоукраїнську міську раду (далі – рада).

Перші місцеві вибори депутатів ради відбулися 27 березня 2016 року.

 

Стаття 1.1.5.

Територіальна громада в порядку, встановленому законом, може об’єднуватися з іншими сільськими територіальними громадами.

Рада може об’єднуватися в асоціації органів місцевого самоврядування та вступати в їх добровільні об’єднання.

 

Стаття 1.1.6.

Пам’ятними датами громади є: день міста Новоукраїнка, який відзначається  у другу суботу вересня – день народження міста; свято села Звірівка – 26 червня – день села, День визволення громади від німецько-фашистських загарбників – 17 березня.

 

Стаття 1.1.7.

Офіційною символікою центру  громади м. Новоукраїнка є її прапор та герб, положення, опис та порядок використання яких затверджується рішенням ради.

На будівлі, де розміщена рада та її виконавчі органи піднімається Державний Прапор України та Прапор міста.

 

Стаття 1.1.8.

Особам, які мають видатні заслуги перед територіальною громадою та внесли вагомий вклад у її соціально-економічний, науковий, спортивний, культурний розвиток, за рішенням ради може бути присвоєно почесне звання ,,Почесний громадянин Новоукраїнської міської об’єднаної територіальної громади“.

         Звання почесного громадянина Новоукраїнської міської об’єднаної територіальної громади присвоюються незалежно від громадянства особи та місця її проживання.

Підстави та порядок присвоєння, права, пільги й обов’язки осіб, відзначених званням ,,Почесний громадянин Новоукраїнської міської об’єднаної територіальної громади“, визначаються Положенням, яке затверджується рішенням ради. 

         Міська рада може засновувати відзнаки, якими нагороджуються жителі населених пунктів об’єднаної територіальної  громади, інші громадяни України, іноземні громадяни та особи без громадянства, які мають значні заслуги перед  громадою та внесли суттєвий вклад в соціально-економічний та культурний розвиток території.

         Перелік відзнак, підстави і порядок нагородження ними, а також статус осіб, нагороджених цими відзнаками, встановлюються Положенням про відзнаки об’єднаної територіальної громади, яке затверджується рішенням міської ради.

Члени територіальної громади, працівники підприємств, установ та організацій, що досягли вагомих результатів у творчій, науковій, господарській та інших видах діяльності, за рішенням виконавчого комітету Новоукраїнської міської ради можуть бути відзначені Почесною грамотою та Грамотою Новоукраїнської міської ради, розпорядженням міського голови Новоукраїнської міської об’єднаної територіальної громади – Подякою Новоукраїнського міського голови. 

Розгляд питання про присвоєння почесного звання громади чи про відзначення Подякою та Почесною грамотою ініціюється виконавчим комітетом ради, її постійними комісіями, старостою або членами громади у порядку місцевої ініціативи.

Особам, яким присвоєно звання ,,Почесний громадянин Новоукраїнської міської об’єднаної територіальної громади“, вручається відповідне посвідчення та нагрудний знак, зразки яких затверджуються радою. 

 

Глава 1.2. Межі території громади та її географічне положення

 

Стаття 1.2.1.

Територія Новоукраїнської міської об’єднаної територіальної громади є нерозривною, її межі визначаються по зовнішніх межах юрисдикції рад територіальних громад, що об’єдналися.

Територія громади межує:

1) з півночі – з Новомиколаївською сільською радою Новоукраїнського району Кіровоградської області та Маловисківським районом;

2) з північного сходу – з Маловисківським районом, Захарівською сільською радою Новоукраїнського району Кіровоградської області;

3) зі сходу – з Рівнянською сільською радою Новоукраїнського району;

4) з південного сходу – з  Новоєгорівською сільською радою Новоукраїнського району;

5)  з  південного заходу – з Малопомічнянською та Помічнянською сільськими радами Новоукраїнського району;

6) із заходу – з м. Помічна Добровеличківського району;

5) з північного заходу – з Фурманівською сільською радою Новоукраїнського району.

 

Межі території громади не можуть бути змінені без згоди членів територіальної громади.

 

Стаття 1.2.2.

На території громади розташовані населені пункти (далі: населені пункти територіальної громади): 

місто Новоукраїнка;

село Звірівка;

село Новоолександрівка;

село Яблунівка;

село Кам’яний Міст;

село Мар’янопіль;

село Арепівка;

село Воронівка;

село Єгорівка;

село Сотницька Балка

село Схід;

село Улянівка.

 

Стаття 1.2.3.

Територія об’єднаної громади займає площу близько 62,817 кв. км.

Населення громади становить 20192 чоловік.

Гідрографічна сітка громади представлена річками: Чорний Ташлик, Плетений Ташлик, Помічна, Грузька з каскадом штучних водойм.

 

Стаття 1.2.4.

Рішенням ради за погодженням із жителями населених пунктів громади на її території можуть утворюватися функціональні зони – територіальні зони зі спеціальним статусом (історико-заповідні, лісопаркові, промислові тощо).

Відповідне подання (пропозицію) вносять до ради міський голова, депутати ради, виконавчий комітет ради або члени територіальної громади у порядку місцевої ініціативи.

При утворенні територіальних зон зі спеціальним статусом встановлюються вимоги щодо забудови території, функціонального призначення земель, ведення господарської діяльності та іншого використання земель, відповідно до Правил благоустрою населених пунктів територіальної громади Новоукраїнської міської ради, які передбачають:

1) гранично допустимі поверховість будинків і споруд та щільність забудови;

2) вимоги до утримання будинків і споруд;

3) вимоги до впорядкування доріг та під’їздів, місць паркування транспортних засобів;

4) вимоги до забезпечення експлуатації інженерно-транспортної інфраструктури;

5) вимоги до озеленення та впорядкування територій;

6) обмеження у використанні земельних ділянок (будівельні, інженерні, санітарно-епідеміологічні, природоохоронні, протипожежні, історико-культурні);

7) інші вимоги, які можуть бути встановлені відповідно до законодавства України.

 

Стаття 1.2.5.

Найменування та перейменування населених пунктів громади, їх ліквідація як поселень, віднесення до окремих категорій населених пунктів здійснюється відповідно до закону.

 

Стаття 1.2.6.

Найменування та перейменування територіальних об’єктів Новоукраїнської міської об’єднаної територіальної громади, загальна характеристика кожного села, територіальних зон зі спеціальним статусом, вулиць, мікрорайонів, проспектів, бульварів, провулків, площ, парків, скверів тощо  здійснюються радою з врахуванням думки членів територіальної  громади – жителів відповідного села, селища, міста у порядку, встановленому радою.

Перейменування територіальних об’єктів громади здійснюється, як правило, у випадках відновлення їхніх історичних назв, історичної справедливості та відповідно до вимог Закону України ,,Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки“.

Присвоєння територіальним об’єктам громади імен з метою увічнення пам’яті видатних історичних, державних, військових діячів України та громади, видатних діячів науки і культури, громадських діячів, діяльність яких сприяла прогресу людства, утвердженню загальнолюдських цінностей здійснюється тільки посмертно та з урахуванням думки жителів відповідного села, селища, міста.

При прийнятті рішень радою щодо увічнення пам’яті історичних осіб та подій пріоритет надається тим з них, які пов’язані з населеними пунктами територіальної громади, Новоукраїнським районом та Кіровоградською областю.

Назви територіальним об’єктам даються українською мовою з дотриманням норм українського правопису.

 

Глава 1.3. Правова основа Статуту

 

Стаття 1.3.1.

Статут затверджується рішенням ради. Він підлягає реєстрації в установленому порядку і набуває чинності з моменту його державної реєстрації.

Статут діє в просторових межах об’єднаної територіальної громади. Окремі положення Статуту, відповідно до закону, можуть діяти і на території, що перебуває за межами території громади.

 

Стаття 1.3.2.

Статут має найвищу юридичну силу по відношенню до всіх інших актів, які приймаються в системі місцевого самоврядування територіальної громади, за винятком рішень, прийнятих місцевим референдумом.

Правові акти органів місцевого самоврядування територіальної громади та їхніх посадових осіб, які суперечать цьому Статуту, не підлягають застосуванню і виконанню.

 

Стаття 1.3.3.

Статут відповідає положенням Конституції України, законам України, Указам Президента України і постановам Кабінету Міністрів України.

У разі невідповідності окремих положень Статуту Конституції та законам України, указам Президента України та постановам Кабінету Міністрів України діють норми останніх, як актів більш вищої юридичної сили.

 

Стаття 1.3.4.

Внесення змін і доповнень до Статуту здійснюються радою.

Рішення ради про внесення змін і доповнень до Статуту приймаються більшістю депутатів від загального складу ради.

Пропозиції щодо внесення змін і доповнень до Статуту вносяться до ради депутатами ради, постійними комісіями ради, міським головою або членами територіальної громади у порядку місцевої ініціативи.

Зміни і доповнення до Статуту, які передбачають приведення його у відповідність до положень Конституції України та законів України, Указів Президента України та постанов Кабінету Міністрів України, вносяться радою у тримісячний термін після набуття чинності цими актами (або в строки, визначені цими актами). До внесення зазначених змін і доповнень до Статуту його положення, які суперечать зазначеним актам законодавства, не діють. Зміни та доповнення до Статуту набирають чинності з моменту їх державної реєстрації.

 

Глава 1.4. Взаємовідносини територіальної громади, її органів та

посадових осіб з органами державної влади, установами, підприємствами і організаціями, іншими територіальними громадами

 

Стаття 1.4.1.

Взаємовідносини органів та посадових осіб територіальної громади з органами виконавчої влади, діяльність яких поширюється на територію громади, базуються на засадах співробітництва та взаємодопомоги з метою забезпечення здійснення завдань соціально-економічного та культурного розвитку громади, її населених пунктів та реалізації на території громади завдань і повноважень виконавчої влади в інтересах територіальної громади.

Органи і посадові особи територіальної громади здійснюють самоврядні повноваження незалежно від органів виконавчої влади. Органи виконавчої влади не можуть видавати обов’язкові для органів і посадових осіб територіальної громади акти з питань, віднесених до самоврядних повноважень, або регламентувати їхню діяльність.

Органи і посадові особи територіальної громади підконтрольні відповідним органам виконавчої влади лише з питань здійснення ними наданих законом окремих повноважень органів виконавчої влади.

За організацію зв’язків органів і посадових осіб територіальної громади з органами виконавчої влади відповідає міський голова.

 

Стаття 1.4.2.

Органи і посадові особи територіальної громади сприяють місцевим органам судової влади, прокуратури та інших правоохоронних органів в їхній діяльності, можуть надавати, в передбачених законодавством випадках, допомогу у здійсненні їхніх повноважень.

Міський голова, або за його дорученням інша посадова особа, відповідає за організацію зв’язків органів і посадових осіб територіальної громади з органами судової влади і прокуратури.

 

Стаття 1.4.3.

Взаємовідносини органів і посадових осіб територіальної громади з підприємствами, установами і організаціями, що перебувають на її території, базуються на суворому дотриманні визначених законодавством прав суб’єктів господарської діяльності і визначаються формою власності підприємств, установ і організацій, джерелами фінансування і характером їхньої діяльності.

По відношенню до підприємств, установ і організацій, що перебувають у комунальній власності територіальної громади, відповідні органи і посадові особи територіальної громади здійснюють такі функції:

утворюють, реорганізують та ліквідують комунальні підприємства, установи і організації громади в інтересах територіальної громади у порядку, визначеному чинним законодавством;

призначають та звільняють з посади їхніх керівників за погодженням ради;

визначають цілі, функції, організаційні форми і порядок діяльності та затверджують Статути створюваних ними підприємств, установ і організацій;

встановлюють у порядку і в межах, визначених законодавством, економічно обґрунтовані ціни та тарифи на послуги комунальних підприємств;

приймають, у визначених законодавством межах, рішення про відчуження об’єктів комунальної власності, передачу їх в оренду чи концесію, а також рішення щодо переліку об’єктів комунальної власності, які не підлягають приватизації;

визначають порядок використання прибутку і доходів підприємств, установ і організацій, встановлюють для них розмір частки прибутку, що підлягає зарахуванню до місцевого бюджету;

приймають рішення про передачу іншим органам окремих повноважень щодо управління майном, яке належить до комунальної власності територіальної громади, визначення меж цих повноважень та умов їхнього здійснення;

приймають рішення про спільне з іншими територіальними громадами використання об’єктів комунальної власності для задоволення спільних потреб у порядку співробітництва територіальних громад;

вирішують відповідно до законодавства питання про створення підприємствами комунальної власності спільних підприємств, у тому числі з іноземними інвестиціями;

контролюють ефективність і законність використання майна комунальних підприємств, установ і організацій громади в порядку, визначеному чинним законодавством і цим Статутом.

З підприємствами, установами і організаціями, які не перебувають у комунальній власності громади, органи і посадові особи територіальної громади будують свої відносини на договірній та податковій основі. При цьому, органи і посадові особи територіальної громади в межах своїх повноважень, визначених законодавством і цим Статутом, можуть приймати рішення щодо:

надання пільг по місцевих податках та зборах категоріям підприємств, установ і організацій, діяльність яких має важливе значення для соціально-економічного і культурного розвитку громади, її населених пунктів;

надання згоди на зміну функціонального призначення об’єктів соціальної сфери, якими управляють ці підприємства, установи і організації;

встановлення, відповідно до чинного законодавства, норм та правил ведення ними господарської діяльності з питань, що стосуються екологічної безпеки та соціально-економічного і культурного розвитку громади;

розміщення замовлень на проведення робіт і надання послуг по благоустрою території громади, її населених пунктів, обслуговування населення, будівництва та ремонту комунального житла, нежитлових будівель, що знаходяться у комунальній власності громади, виробництва продукції та виконання інших робіт за рахунок бюджетних коштів територіальної громади або залучених коштів підприємств, установ та організацій;

надання відповідно до законодавства згоди на розміщення на території громади нових об’єктів, у тому числі місць чи об’єктів для розміщення відходів, сфера екологічного впливу діяльності яких згідно з чинними нормативами включає територію громади або її частину.

 

Стаття 1.4.4.

Взаємовідносини територіальної громади, її органів і посадових осіб з іншими територіальними громадами, їхніми органами і посадовими особами базуються на принципах добросусідства, солідарності та взаємної вигоди.

Територіальна громада, рада, виконавчий орган ради і їх посадові особи можуть брати участь у міжмуніципальному та міжнародному співробітництві.

 

Глава 1.5. Планування розвитку громади

 

Стаття 1.5.1.

З метою оптимального використання ресурсів громади, забезпечення сталості її розвитку, збереження і примноження культурної спадщини, максимального задоволення інтересів різних поколінь членів територіальної громади здійснюється планування розвитку громади.

Планування розвитку громади та її населених пунктів реалізується шляхом прийняття радою розробленої з залученням громадськості Стратегії розвитку громади.

На виконання Стратегії розвитку громади радою приймаються щорічні Програми соціально-економічного та культурного розвитку.

 

Стаття 1.5.2.

Планування соціально-економічного та культурного розвитку громади передбачає:

1) аналіз розвитку громади, її населених пунктів за попередній і поточний роки, визначення основних тенденцій розвитку, їх узгодження з загальнодержавними та регіональними тенденціями розвитку;

2) визначення основних проблем розвитку економіки громади, її соціальної сфери, культурного розвитку;

3) оцінку стану використання природного, виробничого, науково-технічного та трудового потенціалу громади, визначення резервів такого потенціалу;

4) визначення пріоритетних цілей та напрямів розвитку громади на плановий період та шляхи розв’язання основних соціальних, економічних та культурних проблем територіальної громади;

5) постановку завдань з досягнення визначених цілей, встановлення термінів їхнього виконання у прив’язці до фінансових та інших ресурсів громади;

6) інші програми розвитку громади передбачені законами України.

 

Стаття 1.5.3.

Стратегія розвитку передбачає планування соціально-економічного та культурного розвитку громади, її населених пунктів на період не менше двох каденцій повноважень ради.

Короткострокові програми розвитку громади розробляються на 1 (один) рік та спрямовуються на вирішення завдань, визначених Стратегією розвитку.

Короткострокові програми розвитку встановлюють пріоритети соціально-економічного та культурного розвитку громади, її населених пунктів на плановий період та систему заходів органів і посадових осіб територіальної громади з їх реалізації з визначенням термінів виконання, виконавців та ресурсів.

 

Стаття 1.5.4.

Визначальною засадою у плануванні соціально-економічного та культурного розвитку громади та її населених пунктів є задоволення потреб членів територіальної громади і здійснюється на засадах сталого розвитку.

 

РОЗДІЛ ІІ. СИСТЕМА МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

Глава 2.1. Загальні засади організації та функціонування системи місцевого самоврядування територіальної громади

 

Стаття 2.1.1.

Організація та функціонування системи місцевого самоврядування територіальної громади здійснюється відповідно до положень Конституції та законів України, а також цього Статуту.

Система місцевого самоврядування територіальної громади включає:

територіальну громаду;

міську раду – представницький орган місцевого самоврядування, що представляє територіальну громаду та здійснює від її імені та в її інтересах функції і повноваження місцевого самоврядування, визначені Конституцією та законами України;

міського голову, який є головною посадовою особою територіальної громади;

виконавчі органи ради (виконавчий комітет, управління, відділи, служби тощо);

старосту;

органи самоорганізації населення.

Розмежування повноважень між складовими системи місцевого самоврядування територіальної громади здійснюється згідно із законом, цим Статутом та рішеннями, прийнятими на сесії ради.

 

Стаття 2.1.2.

Система місцевого самоврядування територіальної громади організовується та функціонує на принципах, передбачених Конституцією України, Законом України ,,Про місцеве самоврядування в Україні“ та іншими законами України.

У своїй діяльності складові системи місцевого самоврядування територіальної громади додатково дотримуються таких принципів:

ефективності – рішення, що готуються чи ухвалюються ними мають бути максимально ефективними серед можливих альтернативних рішень;

сталості – використання ресурсів територіальної громади не може шкодити наступним поколінням;

екологічності – при прийнятті рішення має забезпечуватися його мінімальний негативний вплив на навколишнє природне середовище;

системності – кожне рішення розглядається у взаємозв’язку з іншими рішеннями в просторі та часі;

відкритості – рішення готуються та розглядаються відкрито, не може бути жодного рішення, закритого для громадськості;

громадської участі – підготовка проектів та прийняття рішень, особливо тих, що стосуються планування та використання ресурсів громади мають відбуватись за умов широкого громадського обговорення та врахування інтересів територіальної громади, рішення, що стосуються окремих населених пунктів громади – також і інтересів їхніх жителів.

 

Глава 2.2. Територіальна громада – первинний суб’єкт права на місцеве самоврядування

 

Стаття 2.2.1.

Територіальна громада – первинний суб’єкт місцевого самоврядування, основний носій його функцій і повноважень. Вона може вирішувати на території громади будь-яке питання, що віднесене Конституцією та законами України до питань місцевого значення, за винятком тих, які, відповідно до принципу субсидіарності, вирішуються органами місцевого самоврядування районного та обласного територіальних рівнів.

Територіальна громада здійснює своє право на місцеве самоврядування безпосередньо або через утворені нею органи місцевого самоврядування та органи самоорганізації населення.

 

Стаття 2.2.2.

Членами територіальної громади є громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які відповідно до вимог Закону України ,,Про свободу пересування і вільний вибір місця проживання в Україні“, інших актів законодавства України зареєстрували своє місце проживання в населених пунктах громади.

Реєстрація осіб, які постійно чи тимчасово проживають у населених пунктах громади, здійснюється у порядку, визначеному чинним законодавством.

 

Стаття 2.2.3.

Територіальна громада обирає раду та міського голову, а також формує об’єкти комунальної власності.

Органи місцевого самоврядування територіальної громади є суб’єктами фінансово-кредитних та цивільно-правових відносин у межах, визначених законодавством.

 

Стаття 2.2.4.

До компетенції територіальної громади входять:

1) всі питання, вирішення яких, відповідно до законів України, здійснюється на місцевому референдумі;

2) питання, віднесені до повноважень органів місцевого самоврядування територіальної громади.

Перелік питань, віднесених до повноважень органів місцевого самоврядування територіальної громади, встановлюється відповідно до Закону України ,,Про місцеве самоврядування в Україні“, інших законів України, з врахуванням положень статті 4 ,,Європейської Хартії місцевого самоврядування“, а саме: ,,Органи місцевого самоврядування в межах закону мають повне право вирішувати будь-яке питання, яке не вилучене із сфери їхньої компетенції і вирішення якого не доручене жодному іншому органу“.

 

Глава 2.3. Права та обов’язки членів територіальної громади

 

Стаття 2.3.1.

Членом територіальної громади є особа, яка постійно проживає на території громади на законних підставах.

Особи, які відповідно до вимог Закону України ,,Про свободу пересування і вільний вибір місця проживання в Україні“, інших актів законодавства України не зареєстрували своє місце проживання в населених пунктах громади, але які володіють нерухомим майном (нерухомістю) на території громади, працюють на території громади, ведуть іншу діяльність, пов’язану зі сплатою податків до місцевого бюджету територіальної громади, користуються усіма правами членів територіальної громади, окрім виборчого права, права участі у місцевих референдумах, загальних зборах громадян за місцем проживання.

Рішенням органів місцевого самоврядування територіальної громади для цієї категорії осіб можуть встановлюватись право користування інфраструктурою населених пунктів громади, а також порядок отримання соціальних, освітніх, медичних та інших послуг на рівних умовах з членами територіальної громади.

 

Стаття 2.3.2.

Основні права членів територіальної громади передбачені Конституцією та законами України. Крім них, члени територіальної громади мають права на:

1) забезпеченість якісною питною водою;

2) якісне електропостачання, газопостачання і інших альтернативних видів енергії;

3) ефективну систему прибирання та вивезення побутових відходів з вулиць, прибудинкових територій та під’їздів багатоквартирних будинків у населених пунктах громади;

4) забезпеченість належним транспортним сполученням – як внутрішнім так і зовнішнім;

5) розгалуженість і якість доріг;

6) освітлення вулиць і під’їздів будинків у темну пору доби;

8) забезпечення тиші на вулицях та у житлових будинках у нічну пору;

9) ефективну систему безпеки громадян та захисту їхнього майна (боротьба зі злочинністю, охорона громадського порядку, попередження та ліквідація наслідків стихійного лиха);

10) наявність умов для своєї зайнятості;

11) доступність та якість медичних послуг відповідно до державних стандартів;

12) доступність та якість освітніх послуг відповідно до державних стандартів;

13) ефективну систему надання побутових послуг, забезпечення фізіологічних потреб людини;

14) доступність та якість мобільного зв’язку та інтернет-мереж;

15) забезпеченість місцями для відпочинку і дозвілля;

16) забезпеченість закладами й спорудами фізичної культури і спорту (спортивні майданчики, спортивні стадіони тощо);

17) забезпеченість закладами культури (бібліотеки, будинки культури,

кінотеатри тощо);

18) вільний доступ до усіх природних об’єктів та угідь в межах громади – лісів, берегів рік та озер тощо.

Зазначений перелік прав членів територіальної громади не є вичерпним.

 

Стаття 2.3.3.

Права і обов`язки членів територіальної громади взаємопов`язані. Наявність прав породжує необхідність виконання членами територіальної громади обов`язків стосовно територіальної громади в цілому, внутрішніх громад чи інших членів територіальної громади.

Основні обов’язки членів територіальної громади передбачені Конституцією та законами України. Крім них, на членів територіальної громади покладаються обов’язки щодо:

1) збереження та розвитку традицій, звичаїв та особливостей територіальної громади, населених пунктів, шанобливого ставлення до їхньої історії, до об’єктів історико-культурної спадщини;

2) сприяння сталому розвитку громади та її населених пунктів;

3) толерантного ставлення до усіх членів територіальної громади незалежно до їхнього етнічного походження, віросповідання, політичних переконань тощо;

4) сприяння реалізації права членів територіальної громади на задоволення передбачених цим Статутом основних соціально-побутових, економічних, культурно-духовних потреб та проблем з питань охорони безпеки;

5) бережливого ставлення до зелених насаджень, природних об’єктів, усього довкілля території громади.

Усі, хто проживає або перебуває на території громади, зобов’язані поважати права і свободи членів територіальної громади.

 

 

 

 

 

Глава 2.4. Форми участі членів територіальної громади у здійсненні місцевого самоврядування: загальні засади

 

Стаття 2.4.1.

Участь членів територіальної громади у здійсненні місцевого самоврядування реалізується у формах, визначених Конституцією, законами України та цим Статутом.

На території громади створюються необхідні умови для розвитку демократії, активного залучення членів територіальної громади до участі у плануванні розвитку території, у розробці та прийнятті рішень з питань, вирішення яких віднесено Конституцією та законами України до компетенції територіальних громад та їхніх органів, у контролі за діяльністю органів місцевого самоврядування, органів самоорганізації населення та їхніх посадових осіб.

Органи місцевого самоврядування територіальної громади та їхні посадові особи враховують пропозиції членів територіальної громади щодо вдосконалення системи муніципального управління, соціально-економічного та культурного розвитку, забезпечення прав членів територіальної громади на участь у вирішенні питань місцевого значення.

Будь-які обмеження права членів територіальної громади на участь у місцевому самоврядуванні залежно від їхньої раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, за мовними або іншими ознаками забороняються.

 

Стаття 2.4.2.

Формами участі членів територіальної громади у вирішенні питань місцевого значення є:

місцеві вибори;

місцевий референдум;

загальні збори;

громадські слухання;

місцеві ініціативи;

органи самоорганізації населення;

участь у роботі інститутів громадянського суспільства (громадських організацій, благодійних організацій, професійних спілок, інших неприбуткових організацій), які опікуються питаннями здійснення місцевого самоврядування в територіальній громаді;

інші, не заборонені законом форми безпосередньої участі членів територіальної громади у вирішенні питань місцевого значення, встановлені рішенням ради.

 

Глава 2.5. Місцеві вибори

 

Стаття 2.5.1.

Члени територіальної громади на основі загального, рівного, прямого виборчого права шляхом таємного голосування беруть участь у вільних виборах:

 

міського голови;

депутатів ради;

старост.

 

Стаття 2.5.2.

Порядок реалізації виборчого права членами територіальної громади на

місцевих виборах встановлюється законодавством України.

 

Глава 2.6. Місцевий референдум

 

Стаття 2.6.1.

Місцевий референдум є формою безпосереднього вирішення членами територіальної громади питань, віднесених Конституцією, законами України до відання місцевого самоврядування, шляхом вільного волевиявлення.

Участь у місцевому референдумі приймають лише повнолітні члени територіальної громади.

Види, порядок ініціювання, призначення та проведення місцевих референдумів визначається законом.

 

Стаття 2.6.2.

Предметом місцевого референдуму може бути питання місцевого значення, віднесене до відання територіальної громади та її органів.

Питання, що виносяться на місцевий референдум, не повинні призводити до порушення рівноправності, громадської злагоди в територіальній громаді, обмежувати або скасовувати права і свободи членів територіальної громади або їх окремих категорій.

 

Стаття 2.6.3.

Рішення місцевого референдуму вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше половини членів територіальної громади, які взяли участь у голосуванні. У разі рівної кількості голосів, поданих ,,за“ і ,,проти“, вважається, що питання, яке було винесене на референдум, вирішене негативно.

Питання, яке не одержало підтримки на референдумі, може повторно виноситися на референдум не раніше, ніж через рік.

Рішення місцевого референдуму і результати голосування оприлюднюються шляхом офіційного повідомлення в місцевих засобах масової інформації та на офіційному сайті ради.

Рішення місцевого референдуму, крім консультативного, мають найвищу юридичну силу по відношенню до актів органів місцевого самоврядування громади та їхніх посадових осіб, підприємств, організацій розташованих на території ради.

Якщо для реалізації рішення місцевого референдуму потрібне прийняття іншого правового акта, орган місцевого самоврядування територіальної громади, до компетенції якого належить дане питання, зобов’язаний прийняти такий акт невідкладно (не пізніше, ніж на найближчих сесії ради або засіданні її виконавчого комітету).

 

 

Глава 2.7. Загальні збори громадян за місцем проживання

 

          Стаття 2.7.1.

Загальні збори громадян за місцем проживання (далі — збори) скликаються за місцем проживання громадян (вулиці, кварталу, будинку чи іншого територі­ального утворення) для обговорення і прийняття рішень з найважливіших пи­тань місцевого життя.


         Стаття 2.7.2.

У роботі зборів мають право брати участь громадяни, яким виповнилося 18 років і які є членами відповідної територіальної громади.

У зборах не беруть участі психічно хворі громадяни, громадяни, визнані судом недієздатними.

У роботі зборів можуть брати участь народні депутати України, депутати місцевих рад, представники органів виконавчої влади, трудових колективів, об'єднань громадян за місцем проживання, органів самоорганізації населення.

         Стаття 2.7.3. 

Збори скликаються за  необхідністю, і є правомірними за присутності на них не менше 50% осіб, які проживають на відповідній території і мають право брати участь у зборах, а в разі скликання зборів (конференції) представників громадян – не менш як двох третин представників відповідних територіальних утворень. 


         Стаття 2.7.4. 

При розгляді і вирішенні питань збори керуються Конституцією і законами України, указами Президента України, іншими актами законодавчої і виконавчої влади, рішеннями відповідних місцевих рад та їх виконавчих органів, а також цим Статутом.


         Стаття 2.7.5. 

Рішення загальних зборів підлягають розгляду та врахуванню у своїй діяльності органами та посадовими особами місцевого самоврядування.

          Стаття 2.7.6. 

На розгляд зборів виносяться питання, віднесені Конституцією та законами України до відання місцевого самоврядування, зокрема:

1) розгляд будь-яких питань, віднесених до відання місцевого самоврядування, в межах Конституції і законів України, внесення пропозицій відповідним органам та організаціям;

2) обговорення проектів рішень місцевої ради та її виконавчого органу з питань місцевого життя;

3) внесення пропозицій з питань порядку денного сесій місцевої ради та її органів;

4) заслуховування інформації міського голови, секретаря виконавчого комітету ради, звітів керівників підприємств, установ та організацій, що належать до комунальної власності відповідної адміністративно-територіальної одиниці;

5) інформування населення про прийняті міською радою та її виконавчим органам рішення, хід їх виконання, про закони України, укази Президента України, інші акти органів законодавчої і виконавчої влади з питань, що зачіпають інтереси громадян;

6) ініціювання перед міською радою питання про створення чи обрання органів самоорганізації населення; затвердження їх положень, внесення змін і доповнень до них, вирішення питань про до­строкове припинення повноважень органів самоорганізації населення, а також про відставку окремих їх членів; 

7) визначення структури, штатів, затвердження витрат на утримання створюваних зборами органів та умов оплати праці їх працівників;

8) надання згоди на включення до складу місцевого господарства об'єктів, створених у результаті трудової участі громадян або придбаних за їх добровільні внески, на продаж або безоплатну передачу цих майнових об'єк­тів іншим суб'єктам власності;

9) внесення пропозицій щодо передачі або продажу в комунальну власність відповідних адміністративно-територіальних одиниць підприємств, установ та організацій, їх структурних підрозділів та інших об'єктів, що належать до державної та інших форм власності, якщо вони мають особливо важливе значення для забезпечення комунально-побутових і соціально-культурних потреб населення даної території, функціонування місцевого господарства;

10) вирішення питань щодо об'єднання коштів населення, а також за згодою підприємств, організацій і установ, які не входять до складу місцевого господарства, їхніх коштів, трудових і матеріально-технічних ресурсів для бу­дівництва, розширення, ремонту й утримання на пайових засадах об'єктів соціальної і виробничої інфраструктури, благоустрою населених пунктів, для вжиття заходів з охорони навколишнього природного середовища; внесення відповідних пропозицій із цих питань міській раді та її виконавчому органу;

11) запровадження місцевих зборів на засадах добровільного самооподаткування;

12) розгляд питань про подання допомоги інвалідам, ветеранам війни і праці, одиноким престарілим громадянам, багатодітним сім'ям та іншим категоріям громадян; внесення відповідних пропозицій на розгляд міської ради та її органів;

13) внесення пропозицій щодо встановлення місцевою радою місцевих податків і зборів, оголошення місцевих добровільних позик;

14) розгляд питань про найменування, перейменування населених пунктів, вулиць, внесення відповідних пропози­цій із цих питань;

15) обговорення питань, пов'язаних із залученням населення до ліквідації наслідків аварій та стихійного лиха, сприянням міській раді, державним органам у проведенні робіт із ліквідації наслідків аварій; заслуховування інформації виконавчого органу міської ради про екологічно небезпечні аварії, поточну ситуацію і стан навколишнього природного середовища, а також про заходи, що вживаються з метою його поліпшення;

16) обговорення поведінки осіб, які порушують громадський порядок, вне­сення подань до державних і громадських органів про притягнення цих осіб до відповідальності. 

Перелік питань, віднесених до компетенції загальних зборів громадян за місцем проживання на відповідній території, викладений у цьому Статуті, не є вичерпним. У разі, якщо збори скликаються органами самоорганізації населення, вони повідомляють про це відповідну міську раду або її виконавчий орган згідно чинного законодавства.


         Стаття 2.7.7.

Новоукраїнська міська рада та її виконавчий орган сприяють органам самоорганізації населення в підготовці та проведенні зборів, при можливості надають їм необхідні приміщення. Відповідальними за організаційне, матеріальне та технічне забез­печення підготовки і проведення зборів є члени ініціативної групи або іншого суб'єкта ініціювання зборів.

Новоукраїнська міська рада та її виконавчий орган, посадові особи місцевого самоврядування, комунальних підпри­ємств, установ та організацій сприяють та подають допомогу в проведенні зборів, у тому числі надають потрібну для проведення зборів інформацію за письмовим запитом ініціативної групи у формі й обсязі, визначених Законом України ,,Про інформацію“.

        Стаття 2.7.8.

Загальні збори територіальної громади або жителів адміністративного центру громади скликаються головою громади за власною ініціативою, за ініціативою (пропозицією) органу самоорганізації населення, що діє на території мікрорайону, вулиці, кварталу, будинку, або за пропозицією ініціативної групи членів територіальної громади за місцем проживання.

Збори скликаються за пропозицією не менш як третини від загальної кількості громадян, які проживають у відповідному територіальному утворенні. Збори членів територіальної громади – жителів населеного пункту Територіальної громади, що не є її адміністративним центром, скликаються відповідним сільським старостою.

Збори членів територіальної громади – жителів мікрорайону, вулиці, кварталу, будинку скликаються відповідним органом самоорганізації населення (комітетом мікрорайону, вуличним, квартальним, будинковим комітетом) або ініціативною групою громадян.

Рішення про скликання зборів доводиться до відома громадян, які проживають на відповідній території, не пізніш як за 7 днів до їх проведення із зазначенням часу скликання, місця проведення зборів та переліку питань, які передбачається винести на обговорення.

У випадках особливої необхідності населенню повідомляється міською радою про скли­кання зборів у день їх проведення.


         Стаття 2.7.9. 

Збори відкриває і веде міський голова або секретар міської ради, а в разі, якщо збори скликано за рішенням відповідного орга­ну самоорганізації населення – керівник цього органу. В разі, якщо ініціатором проведення загальних зборів є ініціативна група громадян за місцем проживан­ня, збори відкриває та веде представник цієї ініціативної групи.

Для ведення протоколу зборів із числа їх учасників  обирається секретар зборів. Він веде протокол зборів, який підписують голова і секретар зборів.

Для ведення зборів із числа їх учасників  може обиратися президія зборів.

Для підрахунку голосів учасників зборів обирається лічильна комісія у складі не менше 3 осіб. Не можуть бути членами лічильної комісії міський голова, секретар міської ради, члени президії зборів.

Порядок денний і порядок роботи зборів затверджується зборами. Збо­ри приймають регламент своєї роботи, де обов'язково передбачаються доповіді членів ініціативної групи або іншого суб'єкта ініціювання загальних зборів та представника (представників) органу місцевого самоврядування, до компетенції якого належить вирішення питання, що його розглядають збори. Не допускаєть­ся розгляд на зборах та прийняття рішень із питань, не затверджених порядком денним.

Голова зборів на основі регламенту зборів:

оголошує питання, які виносяться на розгляд зборів;

веде збори та підтримує на них належну дисципліну й порядок;

надає слово для виступів та оголошує підсумки голосування;

виконує інші функції та обов'язки.

Якщо голова зборів зловживає своїм правом головуючого, то збори більші­стю голосів можуть висловити йому недовіру й обрати нового голову зборів.

Міська рада та посадові особи місцевого самоврядування мають право виступа­ти з власної ініціативи із співдоповідями з питань, що обговорюються на зборах та перебувають у її віданні.

Охорону й порядок під час проведення зборів забезпечують сили поліції або добровільних громадських формувань з охорони порядку.


         Стаття 2.7.10. 

З розглянутих питань збори приймають рішення.

Рішення зборів приймаються більшістю голосів громадян, присутніх на зборах, відкритим голосуванням.

Рішення зборів оформляється письмово та підписується головою і секрета­рем зборів та за бажанням учасниками зборів.


         Стаття 2.7.11. 

За результатами зборів складається протокол, який підписуєть­ся головою і секретарем зборів. Протокол оформляється у трьох примірниках. Один примірник протоколу зборів передають на зберігання секретареві міської ради; другий примір­ник протоколу залишають ініціаторові проведення зборів, третій – вивішують для ознайомлення в місці проведення загальних зборів громадян за місцем про­живання. У п'ятиденний термін з дня надходження протоколу зборів  його опри­люднення в повному обсязі здійснюється шляхом розміщення на офіційному сайті Новоукраїнської міської ради.

До першого примірника протоколу зборів (конференції) додаються матеріали реєстрації їх учасників (список громадян, які були присутні на зборах, із зазначен­ням місця їх проживання або список представників громадян відповідних територі­альних утворень), а також рішення органів самоорганізації громадян про делегуван­ня своїх представників для участі в конференції та протоколи лічильної комісії, а до другого та третього примірників протоколу –  копії вказаних документів.

 

         Стаття 2.7.12. 

Рішення зборів ураховуються Новоукрїнською міською радою, міським головою та іншими посадовими особами місцевого самоврядування у їхній діяльності.

Рішення загальних зборів з питань, що мають важливе значення для громади, але віднесені до повноважень органів місцевого самоврядування громади, мають рекомендаційний характер.

Рішення, підтримані учасниками зборів у кількості голосів, визначеній для підтримки місцевої ініціативи, можуть бути оформлені у вигляді проектів рішень Новоукраїнської міської ради і розглядатися як місцева ініціатива.

Рішення загальних зборів є обов’язковими для виконання старостою відповідного населеного пункту громади, органами самоорганізації населення, що розташовані у відповідному населеному пункті громади або на відповідній території.

Рішення зборів може бути оскаржене в судовому порядку.

Рішення зборів доводиться до відома депутатів Новоукраїнської  міської ради на найближчому її засіданні.

Розгляд рішення зборів проводиться за обов'язкової участі членів ініціати­вної групи.


         Стаття 2.7.13. 

Рішення зборів реалізуються Новоукраїнським міським головою, виконавчим органом міської ради, органами самоорганізації населення. На зборах вирішується питання хто буде реалізовувати рішення зборів з обов’язковою згодою органу або посадової особи, який буде займатися реалізацією.

До реалізації рішень зборів залучаються населення, підприємства, органі­зації, установи незалежно від форми власності, які розташовані на відповідній території.

Орган місцевого самоврядування та орган самоорганізації населення регулярно інформують населення про виконання рішень зборів.


         Стаття 2.7.14. 

Дію рішень зборів, прийнятих із порушенням Конституції та законодавства України, може бути призупинено відповідною міською радою або її виконавчим комітетом до вирішення питання про їх законність у судовому порядку. Одночасно суб'єкт, що припинив дію рішення зборів, зобов'язаний звернутися до суду для оскарження такого рі­шення. Про це повідомляється відповідний орган самоорганізації населення (в разі наявності такого). 

 

         Стаття 2.7.15.

На зборах у порядку, передбаченому цим Положенням, та з додержанням вимог відповідних законодавчих актів України можуть також розглядатися питання:

а) про внесення на розгляд відповідної міської ради пропозицій про проведення місцевого референдуму;

б) про створення ініціативних груп всеукраїнського і місцевих референдумів.

 

Глава 2.8. Громадські слухання

 

            Стаття 2.8.1.

Організація громадських слухань здійснюється згідно Порядку, який є невід’ємною частиною цього Статуту.

Порядок організації громадських слухань Новоукраїнської міської об’єднаної територіальної громади є додатком та невід’ємною частиною Статуту Новоукраїнської міської об’єднаної територіальної громади (додаток 1).

 

Глава 2.9. Місцеві ініціативи

            Стаття 2.9.1.

Члени територіальної громади мають право ініціювати розгляд у раді будь-якого питання, віднесеного законом до відання місцевого самоврядування.

Місцева ініціатива реалізується у формі подання до міської ради проекту рішення ради разом з супровідними документами.

Суб’єктами розробки проекту рішення ради у порядку місцевої ініціативи можуть бути:

1) члени територіальної громади, об’єднані в ініціативну групу;

2) органи самоорганізації населення, легалізовані на території громади.

 

            Стаття 2.9.2.

Суб’єктами права місцевої ініціативи може бути ініціативна група членів територіальної громади.

         Проекти нормативно-правових актів, внесених в порядку місцевої ініціативи підлягають оприлюдненню і першочерговому розгляду на сесії міської ради.

 

            Стаття 2.9.3.

         Розгляд питання, внесеного в порядку місцевої ініціативи, здійснюється на відкритому пленарному засіданні міської ради з обов’язковою участю членів ініціативної групи.

 

            Стаття 2.9.4.

         Рішення, прийняті міською радою з питань, внесених в порядку місцевої ініціативи, підлягають обов’язковому оприлюдненню в порядку, встановленому міською радою.

 

Глава 2.10. Органи самоорганізації населення

 

Стаття 2.10.1.

Органи самоорганізації населення є представницькими органами, які утворюються членами територіальної громади для вирішення таких основних завдань:

1) створення умов для участі членів територіальної громади – жителів населеного пункту або відповідної території населеного пункту у вирішенні питань місцевого значення в межах Конституції і законів України;

2) задоволення соціальних, культурних, побутових та інших потреб жителів шляхом сприяння у наданні їм відповідних послуг;

3) сприяння участі жителів у реалізації проектів та програм соціально-економічного, культурного розвитку відповідної території, інших програм.

До системи органів самоорганізації населення територіальної громади входять:

комітети мікрорайонів;

вуличні, квартальні, будинкові комітети.

Організація та діяльність органів самоорганізації населення регламентується законом.

 

            Стаття 2.10.2.

Рада відповідно до закону може наділяти органи самоорганізації населення частиною своїх власних повноважень з одночасною передачею відповідних фінансів і майна, необхідних для здійснення цих повноважень, та здійснює контроль за реалізацією переданих повноважень і використанням наданих фінансів і майна.

Фінансовою основою діяльності органу самоорганізації населення є власні кошти, які формуються за рахунок власної економічної діяльності та добровільних внесків фізичних та юридичних осіб й інших надходжень, не заборонених законодавством, а також кошти місцевого бюджету, які можуть бути передані йому радою для здійснення власних та переданих нею повноважень.

 

Глава 2.11. Індивідуальні та колективні звернення

 

            Стаття 2.11.1.

Для захисту своїх прав та законних інтересів члени територіальної громади можуть направляти індивідуальні чи колективні письмові звернення або особисто звертатися до органів місцевого самоврядування територіальної громади, їхніх посадових осіб, які зобов’язані розглянути такі звернення і надати обґрунтовану відповідь у встановлений законом строк.

Порядок розгляду звернень членів територіальної громади регламентується Законом України ,,Про звернення громадян“ та відповідними актами органів місцевого самоврядування територіальної громади.

Розгляд електронної петиції, адресованої Новоукраїнській міській раді здійснюється згідно Порядку, який є невід’ємною частиною цього Статуту (Додаток 2).

 

 

Глава 2.12. Участь у роботі органів місцевого самоврядування та робота

на виборних посадах місцевого самоврядування

 

            Стаття 2.12.1.

Члени територіальної громади мають право бути присутніми на засіданнях ради, її постійних комісій. Особи, що виявили бажання відвідати таке засідання, повинні за три робочі дні до проведення засідання ради (постійної комісії) подати відповідну заяву на ім’я міського голови.

        

            Стаття 2.12.2.

Члени територіальної громади мають право брати участь у засіданнях виконавчого комітету ради.

 

            Стаття 2.12.3.

Членам територіальної громади гарантується право бути обраними на посади в системі місцевого самоврядування, які визначені законом і цим Статутом як виборні, на рівних підставах.

 

Глава 2.13. Міська рада

 

            Стаття 2.13.1.

Міська рада є представницьким і нормотворчим органом місцевого самоврядування територіальної громади, який здійснює від імені та в інтересах територіальної громади функції та повноваження місцевого самоврядування. Рада складається з депутатів, обраних у порядку, встановленому Конституцією та законами України.

Загальний склад (чисельність депутатів) ради встановлюється відповідно до Закону України ,,Про місцеві вибори“.

Строк повноважень ради відповідно до Конституції України становить 5 років.

Дострокове припинення повноважень ради може бути здійснене у випадках і у порядку, визначеному Конституцією та Законом України ,,Про місцеве самоврядування в Україні“.

 

            Стаття 2.13.2.

Завдання, функції та повноваження ради визначаються законодавством України та цим Статутом.

Міська рада є юридичною особою, має власну печатку, рахунки у Державному казначействі України та інших фінансових установах, має право набувати від свого імені майнові та особисті немайнові права, несе відповідні обов’язки, може бути позивачем і відповідачем у судах.

 

            Стаття 2.13.3.

Робочими органами ради є її постійні й тимчасові контрольні комісії, які обираються з числа депутатів для вивчення проблем і потреб, попереднього розгляду і підготовки проектів рішень ради. Комісії здійснюють контроль за виконанням рішень ради та її виконавчого комітету.

Видатки на забезпечення діяльності ради передбачаються у місцевому бюджеті територіальної громади.

 

            Стаття 2.13.4.

Формами роботи ради є її пленарні сесійні засідання та робота постійних і тимчасових комісій ради. Сесійні засідання ради проводяться у приміщенні залу засідань ради.

Порядок роботи ради визначається Регламентом Новоукраїнської міської ради, який затверджується радою у відповідності до законодавства України і не може суперечити цьому Статуту. Дотримання вимог Регламенту ради забезпечує міський голова.

Сесійне засідання ради є правомочним, якщо на ньому зареєстровано більшість від загального складу депутатів ради. Порядок реєстрації депутатів ради на сесійному засіданні визначається Регламентом ради.

Порядок підготовки, проходження, ухвалення, зберігання рішень ради,

забезпечення режиму доступу до них визначається законами України, Регламентом ради та цим Статутом.

 

            Стаття 2.13.5.

Рада на реалізацію повноважень, визначених Конституцією та законами України, приймає нормативно-правові та інші акти у формі рішень.

Рішення ради приймається більшістю голосів депутатів від її загального складу шляхом відкритого поіменного голосування, якщо інше не встановлене законом.

У випадках, визначених законом та цим Статутом, рішення ради може бути прийняте лише після проведення місцевого референдуму, громадських слухань, загальних зборів членів територіальної громади.

Рішення ради підписуються міським головою.

Рішення ради у п’ятиденний строк з моменту його прийняття може бути зупинено міським головою і внесено на повторний розгляд ради із обґрунтуванням зауважень. У цьому разі міський голова не підписує таке рішення ради, видає розпорядження про зупинення рішення ради з мотивуванням таких дій та подає до ради відповідне обґрунтування з пропозицією про скасування такого рішення в цілому, скасування частково або про внесення змін до прийнятого рішення ради. У випадку, якщо міський голова не підписує рішення ради, і не зупиняє його в зазначеному порядку, такі його дії можуть бути оскаржені у суді.

Підставами зупинення рішення ради міським головою можуть бути:

1) порушення радою Конституції та законів України, рішень місцевих референдумів, Статуту Новоукраїнської міської об’єднаної територіальної громади, Регламенту ради, рішень ради про затвердження місцевого бюджету та щодо проектів і програм розвитку територіальної громади, її населених пунктів;

2) виявлення порушень при підготовці тексту рішення, поданого на підпис міському голові, виходячи із співставлення тексту проекту рішення, внесеного на розгляд ради;

3) прийняття радою рішень з питань, які не віднесені до її компетенції;

4) прийняття радою рішень, виконання яких може спричинити погіршення соціально-економічної ситуації в територіальній громаді, завдати шкоди правам та законним інтересам членів територіальної громади;

5) випадки, коли при прийнятті рішення ради не було повідомлено про конфлікт інтересів суб’єктів прийняття рішення.

У двотижневий строк міська рада зобов’язана повторно розглянути рішення, зупинене міським головою, та його пропозиції. У разі, якщо рада прийме рішення про відхилення пропозицій міського голови і підтвердить попереднє рішення двома третинами голосів від загального складу ради, то таке рішення набирає чинності.

У разі, якщо міська рада не розгляне у встановлений законом термін рішення, зупинене міським головою, та його пропозиції, а також у разі, якщо рада не проголосує двома третинами голосів за відхилення зауважень міського голови чи підтвердження попереднього рішення ради, то таке рішення втрачає чинність з дня його прийняття.

Рішення міської ради нормативно-правового характеру набирають чинності з дня їх офіційного оприлюднення, якщо радою не встановлено інший  строк введення цих рішень у дію. Офіційне оприлюднення рішень ради здійснюється у порядку, визначеному цим Статутом та Регламентом Новоукраїнської міської ради.

Рішення ради, які відповідно до закону є регуляторними актами, розробляються, розглядаються, приймаються та оприлюднюються у порядку, встановленому Законом України ,,Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності“.

Рішення ради індивідуально-правового характеру набирають чинності з моменту їх прийняття, якщо не встановлено іншого строку введення цих рішень в дію.

 

            Стаття 2.13.6.

У передбачених законодавством України випадках, а також у випадках, коли повноваження міської ради може бути ефективніше реалізоване іншим суб’єктом системи місцевого самоврядування територіальної громади, рада може делегувати частину власних повноважень, що не є виключними, цьому суб’єкту на період повноважень ради поточного скликання.

Делегування повноважень ради здійснюється за попередньою згодою суб’єкта, якому вони делегуються. Таке делегування здійснюється на договірній основі, якщо інше не встановлено законодавством України.

Делегування повноважень ради супроводжується одночасною передачею відповідному суб’єкту коштів, матеріальних та інших ресурсів для здійснення цих повноважень.

Суб’єкт, якому делегуються повноваження ради, є відповідальним, підзвітним і підконтрольним перед радою за реалізацію делегованих повноважень.

 

            Стаття 2.13.7.

Міська рада відповідальна, підзвітна і підконтрольна перед територіальною громадою.

Міський голова не рідше одного разу на рік звітує про свою роботу перед територіальною громадою на відкритій зустрічі з громадянами. На вимогу не менше половини депутатів відповідної ради міський голова зобов’язаний прозвітувати перед радою про роботу виконавчих органів ради у будь-який визначений ними термін.

 

            Стаття 2.13.8.

Депутат міської ради є членом представницького органу місцевого самоврядування, представником інтересів територіальної громади, інтересів виборців округу.

Повноваження депутата міської ради починаються з дня відкриття першої сесії ради з моменту офіційного оголошення підсумків виборів міською виборчою комісією і закінчуються в день відкриття першої сесії ради нового скликання, крім випадків дострокового припинення повноважень депутата.

Повноваження депутатів, порядок організації і гарантії депутатської діяльності визначаються Конституцією України, Законом України ,,Про статус депутатів місцевих рад“, іншими законами.

Повноваження депутата можуть бути припинені достроково у випадках та в порядку, передбачених законом.

Депутат здійснює свої повноваження на громадських засадах.

Депутат міської ради періодично, але не рідше одного разу на рік, зобов’язаний звітувати про свою роботу перед виборцями відповідного виборчого округу, об’єднаннями громадян. Рада визначає орієнтовні строки проведення звітів депутатів міської ради перед виборцями.

Звіт депутата міської ради може бути проведено в будь-який час на вимогу зборів виборців за місцем проживання, трудової діяльності або навчання, а також органів самоорганізації населення.

Депутат міської ради не пізніш як за сім днів повідомляє виборців про час і місце проведення звіту через місцеві засоби масової інформації або в інший спосіб. Звіти і зустрічі депутатів міської ради з виборцями висвітлюються засобами масової інформації.

Міська рада, інші органи місцевого самоврядування територіальної громади створюють умови для навчання та підвищення професійної компетентності депутатів ради.

Депутати міської ради можуть мати помічників-консультантів, статус яких визначається законом та відповідним Положенням, затвердженим радою.

Помічники-консультанти депутата працюють на громадських засадах.

 

            Стаття 2.13.9.

Секретар міської ради працює в раді на постійній основі. Секретар ради обирається радою з числа її депутатів на строк повноважень ради за пропозицією міського голови. Пропозиція щодо кандидатури секретаря ради може вноситися на розгляд ради не менш як половиною депутатів від загального складу відповідної ради у разі, якщо:

1) на день проведення першої сесії міської ради, обраної на чергових виборах, не завершені вибори міського голови;

2) рада не підтримала кандидатуру на посаду секретаря ради, запропоновану міським головою;

3) протягом тридцяти днів з дня відкриття першої сесії міської ради міський голова не вніс кандидатуру на посаду секретаря ради;

4) на наступній черговій сесії після виникнення вакансії секретаря ради у зв’язку з достроковим припиненням його повноважень міський голова не вніс на розгляд ради кандидатуру на посаду секретаря ради;

5) посада секретаря ради стає вакантною під час вакантності посади міського голови у зв’язку з достроковим припиненням його повноважень.

У разі якщо рада не підтримала кандидатуру, внесену на її розгляд не менш як половиною депутатів від загального складу ради згідно з пунктом 2, наступну пропозицію щодо кандидатури секретаря ради вносить міський голова.

Секретар міської ради не може суміщати свою службову діяльність з іншою посадою, у тому числі на громадських засадах (крім викладацької, наукової та творчої роботи в позаурочний час), займатися підприємницькою діяльністю, одержувати від цього прибуток, якщо інше не передбачено законом.

Секретар міської ради:

1) скликає сесії у випадках та у порядку, передбачених Законом України ,,Про місцеве самоврядування в Україні“;

2) повідомляє депутатам і доводить до відома членів територіальної громади інформацію про час і місце проведення сесії ради, питання, які передбачається внести на розгляд ради;

3) організує підготовку сесій ради, питань, що вносяться на її розгляд;

4) веде засідання ради та підписує її рішення у випадках, передбачених Законом України ,,Про місцеве самоврядування в Україні“;

5) забезпечує своєчасне доведення рішень ради до виконавців, органів самоорганізації населення, їх оприлюднення в місцевих засобах масової інформації, організує контроль за їх виконанням;

6) за дорученням міського голови координує діяльність постійних та тимчасових контрольних комісій ради, дає їм доручення, сприяє організації виконання їхніх рекомендацій;

7) сприяє депутатам ради у здійсненні їхніх повноважень;

8) за дорученням ради відповідно до чинного законодавства та цього Статуту організовує здійснення заходів, пов’язаних з підготовкою і проведенням референдумів, виборів;

9) забезпечує зберігання офіційного тексту цього Статуту, інших офіційних документів територіальної громади, її органів та посадових осіб;

10) вирішує за дорученням міського голови або ради інші питання, пов’язані з діяльністю територіальної громади та її органів;

11) у випадку відсутності міського голови виконує його обов’язки з питань діяльності ради.

 

            Стаття 2.13.10.

У раді та її виконавчих органах може виникати конфлікт інтересів, тобто ситуація, коли рішення, яке приймається радою, виконавчим комітетом, може мати позитивні чи негативні наслідки для приватного інтересу суб’єкта (одного із суб’єктів) прийняття рішення (депутата ради, міського голови, інших посадових осіб міської ради або його родичів).

У разі, якщо на розгляд сесії міської ради або її виконавчих органів винесене питання, яке породжує у депутатів ради, міського голови, інших посадових осіб органів місцевого самоврядування територіальної громади конфлікт інтересів, ці особи зобов’язані повідомити раду, її виконавчий комітет про цей конфлікт інтересів у письмовій формі. Письмова заява про наявність конфлікту інтересів оголошується на засіданні і долучається до протоколу засідання.

Неповідомлення депутатом ради, посадовою особою органу місцевого самоврядування територіальної громади про наявний конфлікт інтересів перед голосуванням при прийнятті рішення ради, її виконавчого комітету є підставою для зупинення міським головою зазначеного рішення ради, виконавчого комітету відповідно до положень частин 4 і 7 статті 59 Закону України ,,Про місцеве самоврядування в Україні“ та пункту 5 частини шостої статті 2.13.5 цього Статуту.

 

Глава 2.14. Міський голова

 

            Стаття 2.14.1.

Міський голова є головною посадовою особою територіальної громади.

Міський голова обирається членами територіальної громади, у визначеному законом порядку, шляхом вільних виборів на основі загального, прямого, рівного виборчого права при таємному голосуванні.

Міським головою може бути обраний громадянин України, який має право голосу відповідно до статті 70 Конституції України. Не може бути обраним міським головою громадянин України, який має судимість за вчинення тяжкого або особливо тяжкого злочину, злочину проти виборчих прав громадян чи корупційного злочину, якщо ця судимість не погашена або не знята в установленому законом порядку.

Міський голова не може бути депутатом будь-якої ради, суміщати свою службову діяльність з іншою посадою, у тому числі на громадських засадах (крім викладацької, наукової та творчої роботи у позаробочий час), займатися підприємницькою діяльністю, одержувати від цього прибуток.

На міського голову поширюються повноваження та гарантії депутатів місцевих рад, що передбачені Законом України ,,Про статус депутатів місцевих рад“, а також обмеження, встановлені Законами України ,,Про місцеве самоврядування в Україні“, ,,Про службу в органах місцевого самоврядування“, ,,Про засади запобігання корупції“.

Термін повноважень міського голови відповідно до Конституції України становить 5 років. Повноваження міського голови починаються з моменту оголошення міською виборчою комісією на пленарному засіданні ради рішення про його обрання і закінчуються у момент вступу на цю посаду іншої обраної відповідно до закону особи.

Перед вступом у свої повноваження міський голова складає урочисту присягу такого змісту:

 ,,Я, (прізвище, ім’я, по батькові), усвідомлюючи свою високу відповідальність, урочисто присягаю, що буду вірно служити громаді та народові України, неухильно дотримуватися Конституції України та законів України, сприяти втіленню їх у життя, охороняти права, свободи і законні інтереси громадян, сумлінно виконувати свої посадові обов’язки“.

 Якщо вибори міського голови проведені одночасно з виборами депутатів, то присяга складається на першому пленарному засіданні новообраної ради.

Форми роботи і повноваження міського голови визначаються Конституцією України, законодавством України, цим Статутом, Регламентом ради.

Повноваження міського голови припиняються достроково міською громадою шляхом міського референдуму відповідно до чинного законодавства. Повноваження міського голови вважаються достроково припиненими у разі:

його звернення з особистою заявою до міської ради про складення ним повноважень голови;

припинення його громадянства;

набрання законної сили обвинувальним вироком щодо нього;

набрання законної сили рішенням суду про притягнення його до відповідальності за правопорушення, пов’язане з корупцією, яким накладено стягнення у виді позбавлення права займати посади або займатися діяльністю, що пов’язані з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування;

відкликання з посади за народною ініціативою;

визнання його судом недієздатним, безвісно відсутнім або оголошення таким, що помер;

його смерті.

У разі дострокового припинення повноважень міського голови проводяться позачергові вибори міського голови в порядку, передбаченому законодавством.

При здійсненні наданих повноважень міський голова є підзвітним, підконтрольним і відповідальним перед територіальною громадою, відповідальним – перед міською радою, а з питань здійснення виконавчими органами ради повноважень органів виконавчої влади – також підконтрольним відповідним органам виконавчої влади.

Підзвітність і підконтрольність міського голови перед територіальною громадою забезпечується обов’язком його звітуванням перед членами територіальної громади не рідше одного разу на рік. Такий звіт повинен включати в себе інформацію про діяльність міського голови у межах його компетенції за звітний період.

У межах своїх повноважень міський голова видає розпорядження, що є обов’язковими для виконання на території громади.

Міський голова може мати заступників.

Заступники міського голови призначаються та звільняються з посади у порядку, визначеному чинним законодавством.

 

Глава 2.15. Виконавчі органи ради

 

            Стаття 2.15.1.

Виконавчими органами ради (далі: виконавчі органи) є виконавчий комітет міської ради (далі: виконавчий комітет), департаменти, управління, відділи та інші утворені радою виконавчі органи.

Структура виконавчих органів, загальна чисельність їхнього апарату, система оплати праці та розмір заробітної плати працівників виконавчих органів затверджуються радою за поданням міського голови, з врахуванням чинного законодавства України.

Повноваження виконавчих органів визначаються законодавством та положеннями про них, затвердженими відповідними рішеннями ради.

Виконавчі органи можуть бути наділені правами юридичної особи за рішенням ради.

Виконавчі органи утворюються, реорганізуються та ліквідуються міською радою за поданням міського голови.

 

            Стаття 2.15.2.

Виконавчий комітет ради є її виконавчим і розпорядчим органом, який

створюється міською радою на період її повноважень у порядку, визначеному Законом України ,,Про місцеве самоврядування в Україні“.

Виконавчий комітет має свою печатку.

Очолює виконавчий комітет міський голова. Основною формою роботи виконавчого комітету міської ради є його засідання. Засідання виконавчого комітету скликаються міським головою, а в разі його відсутності чи неможливості здійснення ним цієї функції – заступником міського голови з питань діяльності виконавчого органу ради в міру необхідності, але не рідше одного разу на місяць, і є правомочними, якщо в них бере участь більше половини від загального складу виконавчого комітету.

Виконавчий комітет є підзвітним і підконтрольним міській раді.

Міський голова звітує перед радою про роботу виконавчого комітету в порядку, встановленому законодавством України.

Кількісний і персональний склад виконавчого комітету затверджується

міською радою за поданням міського голови. За посадою до складу виконавчого комітету входять: міський голова та його заступники, секретар ради, староста (старости). До складу виконавчого комітету не можуть входити депутати ради, окрім секретаря ради.

Порядок скликання засідання виконавчого комітету та порядок прийняття ним рішень визначаються Регламентом виконавчого комітету, який затверджується міською радою.

Засідання виконавчого комітету носять відкритий характер, крім випадків, передбачених законодавством.

Рішення виконавчого комітету з питань, віднесених до власної компетенції виконавчих органів ради, можуть бути скасовані відповідною радою. 

У разі незгоди міського голови з рішенням виконавчого комітету, він може зупинити його дію своїм розпорядженням та винести це питання на розгляд відповідної ради.

 

Глава 2.16. Староста

 

            Стаття 2.16.1.

Староста є посадовою особою місцевого самоврядування, який представляє інтереси громади (жителів одного або кількох населених пунктів територіальної громади, які не є адміністративним центром територіальної громади).

Старости обираються на строк повноважень міської ради в населених пунктах громади, які визначаються рішенням ради. Порядок обрання старости визначається Законом України ,,Про місцеві вибори“.

За посадою староста входить до складу виконавчого комітету міської ради та здійснює свої повноваження на постійній основі.

Правовий статус старости визначається Конституцією України, Законами України ,,Про місцеве самоврядування в Україні“ та ,,Про добровільне об’єднання територіальних громад“, іншими законодавчими актами України, цим Статутом та Положенням про старосту, яке затверджується радою.

 

            Стаття 2.16.2.

Староста зобов’язаний:

1) представляти інтереси жителів відповідної громади у виконавчих органах ради;

2) сприяти членам громади у підготовці ними документів, що подаються на розгляд органів місцевого самоврядування;

3) брати участь у підготовці проекту бюджету територіальної громади в частині фінансування проектів та програм, що реалізуються на території відповідного населеного пункту територіальної громади;

4) сприяти виконанню рішень органів місцевого самоврядування територіальної громади на території відповідної громади;

5) вносити пропозиції до виконавчого комітету з питань діяльності на території відповідного населеного пункту громади виконавчих органів ради, підприємств, установ, організацій комунальної форми власності та їхніх посадових осіб;

6) погоджувати проекти рішень ради, що стосуються майна територіальної громади, розташованого на території відповідного населеного пункту громади;

7) шанобливо ставитися до жителів відповідного населеного пункту громади, приймати від них та передавати у відповідні органи місцевого самоврядування територіальної громади індивідуальні та колективні звернення, здійснювати моніторинг дотримання встановлених законом та цим Статутом вимог щодо розгляду таких звернень;

8) здійснювати моніторинг стану довкілля, стану об’єктів інфраструктури та правопорядку в межах території відповідного населеного пункту громади;

9) здійснювати моніторинг дотримання прав і законних інтересів членів

відповідних громад у сфері соціального захисту, культури, освіти, спорту, туризму, житлово-комунального господарства, стану реалізації їхніх прав на працю та медичну допомогу;

10) не допускати на території відповідного населеного пункту громади дій чи бездіяльності, які можуть зашкодити інтересам територіальної громади та держави;

11) виконувати інші обов’язки, визначені цим Статутом, Положенням про старосту, актами органів місцевого самоврядування територіальної громади.

Староста має право:

1) брати участь у пленарних засіданнях міської ради з правом дорадчого голосу, а також у засіданнях постійних та інших комісій ради;

2) взаємодіяти з міською радою, підприємствами, установами, організаціями комунальної форми власності та їхніми посадовими особами, громадськими об’єднаннями, іншими інститутами громадянського суспільства, що розташовані на території відповідного населеного пункту громади;

3) одержувати безоплатно від виконавчих органів ради, підприємств, установ, організацій комунальної форми власності та їхніх посадових осіб, що розташовані на території громади, необхідні для виконання покладених на нього завдань інформацію, документи і матеріали.

 

            Стаття 2.16.3.

Місце та режим роботи, правила внутрішнього розпорядку, діловодства та інші питання організації діяльності старости визначаються радою.

Діяльність старости фінансується за рахунок місцевого бюджету територіальної громади.

        

            Стаття 2.16.4.

При здійсненні наданих йому повноважень староста є підзвітним, підконтрольним і відповідальним перед громадою, відповідальним – перед радою та її виконавчим комітетом.

Староста не рідше одного разу на рік звітує про свою роботу перед жителями відповідного населеного пункту громади. На вимогу не менше половини депутатів міської ради староста зобов’язаний прозвітувати перед радою про свою роботу у будь-який визначений ними термін.

У разі порушення Конституції та законів України, цього Статуту, Положення про старосту, не забезпечення здійснення наданих йому повноважень повноваження старости можуть бути достроково припинені у порядку та за наявності підстав, передбачених законом.

Староста може бути притягнений до дисциплінарної, матеріальної, цивільної, адміністративної та кримінальної відповідальності, визначеної законом.

 

РОЗДІЛ ІІІ. МАТЕРІАЛЬНА ТА ФІНАНСОВА ОСНОВА МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ

 

Глава 3.1. Матеріальна основа місцевого самоврядування територіальної громади

 

            Стаття 3.1.1.

Територіальна громада на свій розсуд і на підставі закону безпосередньо або через органи місцевого самоврядування володіє, користується та розпоряджається своєю комунальною власністю (далі: комунальна власність).

До комунальної власності територіальної громади належить рухоме і нерухоме майно, доходи місцевого бюджету, інші кошти, визначені в ,,Переліку об’єктів права власності Новоукраїнської об’єднаної територіальної громади“.

Спадщина на території громади, визнана судом відумерлою, переходить у власність територіальної громади.

До комунальної власності міста можуть належати:

земля та її природні ресурси;

комунальні підприємства міста;

заклади і установи культури, освіти, спорту, охорони здоров’я, соціального забезпечення та інше майно, що належить територіальній громаді;

частки (паї) у майні підприємств;

комунальний житловий та нежитловий фонд громади;

доходи місцевого бюджету, позабюджетні, валютні та інші кошти та депозити міста (органів міського самоврядування) в банківських установах, цінні папери, інші передбачені чинним законодавством фінансові ресурси;

нерухоме майно, що передається до комунальної власності територіальної громади за рішенням суду;

інше рухоме та нерухоме майно, визначене чинним законодавством.

Об’єкти виключної комунальної власності територіальної громади визнаються рішенням міської ради.

Визначені рішенням міської ради об’єкти виключної комунальної власності не можуть бути відчужені в будь-якій формі.

Органи місцевого самоврядування територіальної громади з метою зміцнення її економічної основи, поліпшення якості обслуговування населення можуть на договірних засадах формувати спільну (комунальну) власність з іншими територіальними громадами району і області.

 

            Стаття 3.1.2.

До комунальної власності територіальної громади належать усі землі в просторових межах громади, крім земель приватної та державної власності.

Територіальна громада, в разі необхідності, може набувати у свою комунальну власність також земельні ділянки поза межами території громади.

Набуття територіальною громадою права на земельні ділянки, передача  земельних ділянок з комунальної власності у державну, передача земельних ділянок комунальної власності у приватну власність юридичних та фізичних осіб здійснюється відповідно до законодавства України.

Реалізація права власності на землю і права користування землею на території громади здійснюється відповідно до Земельного кодексу України, інших законів України.

При цьому всі власники та землекористувачі земельних ділянок зобов’язані:

а) забезпечувати використання землі за цільовим призначенням;

б) додержуватися вимог законодавства про охорону довкілля;

в) своєчасно вносити плату за землю;

г) не порушувати прав інших власників земельних ділянок та землекористувачів;

ґ) додержуватися правил добросусідства та встановлених законом обмежень (сервітутів, охоронних зон тощо).

 

            Стаття 3.1.3.

Об’єкти права комунальної власності територіальної громади, у тому числі землі комунальної власності, можуть бути відчужені чи передані в оренду або концесію рішеннями ради у порядку, визначеному законодавством України.

Не підлягають відчуженню землі загального користування: площі, вулиці, проїзди, дороги, зелені та природоохоронні зони.

Перелік об’єктів комунальної власності, які не підлягають відчуженню,

затверджується радою за поданням виконавчого комітету.

 

            Стаття 3.1.4.

Власником усіх комунальних суб’єктів господарювання є територіальна громада.

Міська рада здійснює щодо об’єктів комунальної власності територіальної громади всі майнові операції. Міська рада дає попередню згоду на розпорядження такими об’єктами комунальної власності:

школами та навчальними установами, бібліотеками, установами культури, дитячими садками, лікарнями і поліклініками, спортивними спорудами загальноміського значення;

будинками, що використовуються для потреб управління містом;

будинками житлового фонду, якщо це пов’язано з переселенням їх наймачів;

будинками та іншими спорудами, що підлягають продажу іноземним фізичним та юридичним особам.

Оперативне управління об’єктами комунальної власності територіальної громади здійснює виконавчий комітет міської ради, на який покладаються наступні функції:

підготовка пропозицій на розгляд міської ради щодо прийняття об’єктів до комунальної власності територіальної громади;

підготовка і передача на розгляд міської ради або її виконавчого комітету питань про створення, реорганізацію та ліквідацію підприємств і організацій, що перебувають у комунальній власності територіальної громади;

надання пропозицій на розгляд міської ради щодо передачі в оренду об’єктів комунальної власності територіальної громади та поводження з комунальним майном.

Загальний контроль за об’єктами комунальної власності та їх використанням здійснює міський голова.

Міський голова раз на рік інформує міську раду про стан комунальної власності міста, реєстрацію, відчуження або придбання об’єктів комунальної власності.

 

Глава 3.2. Фінансова основа місцевого самоврядування територіальної громади

 

            Стаття 3.2.1.

Фінансовою основою місцевого самоврядування територіальної громади є сукупність місцевих фінансових ресурсів, за допомогою яких забезпечується реалізація власних завдань та функцій місцевого самоврядування, а також виконання делегованих повноважень на території громади.

Фінансову основу місцевого самоврядування територіальної громади складають:

кошти міського бюджету;

кошти позабюджетних і цільових фондів;

фінансово-кредитні ресурси;

страхові ресурси;

кошти підприємств, організацій і установ, що перебувають у комунальній власності територіальної громади;

кошти, отримані від приватизації комунального майна територіальної громади;

інші фінансові ресурси, передані територіальній громаді.

 

            Стаття 3.2.2.

Територіальна громада має право отримувати плату за користування землею, лісами, іншими природними ресурсами від природо користувачів, розмір якої встановлюється міською радою в межах, визначених законодавством.

Територіальна громада має право на отримання відшкодувань за екологічні збитки, заподіяні на території міста підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності.

 

            Стаття 3.2.3.

Порядок складання, розгляду, затвердження, виконання та звітності бюджету територіальної громади встановлюється бюджетним законодавством України.

Текст міського бюджету розміщується на офіційному сайті міської ради для загального доступу.

Будь-яка фінансова діяльність органів місцевого самоврядування територіальної громади є відкритою і доступною для громадського контролю в установленому законом і цим Статутом порядку.

Будь-яке втручання в розробку, затвердження і виконання міського бюджету органів державної влади або органів місцевого самоврядування інших територіальних громад заборонено законодавством.

 

            Стаття 3.2.4.

Кошти поточного бюджету спрямовуються для поточних видатків, утримання об’єктів соціальної сфери, посадових осіб та апарату органів місцевого  самоврядування, комунальних служб, апарату органів самоорганізації населення, соціальне обслуговування жителів територіальної громади, сплату видатків по міських позиках,передаються до бюджету розвитку тощо.

 

            Стаття 3.2.5.

Кошти бюджету розвитку спрямовуються на соціально-економічний розвиток регіонів, на реалізацію програм розвитку територіальної громади, пов’язаних із здійсненням інвестиційної та інноваційної діяльності, а також на фінансування субвенцій та інших видатків, пов’язаних з розширеним відтворенням.

 

            Стаття 3.2.6.

 Рада у межах повноважень, визначених законодавством України, щорічно встановлює перелік та ставки місцевих податків і зборів – обов’язкових постійних платежів до місцевого бюджету, що здійснюють фізичні та юридичні особи на території громади відповідно до переліку і в межах граничних розмірів ставок, установлених Радою та законодавством України. У випадку, коли Рада не прийняла рішення щодо зміни переліку місцевих податків і зборів, їхніх ставок, залишається чинним попередньо прийняте рішення, що затверджує перелік місцевих податків і зборів та їхні ставки.

 Рішення ради в сфері місцевих податків і зборів базуються на таких принципах:

1) забезпечення стабільних надходжень до місцевого бюджету для виконання завдань та повноважень місцевого самоврядування;

2) створення сприятливих умов для ведення бізнесу на території громади, зацікавленості суб’єктів господарювання у підвищенні його ефективності;

3) врахування економічного та соціального стану платників місцевих податків і зборів;

4) відповідності витрат на адміністрування податків і зборів доходам, які вони приносять.

 За рішенням загальних зборів (конференції) членів територіальної громади можуть вводитися місцеві збори на основі добровільного самооподаткування членів територіальної громади, які мешкають на відповідній частині її території.

 Рада може надавати окремим категоріям юридичних та фізичних осіб пільги зі сплати місцевих податків і зборів відповідно до норм чинного законодавства.

 

            Стаття 3.2.7.

В доходи міського бюджету зараховуються:

місцеві податки і збори;

надходження від закріплених законодавством окремих загальнодержавних податків або їх часини, відповідно до нормативів, затверджених у встановленому порядку законодавством;

фінансові ресурси (дотації, субсидії, субвенції та інші трансферти), передані місту з Державного бюджету безпосередньо або розподілені через обласний бюджет;

фінансові ресурси, передані територіальній громаді з Державного бюджету для здійснення визначених законодавством повноважень виконавчої влади;

надходження від приватизації або інших способів відчуження об’єктів комунальної власності територіальної громади;

прибуток підприємств, що перебувають у комунальній власності територіальної громади (або частка прибутку, визначена рішенням міської ради);

штрафи і відшкодування за екологічні збитки;

інші кошти, отримані від господарської діяльності органів міського самоврядування;

інші податки і збори, передбачені законами України;

пожертви та інша благодійна допомога.

У доходній частині бюджету кошти, необхідні для здійснення самоврядних і наданих законодавством окремих повноважень органів виконавчої влади, виділяються окремо.

Дохідна частина бюджету повинна бути достатньою для виконання функцій міського самоврядування та наданих законодавством окремих повноважень органів виконавчої влади.

З метою збалансованості міського бюджету міська рада може встановлювати граничний розмір його дефіциту відповідно до  Бюджетного кодексу України.

 

            Стаття 3.2.8.

Доходи міського бюджету, отримані додатково при його виконанні, а також суми перевищення доходів над видатками, що утворились внаслідок перевиконання дохідної частини бюджету або економії у видатках, вилученню не підлягають. Рішення про використання таких коштів приймається міською радою.

 

            Стаття 3.2.9.

Видаткова частина бюджету окремо передбачає бюджет поточних видатків і бюджет видатків на розвиток територіальної громади.

Бюджет поточних видатків окремо повинен передбачати видатки, пов’язані із виконанням самоврядних повноважень, і видатки, необхідні для здійснення наданих законодавством окремих повноважень органів виконавчої влади.

 

Стаття 3.2.10.

Контроль за виконанням бюджету здійснює міська рада.

Контроль за використанням коштів міського бюджету комунальними підприємствами, організаціями, установами здійснює виконавчий комітет та постійна комісія ради відповідно до її функціональної спрямованості.

 

            Стаття 3.2.11.

Міська рада може утворювати позабюджетні, цільові фонди та визначати порядок використання коштів цих фондів у відповідності до законодавства.

Порядок формування та використання коштів позабюджетних, цільових фондів визначається відповідними положеннями, які затверджуються рішенням міської ради.

 

            Стаття 3.2.12.

Для позабюджетних (цільових) фондів можуть за рішенням міської ради включатися:

добровільні внески і пожертви фізичних і юридичних осіб;

штрафи, які сплачуються підприємствами за отримання необґрунтованого прибутку;

штрафи за пошкодження пам’ятників історії, культури і архітектури;

інші позабюджетні кошти.

 

 

            Стаття 3.2.13.

Кошти позабюджетних і цільових фондів перебувають на окремих банківських рахунках і не можуть бути вилучені. Вони використовуються міським головою у порядку, визначеному міською радою.

 

РОЗДІЛ ІV. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ОРГАНІВ МІСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ ТА ЇХНІХ ПОСАДОВИХ ОСІБ.

КОНТРОЛЬ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ ОРГАНІВ МІСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ

ТА ЇХНІХ ПОСАДОВИХ ОСІБ.

 

Глава 4.1. Підстави та види відповідальності органів міського

самоврядування та їхніх посадових осіб,

органів самоорганізації населення

 

            Стаття 4.1.1.

Органи та посадові особи міського самоврядування територіальної громади, органи самоорганізації населення, дозвіл на утворення яких надала міська рада, несуть відповідальність за свою діяльність перед територіальною громадою, державою, юридичними і фізичними особами. Підстави, види і порядок їх відповідальності визначаються Конституцією та законами України, цим Статутом.

Органи та посадові особи міського самоврядування є відповідальними, підконтрольними та підзвітними перед територіальною громадою про результати своєї роботи і надають жителям громади необхідну інформацію.

Жителі територіальної громади мають право на отримання достовірної інформації щодо діяльності органів і посадових осіб міського самоврядування, яка може включати відомості про:

структуру та чисельний склад органів міського самоврядування;

компетенцію органів і посадових осіб міського самоврядування;

призначення та звільнення посадових осіб міського самоврядування;

зміст актів та інших документів, що приймаються в системі міського самоврядування;

поточну діяльність та план роботи органів і посадових осіб міського самоврядування;

позицію цих органів і посадових осіб з найважливіших питань життя територіальної громади.

Порядок та періодичність надання цієї інформації, способи її оприлюднення визначаються міською радою та міським головою.

Територіальна громада у будь-який час може достроково припинити повноваження органів та посадових осіб міського самоврядування територіальної громади, якщо вони порушують Конституцію або закони України, обмежують права і свободи громадян, не забезпечують здійснення наданих їм законом повноважень.

Староста села, що перебуває в межах території громади, може бути відкликаним громадою за наявності підстав та у порядку передбачених Законом України ,,Про статус депутатів місцевих рад“ для депутатів місцевих рад.

Порядок і випадки дострокового припинення повноважень органів та посадових осіб міського самоврядування територіальною громадою визначаються законами України та цим Статутом.

Державний контроль за діяльністю органів і посадових осіб міського самоврядування здійснюється згідно з законодавством.

Повноваження органу самоорганізації населення у разі невиконання рішень міської ради, її виконавчого комітету достроково припиняються за рішенням ради. У разі невиконання органом самоорганізації населення рішень зборів членів територіальної громади рішення про дострокове припинення його повноважень приймають збори. У разі порушення органом самоорганізації населення Конституції і законів України, інших актів законодавства його повноваження припиняються достроково за рішенням суду.

 

            Стаття 4.1.2.

Всі органи і посадові особи місцевого самоврядування враховують у своїй діяльності позицію міських осередків політичних партій, громадських організацій, профспілок та інших об’єднань жителів територіальної громади, будують з ними відносини на основі партнерства, взаємної поваги і конструктивного співробітництва.

 

            Стаття 4.1.3.

Збитки, завдані юридичним і фізичним особам, в результаті неправомірних дій, рішень або бездіяльності органів місцевого самоврядування, відшкодовуються за рахунок коштів відповідного місцевого бюджету, а в результаті неправомірних дій, рішень посадових осіб місцевого самоврядування – за рахунок їх власних коштів у порядку, встановленому законодавством.

Спори про поновлення порушених прав юридичних і фізичних осіб, що виникають у результаті рішень, дій чи бездіяльності органів або посадових осіб міського самоврядування, вирішуються в судовому порядку.

 

            Стаття 4.1.4.

Органи і посадові особи місцевого самоврядування несуть відповідальність за виконання визначених законодавством повноважень виконавчої влади лише в тій мірі, в якій ці повноваження були забезпечені відповідними матеріальними і фінансовими ресурсами.

 

РОЗДІЛ V. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ.

 

Статут Новоукраїнської міської об’єднаної територіальної громади прийнято четвертою сесією міської ради восьмого скликання від 12 липня 2016 року.

Статут є постійно діючим актом і не підлягає перезатвердженню новообраним складом міської ради.

Статут підлягає реєстрації в установленому порядку і набуває чинності з моменту реєстрації.

Дозволити міській раді при необхідності вносити в Статут зміни, доповнення та корективи.

 

 

                                                Додаток 1

                                                до Статуту Новоукраїнської міської об`єднаної

                                                територіальної громади, затвердженого рішенням

                                                Новоукраїнської міської ради

                                                восьмого скликання

                                                від 12 липня 2016 року № 110

 

 

Порядок організації громадських слухань

Новоукраїнської міської об’єднаної територіальної громади

 

1. Загальні положення

 

1.1. Порядок організації громадських слухань Новоукраїнської міської об`єднаної територіальної громади (далі – Порядок) розроблено відповідно до вимог, передбачених Конституцією України, Законами України ,,Про місцеве самоврядування в Україні“, ,,Про доступ до публічної інформації“, ,,Про захист персональних даних“ та є додатком та невід’ємною частиною Статуту Новоукраїнської міської об`єднаної територіальної громади.

1.2. Цей Порядок визначає організацію ініціювання, підготовки та проведення громадських слухань.

1.3. Порядок не поширюється на проведення громадських слухань щодо врахування громадських інтересів під час розроблення проектів містобудівної документації на місцевому рівні.

1.4. Міський голова, міська рада, постійні депутатські комісії ради можуть ініціювати проведення консультацій з членами територіальної громади у формі громадських слухань шляхом видання розпорядження або ухвалення відповідного рішення. У цьому випадку міський голова, міська рада, постійна комісія ради є ініціаторами громадських слухань. Вказані ініціатори можуть створювати робочі групи з підготовки до проведення громадських слухань у складі посадових осіб міської ради, депутатів міської ради, експертів, фахівців відповідної галузі та ін. Робочі групи проводять засідання, про що складається протокол у довільній формі. Підготовка до громадських слухань проводиться відповідно до пункту 3 цього Порядку.

1.5. Громадські слухання є формою безпосередньої участі членів територіальної громади у здійсненні місцевого самоврядування, відповідно до статті 13 Закону України ,,Про місцеве самоврядування України“.

1.6. Метою громадських слухань є надання членам територіальної громади можливості безпосередньо брати участь у порушенні питань та внесенні пропозицій щодо питань місцевого значення.

1.7. Предметом громадських слухань можуть бути такі питання місцевого значення:

проекти та програми, що виконуються чи плануються до виконання в територіальній громаді;

звіти депутатів та посадових осіб місцевого самоврядування;

звіти посадових осіб підприємств, установ і організацій комунальної форми власності – надавачів послуг, які відповідно до законодавства мають забезпечуватись органами місцевого самоврядування (далі – підприємств, установ і організацій – надавачів послуг);

 проект Статуту територіальної громади;

 організації територій і об’єктів природно-заповідного фонду місцевого значення та інших територій, що підлягають охороні;

 охорона об’єктів культурної спадщини;

 розміщення на території громади екологічно небезпечних об'єктів, надання дозволів, на яке належить до компетенції Новоукраїнської міської ради;

інші питання місцевого значення, які відносяться до відання місцевого самоврядування.

1.8. На громадських слуханнях не можуть розглядатися питання, не віднесені законодавством до відання місцевого самоврядування, або такі, що суперечать Конституції та законодавству України.

1.9. Громадські слухання проводяться у вигляді зустрічей членів громади з депутатами ради та посадовими особами місцевого самоврядування, а також з посадовими особами підприємств, установ та організацій комунальної форми власності – надавачів послуг.

1.10. Під час громадських слухань члени громади можуть заслуховувати депутатів ради, посадових осіб місцевого самоврядування, посадових осіб підприємств, установ та організацій комунальної форми власності – надавачів послуг.

1.11. Громадські слухання мають відкритий характер. Участь у громадських слуханнях можуть взяти члени територіальної громади, які досягли 18 років і мають право голосу на виборах.

Під час проведення громадських слухань не може чинитися перешкод для діяльності представників засобів масової інформації.

Громадські слухання проводяться на засадах добровільності, гласності, відкритості та свободи висловлювань.

Ніхто з громадян не може бути примушений до участі або неучасті на громадських слуханнях.

1.12. У громадських слуханнях можуть брати участь члени територіальної громади, органи самоорганізації населення, об’єднання співвласників багатоквартирних будинків.

На громадські слухання, окрім ініціаторів їх проведення або їх представників, можуть запрошуватися депутати відповідного виборчого округу, посадові особи місцевого самоврядування, представники органів самоорганізації населення, міських осередків політичних партій та громадських організацій, а також керівники підприємств і організацій, якщо їх діяльність пов’язана з питаннями, що обговорюються.

1.13. Участь депутатів ради та посадових осіб місцевого самоврядування в громадських слуханнях з питань, що відносяться до напрямів їхньої діяльності, є обов’язковою.

1.14. Громадські слухання можуть проводитися з питань, які стосуються:

усіх членів територіальної громади, які мають місце постійного проживання у межах усіх населених пунктів територіальної громади;

частини членів територіальної громади, які мають місце постійного проживання у межах одного населеного пункту, мікрорайону;

частини членів територіальної громади, які мають місце постійного проживання у межах одного кварталу, вулиці, групи житлових будинків, багатоквартирного житлового будинку.

1.15. Громадські слухання, з питань віднесених до відання міського голови, Новоукраїнської міської ради та виконавчого органу Новоукраїнської міської ради, проводяться не рідше одного разу на рік.

 

2. Ініціювання та порядок призначення громадських слухань

 

2.1. Ініціаторами проведення громадських слухань є ініціативна група членів територіальної громади. Ініціативна група створюється у складі не менше 3 (трьох) членів територіальної громади.

Повідомлення про ініціативу щодо проведення громадських слухань подається ініціативною групою до Новоукраїнської міської ради у вигляді письмового повідомлення згідно з додатком 1 до цього Порядку, в якому обов’язково зазначаються:

тема (питання), що пропонується до розгляду;

пропозиції щодо запрошених осіб.

Окрім того, обов’язково додається оригінал підписного листа із підписами членів територіальної громади на підтримку проведення відповідних громадських слухань, згідно з додатком 2 до цього Порядку.

Затверджені форми-зразки повідомлення про ініціативу з проведення громадських слухань та підписного листа із підписами членів територіальної громади на підтримку проведення громадських слухань розміщуються на офіційному сайті ради.

2.1. До повідомлення про ініціативу щодо проведення громадських слухань можуть додаватись інші інформаційно-аналітичні матеріали, що виносяться на слухання.

2.2. Повідомлення про ініціативу щодо проведення громадських слухань, подане ініціативною групою, повинно бути підписане всіма членами ініціативної групи із зазначенням прізвища, ім’я та по батькові, дати народження, серії та номера паспорта, домашньої адреси та контактного номеру телефону. Своїм підписом вони дають згоду на обробку персональних даних відповідно до Закону України ,,Про захист персональних даних“.

2.3. Кількість підписів, необхідних для реєстрації ініціативи щодо проведення громадських слухань, розраховується таким чином:

 

Громадські слухання, що стосуються

Кількість підписів, необхідних для реєстрації ініціативи щодо проведення громадських слухань

усіх членів територіальної громади, які мають місце постійного проживання у межах усіх населених пунктів територіальної громади

50-100

частини членів територіальної громади, які мають місце постійного проживання у межах одного населеного пункту, мікрорайону

30-50

частини членів територіальної громади, які мають місце постійного проживання у межах одного кварталу, вулиці, групи житлових будинків, багатоквартирного житлового будинку

10-30

 

Під час збору підписів ініціативна група зобов’язана попередити громадянина, що його підпис на підтримку проведення громадських слухань може бути поставлений тільки на одному підписному листі. Також ініціативна група зобов`язана попередити громадянина, що своїм підписом він дає згоду на обробку персональних даних відповідно до Закону України ,,Про захист персональних даних“. У разі, якщо в підписних листах виявлено два або більше підписів одного громадянина, вони не зараховуються.

2.4. Секретар ради перевіряє повноту та правильність записів у підписних листах і повідомляє ініціаторів про виявлені похибки. У цьому випадку ініціатори можуть вносити правильні записи і додатково добирати необхідну кількість підписів протягом трьох днів.

2.5. Ініціативна група самостійно здійснює організаційне забезпечення своєї діяльності до моменту реєстрації ініціативи щодо проведення громадських слухань.

2.6. Ініціатива про проведення громадських слухань реєструється протягом 5 (п’яти ) робочих днів від дня передачі пакету документів вказаного у пункті 2.2 цього Порядку, про що секретар ради письмово повідомляє ініціативну групу з проведення громадських слухань.

 

3. Підготовка громадських слухань

 

3.1. Міський голова не пізніше ніж через 5 календарних днів від дня реєстрації ініціативи щодо проведення громадських слухань (прийняття рішення міською радою, одержання протоколу постійної депутатської комісії ради) видає розпорядження про призначення громадських слухань.

Громадські слухання мають бути призначені на дату, що не перевищує 14 календарних днів від дати реєстрації ініціативи.

В розпорядженні міського голови, зазначається:

територія, на яку поширюється проведення громадських слухань;

тема громадських слухань;

дата, місце, час їх проведення;

ініціатор;

посадові особи міської ради, відповідальні за організаційно - методичну підготовку громадських слухань;

особи, що запрошуються на слухання (депутати міської ради, експерти, фахівці відповідної галузі та ін.);

план заходів з організації підготовки слухань.

Таке саме розпорядження видає міський голова у разі, коли ініціатором громадських слухань є він сам, міська рада або постійна депутатська комісія.

3.2. Підготовка громадських слухань здійснюється за участю посадових осіб міської ради спільно з ініціатором громадських слухань.

3.3. Громадські слухання призначаються у вихідні або в робочі дні у обумовлений організаторами час у найбільшому за кількістю місць приміщенні, або на відкритому майданчику (за наявності належних кліматичних умов), розташованих на території або поблизу території відповідного населеного пункту, мікрорайону, кварталу, вулиці, групи житлових будинків, багатоквартирного житлового будинку. У разі значної кількості питань, які виносяться на громадські слухання, вони можуть призначатись на таку кількість днів, яка буде достатньою для розгляду.

3.4. Секретар ради не пізніше як за 10 календарних днів до їх проведення забезпечує сповіщення членів територіальної громади про дату, час і місце проведення та питання, які виносяться на громадські слухання шляхом відповідної публікації у місцевих ЗМІ або на офіційному веб-сайті ради.

3.5. Члени територіальної громади мають бути проінформовані про час, місце, де вони можуть ознайомитися з матеріалами, підготовленими ініціатором проведення громадських слухань до їх початку.

3.6. Секретар ради забезпечує відкритий доступ членів територіальної громади до матеріалів, поданих ініціатором до звернення про проведення громадських слухань, в приміщенні міської ради та на офіційному веб-сайті ради.

3.7. Члени громади приходять на громадські слухання вільно відповідно до оголошення про їх проведення.

3.8. Реєстрацію учасників громадських слухань забезпечують посадові особи міської ради спільно з ініціатором громадських слухань. Для реєстрації необхідно пред’явити паспорт громадянина України.

 

4. Порядок проведення громадських слухань

 

4.1. Громадські слухання відбуваються у відкритому режимі, за необхідності проводиться їх аудіо- або відеозапис.

4.2. Ініціатор або його представник відкриває громадські слухання, після чого пропонує до обрання головуючого та секретаря громадських слухань, за кандидатури яких мають проголосувати члени територіальної громади, які зареєструвались. Секретар громадських слухань веде протокол, який підписують голова та секретар громадських слухань.

4.3. Для підрахунку голосів учасників громадських слухань обирається лічильна комісія у складі не менше 3 (трьох) осіб.

4.4. Головуючий на громадських слуханнях коротко інформує про суть питань, що мають бути обговорені, про порядок ведення слухань та склад учасників. Головуючий веде слухання та стежить за дотриманням на них порядку.

4.5. Головуючий в порядку черги надає слово для виступу учасникам слухань та запрошеним особам. Усі отримують слово тільки з дозволу головуючого.

4.6. Члени громади, які беруть участь у слуханнях, реєструються за 30 хвилин до їх початку в списку учасників громадських слухань, згідно із додатком 3 до цього Порядку, під час реєстрації їм видаються мандати для голосування.

У вказаному списку обов’язково зазначаються прізвища, імена, по батькові членів територіальної громади, дата їх народження, місце проживання, паспортні дані, що завіряється їх особистим підписом. Посадова особа міської ради зобов`язана попередити громадянина, що своїм підписом він дає згоду на обробку персональних даних відповідно до Закону України ,,Про захист персональних даних“.

4.7. На початку громадських слухань шляхом голосування затверджується порядок денний.

4.8. В порядку денному визначається час для звітів й доповідей, співдоповідей, виступів, запитань і відповідей тощо. Порядок денний слухань має обов'язково передбачати доповіді представника ініціатора громадських слухань, доповідь посадової особи органу місцевого самоврядування, виступи в обговоренні.

4.9. На громадських слуханнях розглядаються та приймаються рішення із питань, які було внесено до порядку денного і про які було повідомлено учасників громадських слухань.

4.10. Громадський порядок під час проведення громадських слухань забезпечують працівники поліції, яких міська рада має завчасно попередити про проведення громадських слухань.

4.11. Учасники громадських слухань повинні дотримуватися порядку денного та норм етичної поведінки, не допускати вигуків, образ та інших дій, що заважають обговоренню винесених на розгляд питань.

У випадку порушення цієї вимоги на пропозицію головуючого громадських слухань більшістю голосів присутніх може прийматися рішення про видалення порушника чи порушників із місця, де проводяться громадські слухання.

Головуючий може перервати виступаючого, якщо його виступ не стосується теми слухань або перевищує час для виступу.

4.12. Пропозиції за результатами громадських слухань вважаються внесеними, якщо за них проголосувало більше половини учасників відповідних громадських слухань.

 

5. Розгляд та оприлюднення результатів громадських слухань

 

5.1. За результатами громадських слухань складається протокол згідно із додатком 4 до цього Порядку, який підписується головуючим і секретарем громадських слухань та оприлюднюється у 10 денний термін на офіційному сайті міської ради.

5.2. Крім викладу перебігу слухань протокол повинен містити:

тему, час і місце проведення громадських слухань;

кількість їх учасників;

пропозиції, що були висловлені  під час слухань;

результати голосування;

звернення та рекомендації учасників громадських слухань.

До протоколу додаються запитання, звернення та пропозиції, що були оголошені на громадських слуханнях та/або подані громадянами до головуючого і секретаря слухань під час їх проведення.

         5.3. Протокол громадських слухань протягом трьох робочих днів після їх проведення за підписом секретаря та головуючого на слуханнях направляється до міської ради для обов’язкового розгляду.

5.4. Ініціатор проведення громадських слухань має право бути присутнім під час розгляду міською радою пропозицій громадських слухань.

5.5. За результатами розгляду пропозиції громадських слухань, приймається одне з таких рішень:

врахувати пропозиції;

відхилити пропозиції;

частково врахувати пропозиції.

5.6. Про результати розгляду міською радою пропозицій громадських слухань повідомляється громадськість шляхом відповідної публікації у місцевій пресі або офіційному сайті.

 

                                   Додаток 1

                                   до Порядку організації громадських слухань

                                   Новоукраїнської міської об’єднаної територіальної громади

                                    Новоукраїнській міській раді

                                    Ініціативної групи

                                    (уповноважених представників)

                                    __________________________________

                                    (прізвище, ім’я, по батькові)

                                    __________________________________

                                    (домашня адреса із зазначенням номера телефону)

                                    __________________________________

                                    (прізвище, ім’я, по батькові)

                                    __________________________________

                                    (домашня адреса із зазначенням номера телефону)

                                    __________________________________

                                    (прізвище, ім’я, по батькові)

                                    __________________________________

                                    (домашня адреса із зазначенням номера телефону)

 

ПОВІДОМЛЕННЯ

ПРО ІНІЦІАТИВУ З ПРОВЕДЕННЯ ГРОМАДСЬКИХ СЛУХАНЬ

 

Відповідно до Порядку організації громадських слухань повідомляємо про утворення  ,, _____ “_____________ 20 __ року Ініціативної групи у складі:

Прізвище, ім’я, по батькові

Число, місяць і рік народження

Серія та номер паспорта

Домашня адреса та телефон

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

З метою підготовки та проведення громадських слухань членів територіальної громади, які мають місце постійного проживання у межах

 _______________________________________________________________

(усіх населених пунктів територіальної громади

____________________________________________________________________

або одного населеного пункту, мікрорайону або одного кварталу, вулиці, групи

__________________________________________________________________

житлових будинків, багатоквартирного житлового будинку)

На громадських слуханнях заплановано обговорити такі питання:

1. ________________________________________________________________

тема (питання), що пропонується до розгляду

2. ________________________________________________________________

тема (питання), що пропонується до розгляду

3. ________________________________________________________________

тема (питання), що пропонується до розгляду

До участі у громадських слуханнях запрошуються члени територіальної громади, які мають місце постійного проживання у межах

 __________________________________________________________________

(усіх населених пунктів територіальної громади або одного населеного пункту, мікрорайону або

___________________________________________________________________

одного кварталу, вулиці, групи житлових будинків, багатоквартирного житлового будинку)

 

Пропозиції щодо запрошених осіб:

1. _________________________________________________________________

(посадові особи місцевого самоврядування,

2. _________________________________________________________________

депутати міської ради,

3. _________________________________________________________________

експерти, фахівці відповідної галузі,

4. _________________________________________________________________

представники місцевих осередків політичних партій,

5. _________________________________________________________________

громадських організацій,

5. _________________________________________________________________

органів самоорганізації населення,

7. _________________________________________________________________

установ чи організацій

 

дата

* Підписом особа дає згоду на обробку персональних даних відповідно до Закону України ,,Про захист персональних даних“

 

Прізвище, ім’я, по батькові

Домашня адреса та номер телефону

*Особистий

підпис

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                    Додаток 2

                                    до Порядку організації громадських слухань

                                    Новоукраїнської міської об’єднаної територіальної громади

 

ПІДПИСНИЙ ЛИСТ №____

на підтримку проведення громадських слухань

із підписами членів територіальної громади

Ініціативна група із збору підписів на підтримку проведення громадських слухань утворена ,,___ “ ____________ 20___ року

 

п/п

Прізвище, ім’я, по батькові

Дата

народже

ння

Контактний

телефон

Домашня адреса

*Підпис

Дата

підписа-ння

1

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

Загальна кількість підписів ____ ( _______________________________ )

кількість підписних листів цифрами і прописом

Член ініціативної групи _________  __________________

підпис                прізвище, ініціали

*Підписом особа дає згоду на обробку персональних даних відповідно до Закону України ,,Про захист персональних даних“

 

                                    Додаток 3

                                    до Порядку організації громадських слухань

                                    Новоукраїнської міської об’єднаної територіальної громади

 

 

Додаток до протоколу

громадських слухань членів територіальної громади,

які мають місце постійного проживання у межах

_______________________________________________________

(усіх населених пунктів територіальної громади або одного населеного пункту,

_______________________________________________________

мікрорайону або одного кварталу, вулиці, групи житлових будинків, багатоквартирного житлового будинку)

 

від ,, ___ “____________20 ___ р. 

 

СПИСОК

реєстрації учасників громадських слухань

№ п/п

Прізвище, ім’я, по батькові

Число, місяць, рік народження

Адреса місця постійного проживання

*Підпис

1.

 

 

 

 

* Підписом особа дає згоду на обробку персональних даних відповідно до Закону України ,,Про захист персональних даних“

 

Голова           _______________ ____________________

                        (прізвище та ініціали)             (підпис)

Секретар       ________________ ___________________

                        (прізвище та ініціали)             (підпис)

 

 

 

                                  Додаток 4

                                  до Порядку організації громадських слухань

                                  Новоукраїнської міської об’єднаної територіальної громади

 

П Р О Т О К О Л

громадських слухань територіальної громади,

які мають місце постійного проживання у межах ___________________________________

(усіх населених пунктів територіальної громади або одного населеного пункту,

___________________________________________________________________

 

мікрорайону або одного кварталу, вулиці, групи житлових будинків, багатоквартирного житлового будинку)

,, ____ “____________ 20____ року

 

Місце проведення: __________________________________

Час проведення:_____________________________________

 

Присутні:

Учасники громадських слухань у кількості _____ осіб (список реєстрації – у Додатку до цього протоколу).

Запрошені:

1. _________________________________________________________________

посадові особи місцевого самоврядування,

2. _________________________________________________________________

депутати міської ради,

3. _________________________________________________________________

експерти, фахівці відповідної галузі,

4. _________________________________________________________________

представники місцевих осередків політичних партій,

5. _________________________________________________________________

громадських організацій,

5. _________________________________________________________________

органів самоорганізації населення,

7. _________________________________________________________________

установ чи організацій

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Обрання головуючого, секретаря та членів лічильної комісії.

2. Затвердження порядку денного та регламенту слухань.

 

1. Обрання головуючого, секретаря та членів лічильної комісії.

СЛУХАЛИ:

1.__________________________________________________________________

 

ВИСТУПИЛИ:

 

 

1. _______________________________________________________________

2. _______________________________________________________________

ГОЛОСУВАЛИ:

,,За“ – ________;

,,Проти“ – ________;

,,Утрималися“ – ________;

УХВАЛИЛИ:

Обрати головуючим слухань:

________________________________________________

2. Затвердження порядку денного та регламенту слухань

СЛУХАЛИ:

1. Про затвердження порядку денного та регламенту слухань.

ВИСТУПИЛИ:

1. ______________________________________________________________

2. ______________________________________________________________

ГОЛОСУВАЛИ:

,,За“ – ________;

,,Проти“ – ________;

,,Утрималися“ – ________;

УХВАЛИЛИ:

Затвердити такий порядок денний громадських слухань:

1. __________________________________________________________________

тема (питання), що пропонується до розгляду

2. _________________________________________________________________

тема (питання), що пропонується до розгляду

3. ________________________________________________________________

тема (питання), що пропонується до розгляду

 

Затвердити такий регламент громадських слухань:

на вступне слово ініціаторагромадськихслухань – до ___ хвилин;

на доповідь – до ___ хвилин;

на кожнуіз не більшедвохспівдоповідей – до ___ хвилин;

відповіді на запитанняпіслядоповіді й усіхспівдоповідей разом – до ___ хвилин;

на виступи в обговоренні – до ___ хвилин.

 

СЛУХАЛИ:

1. __________________________________________________________________

тема (питання), що пропонується до розгляду

ВИСТУПИЛИ:

1. __________________________________________________________________

2. __________________________________________________________________

3. __________________________________________________________________

4. __________________________________________________________________

5. __________________________________________________________________

6. __________________________________________________________________

 7. _________________________________________________________________

8. _________________________________________________________________

9. _________________________________________________________________

10. ________________________________________________________________

ГОЛОСУВАЛИ:

,,За“ – ________;

,,Проти“ – ________;

,,Утрималися“ – ________;

УХВАЛИЛИ:

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

 

СЛУХАЛИ:

2. _________________________________________________________________

тема (питання), що пропонується до розгляду

ВИСТУПИЛИ:

1. __________________________________________________________________

2. __________________________________________________________________

3. __________________________________________________________________

4. __________________________________________________________________

5. __________________________________________________________________

6. __________________________________________________________________

7. __________________________________________________________________

8. _______________________________________________________________

9. __________________________________________________________________

10. _________________________________________________________________

ГОЛОСУВАЛИ:

,,За“ – ________;

,,Проти“ – ________;

,,Утрималися“ – ________;

 

УХВАЛИЛИ:

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

 

СЛУХАЛИ:

3. _______________________________________________________________

тема (питання), що пропонується до розгляду

 

ВИСТУПИЛИ:

1. _______________________________________________________________

2. _______________________________________________________________

3. _______________________________________________________________

4. _______________________________________________________________

 5. ______________________________________________________________

6. ______________________________________________________________

7. ______________________________________________________________

8._______________________________________________________________

9. ______________________________________________________________

10. _____________________________________________________________

 

ГОЛОСУВАЛИ:

,,За“ – ________;

,,Проти“ – ________;

,,Утрималися“ – ________;

УХВАЛИЛИ:

 

Голова           _______________ ____________________

                     (прізвище та ініціали)             (підпис)

Секретар       ________________ ___________________

                    (прізвище та ініціали)             (підпис)

 

  

                                            Додаток 2

                                            до Статуту Новоукраїнської міської об`єднаної

                                            територіальної громади, затвердженого

                                            рішенням Новоукраїнської міської ради

                                            восьмого скликання

від 12 липня 2016 року № 110

 

Порядок

розгляду електронних петицій,

адресованих Новоукраїнській міській раді

 

 1. Порядок розгляду електронної петиції, адресованої Новоукраїнській міській раді (далі – Порядок) розроблено з метою забезпечення виконання Закону України ,,Про звернення громадян“. 
 2. Електронна петиція – це особлива форма колективного звернення громадян до Новоукраїнської міської ради (далі – Петиція), яка подається через офіційний веб-сайт Новоукраїнської міської ради, розглядається відповідно до статті 231 Закону України ,,Про звернення громадян“ та цього Порядку. 
 3. Громадяни (мешканці громади) можуть звертатися з Петиціями до Новоукраїнської міської ради з урахуванням її компетенції, визначеної Конституцією України, Законом України ,,Про місцеве самоврядування в Україні“, іншими нормативно-правовими актами України. 
 4. В Петиції має бути викладено суть звернення, зазначено прізвище, ім'я, по батькові автора (ініціатора), адресу електронної пошти автора (ініціатора) електронної петиції. 
 5. Для створення Петиції до міської ради її автор (ініціатор) заповнює спеціальну форму на офіційному веб-сайті міської ради та розміщує текст електронної петиції. 
 6. Розміщена Петиція до її оприлюднення для збору підписів перевіряється юридичним сектором міської ради на відповідність вимогам, встановленим законодавством та цим Порядком. 
 7. Петиція не може бути оприлюднена, якщо її суть не відповідає повноваженням міської ради, або спонукає до перевищення її повноважень. Петиція не повинна містити заклики до повалення конституційного ладу, порушення територіальної цілісності України, пропаганду війни, насильства, жорстокості, розпалювання міжетнічної, расової, релігійної ворожнечі, вчинення терористичних актів, посягання на права і свободи людини, інформацію, яка принижує честь і гідність, права та законні інтереси осіб, матеріали та вислови, які становлять загрозу національним інтересам і національній безпеці України, матеріали та вислови порнографічного, еротичного або сексуального характеру, матеріали та вислови, які містять передвиборчу агітацію, рекламу товарів, робіт та послуг. Відповідальність за зміст електронної петиції несе автор (ініціатор) електронної петиції. 
 8. Петиція, яка відповідає встановленим вимогам, оприлюднюється на офіційному веб-сайті міської ради спеціалістом щодо зв’язків з громадськістю міської ради протягом двох робочих днів з дня надсилання її автором (ініціатором) (розміщення петиції). У разі невідповідності електронної петиції встановленим вимогам оприлюднення такої петиції не здійснюється, про що повідомляється автору (ініціатору) не пізніше строку, встановленого для оприлюднення. 
 9. Дата оприлюднення Петиції на офіційному веб-сайті міської ради є датою початку збору підписів на її підтримку.
 10. Повторні та однакові за змістом петиції, збір підписів за підтримку яких вже триває, не оприлюднюються. 
 11. Петиція, адресована міській раді, розглядається за умови збору на її підтримку не менш як 350 підписів громадян протягом 60 календарних днів з дня оприлюднення петиції. 
 12. Петиція, яка в установлений строк не набрала необхідної кількості голосів на її підтримку, після завершення строку збору підписів на її підтримку розглядається як колективне звернення громадян відповідно до Закону України ,,Про звернення громадян“, про що повідомляється автору (ініціатору) петиції. 
 13. Інформація про початок розгляду Петиції, яка в установлений строк набрала необхідну кількість голосів на її підтримку, оприлюднюється на офіційному веб-сайті міської ради спеціалістом щодо зв’язків з громадськістю міської ради не пізніш як через три робочі дні після завершення строку, встановленого для збору підписів на підтримку петиції, а у разі отримання Петиції від громадського об’єднання – не пізніше як через два робочі дні після отримання такої петиції та із урахуванням вимог пункту 4 даного Порядку передається до відділу звернень апарату міської ради та її виконкому для реєстрації і подальшого розгляду виконавчими органами міської ради у відповідності до Регламенту та Інструкції з діловодства в апараті міської ради та її виконавчому комітеті, виконавчих органів міської ради. 
 14. Розгляд Петиції здійснюється невідкладно, але не пізніше десяти робочих днів з дня оприлюднення інформації про початок її розгляду. 
 15. Якщо вирішення питань, піднятих у тексті Петиції, вимагають скликання сесії міської ради або розгляду на засіданні виконавчого комітету міської ради – проект рішення щодо розгляду відповідної Петиції готується виконавчим органом міської ради (відповідальним виконавцем) або установами міста відповідно до компетенції. У такому разі строк розгляду електронної петиції продовжується на строк, необхідний для проведення відповідних засідань. 
 16. Розгляд Петиції здійснюється на найближчому пленарному засіданні міської ради або виконавчого комітету міської ради, шляхом прийняття рішення, у порядку, визначеному чинним законодавством, Регламентами міської ради або виконавчого комітету міської ради. 
 17. На засідання виконавчого комітету або сесію міської ради, де буде розглядатись Петиція, може бути запрошений автор (ініціатор). За бажанням, автор (ініціатор) Петиції може зробити виступ щодо питань, піднятих у тексті Петиції. 
 18. Після розгляду Петиції на засіданні виконавчого комітету міської ради або сесії міської ради у термін, що не перевищує десяти робочих днів з дня оприлюднення інформації про початок її розгляду, на офіційному веб-сайті міської ради оприлюднюється оголошення щодо підтримки або не підтримки Петиції. 
 19. Відповідь на Петицію, підготовлену виконавчим органом міської ради (відповідальним виконавцем), не пізніше наступного робочого дня після закінчення її розгляду оприлюднюється на офіційному веб-сайті міської ради та надсилається у письмовому вигляді та/або на електронну адресу автору (ініціатору) Петиції та громадському об’єднанню, яке здійснювало збір підписів на підтримку Петиції, відділом звернень апарату міської ради та її виконкому. 
 20. У відповіді на Петицію повідомляється про результати розгляду порушених у ній питань із відповідним обґрунтуванням.
 21. Інформація про кількість підписів, одержаних на підтримку електронної петиції, та строки їх збору зберігається протягом не менше трьох років із дня оприлюднення петиції.

 

e-max.it: your social media marketing partner
 
•Банер•

Різне

•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•

Соціальна реклама

•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•